Ngày 09/12/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành Hướng dẫn 165-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021. 

do đó, kỷ niệm những ngày lễ lớn của tổ quốc: không tổ chức kỷ niệm cấp vương quốc nhưng tổ chức bằng những hình thức khác tương thích với tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Cụ thể như sau:

  • Kỷ niệm 91 năm Ngày xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021) và đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021;
  • Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch);
  • Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc (30/4/1975 – 30/4/2021);
  • Kỷ niệm 67 năm Ngày thành công Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2021);
  • Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021);
  • Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021).

- Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa sâu sắc lịch sử trong 35 năm đổi mới tổ quốc; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thử thách đan xen của tổ quốc cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ vương quốc...; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa sâu sắc lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

b. những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm: Tại TP Hà Nội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện những ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm những anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, thành phố TP Hà Nội: Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với những cơ quan liên quan tổ chức hoạt động này.

2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh những đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

2.1. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021), Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền

- Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo; khẳng định công lao, đóng góp của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

- Những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Lê Quang Đạo - người cộng sản kiên trì mẫu mực, một nhà lãnh đạo có uy tín, kiên nghị, gần gũi và thân thương.

- Tuyên truyền việc học tập tấm gương đồng chí Lê Quang Đạo trong xây dựng quê, tổ quốc ngày càng giàu đẹp hơn; những hoạt động kỷ niệm ở những cấp, những ngành.

b. những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

- Tổ chức lễ kỷ niệm cấp vương quốc:

+ Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh.

+ Tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, những ban, bộ, ngành liên quan triển khai; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm.

- Tổ chức Hội thảo khoa học cấp vương quốc: học viện chuyên nghành Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Bắc Ninh triển khai.

- Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Lê Quang Đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lãnh đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương triển khai.

- Xuất bản sách về đồng chí Lê Quang Đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị vương quốc thực sự triển khai.

- Xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo: Tỉnh Bắc Ninh xây dựng đề án trình Ban Bí thư cho ý kiến.

- Tổ chức những hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, kỷ niệm; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, tỉnh Bắc Ninh, biên soạn, phát hành hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền.

2.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911– 25/8/1921)

a. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, hoạt động cách mạng; công lao, góp sức to lớn, đặc biệt suất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

- Những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với trào lưu cách mạng toàn cầu, đặc biệt trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, bóc lột, bất công ở những nước thuộc địa Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ la tinh.

- Tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị Đại tướng trước tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng, cho dân tộc; việc học tập tấm gương đồng chí Võ Nguyên Giáp, xây dựng quê, tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

- những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ra mắt ở những cấp, những ngành.

b. những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

- Tổ chức lễ kỷ niệm cấp vương quốc:

+ Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình.

+ Tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và những ban, bộ, ngành liên quan triển khai; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm.

- Tổ chức hội thảo khoa học cấp vương quốc: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Quảng Bình triển khai.

- Xây dựng phim tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam lãnh đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương triển khai.

- Tổ chức trưng bày và triển lãm mỹ thuật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ lãnh đạo Bảo tàng Quân sự triển khai.

- Xuất bản sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị vương quốc thực sự triển khai.

- Tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tỉnh Quảng Bình xây dựng đề án trình Ban Bí thư cho ý kiến.

- Tổ chức những hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, tỉnh Quảng Bình biên soạn, phát hành hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền.

2.3. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 -06/3/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Thanh Nghị đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

- Tấm gương sáng, tinh thần cách mạng của đồng chí Lê Thanh Nghị - người chiến sĩ cách mạng trung kiên, suốt đời sống và chiến đấu cho lý tưởng cao quý; việc học tập tấm gương đồng chí Lê Thanh Nghị trên quê Hải Dương.

- những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ra mắt ở những cấp, những ngành.

b. những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

- Tổ chức lễ kỷ niệm cấp tỉnh, thành phố (bộ, ngành): Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ và những cơ quan liên quan triển khai; lãnh đạo tỉnh Hải Dương đọc diễn văn kỷ niệm.

- Tổ chức hội thảo khoa học cấp (bộ, ngành): học viện chuyên nghành Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Hải Dương triển khai.

- Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Lê Thanh Nghị: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lãnh đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương triển khai.

- Tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Lê Thanh Nghị: Tỉnh Hải Dương xây dựng đề án trình Ban Bí thư cho ý kiến triển khai.

- Tổ chức những hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm.

2.4. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 -18/5/1921), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời và công lao, đóng gópto lớn của đồng chí Phùng Chí Kiên - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực; nhà chính trị, quân sự song toàn đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng.

- Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Phùng Chí Kiên, một người cán bộ mẫu mực luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết và kỷ luật trong Đảng, thường xuyên trau dồi đức tài, thực chất cách mạng, không khuất phục trước kẻ thù, sống anh dũng, chết vẻ vang, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; việc học tập tấm gương đồng chí Phùng Chí Kiên trên quê TP. Nghệ An.

- những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ra mắt ở những cấp, những ngành.

b. những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

- Tổ chức lễ kỷ niệm cấp tỉnh: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh TP. Nghệ An chủ trì, phối hợp với những cơ quan, đơn vị liên quan triển khai; lãnh đạo tỉnh TP. Nghệ An đọc diễn văn kỷ niệm.

- Tổ chức Hội thảo khoa học cấp (bộ, ngành): học viện chuyên nghành Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh TP. Nghệ An triển khai.

- Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Phùng Chí Kiên: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lãnh đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương triển khai.

- Tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên: Tỉnh TP. Nghệ An xây dựng đề án trình Ban Bí thư cho ý kiến.

- Tổ chức những hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; chủ trì, phối hợp với tỉnh TP. Nghệ An biên soạn tài liệu tuyên truyền.

2.5. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Tần - người chiến sĩ cách mạng thuộc lớp đảng viên trước tiên của Đảng, người cộng sản kiên trì, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, đã góp sức trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân.

- Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của đồng chí Võ Văn Tần, nói đi đôi với làm, lý luận gắn với thực tiễn, tinh thần tự giác học tập, rèn luyện; việc học tập tấm gương đồng chí Võ Văn Tần trên quê Long An.

- những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ra mắt ở những cấp, những ngành.

b. những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

- Tổ chức lễ kỷ niệm cấp tỉnh, thành phố (bộ, ngành): Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An chủ trì, phối hợp những cơ quan liên quan triển khai; lãnh đạo tỉnh Long An đọc diễn văn kỷ niệm.

- Tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ, ngành: học viện chuyên nghành Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Long An triển khai.

- Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Võ Văn Tần: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lãnh đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương triển khai.

- Xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần: Tỉnh Long An xây dựng đề án trình Ban Bí thư cho ý kiến.

- Tổ chức những hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo, hướng dẫn và biên soạn tài liệu tuyên truyền.

2.6. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc nói chung và công tác tổ chức xây dựng Ðảng, công tác ngoại giao nói riêng.

- Phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Đức Thọ - người chiến sĩ cách mạng kiên trì, nhà lãnh đạo tài năng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc học tập và noi theo tấm gương sáng ngời của một người cộng sản kiên trì, suốt đời trung thành, tận tuỵ với nước, với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết lòng thương yêu đồng đội, đồng chí và đồng bào của đồng chí Lê Đức Thọ.

- những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ra mắt ở những cấp, những ngành.

b. những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

- Tổ chức lễ kỷ niệm cấp tỉnh, thành phố (bộ, ngành): Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và những cơ quan liên quan triển khai; lãnh đạo tỉnh Nam Định đọc diễn văn kỷ niệm.

- Tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ, ngành: học viện chuyên nghành Chính trị quốc giaHồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Nam Định triển khai.

- Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Lê Đức Thọ: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lãnh đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương triển khai.

- Tổ chức những hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo, hướng dẫn và biên soạn tài liệu tuyên truyền.

3. Kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng và kỷ niệm năm tròn ngày xây dựng, ngày truyền thống của những ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tổ chức quốc tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.1. Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021)

a. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền những góp sức vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911) và về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (năm 1941) của Người.

- Tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh ở những cấp, những ngành, nhất là những tập thể và cá nhân tiêu biểu. Tuyên truyền nhân rộng quy mô hay, cách làm sáng tạo, kết quả trên những lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của những tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân toàn cầu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.

b. những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

- Tổ chức Hội thảo khoa học cấp vương quốc về hai sự kiện trên tại tỉnh Cao Bằng: học viện chuyên nghành Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Cao Bằng và TP.Hồ Chí Minh triển khai.

- Tổ chức cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) tại 4 điểm cầu TP Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Bình Thuận: Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với những địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai.

- Tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt một số nhân chứng lịch sử cách mạng, nhà khoa học và đại diện thế hệ trẻ vào đúng dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai.

- Xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lãnh đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương triển khai.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, triển khai Chỉ thị mới của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tham mưu Ban Bí thư tổ chức vào dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tổ chức những hoạt động tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức tương thích, kết quả: Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.

3.2. Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)

a. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử và đường lối, chủ trương của Đảng trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển; khẳng định đây là một trong những con đường huyết mạch để vận chuyển người và vũ khí đến những chiến trường xa ở miền Nam, những nơi mà đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn vẫn chưa thể vươn tới góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

- Tuyên truyền về những góp sức, hy sinh to lớn của những thế hệ cán bộ, chiến sĩ "Đoàn tàu không số" đã làm nên trang sử oanh liệt của dân tộc ta, một thiên anh hùng ca bất tử, tô thắm truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc; đồng thời giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho những thế hệ hôm nay và mai sau quyết tâm phấn đấu triển khai thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

b. những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

- Tổ chức lễ kỷ niệm cấp bộ, ngành: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với thành phố Hải Phòng Đất Cảng và những cơ quan, đơn vị liên quan triển khai; lãnh đạo Bộ Quốc phòng đọc diễn văn kỷ niệm.

- Tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ, ngành: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với thành phố Hải Phòng Đất Cảng và Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai.

- Tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Gặp mặt nhân chứng lịch sử”: Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam triển khai.

- Xây dựng phim tài liệu: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam lãnh đạo Điện ảnh Quân đội nhân dân triển khai.

- Tổ chức những hoạt động tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức tương thích: Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền; chủ trì, phối hợp với những cơ quan, đơn vị liên quan biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.

3.3. Kỷ niệm năm tròn ngày xây dựng, ngày truyền thống của những ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tổ chức quốc tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 145/2013/NĐ-CP và Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo, hướng dẫn những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

4. Kỷ niệm những ngày lễ quốc tế

4.1.Kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021)

a. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, sự nghiệp và những góp sức vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách MXH chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế.

- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền về những hoạt động kỷ niệm ra mắt ở những cấp, những ngành.

b. những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

-Tổ chức tuyên truyền trên những phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của những ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

-những học viện chuyên nghành, những trường ĐH, trường chính trị tỉnh, thành phố tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

4.2. Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2021)

a. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

b. những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

-Tổ chức tuyên truyền trên những phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của những ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- những học viện chuyên nghành, những trường ĐH, trường chính trị tỉnh, thành phố tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

4.3. Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2021)

a. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở những nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

b. những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

- Tổ chức tuyên truyền trên những phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của những ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- những học viện chuyên nghành, trường ĐH, trường chính trị tỉnh, thành phố tùy điều kiện tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học.

...................

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *