Ngày 04/01/2021, Ban tổ chức cuộc thi Trạng Nguyên Toàn Tài phát hành Hướng dẫn thi Trạng Nguyên Toàn Tài cấp tỉnh năm 2020 – 2021. do đó, đã cung ứng lịch thi, những mẫu văn bản cần sử dụng, cách tổ chức, khen thưởng… rất cụ thể. Mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Hướng dẫn thi Trạng Nguyên Toàn Tài cấp tỉnh năm học 2020 – 2021

BAN TỔ CHỨC TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI
Số: 110/BTC-TNTT

V/v: Hướng dẫn tổ chức sân chơi
“Trạng Nguyên Toàn Tài” cấp Tỉnh trên internet năm học 2020 – 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủ Đô Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

– Lãnh đạo những Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Lãnh đạo những Phòng Giáo dục và Đào tạo;
– BGH những Trường Tiểu học.

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet dành riêng cho học viên Tiểu học phát hành kèm theo Quyết định số 602/QĐ- BTCTNTT ngày 09/09/2020 của Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức vòng Thi cấp Tỉnh của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

1. Lịch thi Trạng Nguyên Toàn Tài cấp Tỉnh

Thời gian mở vòng thi: 8h00 đến 17h00 ngày 28/01/2021 đến 30/01/2021.

Ca thi (những tỉnh thành chủ động sắp xếp ca thi thích hợp)

Ca thi
Khối 3 7h – 10h
Khối 5 9h – 12h
Khối 4 13h – 15h
Khối 1 và khối 2 14h – 17h

Mã thi: Ban tổ chức cấp mã thi tới cán bộ nhận mã thi.

Lưu ý: Tỉnh Phú Thọ: Khối 4 và khối 5 : 7h – 12h00

                  Khối 1, 2 và khối 3 : 13h – 17h00

2. những mẫu văn bản cần sử dụng

Truy cập vào mục Hướng dẫn trên website trangnguyen.edu.vn tải những mẫu.

Điền đầy đủ thông tin vào mẫu và gửi file Excel về địa chỉ hòm thư điên tử (email) btc@trangnguyen.edu.vn

– MẪU 01 – TNTT: MẪU ĐĂNG KÍ THI TỈNH: Đăng kí cán bộ nhận mã thi cấp Tỉnh và danh sách thí sinh thi Tỉnh.

– MẪU 02 – TNTT: MẪU BIÊN BẢN XỬ LÍ SỰ CỐ: Biên bản xử lí sự cố

– MẪU 03 – TNTT: KẾT QUẢ THI: Kết quả thi của thí sinh

MẪU 04 – TNTT: THẺ DỰ THI

3. Hướng dẫn tổ chức thi

3.1. những Tỉnh tổ chức thi triệu tập

A. Chọn học viên dự thi cấp Tỉnh

– Sở Giáo dục và Đào tạo chọn số lượng thí sinh thích hợp để tổ chức thi (tùy vào điều kiện cơ sở vật chất của địa phương).

– Số lượng thí sinh tham gia thi cấp Tỉnh Trạng Nguyên Toàn Tài không vượt quá 30% số thí sinh dự thi cấp Huyện (lấy điểm từ cao xuống thấp, không thấp hơn 260 điểm).

– Thí sinh vi phạm quy chế thi (có 2 tài khoản trở lên được kích hoạt đều có điểm thi cấp Huyện hoặc gian lận trong thi cử) sẽ không được chọn thi cấp Tỉnh.

B. Cách thức tổ chức thi

– Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Hội đồng coi thi hoặc cử cán bộ giám sát thi tại những cụm thi – hoặc giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo những Quận/ Huyện tổ chức và giám sát thi.

– Sở Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ nhận mã thi.

– Mã thi sẽ cấp cho cán bộ nhận mã để chuyển về những Phòng Giáo dục.

C. Khen thưởng học viên BTC cấp Tỉnh quyết định khen thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng Tỉnh.

Lưu ý:

Chỉ những thí sinh dược duyệt số báo danh mới được vào thi, sau khi duyệt thi, trong trang cá nhân của học viên sẽ có thông báo “bạn đã được duyệt thi cấp Tỉnh”.

D. Chọn học viên dự thi cấp vương quốc

BTC cấp Tỉnh chọn học viên khối 5 dự thi theo kết quả từ cao xuống thấp hoặc theo tiêu chuẩn riêng của từng Tỉnh.

3.2. những Tỉnh không tổ chức thi triệu tập

A. Chọn học viên dự thi cấp Tỉnh

– Nhà trường chọn số lượng thí sinh thích hợp để tổ chức thi (tùy vào điều kiện cơ sở vật chất của địa phương).

– Số lượng thí sinh tham gia thi cấp Tỉnh Trạng Nguyên Toàn Tài không vượt quá 20% số thí sinh dự thi cấp Huyện (lấy điểm từ cao xuống thấp, không thấp hơn 280 điểm).

– Thí sinh vi phạm quy chế thi (có 2 tài khoản trở lên được kích hoạt đều có điểm thi cấp Huyện hoặc gian lận trong thi cử) sẽ không được chọn thi Tỉnh .

B. Cách thức tổ chức thi

– Nhà trường xây dựng Hội đồng coi thi.

– Nhà trường cử cán bộ nhận mã thi.

– Mã thi sẽ cấp cho cán bộ nhận mã để tổ chức thi cho học viên.

– Mỗi phòng thi, hội đồng thi cử 1 cán bộ dùng máy quay (Dế yêu) đứng trên bục giảng quay lại toàn cảnh phòng thi trong suốt quy trình học viên làm bài. Sau đó, hội đồng thi gửi kết quả thi theo mẫu 03 và video Clip về email: ketquathi@trangnguyen.edu.vn

C.Khen thưởng học viên

– BTC sẽ xếp giải theo từng trường theo tỉ lệ như sau: 5% quán quân; 5% Giải Nhì; 5% Giải Ba; 5% Giải Khuyến Khích.

Lưu ý:

– Chỉ những thí sinh được duyệt số báo danh mới được vào thi, sau khi duyệt thi, trong trang cá nhân của học viên sẽ có thông báo “bạn đã được duyệt thi cấp Tỉnh”.

– Nhà trường không quay video phòng thi, BTC không công nhận kết quả thi của hội đồng thi đó.

D. Chọn học viên dự thi cấp vương quốc BTC cấp Tỉnh chọn học viên khối 5 dự thi theo kết quả từ cao xuống thấp hoặc theo tiêu chuẩn riêng của từng Tỉnh.

4. Đăng kí dự thi và số học viên của từng khối lớp

– học viên chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để tham gia thi trên website trangnguyen.edu.vn

– học viên được chọn dự thi vòng thi cấp Tỉnh phải thi qua vòng thi cấp Huyện bằng mã thi.

– những đơn vị lập danh sách học viên, phòng thi, ca thi có đầy đủ những thông tin (theo mẫu trên trang website: trangnguyen.edu.vn), Khi đăng kí tài khoản trên website trangnguyen.edu.vn, họ và tên học viên phải gõ tiếng Việt có dấu theo đúng giấy khai sinh.

– những đơn vị gửi đăng kí cán bộ nhận mã thi và danh sách học viên dự thi những cấp cho BTC cấp vương quốc qua hòm thư điện tử của BTC: btc@trangnguyen.edu.vn.

5. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

– Trước khi thi, những hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần cài bảng gõ tiếng Việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) – Kiểu gõ Telex.

– website: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo “Không kết nối được với sever” có bài thi không hiển thị thì ấn F5 để thi lại hoặc liên hệ với BTC cấp vương quốc để được hỗ trợ.

– Nếu học viên đang thi mà máy tính yêu cầu truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài thì lỗi hoàn toàn có thể là do trình duyệt hoặc do đường truyền mạng không đảm bảo.

6. Những dụng cụ học viên được mang vào phòng thi

– Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực (tuyệt đối không được mang máy tính cầm tay vào phòng thi)

– Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát.

7. Cách tính điểm, thời gian làm bài và lấy điểm thi cấp vương quốc

– Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm.

– Tổng thời gian làm bài của mỗi học viên là 60 phút.

– Đơn vị tổ chức thi phụ trách về máy tính và đường truyền mạng cho học viên dự thi. BTC cấp vương quốc phụ trách về hệ thống sever.

– Điểm và thời gian làm bài của học viên sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

– Sau khi thi xong thầy cô truy cập vào website: trangnguyen.edu.vn vào phần tra điểm, nhập mã thi để tra cứu kết quả thi của học viên.

8. Tổ chức thi

– Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường là nơi đặt hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học viên ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không tồn tại quá 30 học viên.

– học viên trình Thẻ dự thi (có ảnh và xác nhận của nhà trường) khi vào phòng thi.

– Trước giờ thi chính thức 5 phút, toàn bộ thí sinh trong phòng thi đăng nhập tài khoản. Sau đó cán bộ coi thi (CBCT) viết mã thi rõ ràng trên bảng để những thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã thi. học viên phải nhập chính xác mã thi để mở bài thi và kết quả đó mới được công nhận.

– Thời gian làm bài thi được tính từ khi học viên mở đề thi để bắt đầu làm bài.

– Khi học viên làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học viên, nếu đã có câu “Bạn đã hoàn thành vòng thi” thì CBCT đến nhấp vào mục “Lịch sử thi” để xem điểm, thời gian làm bài thi của học viên. Sau đó ghi vào biên bản theo MẪU SỐ 03- TNTT kết quả thi của thí sinh và cho học viên kí nhận đã hoàn thành bài thi.

– CBCT để ý đối chiếu số báo danh học viên đăng nhập với số báo danh trong danh sách học viên dự thi.

– Khi hết giờ thi, CBCT kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học viên trong danh sách kết quả thi, đồng thời toàn bộ CBCT kí xác nhận. Sau đó, CBCT nộp danh sách kết quả thi cùng những biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi.

– Kết quả thi của học viên được BTC lưu lại trải qua phần thống kê kết quả thi bằng mã thi và trên Bảng Vàng.

– Khi có sự cố trong phòng thi, CBCT dùng MẪU SỐ 02-TNTT biên bản xử lí sự cố gửi về email: btc@trangnguyen.edu.vn để được hướng dẫn thi lại ngay.

– Mỗi phòng thi, hội đồng thi cử 1 cán bộ dùng máy quay (Dế yêu) đứng trên bục giảng quay lại toàn cảnh phòng thi theo từng ca thi. Sau đó, hội đồng thi gửi kết quả thi theo MẪU SỐ 03– TNTT kết quả thi của thí sinh và video Clip về email: ketquathi@trangnguyen.edu.vn

9. Xếp hạng và khen thưởng

– Xếp hạng: Hệ thống công nghệ sẽ tự động sắp xếp thứ hạng của học viên theo điểm thi. Trong trường hợp những học viên bằng điểm nhau mới xét thời gian làm bài.

– Khen thưởng: BTC cấp vương quốc quyết định khen thưởng cho thí sinh theo quy định chung của BTC.

– Tỉ lệ xếp giải như sau: 5% quán quân; 5% Giải Nhì; 5% Giải Ba; 5% Giải Khuyến Khích.

10. Kinh phí

– Kinh phí tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, những đơn vị và những nguồn hợp pháp khác.

– Trong quy trình tổ chức sân chơi, BTC cấp vương quốc phối hợp với những đơn vị để tổ chức hướng dẫn, giới thiệu, tranh tài.

– Với mong muốn tạo dựng sân chơi Toàn Tài (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tự Nhiên, Xã hội) cho học viên, BTC Trạng Nguyên Toàn Tài kính đề nghị những Quý sở Giáo dục và Đào tạo, BGH những trường tiểu học cùng phối hợp với BTC tạo điều kiện tốt nhất để mọi học viên đều hoàn toàn có thể tham gia. Trong quy trình tổ chức triển khai nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ về BTC cấp vương quốc qua số Dế yêu thường trực: 1900633330; 02432045788; 0913032415; Email: btc@trangnguyen.edu.vn.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);
– Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;
– Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC
trưởng phòng ban

 

ĐÃ KÝ

TRỊNH THỊ HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *