Kế hoạch công tác Đội năm học 2020 – 2021 gồm 6 mẫu kế hoạch, được lập vào dịp đầu năm mới học mới nhằm lên kế hoạch chi tiết những hoạt động, những trào lưu của Đội theo từng tuần, từng tháng trong năm học.

Dựa vào bản kế hoạch công tác, để Đội phấn đấu, hoàn thành những mục title ra. Qua 6 mẫu kế hoạch công tác đội trong bài viết dưới đây sẽ giúp những bạn dễ dàng lên kế hoạch cho chi Đội của tớ. Ngoài ra, những chi đội hoàn toàn có thể xem thêm thêm mẫu kịch bản Đại hội Chi đội, phương hướng, nghị quyết để tổ chức buổi Đại hội Chi đội thành công đẹp đẽ.

Mẫu kế hoạch công tác Đội năm học 2020 – 2021

 • Kế hoạch công tác Đội năm học 2020 – 2021 – Mẫu 1
 • Kế hoạch công tác Đội năm học 2020 – 2021 – Mẫu 2
 • Kế hoạch công tác Đội năm học 2020 – 2021 – Mẫu 3
 • Kế hoạch công tác Đội năm học 2020 – 2021 – Mẫu 4
 • Kế hoạch công tác Đội năm học 2020 – 2021 – Mẫu 5

Kế hoạch công tác Đội năm học 2020 – 2021 – Mẫu 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG……..

**

….…, ngày…..tháng ….. năm 2020

KẾ HOẠCH
Công tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học 20….-20….

Căn cứ kế hoạch công tác Đội và trào lưu thiếu nhi trường học năm học 20….-20…. của Ban thường vụ Huyện Đoàn – Phòng PGDvàamp;ĐT Huyện ………….. ;

Căn cứ vào kế hoạch công tác năm học và tình hình trong thực tiễn công tác Đội của Liên Đội trường THCS …………… Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ-BGH nhà trường GV TPT Đội xây dựng kế hoạch công tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học 20….-20…. cụ thể như sau:

I-MỤC TIÊU GIÁO DỤC

1. Xây dựng Đội thiếu niên tiền phong của liên đội từng bước vững mạnh thực sự là lực lượng lòng cốt thúc đẩy tạo môi trường thuận lợi để mỗi đội viên học tập và rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.

2.Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, tạo điều kiện thuận lợi cho thiếu nhi phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi góp phần cùng tuổi trẻ Thành phố triển khai tốt lời dạy của Bác.

3.Tích cực tăng cường công tác tập hợp, hấp dẫn đông đảo Thiếu niên tham gia từ đó nâng cao chất lượng đổi mới nội dung phương thức hoạt động Đội. Xây dựng những CLB sở thích, CLB môn học, CLB Tuyên truyền măng non, CLB TDTT.

Giáo dục cho Thiếu nhi về lịch sử, văn hoá truyền thống cách mạng của quê nhà tổ quốc của Đảng – Đoàn- Hội – Đội. Đẩy mạnh công tác Trần Quốc Toản, trào lưu “Đền ơn đáp nghĩa”; “Uống nước nhớ nguồn”…

4.Tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, phát huy tính tích cực chủ động của thiếu nhi. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi tại cơ sở.

5.Duy trì và triển khai có kết quả những trào lưu những cuộc vận động của Đội, tiếp tục duy trì và triển khai cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua triển khai tốt 5 điều Bác Hồ dạy” ; “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi …………..”…

II. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“Thiếu nhi …………..

Đoàn kết, chăm ngoan”

III. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1.Tiếp tục triển khai cuộc vận động“Vì đàn em thân yêu”giai đoạn 20….-2022.

2. triệu tập cụ thể hoá, tổ chức kết quả những hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử tổ quốc, truyền thống Đoàn – Đội; tăng cường những giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trường, nhất là tình yêu quê nhà, tổ quốc, ý thức chấp hành pháp lý. Tổ chức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng những cấp, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/20….).

3. Đổi mới phương thức triển khai trào lưu “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, triệu tập tổ chức những hoạt động trải nghiệm, trang bị kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ học viên đạt được những phẩm chất và năng lực theo yêu cầu; triệu tập định hướng cho học viên học tập, thực hành, rèn luyện tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, thương yêu, san sẻ giúp đỡ nhau, nhất là những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

4. Tăng cường tuyên truyền về Luật Trẻ em; triển khai nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Trang bị kiến thức và kỹ năng, kỹ năng phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích và đuối nước cho thiếu nhi. Đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp kịp thời lên tiếng trước những hành vi vi phạm quyền,xâm hại,bạo lực trẻ em

5. Triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 – 2022; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và phụ trách Đội. triệu tập xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường. Tích cực phối hợp khai thác nguồn lực, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà Văn hóa thiếu nhi xã.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Liên Đội trường THCS ………….. căn cứ vào Chương trình công tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học 20….-20…. của Huyện Đoàn-PGDvàamp;ĐT huyện ………….. để triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả chương trình hoạt động lớn của Ban Thường Vụ Huyện Đoàn- PGDvàamp;ĐT ………….. đề ra.

Căn cứ vào kế hoạch năm học và tình hình trong thực tiễn công tác Đội của Liên Đội được cụ thể hoá như sau:

Tháng 9-20…. : Chủ đề “ Truyền thống nhà trường”

A-Mục tiêu giáo dục:

– Giáo dục học viên có thói quen triển khai đầy đủ và nghiêm túc nội quy, nề nếp kỷ luật của nhà trường, liên đội đề ra.

– Nắm được nhiệm vụ cơ bản của năm học từ đó có ý thức động cơ, thái độ học tập của tớ cho tốt hơn.

– Bồi dưỡng tình cảm yêu mến mái trường, giữ gìn và phát huy truyền thống đẹp đẽ của nhà trường.triển khai tốt 5 điều Bác Hồ dạy phấn đấu là con ngoan trò giỏi, người bạn tốt, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.

B- Nội dung triển khai:

Tuần 1: – Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới theo kế hoạch.

– Họp BCH liên đội triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới những chi đội.

– Ôn định tổ chức những chi đội trong liên đội nhất là những chi đội lớp 6 giúp những em làm quen với môi trường học tập mới.

– Kiện toàn ban chủ nhiệm những câu lạc bộ, đội nhóm chuyên, phân công trực ban sao đỏ, kiểm tra đôn đốc nhắc nhở những chi đội còn chậm trễ.

– Phát động những chi đội đăng ký thi đua học tập “Đọc và làm theo Báo Đội”. Tổ chức những hoạt động, hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi; triển khai chương trình “Đọc sách cho tương lai”.

Tuần 2: – Triển khai học tập, ký cam kết triển khai tốt nội quy, nề nếp HS khi đến trường. Giáo dục cho thiếu nhi ý thức chấp hành pháp lý, nội quy, quy định của trường, lớp; phòng chống những tệ nạn xã hội, hướng dẫn những em triển khai tốt Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”.

– xây dựng và tổ chức những hoạt động của CLB phát thanh măng non; tuyên truyền măng non. Tổ chức những hoạt động giáo dục thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần sẻ chia với bè bạn; khuyến khích thiếu nhi nhận giúp đỡ bạn nghèo; nâng cao chất lượng trào lưu hai bạn cùng tiến; Quyên góp ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tham gia xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ”.

– Tổ chức những hoạt động tuyên truyền phát thanh măng non về an toàn giao thông theo quy định. Triển khai chuyên hiệu “An toàn giao thông” tới những chi đội. Tổ chức cho học viên ký cam kết không vi phạm Luật ATGT khi đến trường cũng như khi ra về.

– phối hợp với Hội đồng đội Xã tổ chức chương trình“ Đêm hội trăng rằm” trao quà cho học viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tuần 3: – Tổ chức đa dạng hoá quy mô học tập nhằm khuyến khích HS xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo với trào lưu: “Vượt điểm 5, qua điểm 7, đạt điểm 9-10.”

– Phát động thi đua đăng kí tuần học tốt chào mừng Đại hội liên đội- Hội nghị cán bộ công chức, viên chức nhà trường.

– Tổ chức Đại hội chi đội điểm kiện toàn BCH chi đội tiến tới Đại hội Liên Đội. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho những bạn trong BCH liên đội chuẩn bị cho Đại hội. Tổ chức Đại hội liên đội dự kiến vào Thứ năm ngày tháng 10 năm 20…..

Tuần 4: – CLB phát thanh măng non; tuyên truyền măng non tích cực sưu tập bài viết tuyên truyền cho những bạn đội viên không vi phạm Luật ATGT khi đến trường cũng như khi ra về.

– Hoàn thành báo cáo Kế hoạch chương trình công tác Đội; Đăng ký thi đua năm học 20….-20…. nộp về Huyện Đoàn theo đúng kế hoạch.

– Họp BCH liên đội xếp loại thi đua tháng 9 những chi đội và triển khai kế hoạch tháng 10 năm 20….

Tháng 10- 20….: Chủ đề “ Chăm ngoan học giỏi.”

A-Mục tiêu giáo dục:

– Giáo dục học viên có thói quen triển khai đầy đủ và nghiêm túc nội quy, nề nếp của nhà trường, liên đội đề ra.

– Nắm được nhiệm vụ cơ bản của năm học từ đó có ý thức động cơ, thái độ học tập của tớ cho tốt hơn.

– Bồi dưỡng tình cảm yêu mến mái trường, giữ gìn và phát huy truyền thống đẹp đẽ của nhà trường. triển khai tốt 5 điều Bác Hồ dạy phấn đấu là con ngoan trò giỏi, người bạn tốt, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.

B- Nội dung triển khai:

Tuần 1: – Tổ chức lễ chào cờ theo nghi thức Đội triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới những chi đội, đội viên.

– Duy trì sinh hoạt Đội, chú trọng chất lượng nội dung và đổi mới hình thức sinh

hoạt Đội cho phù hợp. Thúc đẩy hoạt động tự quản của BCH liên đội và đội viên.

– Triển khai cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt”; xây dựng tiêu chí cụ thể của nội hàm học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt. Tổ chức biểu dương, tôn vinh các chi đội, những cá nhân đạt danh hiệu “3 tốt”.

– xây dựng những CLB – Đội chuyên theo sở thích như : CLB phát thanh măng non 10-12 em; CLB chiến sĩ an ninh nhỏ tuổi 12 em; Đội văn nghệ xung kích 20 em; Đội nghi lễ – Đội cờ – Đội trống 15 em.

– Xây dựng kế hoạch xin ý kiến lãnh đạo của Hội đồng Đội huyện tổ chức Chuyên đề công tác Đội : Hình tượng người Phụ nữ Việt Nam đến những bạn đội viên trong toàn liên đội.

Tuần 2: – Kiểm tra đồ dùng học tập của HS lần 2, phê bình HS còn thiếu đồ dùng học tập .

– Tích cực triển khai trào lưu “ Thiếu nhi Việt Nam vâng lời Bác dạy”; “Nói lời hay, làm việc tốt ” . Tổ chức những trào lưu, hoạt động thi đua học tốt; hướng dẫn những em phát huy khả năng sáng tạo trong những hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm; tích cực, chủ động trang bị những kiến thức và kỹ năng về ngoại ngữ, tin học; phát huy tính sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của thiếu nhi trải qua những hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo trong những liên đội, cuộc thi “Em yêu khoa học”, cuộc thi “Sáng tạo trẻ”, “Tin học trẻ”, “Hành trình khoa học”; định hướng cho những em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

Tuần 3: – Phát động những chi đội đăng ký thi đua tuần học tốt với chủ đề “Bông hoa tặng Mẹ, tặng Cô” nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

– Tổ chức Chuyên đề công tác Đội : Hình tượng người Phụ nữ Việt Nam nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tuần 4: – Kiểm tra những hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm trong tháng.

Lồng ghép nội dung giáo dục văn hóa giao thông cho những em.

– Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đội. Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi trải qua việc triển khai tốt nội quy nề nếp nghi thức Đội. Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình mới trong rèn luyện kỹ năng sống cho thiếu nhi, tập trung vào một số kỹ năng cần thiết như kỹ năng thoát hiểm, kĩ năng bảo vệ phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường, bạo lực xã hội, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản…

– Họp BCH liên đội xếp loại thi đua tháng 10 những chi đội theo thứ tự. Triển khai kế hoạch tháng 11 năm 20…..

Tháng 11-20….: Chủ đề “Tôn sư trọng đạo.”

A.Mục tiêu giáo dục:

– Giáo dục cho học viên hiểu được công lao to lớn của Thầy giáo- Cô giáo, từ đó những em phải có thái độ kính trọng biết ơn những thầy cô giáo.Tự giác tích cực học tập đạt kết quả tốt nhất để đền đáp công ơn những thầy cô.

– Giáo dục những em biết tổ chức những hoạt động sinh hoạt văn hoá, văn nghệ chào mừng những thầy cô nhân ngày “Nhà giáo Việt Nam 20 – 11.”

B.Nội dung hoạt động:

Tuần1:- Tổ chức chào cờ triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới những chi đội, đội viên.

– Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức của Đội, tích cực tổ chức ôn luyện tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đội .

– Phát triển những loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, những đội tuyên truyền măng non trong nhà trường. Tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện sức khoẻ, phát triển năng khiếu. Lồng ghép nội dung giáo dục văn hóa dân gian vào trong những hoạt động, sinh hoạt của Đội. Khuyến khích những em tìm hiểu và học những câu hò, điệu hát dân ca của địa phương, hướng dẫn những em tham gia những trò chơi dân gian, những hoạt động vui chơi có lợi, an toàn.

– Phát động thi đua đăng ký tuần học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 với trào lưu “Hoa điểm tốt kính dâng thầy cô.”

– Chuẩn bị cơ sở vật chất; Xây dựng kế hoạch làm báo tường; trang thiết bị luyện tập văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11.

Tuần 2:- Tiếp tục phát động trào lưu thi đua đăng ký tuần học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 với chủ điểm “Hoa điểm tốt kính dâng thầy cô”. CLB tuyên truyền phát thanh măng non trải qua việc tổ chức những buổi sinh hoạt tuyên truyền bài viết. Tổ chức những hoạt động, chương trình forums “Xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường”.

Tuần 3:- Tổ chức chuyên đề Hội diễn Văn nghệ- Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Giới thiệu và tìm hiểu một vài tấm gương những Thầy- Cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của xã nhà.

– Tăng cường tổ chức những hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống trải qua những tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc đáp ứng yêu cầu, thị hiếu nghệ thuật của những em thiếu nhi nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành những giá trị nhân cách đẹp đẽ. Đa dạng hoá những hình thức động viên, khen thưởng những gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, những gương thiếu nhi vượt khó học giỏi. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” giao lưu với những gương đội viên, học viên tiêu biểu.

Tuần 4:- Đẩy mạnh nâng cao kết quả hoạt động của công tác Đội những câu lạc bộ theo sở thích từ đó nâng cao chất lượng trong học tập.

– Họp BCH liên đội xếp loại thi đua tháng 11 những chi đội theo thứ tự. Triển khai kế hoạch tháng 12 năm 20…..

Tháng 12- 20….: Chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”

A.Mục tiêu giáo dục :

– Giáo dục cho những em thiếu nhi hiểu được ý nghĩa sâu sắc của ngày xây dựng QĐND Việt Nam( 22-12-1944 – 22-12- 20….) những em thấy được vẻ đẹp của anh bộ đội cụ Hồ. Thiếu nhi học tập đức hy sinh, lòng dũng cảm, tính trung thực trong học tập, sinh hoạt và trong đời sống từng ngày trải qua việc đẩy mạnh giới thiệu những gương điển hình tiên tiến.

– Hiểu được truyền thống cách mạng và những sự kiện lịch sử vẻ vang của quê nhà tổ quốc. Biết được công lao to lớn của những thế hệ cha anh.Từ đó ra sức phấn đấu trong học tập rèn luyện tu dưỡng đạo đức trở thành con ngoan trò giỏi đền đáp công ơn những thế hệ cha anh.

B. Nội dung triển khai.

+ Tuần1:- Tổ chức chào cờ triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới những chi đội, đội viên. Đa dạng hoá những hình thức giáo dục của Đội trải qua những kênh truyền thông, thông tin, qua sách báo và những tác phẩm văn học nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành những giá trị nhân cách đẹp đẽ, bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một mẩu truyện đẹp” để cổ vũ cái tốt, giúp thiếu nhi tránh xa cái xấu, giáo dục, định hướng những giá trị đẹp đẽ cho thiếu nhi như lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; hòa nhã, thân ái với bè bạn…

– Phát động những chi Đội thi đua đăng kí tuần học tốt chào mừng ngày xây dựng QĐND Việt Nam với trào lưu“Hành quân bằng điểm số”.

– Đa dạng hoá những hình thức động viên khen thưởng những gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện. Tổ chức tuyên dương và nhân rộng những gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu.

– GV TPT Đội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng chào mừng ngày xây dựng QĐND Việt Nam. Giao nhiệm vụ cụ thể cho những bạn BCH liên đội chuẩn bị tốt những phần việc khi tổ chức chuyên đề.

+ Tuần 2 : – Tiếp tục phát động thi đua đăng kí tuần học tốt chào mừng ngày xây dựng QĐND Việt Nam với trào lưu “Hành quân bằng điểm số .”

– Tổ chức những hoạt động văn hoá văn nghệ TDTT lập thành tích chào mừng ngày xây dựng QĐND Việt Nam. Đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa “Đi tìm địa chỉ đỏ” giúp những gia đình thương binh liệt sĩ bắng việc làm cụ thể. Giáo dục cho thiếu nhi ý thức chấp hành pháp lý, nội quy, quy định của trường, lớp; phòng chống những tệ nạn xã hội, hướng dẫn những em triển khai tốt Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

– Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội “Chiến sỹ an ninh nhỏ tuổi” gắn với việc xây dựng quy mô “Hòm thư giúp bạn”, “Trường lớp không ma tuý”, mở những hòm thư phát giác tại trường học, nhằm tuyên truyền, phát hiện, tố giác hành vi và người xâm hại trẻ em, phát hiện trẻ em mắc tệ nạn xã hội để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn.

– Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng chào mừng ngày xây dựng QĐND Việt Nam.

+ Tuần 3: – Tích cực đôn đốc nhắc nhở những chi đội làm tốt việc quét dọn, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử của địa phương nơi cư trú.

– Kiểm tra đánh giá lần 1 việc triển khai chương trình Rèn luyện đội viên những hạng Trưởng thành và Sẵn sàng

+ Tuần 4: – Đẩy mạnh nâng cao kết quả hoạt động của công tác Đội những câu lạc bộ theo sở thích, hai bạn cùng tiến… từ đó nâng cao chất lượng trong học tập.

– Họp BCH liên đội xếp loại thi đua tháng 12 những chi đội theo thứ tự. Triển khai kế hoạch tháng 1 năm 20…..

Tháng 1 -20….- Chủ điểm: “Mừng Đảng – Mừng xuân.”

A. Mục tiêu giáo dục.

– Giáo dục học viên hiểu được những nét đẹp của nền văn hoá dân tộc Việt

Nam từ đó những em biết giữ gìn và phát huy những truyền thống đẹp đẽ của quê nhà

– Tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện lập thành tích chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của quê nhà tổ quốc.

B. Nội dung hoạt động.

Tháng 1 – 20….: Chủ điểm: “Mừng Đảng – Mừng xuân.”

+ Tuần1:- Tổ chức chào cờ triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới những chi đội, đội viên.

– Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi xây dựng cảnh quan môi trường học đường xanh, sạch, đẹp; bảo vệ, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở xã hội.

– Duy trì hoạt động của những “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ” trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn dọn dẹp thực phẩm và giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học.

+ Tuần 2:- Phát động đăng ký thi đua học tốt chào mừng Năm mới với nhiều thành tích mới.

– Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai kế hoạch học kì II, nộp báo cáo sơ kết về Huyện Đoàn theo đúng kế hoạch đề ra.

– Tổ chức thăm hỏi động viên những bạn học viên nghèo vượt khó vươn lên trong học tập nhân dịp Tết đến Xuân về. Xin kinh phí hỗ trợ của Hội phụ huynh học viên làm quà tặng.

+ Tuần 3: – Đẩy mạnh cuộc vận động “Giúp bạn đến trường – Hướng tới tương lai”. Duy trì quy mô hoạt động câu lạc bộ “Toán học”, “Ngoại ngữ”, “Nhà sử học nhỏ tuổi”, “Nhà khoa học tương lai”… Phát huy kết quả những quy mô: “Bạn giúp bạn”, “Nhóm học tập”, “hai bạn cùng tiến”… Phát động trong thiếu nhi trào lưu quyên góp, ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cho những bạn thiếu nhi nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

– Đẩy mạnh những hoạt động lao động dọn dẹp, chăm sóc tu sửa bồn hoa cây cảnh, quét dọn đường làng ngõ xóm, bảo vệ nguồn nước, giữ gìn dọn dẹp môi trường thêm xanh – sạch- đẹp trước khi về nghỉ Tết.

– Tổ chức cho học viên những khối lớp viết cam kết không tham gia tàng trữ, vận chuyển buôn bán và đốt pháo nổ, chất kích thích trước khi về nghỉ Tết nguyên đán.

+ Tuần 4: -Tăng cường những hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của ma túy, bia rượu, những chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai những chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi. Phối hợp định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, tránh xa những trò chơi độc hại; khai thác kết quả MXH, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập. Phối hợp với những ngành giúp đỡ, giáo dục cảm hóa thiếu niên chậm tiến.

– Họp BCH liên đội xếp loại thi đua tháng 1- 20…. những chi đội theo thứ tự. Triển khai kế hoạch tháng 2 năm 20…..

Tháng 2- 20….: Chủ điểm: “Mừng Đảng – Mừng xuân.”

A. Mục tiêu giáo dục.

– Giáo dục học viên hiểu được những nét đẹp của nền văn hoá dân tộc Việt Nam từ đó những em biết giữ gìn và phát huy những truyền thống đẹp đẽ của quê nhà tổ quốc .

– Tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện lập thành tích chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của quê nhà tổ quốc.

B. Nội dung hoạt động.

+ Tuần1:- Tổ chức chào cờ triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới những chi đội, đội viên. những chi đội đăng ký xây dựng công trình măng non.

– Tổ chức những chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi …………..”. Tiếp tục tổ chức thăm hỏi động viên những bạn học viên nghèo vượt khó vươn lên trong học tập nhân dịp Tết đến Xuân về. Xin kinh phí hỗ trợ của những đoàn thể làm quà tặng.

– Lập kế hoạch triển khai trào lưu “Khăn hồng tình nguyện” tổ chức chương trình giao lưu, kết nghĩa với những đơn vị bạn.

– CLB văn nghệ tích cực ôn luyện và tham gia hội thi “Sơn ca” cấp Huyện theo kế hoạch đề ra.

+ Tuần 2:- Phát động trào lưu “Sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu”. Định hướng cho thiếu nhi ý thức “Học đi đôi với hành”, “Học thực chất – Kiểm tra và thi nghiêm túc”.

– Duy trì và phát triển mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập, khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho các em tiếp cận sử dụng internet, mạng xã hội phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

+ Tuần 3+4: – Lập kế hoạch triển khai trào lưu “Khăn hồng tình nguyện” tổ chức chương trình giao lưu, kết nghĩa với những đơn vị bạn.

– CLB văn nghệ tích cực ôn luyện và tham gia hội thi “Sơn ca” cấp Huyện theo kế hoạch đề ra.

– Đẩy mạnh và phát huy quy mô câu lạc bộ môn học, câu lạc bộ sở thích hai bạn cùng tiến…Tích cực ôn luyện chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi HS giỏi những môn sót lại.

– Triển khai chuyên hiệu “Nhà sử học nhỏ tuổi”, “Nhà sinh học nhỏ tuổi”.

– Họp BCH liên đội xếp loại thi đua tháng 2- 20…. những chi đội theo thứ tự. Triển khai kế hoạch tháng 3 năm 20…..

Tháng 3- 20…. – Chủ điểm: “Tiến bước lên Đoàn”.

A. Mục tiêu giáo dục:

– Giáo dục học viên những hiểu biết cơ bản về truyền thống của tổ chức cơ sở Đoàn qua những giai đoạn lịch sử.

– triển khai tốt tác phong người Đội viên, triển khai nghiêm túc chương trình RLĐV tích cực phấn đấu tu dưỡng cùng “Tiến bước lên Đoàn”.

B. Nội dung hoạt động.

+ Tuần1:- Tổ chức chào cờ triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới những chi đội.

– Triển khai triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 – 2022. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức sinh hoạt Đội theo hướng thiết thực, tương thích, phát huy quyền tham gia trong những hoạt động Đội gắn với những hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo, nâng cao chất lượng đội viên. Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, triệu tập giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

– Chủ động tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên với việc triển khai những hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường.

– Phát động thi đua đăng ký tuần học tốt chào mừng ngày 8-3.Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8-3 với nhiều hoạt động vui chơi có lợi như: Thi nấu ăn cắm tỉa hoa, sáng tác thơ văn chào mừng ngày 8-3.

+ Tuần 2:- Câu lạc bộ phát thanh măng non đẩy mạnh những hoạt động tuyên truyền chào mừng ngày xây dựng Đoàn 26-3.

– Đội văn nghệ xung kích tích cực luyện tập chon ra những tiết mục hay đặc sắc tham gia chào mừng kỉ niệm ngày xây dựng Đoàn 26-3.

+ Tuần 3:- Tổ chức chuyên đề “Ngày hội Thiếu nhi vui khoẻ – Tiến bước lên Đoàn”

– Nâng cao chất lượng hoạt động của những “Đội Nghi lễ”; hình thành những nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên.

– Tổ chức “Lễ trưởng thành Đội” cho những em đội viên lớn gắn với việc triển khai chương trình “ Dự bị Đoàn viên”.

– Kiểm tra chương trình RLĐV lần hai những hạng: Trưởng thành và sẵn sàng.

+ Tuần 4: – Tích cực tuyên truyền phòng chống Ma tuý học đường và những tệ nạn xã hội khác. Thúc đẩy hoạt động tự quản của Ban Chỉ huy liên đội, chi đội và của chính đội viên; Vận dụng quy mô cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt”( học tập tốt, trào lưu tốt, tự quản tốt) tương thích với tình hình trong thực tiễn.

– Họp BCH liên đội xếp loại thi đua tháng 3- 20…. những chi đội theo thứ tự. Triển khai kế hoạch tháng bốn năm 20…..

tháng bốn – 20…. – Chủ điểm: “Hoà bình và hữu nghị”

A. Mục tiêu giáo dục:

– Rèn luyện kỹ năng ứng sử và những hoạt động văn hoá, văn nghệ vui chơi trong sinh hoạt từng ngày. những em biết trân trọng gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc cũng như của nhân loại.

– Tích cực sẵn sàng tham gia những hoạt động “Hoà bình- hữu nghị ” từ thiện tại địa phương mở rộng vòng tay giao lưu kết nghĩa với đơn vị bạn.

B. Nội dung hoạt động.

+ Tuần1: -Tổ chức chào cờ triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới những chi đội.

– Tích cực vận động ủng hộ xây dựng quỹ “ Vòng tay bè bạn” ; “ Xe đạp giúp ban đến trường”…Nhất là những bạn con gia đình chính sách, gia đình thương binh.

+ Tuần 2: – CLB phát thanh măng non tổ chức những hoạt động giáo dục tuyên truyền. Phát động thi đua đăng kí tuần học tốt chào mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất tổ quốc .

+ Tuần 3+ 4: Tích cực đôn đốc nhắc nhở những chi Đội thi đua học tập tốt lập thành tích chào mừng ngày 30- 4 -1975 – 30-4-20…..

– Họp BCH liên đội xếp loại thi đua tháng bốn- 20…. những chi đội theo thứ tự. Triển khai kế hoạch tháng 5 năm 20…..

Tháng 5 – 20…. Chủ điểm: “Đội TNTP và Bác Hồ của chúng em”.

A. Mục tiêu giáo dục:

– Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, kết quả công tác giáo dục lịch sử truyền thống giáo dục đạo đức lối sống, khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam sự dìu dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tạo môi trường thuận lợi để những em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.

B. Nội dung hoạt động.

+ Tuần1:- Tổ chức chào cờ triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới những chi đội. Tổ chức những hoạt động forums“Thiếu nhi Việt Nam – Vâng lời Bác dạy” gắn với những hoạt động kỷ niệm 51 năm triển khai Di chúc của Bác Hồ.

– Đẩy mạnh hoạt động những CLB môn học, hai bạn cùng tiến chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi cuối năm .

+ Tuần 2:- Tổ chức tuyên truyền cổ động đẩy mạnh những hoạt động văn hoá, văn nghệ chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức “ Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ ” theo kế hoạch.

– Tham mưu với BCH Đoàn Xã tổ chức Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ và kỷ niệm “ 79 mùa hoa – Đội ta lớn lên cùng tổ quốc.”

– Tổ chức “Ngày hội công nhận chương trình RLĐV” cho những em đạt yêu cầu trở lên, tổ chức thi lại cho những em vẫn chưa đạt yêu cầu.

+ Tuần 3:- Họp BCH liên đội, đánh giá tổng kết trào lưu thi đua bình bầu tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc khen thưởng ; Xếp loại thi đua tháng – Năm học.

+ Tuần 4: – Hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cơ sở vật chất đón đoàn kiểm tra công tác Đội theo kế hoạch.

– Lập danh sách giới thiệu và chuyển sinh hoạt cho những Đội viên về sinh hoạt hè tại địa phương.

V. CÔNG TÁC lãnh đạo triển khai

1.Giáo viên- TPT căn cứ Chương trình công tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học 20….- 20…. của Huyện đoàn, Phòng GDvàamp;ĐT huyện, xin ý kiến lãnh đạo của BGH nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động theo chủ điểm: Tuần, tháng báo cáo thống nhất triển khai.

2.Liên Đội tích cực chủ động trong công tác tham mưu, phối phối hợp chặt chẽ với những lực lượng giáo dục trong và ngoài trường học xây dựng kế hoạch hoạt động cho cụ thể thiết thực với hoạt động trong thực tiễn của liên đội.

3.Liên Đội làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ BCH liên – chi đội.

4.BCH Liên Đội họp và giao ban định kỳ mỗi tháng ít nhất một lần, bình bầu xếp loại thi đua và triển khai kế hoạch tháng tới.

5.Giáo viên TPT Đội tiến hành ghi chép theo dõi, kiểm tra những hoạt động Đội của Liên- Chi đội. Báo cáo xin ý kiến lãnh đạo về kết quả hoạt động Đội của liên đội với Cấp Ủy- BGH nhà trường; Với Ban Thường Vụ Huyện Đoàn theo kế hoạch.

VI. HOẠT ĐỘNG LỚN DỰ KIẾN SẼ LÀM TRONG NĂM HỌC.

1. Tổ chức Đại hội Liên Đội, xây dựng những đội chuyên, những CLB môn học, CLB sở thích; CLB TDTT… để triển khai tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học.

2. Tích cực hưởng ứng những trào lưu thi đua trong học tập, tổ chức những hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn của quê nhà tổ quốc theo kế hoạch cấp trên.

3. Tổ chức sinh hoạt Đội tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho BCH Liên -Chi đội, những đội chuyên mỗi tháng 1 lần theo kế hoạch đề ra.

4.Tổ chức triển khai những hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch của cấp trên.

5.Tổ chức chuyên đề công tác Đội: Hình tượng người Phụ nữ Việt Nam nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

6. Tổ chức chuyên đề “Ngày hội Thiếu nhi vui khoẻ – Tiến bước lên Đoàn” tháng 3 năm 20…..

7. Tổ chức“Ngày hội công nhận chuyên hiệu Chương trình rèn luyện Đội viên”; Tham mưu với Ban thường vụ Đoàn xã ………….. tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ và Lễ kỷ niệm 79 năm ngày xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh trong tháng 5 năm 20…. theo kế hoạch.

8. Tham gia đầy đủ những cuộc thi do cấp trên phát động, hưởng ứng những hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

9. triển khai tốt cơ chế thông tin, báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định của cấp trên.

VII. những CHỈ TIÊU LỚN :

– Xếp loại hạnh kiểm : Tốt, khá : 95 % ; TB: 4 % ; Yếu 1 %

– Xếp loại học lực: Giỏi 21 % ; Khá 42 % ; TB 32 % ; Yếu, kém: 5 %

– học viên giỏi cấp TP : 9- 10 giải ; HSG cấp Huyện: 80- 90 giải.

– Tỉ lệ lên lớp: 97,5 % trở lên; Tốt nghiệp lớp 9: 95,6% trở lên .

– Kết quả thi vào10: Tỉ lệ hai môn Toán- Ngữ văn đạt trên TBC của huyện.

– Duy trì sĩ số học viên giảm tỷ lệ bỏ học dưới 1%

– học viên đoạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ 325 em.

– Chi đội đoạt danh hiệu vững mạnh 13( có 4 chi đội vững mạnh xuất sắc).

– Phấn đấu đạt 80% đội viên được cấp chuyên hiệu loại Tốt; 20% loại Khá.

– Liên Đội phấn đấu đoạt danh hiệu Liên Đội vững mạnh cấp Thành Phố.

– GV TPT Đội đoạt danh hiệu GV TPT giỏi cấp Huyện.

Trên đây là toàn văn báo cáo chương trình công tác Đội năm học 20….- 20…. Liên đội rất mong được những cấp lãnh đạo; những thầy cô giáo phụ trách quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ; những bạn đội viên hưởng ứng nhiệt tình để hoạt động Đội của liên đội đạt kết quả tốt hơn./.

Kế hoạch công tác Đội năm học 2020 – 2021 – Mẫu 2

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG……..

**

….…, ngày…..tháng ….. năm 2020

KẾ HOẠCH
Hoạt động đội và trào lưu thiếu nhi tổng thể
Năm học 2020 – 2021
————-

Căn cứ vào chương trình hoạt động của Hội đồng Đội huyện…….. về hoạt động Đội và trào lưu thiếu nhi 2020 – 2021.

Kế hoạch…………………… ngày ………….trường tiểu học……….

Chương trình công tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học: 2020 – 2021 của Liên Đội trường tiểu học ……….

Liên Đội trường tiểu học…….. xây dựng Chương trình kế hoạch hoạt động trọng tâm những tháng trong năm học 2020 – 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

…………………………………………………………………………….”

I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ trào lưu THIẾU NHI:

THÁNG NỘI DUNG

8 -9

– Ổn định nề nếp học viên, phổ biến nội qui nhà trường.

– Sinh hoạt ý nghĩa sâu sắc ngày CMT8 ( 19/8) và Quốc khánh 2/9.

– Lập danh sách Đội viên, Sao nhi đồng năm học 2020- 2021.

– Lên lịch Sao nhi đồng khối 1,2,3.

– Phát động chủ đề năm học 2020- 2021 “ ……………………………”.

– Phối hợp với những bộ phận tổ chức Lễ khai giảng.

– Tổ chức hoạt động Tết Trung thu tại trường.

– Phát động trào lưu đọc và làm theo báo Đội,

– xây dựng đội Sao đỏ khối 4 + 5.

– tham gia lớp tập huấn BCH Liên đội năm học 2020- 2021

– Phát động trào lưu Nụ cười hồng “ Cùng bạn đến trường”.

– tham gia tổng kết công tác Đội năm học 2019- 2020 và triển khai chương trình công tác Đội năm học 2020- 2021

– Tổ chức Đại hội chi đội lớp 4 + 5.

– Kỹ năng sống: Nói lời hay, làm việc tốt

10

– Phát động trào lưu Kế hoạch nhỏ đợt 1.

– Tổ chức Đại hội Liên đội.

– Tiếp tục xây dựng nề nếp trường, lớp; xây dựng ý thức giữ gìn dọn dẹp chung, phong tránh tai nạn học đường.

– Sinh hoạt ý nghĩa sâu sắc ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành giáo dục và ngày mất của anh Nguyễn Văn Trỗi ( 15/10).

– Sinh hoạt ý nghĩa sâu sắc ngày Phụ nữ Việt Nam ( 20/10).

– xây dựng những CLB học đường: Đội tuyên truyền Măng non, Trống kèn, Nghi thức Đội, Văn nghệ TDTT

– Họp Sao đỏ định kì.

– Kỹ năng sống: Giữ gìn dọn dẹp sạch sẽ

11

– Phát động trào lưu “ Hoa điểm 10” tặng thầy cô nhân ngày 20/11.

– Sinh hoạt ý nghĩa sâu sắc ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Tổ chức những hội thi chào mừng ngày Nhà giáo Viêt Nam 20/11.

– Phối hợp với những bộ phận tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

– Họp Sao đỏ định kì.

– Sinh hoạt những CLB năng khiếu.

– Tập nghi thức cho học viên khối 4+ 5.

– Ngoại khóa: …………………………………………….?

– Kỹ năng sống: những nút dây ứng dụng

12

– Sinh hoạt ý nghĩa sâu sắc ngày xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

– Hội thu Kế hoạch nhỏ đợt 1.

– Họp Sao đỏ định kì.

– Sinh hoạt những CLB năng khiếu.

– Tập nghi thức cho học viên khối 4+ 5.

– Thăm hỏi, tặng quà những gia đình liệt sĩ. Viếng nghĩa trang

– Ngoại khóa chủ đề: Uống nước nhớ nguồn

– Kỹ năng sống: Kỹ năng thoát hiểm

1 + 2

– Phát động trào lưu Nụ cười hồng 2 “ Cùng bạn vui xuân”.

– Kết nạp đội viên mới

– Tập Nghi thức cho đội nghi thức.

– Họp Sao đỏ định kì.

– Sinh hoạt những CLB năng khiếu.

– Tập trống.

– Phát động trào lưu Kế hoạch nhỏ đợt 2.

– Sinh hoạt ý nghĩa sâu sắc ngày xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam 3/2.

– Kỹ năng sống: Kỹ năng tự bảo vệ bản thân

3

– Sinh hoạt ý nghĩa sâu sắc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

– Tập trống cho học viên khối 3.

– Sinh hoạt ý nghĩa sâu sắc ngày xây dựng Đoàn TNCS HCM 26/3.

– Họp Sao đỏ định kì.

– Sinh hoạt những CLB năng khiếu.

– Kết nạp Đội đợt 2

– Kỹ năng sống: Băng bó cứu thương

4

– Tập trống cho học viên khối 3.

– Họp Sao đỏ định kì.

– Sinh hoạt những CLB năng khiếu.

– Sinh hoạt ý nghĩa sâu sắc ngày 30/4 và 1/5.

– Hội thu Kế hoạch nhỏ đợt 2.

– tham gia hội thi liên hoan những CLB, đội nhóm tuyên truyền phát thanh Măng non gắn với chủ đề tháng 3, 4/2021.

– Kỹ năng sống: Một số cây thuốc chữa bệnh quanh em

5

– Sinh hoạt ý nghĩa sâu sắc ngày xây dựng Đội 15/5.

– Sinh hoạt kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác Hồ (1890-2021)

– Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ nhiệm kỳ năm học: 2020-2021

– Trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình dự bị Đội viên

– Trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn Đội viên hạng măng non

– Phối hợp cùng những bộ phận tổ chức lễ Tổng kết năm học.

– Bàn giao Đội viên, nhi đồng sinh hoạt hè cho Đoàn xã

– Nộp báo cáo tổng kết công tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học: 2020-2021.

– Quyết toán quỹ Đội.

II. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU:

– 100% học viên khối 1, 2, 3 sinh hoạt Sao nhi đồng.

– 100% học viên khối 3 được kết nạp Đội.

– 98% Đội viên lên lớp, xếp loại đạo đức tốt, triển khai đầy đủ 5 nhiệm vụ của học viên.

– 60% học viên đoạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

– 100% học viên tham gia trào lưu Kế hoạch nhỏ.

– 100% Đội viên triển khai những trào lưu do Liên Đội phát động

– Tham gia đầy đủ những hoạt động và hội thi cấp trường

– Phấn đấu đạt Liên đội Xuất sắc cấp Huyện

Trên đây là kế hoạch hoạt động Đội và trào lưu thiếu nhi Liên đội Trường tiểu học…….. năm học: 2020 – 2021.

DUYỆT BGH NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

T.M LIÊN ĐỘI
Tổng phụ trách Đội

Kế hoạch công tác Đội năm học 2020 – 2021 – Mẫu 3

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG……..

**

….…, ngày…..tháng ….. năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học 2020 – 2021

Căn cứ Chương trình số ………. của Hội đồng Đội……… về chương trình công tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học 2020 – 2021;

Liên đội ………………. xây dựng chương trình công tác Đội và trào lưu thiếu năm học 2020 – 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

Thiếu nhi …..
Đoàn kết, chăm ngoan

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2020 – 2022.

2. Tổ chức kết quả những hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử tổ quốc, truyền thống Đoàn – Đội; tăng cường những giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi toàn tỉnh, nhất là tình yêu quê nhà, tổ quốc, ý thức chấp hành pháp lý. Tổ chức những hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng những cấp, kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021).

3. Tiếp tục triển khai trào lưu “Thiếu nhi …….. thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với chương trình giáo dục mới, triệu tập tổ chức những hoạt động trải nghiệm, trang bị kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ học viên đạt được những phẩm chất và năng lực theo yêu cầu; triệu tập định hướng cho học viên học tập, thực hành, rèn luyện tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, thương yêu, san sẻ giúp đỡ nhau, nhất là những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

4. Triển khai kết quả việc triển khai Luật Trẻ em, trang bị kiến thức và kỹ năng, kỹ năng phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích và đuối nước cho thanh thiếu niên, nhi đồng.

5. Triển khai đồng bộ Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2020 – 2022; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và phụ trách Đội. triệu tập xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2020 – 2021

– Chỉ tiêu 1: Liên đội tổ chức cho những em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ.

– Chỉ tiêu 2: Liên đội hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

– Chỉ tiêu 3: Liên đội tham mưu tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho đội viên.

– Chỉ tiêu 4: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực triển khai quyền trẻ em cho cán bộ Chỉ huy Đội và thiếu nhi nòng cốt.

– Chỉ tiêu 5: Liên đội có quy mô, hoạt động kết quả tuyên truyền về phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em.

– Chỉ tiêu 6: Liên đội tổ chức tập huấn hoặc bồi dưỡng, update kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội.

– Chỉ tiêu 7: triển khai Công trình măng non.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. triển khai trào lưu “Thiếu nhi………. thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”

1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi ……………. triển khai tốt lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

Tổ chức những hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đến những địa chỉ đỏ trong những dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, Đội trong năm.

Tổ chức cho đội viên, học viên tìm hiểu tác phẩm Lịch sử việt nam, 5 điều Bác Hồ dạy và những câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến thiếu nhi. Nghiên cứu triển khai những hình thức tuyên truyền mới, hấp dẫn học viên, thiếu nhi như: infographic, phim ngắn, video Clip, phim phim hoạt hình chibi…

triển khai nghiêm túc lễ chào cờ, hát Quốc ca và nâng cao chất lượng sinh hoạt liên đội dưới cờ hằng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê nhà, tổ quốc, chủ quyền biển đảo, biên giới; gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt, sinh hoạt chuyên đề mỗi tuần một mẩu truyện đẹp, một tấm gương tốt, một cuốn sách hay; sinh hoạt chuyên đề hàng tháng theo chủ đề những đức tính tốt; triển khai trào lưu nói lời hay, làm việc tốt…

Tổ chức sinh hoạt Liên đội chuyên đề “Em là mầm non của Đảng” nhân kỷ niệm 90 năm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi làm theo lời Bác” năm 2020; Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” nhân kỷ niệm 90 năm ngày xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 131 năm ngày sinh nhật Bác.

Tổ chức những hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công cách mạng; tổ chức những hoạt động san sẻ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, chăm sóc cho con em những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình cán bộ chiến sĩ làm việc tại biên giới, hải đảo.

– Hướng dẫn, tổ chức cho thiếu nhi tham gia những trò chơi dân gian, khuyến khích những em tìm hiểu và học những câu hò, điệu hát dân ca, trò chơi dân gian của địa phương, giúp những em tham gia tìm hiểu và giữ gìn, phát huy những loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

1.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi ……………. triển khai tốt lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”

Tiếp tục tổ chức những hoạt động thi đua học tốt, tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động nhóm học tốt, hai bạn cùng tiến hướng về xây dựng năng lực tự chủ, tự học trong đội viên, học viên; khuyến khích đội viên tích cực, chủ động học tập ngoại ngữ và kiến thức và kỹ năng xã hội.
Tạo môi trường để phát huy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của thiếu nhi trải qua những hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo trong những liên đội; tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học”, “Sáng tạo trẻ”, “Tin học trẻ”; hướng dẫn cho những em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.
Hướng dẫn cho thiếu nhi thói quen thường xuyên đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi, tổ chức những hoạt động ngày hội thiếu nhi vui đọc sách, tuần đọc sách cho trẻ em; Tiếp tục triển khai trào lưu “Đọc và làm theo báo Đội” gắn với xây dựng thói quen đọc sách cho đội viên, học viên.

Giáo dục đội viên, học viên ý thức tiết kiệm trải qua trào lưu Nghìn việc tốt, Kế hoạch nhỏ và triển khai công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên.

Đẩy mạnh hoạt động những câu lạc bộ, đội nhóm văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đội tuyên truyền măng non.

Kịp thời động viên, khen thưởng những gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, những gương thiếu nhi vượt khó học giỏi. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” giao lưu với những gương đội viên, học viên tiêu biểu.

1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi ……………. triển khai tốt lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

– trải qua sinh hoạt Đội, những hoạt động tập thể tại trường, lớp, xây dựng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, san sẻ cho thiếu nhi trong mối quan hệ giữa bè bạn, anh, chị, em trong gia đình, trong tập thể và xã hội.

– Đẩy mạnh triển khai Công trình Măng non “Nâng bước em đến trường” tặng giày dép, quần áo, đồ dùng học tập, sách vở, đồ chơi cho học viên miền núi, vùng khó khăn, hải đảo.

– Giáo dục thiếu nhi biết quan tâm, yêu thương, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng bạn cố gắng khắc phục khó khăn, cùng nhau tiến bộ, tham gia kết quả trào lưu “Nghìn việc tốt”,“hai bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”…

– Duy trì, tổ chức những hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa liên đội với liên đội miền núi, vùng sâu, hải đảo.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, “Mỗi tuần một mẩu truyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội.

– Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi triển khai nghiêm túc nề nếp, kỷ cương học đường, ý thức chấp hành pháp lý, phòng chống những tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học. Nhân rộng những quy mô tuyên truyền, ngăn chặn, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp lý. Phối hợp với những ngành giúp đỡ, giáo dục thiếu niên chậm tiến trở thành tiến bộ.

Tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích cho đội viên, học viên.

Tổ chức những quy mô câu lạc bộ, những quy mô rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi trải qua những quy mô hoạt động trải nghiệm.

Triển khai triển khai kết quả trào lưu “Kế hoạch nhỏ” năm học 2020 – 2021.

1.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi ……………. triển khai tốt lời dạy “Giữ gìn dọn dẹp thật tốt”

trải qua những buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn dọn dẹp cá nhân, tự chăm sóc sức khỏe bản thân; giữ gìn trường, lớp xanh – sạch – đẹp, giữ gìn dọn dẹp chung tại gia đình, trường học và nơi công cộng.

Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi những hoạt động dọn dẹp dọn dẹp, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở xã hội; trang trí phòng học, phân loại rác theo quy định. Tích cực thực hành và góp phần tuyên truyền về những hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng những sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường.

Tăng cường những hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của ma tuý, bia rượu, những chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai những chương trình giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi … trải qua việc phát huy vai trò, hoạt động của những câu lạc bộ“, “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ”…

1.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi ……………. triển khai tốt lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

– Tổ chức những hoạt động định hướng cho thiếu nhi rèn luyện, thực hành phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho thiếu nhi đức tính khiêm tốn, lễ phép, trung thực trong học tập, thi cử, trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống từng ngày.

– Tổ chức hoạt động giáo dục, sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một mẩu truyện đẹp”,“Nói lời hay, làm việc tốt“ để cổ vũ cái tốt, giúp đội viên, học viên cổ vũ cái tốt và tránh xa cái xấu.

– Giáo dục, định hướng những giá trị đẹp đẽ cho thiếu nhi như chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; lễ phép với người lớn; hòa nhã, thân ái với bè bạn; dũng cảm trong nhìn nhận những khuyết điểm thiếu sót của tớ và trong đấu tranh với những cái xấu…

– Tăng cường tổ chức những hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống cho những em thiếu nhi trải qua giao lưu với những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành những giá trị nhân cách đẹp đẽ.

– Tuyên truyền, định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, tránh xa những trò chơi độc hại, sử dụng MXH kết quả, văn minh.

2. Công tác xây dựng Đội

2.1. Công tác đội viên

– triển khai đúng quy trình bồi dưỡng đội viên; chú trọng đổi mới, lễ trưởng thành Đội, tạo cho những em ấn tượng, tình cảm với tổ chức Đội, khơi dậy niềm tự hào khi được là đội viên, từ đó tạo được không khí thi đua trong học tập và rèn luyện.

– Triển khai triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2020 – 2022, tổ chức những hoạt động, ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên. Chủ động tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” với việc triển khai những hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, những hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường và đổi mới sáng tạo trong tổ chức tiết sinh hoạt Đội.

– Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, quan tâm giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

2.2. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

– Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, tổ chức những lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội.

– Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng những gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi trải qua những cuộc thi, phần thưởng, những hình thức động viên cụ thể như “Chỉ huy Đội giỏi“… tạo động lực cho những em tích cực tham gia công tác Đội và trào lưu thiếu nhi.

2.3. Công tác xây dựng Liên đội, Chi đội

– Hướng dẫn những Chi đội tổ chức Đại hội Đội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. lãnh đạo tổ chức Đại hội điểm để tạo mẫu, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội đồng loạt ở những Chi Đội.

– Nâng cao chất lượng hoạt động của những “Đội Nghi lễ”; hình thành những nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Triển khai cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, trào lưu tốt, tự quản tốt) tương thích với địa phương, đơn vị. Thúc đẩy hoạt động tự quản của Ban Chỉ huy Liên đội, Chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong trường học. triển khai kết quả công tác quản lý đội viên.

2.4. Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư

– Tổ chức tốt những hoạt động tiếp nhận thiếu nhi từ nhà trường về sinh hoạt trên địa bàn dân cư trong mùa hè và bàn giao thiếu nhi quay về trường học sau dịp hè. Tham mưu để chính quyền địa phương triển khai công tác quản lý trẻ em trong hè.

3. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

– Duy trì tổ chức những lớp bồi dưỡng, tập huấn, update kiến thức và kỹ năng cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, phụ trách chi đội.

4. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai triển khai Luật Trẻ em

– Tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; triển khai triển khai Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”;

– Tổ chức những hoạt động chăm sóc, vui chơi giải trí cho thiếu nhi nhất là vào những dịp cao điểm như Ngày Quốc tế thiếu nhi, dịp Hè, Tháng Hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… quan tâm thiếu nhi là con em thanh niên công nhân, thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu nhi miền núi, hải đảo, vùng khó khăn, thiếu nhi yếu thế.

– Tăng cường tuyên truyền về Luật Trẻ em trải qua những công cụ trực quan, những thông điệp truyền thông, những chương trình truyền hình, sinh hoạt Đội… cung ứng tài liệu, thông tin thiết yếu cho đội ngũ cán bộ Đội ở cơ sở về những văn bản pháp quy, những chủ trương mới liên quan đến trẻ em; thông tin, kiến thức và kỹ năng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

– Tham mưu cho Đoàn Thanh niên cùng cấp: có biện pháp hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ, bảo vệ kịp thời những em và gia đình những em là nạn nhân của những vụ việc xâm hại, tai nạn, thương tích; Nâng cao trách nhiệm của Đoàn, Hội, Đội những cấp và cán bộ Đoàn, Đội trong nắm bắt tình hình trẻ em, kịp thời thông tin đến bộ phận thường trực nắm bắt tình hình trẻ em, Hội đồng Đội cấp trên khi có vụ việc liên quan đến trẻ em xảy ra trên địa bàn.

– Tiếp tục tổ chức những forums trẻ em, tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa trẻ em với lãnh đạo những cấp chính quyền.

– Tích cực phối hợp với những ngành liên quan khai thác có kết quả những nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN

– Tổ chức những hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng những cấp.

– Tổ chức Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tổ chức “Đêm hội Trăng rằm – Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” nhân dịp Tết Trung thu.

– Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về: Luật trẻ em, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại, bạo lực học đường…

Nơi nhận:

– Hội đồng Đội thành phố (b/c);
– BCH Đoàn phường CPN (b/c);
– BGH;
– những Chi đội;
– Lưu: Hồ sơ đội.

TM. BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI
trưởng phòng ban

 

 

………………………….

Kế hoạch công tác Đội năm học 2020 – 2021 – Mẫu 4

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI
Năm học …… – …..

Năm học ….. – ….. là năm thiếu nhi chào mừng kỉ niệm … năm cách mạng tháng Tám thành công và quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đoàn những cấp; … năm ngày Toàn quốc kháng chiến; … năm ngày xây dựng Đoàn ; … năm ngày xây dựng Đội.

Căn cứ chương trình công tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học ….. – ….. của Hội đồng Đội ………………..

Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố giai đoạn ….. – ….. ;căn cứ tình hình trong thực tiễn của nhà trường.

Nay Ban phụ trách Đội trường ……………………. xây dựng kế hoạch hoạt động Đội và trào lưu thiếu nhi năm học ….. – ….. như sau:

SỐ LIỆU đầu năm mới:

Tổng số HS  

Nữ

Nam

Tổng số lớp      
Tổng số đội viên      
Tổng số nhi đồng      
Số số chi đội      
Số đội viên nòng cốt      
Số ủy viên BCH LĐ      
Số phụ trách sao      
Số HS đội cờ đỏ      
Số HS đội TTMN      

A. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. phối hợp với công đoàn, chi đoàn tổ chức tốt những buổi ngoại khóa, những ngày lễ lớn của tổ quốc như:

 • 02/ 09/ 1945 – 02/ 09/ 20…: Kỷ niệm … năm ngày Quốc Khánh nước Việt Nam .
 • Kỷ niệm … năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/20…).
 • 20/ 11/ 1982 – 20/ 11/ 20…: Kỷ niệm … năm ngày Nhà Giáo Việt Nam
 • 22/ 12/ 1944 – 22/ 12/ 20…: Kỷ niệm … năm ngày Quân Đội ND Việt Nam.
 • 26/ 03/ 1931 – 26/ 03/ 20…: Kỷ niệm … năm ngày xây dựng ĐTNCSHCM
 • 30/ 04 /1975 – 30/ 04/ 20…: Kỷ niệm … năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng.
 • 15/ 05/ 1941 – 15/ 05/ 20…: Kỷ niệm … năm ngày xây dựng Đội TNTPHCM
 • 19/ 05/ 1890 – 19/ 05/ 20…: Kỷ niệm … năm ngày sinh nhật Bác kính yêu

2. Tổ chức những hoạt động chào mừng Trung thu 2020

3. Tổ chức văn nghệ, TDTT chào mừng ngày xây dựng Đoàn 26-3, ngày 20-11.

4. Tổ chức và tham gia đầy đủ toàn bộ những hoạt động vui chơi cho HS theo chủ đề, chủ điểm.

5. Tổ chức cho 100% HS tham gia chương trình Rèn luyện và Dự bị đội viên.

6. Tổ chức và triển khai 100% những hoạt động, trào lưu cấp trên phát động.

7. Tổ chức tốt cho HS trong công tác sinh hoạt Sao.

8. Tổ chức lớp cảm tình Đội và kết nạp 100% HS khối 3 vào Đội.

9. Tổ chức HKPĐ cấp trường chọn HS tham gia HKPĐ cấp huyện với toàn bộ những môn.

NỘI DUNG CHỦ YẾU

Tháng Nội dung công việc triển khai

8

– Tập huấn đội cốt cán của những lớp về NTĐ, VN, TDTT (3 em/lớp), chuẩn bị cho tập NTĐ toàn trường.

– Phân công luyện tập Văn nghệ chuẩn bị khai giảng

– Xây dựng phần Hội cho khai giảng

– Xây dựng giáo án tập Nghi thức Đội

– Phân công khu vực để xe và vị trí dọn dẹp phần khoán.

– Triển khai lịch hoạt động 15 phút đầu giờ.

– Kiện toàn những Đội trong Liên đội: Cờ đỏ, TTMN

– Duyệt những chương trình văn nghệ khai giảng

– Đặt tên những Chi đội

– TPT

 

– HS 1-5

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

 

9

– Luyện tập Nghi thức đội toàn trường

– Tồng kiểm tra những điều kiện cho khai giảng

– Phát động thi đua đợt 1

– Phát động trào lưu “Nghìn việc tốt

– Tổ chức khai giảng năm học mới

– Giáo dục truyền thống nhà trường

– Phổ biến kinh nghiệm học tốt

– Xây dựng kế hoạch hoạt động của Liên Đội.

– Họp đội: Cờ đỏ, Tình báo, TTMN định kỳ tháng 9

– Triển khai chương trình “Dự bị đội viên

– Luyện Nghi thức cho khối 4,5

– Cho đội viên ký cam kết không vi phạm luật ATGT

– Đại hội Chi đội trong toàn Liên đội.

– Thu hồ sơ Đại hội Chi đội

– Tăng cường kiểm tra nề nếp học đường

– Chuẩn bị và tổ chức trung thu.

– Gửi báo cáo hoạt động tháng 9 cho HĐĐ

– Xây dựng kế hoạch Đại hội Liên đội

– Tập nghi thức cho BCH Liên đội lần 2

– Kiểm tra việc update hồ sơ Chi đội

– TPT

– TPT

– TPT

– Nhà trường

– TPT

– LĐ

– TPT

 

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– Chi đội 8/8

– TPT

– TPT, Cờ đỏ

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

 

10

– Đại hội Liên đội

– Phân công nhiệm vụ cho BCH LĐ nhiệm kỳ mới

– Xây dựng hồ sơ sổ sách đội

– Họp đội: Cờ đỏ, Tình báo, TTMN định kỳ tháng 10

– Đánh giá xếp loại chương trình “Dự bị đội viên

– Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 10

– Tập huấn BCH Liên đội lần 1

– Luyện Nghi thức cho khối 4,5

– Tăng cường kiểm tra nề nếp học đường.

– Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội

– Làm dọn dẹp khu trồng cây,

– Gửi báo cáo tháng lên cấp trên, xây dựng Thư viện xanh

– Triển khai trào lưu “ Kế hoạch nhỏ”

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– Khối 4,5

– BCH LĐ

– TPT

– TPT

– TPT, Cờ đỏ

-BCHLĐ, TPT

– GV, HS

– TPT

 

11

– Xây dựng kế hoạch tổ chức 20-11 và triển khai

– Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 11

– update hồ sơ sổ sách đội

– Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội

– Họp đội: Cờ đỏ, Tình báo, TTMN định kỳ tháng 11

– Luyện Nghi thức cho khối 4,5

– Đánh giá xếp loại chương trình “Dự bị đội viên

– Triển khai thi chuyên hiệu AN TOÀN GIAO THÔNG

– Rà soát lại những điều kiện cho tổ chức 20-11

– Tổ chức sân chơi nhân 20-11

– Thu bài thi chuyên hiệu An toàn giao thông

– Sơ kết thi đua đợt 1 và phát động thi đua đợt 2

– Gửi báo cáo tháng lên HĐĐ

– ra mắt kết quả bài thi chuyên hiệu

– Làm báo tường hướng về ngày 20-11

– Xây dựng quỹ vì bạn nghèo

– TPT

– BCH LĐ

– TPT

– TPT,BCH

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– 7 CĐ

– TPT.

 

12

– Xây dựng kế hoạch 22-12

– Tập huấn BCH Liên đội lần thứ 2

– Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội

– Họp đội: Cờ đỏ, Tình báo, TTMN định kỳ tháng 12

– Triển khai thi chuyên hiệu “NHÀ SỬ HỌC NHỎ TUỔI

– Thu bài thi chuyên hiệu và chấm

– Luyện Nghi thức cho khối 4,5

– Đánh giá xếp loại chương trình “Dự bị đội viên

– Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 12

– Nộp báo cáo tháng cho cấp trên.

– Làm dọn dẹp khu trồng cây

– Quán triệt những nội dung cho đợt kiểm tra HK1

– Trả bài thi chuyên hiệu

– Kiểm tra hồ sơ những Chi đội

– update hồ sơ đội

– TPT

– TPT

– TPT, BCH

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– BCH, GV

– BCH, TPT

– TPT

– HS, GV

– TPT

– BCH

– TPT

– TPT

 

1

– Cho học viên ký cam kết không vi phạm quy chế thi cử

– Chuẩn bị sơ kết thi đua đợt 2 phát động thi đua đợt 3

– Chuẩn bị phần thưởng cho những Chi đội.

– Họp đội: Cờ đỏ, Tình báo, TTMN định kỳ tháng 1

– Đánh giá xếp loại chương trình “Dự bị đội viên

– Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 1

– Quán triệt học viên trước khi về nghỉ tết

– update hồ sơ đội

– TPT

– TPT

– TPT, BCH

– TPT

– TPT

– TPT, BCH

– TPT

– TPT

 

2

– Nghỉ tết.

– Nắm tình hình chuyên cần của học viên

– Họp đội: Cờ đỏ, Tình báo, TTMN định kỳ tháng 2

– Củng cố lại nề nếp chung toàn Liên đội sau tết, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục học viên vi phạm trước và sau tết, chú trọng đến những học viên bỏ học nhiều ngày sau tết để huy động lại.

– update hồ sơ Liên đội.

– Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội.

– Đánh giá xếp loại chương trình “Dự bị đội viên

– Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 2

– Kiểm tra học tập nhà học viên.

– Tập huấn cho BCH Liên đội đợt 3.

– update hồ sơ đội.

 

– TPT, CĐ

– TPT

– TPT

 

 

 

– TPT

– TPT, BCH

– TPT

– TPT, BCH

– GV

– TPT

 

3

– Triển khai chuyên hiệu “THẦY THUỐC NHỎ TUỔI”

– Triển khai kế hoạch 26-3 đến những Chi đội

– Ra quân làm dọn dẹp khu trồng cây

– Tập huấn cho BCH Liên đội lần thứ 4

– Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội

– Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 3

– Hoàn thành trào lưu “Kế hoạch nhỏ

– Họp đội: Cờ đỏ, Tình báo, TTMN định kỳ tháng 3

– Đánh giá xếp loại chương trình “Dự bị đội viên

– Thu và chấm chuyên hiệu “Thầy thuốc nhỏ tuổi”

– Chuẩn bị những điều kiện thiết yếu cho sân chơi 26-3

– Tổ chức hoạt động tình nguyện về với những địa phương.

– ra mắt kết quả bài thi chuyên hiệu

– Tổ chức kết nạp Đội cho đoàn viên khối 3

– Xây dựng báo cáo tháng 3 gửi HĐĐ huyện

– Tổng kết thi đua đợt 3, phát động thi đua đợt 4.

– update hồ sơ đội

– TPT

– TPT

– GV, HS

– TPT

– TPT, BCH

– TPT, BCH

– 6 Chi đội

– TPT

– TPT

– BCH

– TPT

– TPT, BCH

– TPT

– CĐ, TPT, GV

– TPT

– TPT

– TPT

 

4

– Chuẩn bị đầy đủ những loại hồ sơ sổ sách Đội cho đoàn kiểm tra của HĐĐ huyện.

– Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp

– Triển khai tập huấn Nghi thức Đội đón đoàn kiểm tra

– Thi chuyên hiệu CHĂM HỌC

– Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội

– Họp đội: Cờ đỏ, Tình báo, TTMN định kỳ tháng bốn

– Triển khai Hội thi đố vui đến học viên.

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra học tập ở nhà học viên.

– Hoàn thành báo cáo Tổng kết gửi HĐĐ

– Họp BCH Liên đội tháng bốn

– Trả bài thi chuyên hiệu CHĂM HỌC

– Chuẩn bị danh sách đội viên về hè gửi cho HĐĐ

– TPT

 

– TPT, Cờ đỏ

– TPT

– 9 Chi đội

– TPT, BCH

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT, BCH

– BCH

– TPT

 

5

– Lập danh sách bàn giao đội viên về hè cho thị đoàn.

– Sơ kết thi đua đợt 4.

– Chuẩn bị khen thưởng cho những Chi đội.

– Quyết toán Quỹ đội, năm học 2016-2017

– Họp BCH Liên đội định kỳ tháng 5.

– Họp đội: Cờ đỏ, TTMN định kỳ tháng 5

– Nộp hồ sơ thi đua khen thưởng cho HĐĐ huyện

– Tuyên dương anh chị Phụ trách đội, Chi đội trưởng và Ban chỉ huy Liên đội.

– Bàn giao SHH hè về địa phương

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

– TPT

 

TPT

Kế hoạch công tác Đội năm học 2020 – 2021 – Mẫu 5

PHÒNG GDvàamp;ĐT…
Trường….
——–

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

….., ngày …tháng…năm 20…

KẾ HOẠCH
Công tác Đội năm học …….. – ……..

Căn cứ kế hoạch số ………… giữa Huyện Đoàn – Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện ………. về Chương trình công tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học 2020 – 2021, Liên đội THCS ……….. xây dựng kế hoạch hoạt động Đội năm học …….. – ……. như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“Thiếu nhi ……….

Hiếu học, chăm ngoan

Làm nghìn việc tốt

Tiến bước lên Đoàn”

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tăng cường những hoạt động giáo dục Đội viên về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn – Hội – Đội nhân những ngày lễ lớn. Tổ chức tốt những đợt thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn.

2. Tiếp tục tổ chức và triển khai triển khai tốt những hoạt động lớn của Đội. Tổ chức những hoạt động cho Đội viên tham gia hướng về biển, hải đảo thân yêu của Tổ Quốc; triệu tập triển khai cuộc vận động “Giúp bạn đến trường”, cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua triển khai tốt 5 Điều Bác Hồ dạy” .

3. triển khai tốt trào lưu “Thiếu nhi Việt Nam thi đua triển khai tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; cụ thể hóa những nội dung học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy vào những trào lưu khác của Đội tương thích với điều kiện của Liên đội và tương thích với nhu cầu, tâm lý của Đội viên.

4. triển khai có kết quả chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi thành phố TP. Hải Phòng”, hỗ trợ cho Đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vững bước tới trường.

5. Tổ chức cho Đội viên đăng ký, thi và công nhận hoàn thành Chương trình “Rèn luyện đội viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đội. Chú trọng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho học viên.

6. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Ban chỉ huy Liên, Chi đội; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nâng cao kết quả, tăng tính hấp dẫn của những buổi sinh hoạt liên đội dưới cờ.

7. Tham gia đầy đủ những hoạt động, những trào lưu do cấp trên phát động.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Chương trình 1: “Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh”

– triển khai tổ chức tốt những hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho Đội viên về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Đổi mới nội dung, phương thức triển khai triển khai trào lưu “Thiếu nhi Việt Nam thi đua triển khai tốt 5 điều Bác Hồ dạy” trải qua những hoạt động cụ thể, thiết thực, tương thích với tình hình trong thực tiễn; gắn với những tiêu chuẩn rèn luyện của thiếu nhi theo Chương trình “Rèn luyện đội viên”… Duy trì tổ chức tốt trào lưu“Kế hoạch nhỏ” theo hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện.

– Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho những em trải qua những hoạt động nêu gương, tuyên dương những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong thiếu nhi; tiếp tục tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”. triển khai nghiêm túc Lễ Chào cờ và sinh hoạt liên đội dưới cờ hàng tuần theo chủ đề, chủ điểm gắn với những hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thiếu nhi.

– Tiếp tục triển khai tốt trào lưu “Em yêu biển đảo Việt Nam” nhằm đẩy mạnh những hoạt động hướng về biển đảo quê nhà trong thiếu nhi trải qua những hoạt động tuyên truyền về chủ quyền tổ quốc, những buổi sinh hoạt chuyên đề, những cuộc thi tìm hiểu; vẽ tranh, viết thư gửi tới những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi biên giới, hải đảo.

– Đẩy mạnh trào lưu “Đọc và làm theo báo Đội” trong thiếu nhi. Phát huy vai trò hệ thống báo chí của tổ chức Đoàn, Đội; tuyên truyền rộng rãi về những gương người tốt, việc tốt. Tổ chức, hướng dẫn cho thiếu nhi tại những chi đội viết “Nhật ký măng non làm theo lời Bác”.

– Duy trì và đẩy mạnh công tác “Trần Quốc Toản”, những hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Áo lụa tặng Bà” , “Đi tìm địa chỉ đỏ”. Tổ chức cho đội viên những hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ những gia đình thương binh, liệt sỹ, thanh niên xung phong, quét dọn nghĩa trang liệt sỹ.

– Tiếp tục triển khai những công trình, phần việc măng non “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” chào mừng những sự kiện trọng đại của tổ quốc, thành phố, của tổ chức Đoàn – Đội.

Tiếp tục triển khai trào lưu “Nói lời hay, làm việc tốt” giúp những em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô. Tăng cường việc giáo dục Đội viên trải qua hình thức nêu gương, tuyên truyền những tấm gương “Người tốt – Việc tốt”…

– Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật cho Đội viên, đặc biệt luật giao thông. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em…

– Từng bước hiện đại hóa, đổi mới nội dung, hình thức giáo dục của Đội. Tận dụng truyền thông đa phương tiện, internet phục vụ cho công tác giáo dục Đội viên.

2. Chương trình 2: “Luyện rèn tri thức – Vững bước tương lai”

– Rèn luyện ý thức, tác phong cho Đội viên trải qua việc triển khai nghiêm chỉnh nề nếp học đường. Phát huy tính chủ động sáng tạo và tôn vinh vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên. Định hướng cho Đội viên “Học đi đôi với hành”, “Học thực chất – Thi nghiêm túc”. Tổ chức những quy mô hoạt động của những CLB học tập, khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức và kỹ năng về ngoại ngữ, tin học định hướng cho Đội viên sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

– Hướng dẫn Đội viên xây dựng phương pháp học tập tốt, phân công giúp đỡ những bạn học yếu, những bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt, duy trì và nhân rộng những quy mô: “Bạn giúp bạn”, “Nhóm học tập”, “hai bạn cùng tiến”.

– Triển khai có kết quả những trào lưu “Hoa điểm tốt”, “Hoa điểm 10”( “Vở sạch chữ đẹp”, “Vượt khó học tốt”. Duy trì quy mô hoạt động Câu lạc bộ “Toán học”, “Tin học”, “Ngoại ngữ”, “Nhà sử học nhỏ tuổi”, …

– Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc; trang bị những kiến thức và kỹ năng, kỹ năng đọc; định hướng cho thiếu nhi lựa chọn những tác phẩm văn học lành mạnh, có lợi gắn với giáo dục đạo đức, lối sống.

– Tiếp tục triển khai “Nề nếp nghi thức hóa trong trường học” gắn với tổ chức triển khai chuyên đề “Rèn luyện đạo đức trong học viên” nhằm giáo dục thiếu nhi triển khai nề nếp học đường, không nghỉ học tùy tiện, không đi học muộn, không nói chuyện riêng trong giờ học.

– Hướng dẫn cho Đội viên biết lao động giúp đỡ gia đình theo khả năng của tớ, tham gia những hoạt động xã hội tương thích, cung ứng cho Đội viên kỹ năng sống và bước đầu định hướng nghề nghiệp cho Đội viên trong tương lai.

3. Chương trình 3: “Vui khỏe an toàn – học ngàn điều hay”

– triển khai đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình mới trong rèn luyện kỹ năng xã hội cho Đội viên; tập trung vào một số kỹ năng cần thiết như kỹ năng bảo vệ phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống bạo lực xã hội, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản… Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật an toàn giao thông, văn hóa giao thông, tổ chức “Ngày hội thiếu nhi với văn hóa giao thông”, phổ biến quy định đội viên, học viên đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; hướng dẫn thiếu nhi tham gia giao thông an toàn …

– Tổ chức những hoạt động gắn với trào lưu “Thi đua xây dựng trường học thân thiện học viên tích cực”, “Vì màu xanh quê nhà”, “Trường em xanh – sạch – đẹp”, “Giờ vàng vì môi trường”, từ đó hình thành cho Đội viên ý thức giữ gìn dọn dẹp cá nhân, dọn dẹp trường lớp, nơi công cộng. Xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực; động viên Đội viên tích cực tham gia những hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia bảo tồn những di tích lịch sử văn hoá, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.

– Xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực. Đẩy mạnh các hoạt động tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường trong Đội viên trải qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định; tổ chức các hoạt động dã ngoại khám phá, tìm hiểu thiên nhiên.

– Tổ chức các hoạt động giáo dục về văn hóa dân gian, trò chơi dân gian dưới hình thức Chuyên đề, hội thi …

– Phát triển, nhân rộng các mô hình CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò, CLB sở thích, sân chơi cuối tuần, tạo điều kiện để các em phát huy năng khiếu, ươm mầm tài năng…Duy trì tốt hoạt động của CLB “Đội tuyên truyền măng non”. Đẩy mạnh những hoạt động tuyên truyền Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

– Tiếp tục triển khai có kết quả trào lưu “Kế hoạch nhỏ”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi TP. Hải Phòng”, xây dựng quỹ Đội, Chương trình “Đồng hành cùng bạn đến trường”. Vận động Đội viên tham gia những hoạt động tình nghĩa: “Áo ấm tặng bạn”, “Xe đạp giúp bạn đến trường”,… Tổ chức những hoạt động giao lưu, vận động những nguồn lực xã hội giúp đỡ Đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

– Vận động thiếu nhi tham gia những lớp học kỹ năng do Thành đoàn và những đơn vị trực thuộc Thành đoàn tổ chức như “Học kỳ quân đội”, hành trình “Đi để biết – Học để sống”, trại kỹ năng“Trải nghiệm để trưởng thành”, “Trải nghiệm sáng tạo khoa học”.

4. Chương trình 4: “Xây dựng Đội vững mạnh – Cùng tiến bước lên Đoàn”

– Triển khai triển khai chương trình rèn luyện đội viên sửa đổi. Chú trọng đến việc lựa chọn, tập huấn đội ngũ cán bộ Đội. Nâng cao chất lượng thực hành nghi thức Đội cho Đội viên. Đổi mới phương thức sinh hoạt chi đội, phát huy tinh thần tự quản và quyền tham gia trong những hoạt động Đội. Nâng cao chất lượng Đội viên gắn với những trào lưu, những đợt thi đua chào mừng những ngày lễ lớn của Huyện, Thành phố và tổ quốc.

– Tổ chức trưởng thành Đội cho Đội viên gắn với việc triển khai chương trình “Dự bị Đoàn viên”. Làm tốt công tác thống kê, phân loại, bàn giao Đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng phát triển Đoàn viên.

* Công tác xây dựng Ban chỉ huy Liên đội, Chi đội:

– Quan tâm lựa chọn lực lượng cán bộ chỉ huy liên, chi đội; Duy trì hoạt động của Câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”. Tổ chức những lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ chỉ huy Đội, giúp Đội viên làm quen với tổ chức những hoạt động lớn. Phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong những cán bộ chỉ huy Đội. Chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng những gương điển hình chỉ huy Đội giỏi.

5. Chương trình 5: “Khăn hồng tình nguyện – Chắp cánh yêu thương.”

– Chủ động tham mưu với BGH Nhà trường, những lực lượng xã hội tổ chức có kết quả những hoạt động đội trong nhà trường và trên địa bàn dân cư đổi mới về hình thức, nội dung, cách làm đảm bảo sự tương thích và kết quả.

– Tham gia “Chương trình rèn luyện Phụ trách Đội”, tổ chức những hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao, quan tâm, chăm sóc đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Tích cực học tập trải qua những hình thức: Tự học, qua những chuyên đề, những lớp tập huấn, những kỳ sinh hoạt câu lạc bộ phụ trách Đội.

– Tham gia đầy đủ những hoạt động, những trào lưu.

6. những hoạt động lớn triệu tập:

– Tham gia tổ chức Lễ Khai Giảng.

– Tổ chức Đại hội Liên đội.

– Thi văn nghệ, thi báo tường 20.11.

– Lễ kỉ niệm ngày 20/11

– Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng 22.12 gắn với Hội thi nghi thức Đội

– Nghe kể chuyện truyền thống.

– Thi văn nghệ: Mừng Đảng, Mừng Xuân.

– Tổ chức Tết trồng cây.

– Tổ chức kỉ niệm ngày xây dựng Đoàn 26/3.

– Lễ trưởng thành Đội, ngày hội công nhận chương trình RLĐV

– Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.

– Tổ chức những hoạt động chào mừng, kỉ niệm những ngày lễ lớn

– Tham gia đầy đủ những hoạt động, trào lưu do cấp trên tổ chức.

– Tổ chức chuyên đề cấp thành phố

IV. những CHỈ TIÊU LỚN CỦA LIÊN ĐỘI

1, Về Học lực:

 • Học lực Giỏi: ….% trở lên;
 • Học lực Khá: ….% trở lên;
 • Học lực Yếu và Kém: Dưới …%.

2, Về Hạnh kiểm:

 • Hạnh kiểm Tốt: ….% trở lên;
 • Hạnh kiểm Yếu: Không.

3, những chỉ tiêu khác

– Cháu ngoan Bác Hồ: ….% trở lên;

– Lên lớp thẳng: …..%, chuyển lớp: …..% trở lên;

– Tỉ lệ HS đỗ tốt nghiệp THCS: 100%;

– Kết quả thi vào lớp 10 THPT: Phấn đấu xếp thứ hạng cao hơn năm học trước, lọt vào tốp 100 trường THCS toàn thành phố;

– Kết quả học viên giỏi:

+ học viên giỏi cấp Huyện: Phấn đấu …. giải trở lên

+ Cấp thành phố: …. giải trở lên.

+ Lên lớp thẳng: …..%

+ Chi đội mạnh: 12/12. Chi đội xuất sắc: 6/12.

+ Liên đội: đoạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp Thành phố.

+ Tổ chức tốt những hoạt động, những buổi lễ lớn trong năm.

+ Tham gia đầy đủ những hoạt động, những cuộc thi, những trào lưu do cấp trên phát động, tổ chức.

+ 100% Đội viên triển khai tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

+ 100% chi đội có quy mô giúp nhau học tập tốt và có việc làm cụ thể giúp bạn đến trường.

+ 100% những chi đội tổ chức tốt những trào lưu thi đua học tập.

+ 100% những chi đội tham gia trào lưu “Đọc và làm theo báo Đội”.

+ 100% những chi đội tham gia trào lưu xây dựng trường em “xanh – sạch – đẹp”.

+ 100% HS tham gia tốt ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh.

+ 100% BCH những chi đội được tập huấn nghiệp vụ công tác Đội.

+ triển khai tốt chương trình RLĐV sửa đổi theo đúng hướng dẫn và quy định của cấp trên (85% đạt loại khá, giỏi).

+ Tham gia đầy đủ những lớp tập huấn, giao ban, chuyên đề.

THÁNG CHỦ ĐIỂM NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Truyền

Thống

Nhà

Trường

1. Ổn định và kiện toàn những tổ chức Đội: xây dựng và tập huấn Đội cờ đỏ, Đội nghi lễ, Đội tuyên truyền Măng non, tổ chức Đại hội những Chi đội.

2. Tổ chức Lễ trao quà cho học viên nghèo, học viên thuộc diện chính sách.

3. Tham gia tổ chức Lễ Khai Giảng.

4. Tổ chức thăm viếng, quét dọn nghĩa trang.

5. Triển khai bài TDGG.

6, Phát động trào lưu: Đọc- làm theo báo Đội.

7. Kiểm tra nội vụ tháng 9.

8. triển khai nghiêm túc nội quy trường lớp.

9. Tổ chức Lễ kí cam kết về triển khai an toàn giao thông.

10. Tìm hiểu về truyền thống nhà trường.

11. HĐNGLL

12. Phát thanh măng non.

13. triển khai tốt những trào lưu của Đội và Liên đội.

Hoạt động triệu tập:

– Tổ chức Lễ trao quà cho học viên nghèo , con thương binh liệt sĩ, gia đình thuộc diện chính sách.

– Lễ Khai Giảng

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Chăm

Ngoan

Học

Giỏi

1. Duy trì triển khai tốt nội quy, nề nếp.

2. Tiếp tục hưởng ứng trào lưu : “Đọc – làm theo báo Đội”

3. Tổ chức Đại hội Liên đội, phân công nhiệm vụ chức danh.

4. Kiểm tra nội vụ tháng 10.

5. Tổ chức truyền thông phòng chống Ma tuý, tội phạm.

6. Tuyên truyền bảo vệ môi trường và giáo dục tình yêu biển đảo, Tổ quốc.

7. Tập huấn nghiệp vụ công tác Đội cho BCH Liên, chi đội.

8. Tổ chức Hội vui học tập và kí kết giao ước thi đua cấp chi đội.

9. HĐNGLL

10. Phát thanh măng non.

11. triển khai tốt những trào lưu của Đội và Liên đội.

Hoạt động triệu tập : Đại hội Liên đội

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôn

Trọng

Đạo

1. Phát động cuộc thi: “ Em viết về mái trường thân yêu”.

2. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11.

3. Tiếp tục hưởng ứng trào lưu: “Đọc – làm theo Báo Đội”

4. triển khai tốt những trào lưu của Đội

5. Tiếp tục duy trì ổn định tốt nề nếp, nội quy quy định trường lớp.

6. Kiểm tra nội vụ tháng 11.

7. trải qua nội dung, chương trình “Hội khoẻ phù đổng”.

8. Đăng kí: “ Tuần học tốt” với chủ đề: Hoa điểm tốt dâng thầy cô.

9. Tổ chức Lễ kỉ niệm ngày 20-11.

10. HĐNGLL

11. Phát thanh măng non.

12. triển khai tốt những trào lưu của Đội và Liên đội.

Hoạt động triệu tập:

Lễ kỉ niệm ngày 20/11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Uống

Nước

Nhớ

Nguồn

1. Tiếp tục duy trì ổn định tốt nề nếp, nội quy quy định trường lớp.

2. Tiếp tục hưởng ứng trào lưu: “Đọc – làm theo Báo Đội”

3. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

4. Tập huấn nghiệp vụ, kĩ năng công tác Đội cho cán bộ Đội.

5. Kiểm tra nội vụ tháng 12.

6. Chuẩn bị cho ngày Hội khoẻ phù đổng 22/12.

7. Đăng kí tuần học tốt chào mừng ngày xây dựng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12.

8. HĐNGLL

9. Phát thanh măng non.

10. triển khai tốt những trào lưu của Đội và Liên đội.

Hoạt động triệu tập :

– Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng.

 

 

 

1 – 2

Mừng

Đảng

Mừng

Xuân

1. Phát động thi đua Mừng Đảng Mừng Xuân.

2. Kiểm tra nội vụ tháng 1, 2.

3. Tiếp tục duy trì ổn định tốt nề nếp, nội quy quy định trường lớp.

4. Tiếp tục hưởng ứng trào lưu: “Đọc – làm theo Báo Đội”

5. Nhắc nhở, kí cam kết việc triển khai những quy định trong mùa Tết Nguyên đán 2017.

6. những hoạt động vui chơi, đón Tết lành mạnh.

7. Chuẩn bị tập luyện, tham gia Hội thi Sơn ca cấp Huyện

8. HĐNGLL

9. Tổ chức Tết trồng cây nhân dịp đầu xuân.

10. Phát động trào lưu xây dựng trường: “Xanh – sạch- đẹp”

11. Phát thanh măng non.

12. triển khai tốt những trào lưu của Đội và Liên đội.

Hoạt động triệu tập: Tết Trồng cây

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Tiến

Bước

Lên

Đoàn

1. Tiếp tục duy trì ổn định tốt nề nếp, nội quy quy định trường, lớp.

2. Tiếp tục hưởng ứng trào lưu: “Đọc – làm theo Báo Đội”

3. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày xây dựng Đoàn 26/3.

4. Tiếp tục đẩy mạnh trào lưu xây dựng trường “Xanh – sạch – đẹp”.

5. Kiểm tra nội vụ tháng 3.

6. Tổ chức thi tìm hiểu truyền thống về Đoàn..

7. Đăng kí tuần học tốt chào mừng ngày xây dựng Đoàn 26/3.

8. HĐNGLL

9. Phát thanh măng non

10. triển khai tốt những trào lưu của Đội và Liên đội.

Hoạt động triệu tập:

– Tổ chức Lễ kỉ niệm ngày xây dựng Đoàn 26/3.

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Hoà

Bình

Hữu

Nghị

 

1. Tiếp tục duy trì ổn định tốt nề nếp, nội quy quy định trường lớp.

2. Tiếp tục hưởng ứng trào lưu: “ Đọc – làm theo Báo Đội”

3. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc 30/4.

4. Tiếp tục đẩy mạnh trào lưu xây dựng Trường Xanh- Sạch- Đẹp.

5. Kiểm tra nội vụ tháng bốn.

6. Đăng kí tuần học tốt chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất tổ quốc 30/4.

7. HĐNGLL

8. Phát thanh măng non.

9. triển khai tốt những trào lưu của Đội.

10. Chuẩn bị chu đáo và tổ chức chuyên đề Đội cấp Thành phố.

Hoạt động triệu tập:

– Tổ chức Chuyên đề cấp Thành phố

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Bác

Hồ

Kính

Yêu

1. Tiếp tục duy trì ổn định tốt nề nếp, nội quy quy định trường lớp.

2. Tiếp tục hưởng ứng trào lưu: “ Đọc – làm theo Báo Đội”

3. Thi đua lập thành tích chào mừng, kỉ niệm ngày xây dựng Đội và sinh nhật Bác Hồ.

4. Tiếp tục đẩy mạnh trào lưu xây dựng Trường Xanh- Sạch- Đẹp.

5. Kiểm tra nội vụ tháng 5.

6. Tổ chức những hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh ( 15/5).

7. HĐNGLL

8. Phát thanh măng non.

9. triển khai tốt những trào lưu của Đội và Liên đội.

Hoạt động triệu tập:

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

 

6, 7, 8

 

Hè – Vui – Khoẻ – có lợi

– Bàn giao học viên về sinh hoạt tại địa phương.

– Tổ chức tham quan, cắm trại.

– những hoạt động chuẩn bị năm học mới.

Trên đây là kế hoạch hoạt động Đội của Liên đội Trường THCS………, năm học …… – ……

XÁC NHẬN CỦA BGH
HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
GV- TPT ĐỘI

 

 

Kế hoạch công tác Đội năm học 2020 – 2021 – Mẫu 6

PHÒNG GDvàamp;ĐT…
Trường….
——–

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

….., ngày …tháng…năm 20…

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học 20…..-20…..

Căn cứ chương trình số 12 CTLT/ĐTN-PGDvàamp;ĐT ngày … tháng …. năm 20….. của huyện Đoàn-phòng GDvàamp;ĐT …………………….. về chương trình công tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học 20…..-20……

Căn cứ tình hình trong thực tiễn của Trường THCS ………………………

Nay Liên Đội THCS …………………….. đề ra kế hoạch hoạt động Công tác Đội và trào lưu thiếu nhi và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 20….. – 20….. cụ thể như sau

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“Thiếu nhi Việt Nam,
Học tập tốt, rèn luyện chăm”

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC:

1. Triển khai kết quả những giải pháp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện …………………….. lần thứ VII, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII. Thúc đẩy việc lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; kịp thời lên tiếng trước những hành vi vi phạm quyền và xâm hại trẻ em; có giải pháp kết quả phòng, chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

2. Tổ chức cho thiếu nhi triển khai trào lưu “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” Trong số đó triệu tập những giải pháp tạo môi trường để thiếu nhi thi đua trong học tập và rèn luyện.

3. Phát huy và nhân rộng những quy mô giáo dục kỹ năng sống, những chương trình trải nghiệm cho thiếu nhi. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật trẻ em, những văn bản quy phạm pháp lý liên quan đến trẻ em.

4. Triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 20….. – 20….., tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội.

5. triệu tập xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội trong toàn liên Đội.

6. Tích cực ham mưu, phối hợp huy động nguồn lực để chăm sóc thiếu nhi khó khăn trong toàn liên Đội.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 20….. – 20…..:

– Tổ chức Đại hội liên đội ngày 15/10/20……

– Sữa chửa công trình măng non “ Vườn thuốc nam” chào mừng ngày xây dựng Đoàn 26/3/20……

– triển khai đạt chỉ tiêu trào lưu “Kế hoạch nhỏ”.

– Phát động đội viên hưởng ứng cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam triển khai tốt 5 điều Bác Hồ dạy”

– Tổ chức lồng ghép chương trình “Ngày truyền thống Nhà Giáo Việt Nam” và “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” vào 20/11/20……

– Tổ chức thi “Chỉ huy Đội giỏi” và “Ngày hội đọc sách” và tổ chức trò chơi dân gian vào tháng 03/20……

– Hoàn thành những chuyên hiệu “An toàn giao thông” tháng 9/20….., “Nghi thức” tháng 11/20….., “Chăm học” tháng 12/20….., “Nhà Sử học nhỏ tuổi” tháng 2/20……”Nghệ sỹ nhỏ tuổi” tháng bốn/20……

– Xây dựng 01 đội tuyên truyền măng non.

– Phát động trào lưu làm theo lời Bác với chương trình“Chúng em là Dũng sĩ diệt rác-bảo vệ môi trường” tạo nguồn quỹ “Giúp bạn vượt khó”.

– Mỗi chi đội có 01 phần việc tốt làm theo lời Bác, 01 phần việc bảo vệ môi trường. toàn bộ có tiến hành sơ kết theo HK và năm học.

– Có kế hoạch tổ chức đội viên tham gia sinh hoạt Sao nhi đồng.

– Tổ chức lễ trưởng thành Đội gắn với triển khai chương trình “Dự bị Đoàn viên”

– triển khai 03 trào lưu thi đua học tập tốt: Hoa điểm 10, tiết học tốt và hai bạn cùng tiến.

– Tổ chức quyên góp giúp đỡ bạn nghèo với tổng trị giá thấp nhất 5.000.000đ.

– Tổ chức hội “Ngày hội đọc, ngày hội học tốt và sinh hoạt những trò chơi dân gian trong mùa kỷ niệm 26/3/20……

– Liên đội phát động cuộc thi thiếu nhi thi đua đoạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, có bình xét tuyên dương cấp trường

– Tham gia đủ những cuộc thi có liên quan do Hội đồng Đội cấp trên tổ chức.

– Duy trì trào lưu “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”

– Đạt tối thiểu 98% tổng số điểm của bảng điểm; số điểm của từng tiêu chuẩn trong chương trình phải đạt từ 95% trở lên và số điểm từng nội dung trong chương trình phải đạt từ 95% trở lên.

– Ít nhất 90% Chi đội đạt Chi đội mạnh.

– Ít nhất 85% Đội viên đoạt danh hiệu Cháu Ngoan Bác Hồ.

– Xây dựng đầy đủ kế hoạch theo chủ điểm, học kỳ và năm học.

– Tham gia tốt những hội thi do cấp trên phát động.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Triển khai triển khai trào lưu “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”

1.1. Thiếu nhi Việt Nam – Yêu tổ quốc, yêu đồng bào

– Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với những hoạt động “Hành trình đến những địa chỉ đỏ” trong những dịp kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm. Giới thiệu về di tích lịch sử, cách mạng, những nhân vật lịch sử trên kênh thông tin của Đoàn, Đội, triệu tập những nội dung:

+ Tuyên truyền về Biển, Đảo: trải qua chiếu phim tư liệu Hoàng Sa-Trường Sa, tham gia thi “Biển đảo trong em”, viết thư gửi chiến sỹ nơi biên giới, triển khai phát thanh măng non “Tự hào biển đảo Việt Nam”, .

+ Tiếp tục hướng dẫn thiếu nhi triển khai có kết quả trào lưu “Thiếu nhi Việt Nam triển khai tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, tạo môi trường cho thiếu nhi được rèn luyện sức khỏe, đạo đức, lối sống, thi đua học tập và bồi dưỡng kỹ năng.

+ Tổ chức những hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” trải qua trào lưu: “Trần Quốc Toản”, “Đi tìm địa chỉ đỏ”: chăm sóc, giúp đỡ, vận động quyên góp ủng hộ gia đình chính sách neo đơn, thương binh..

+ Tiếp tục triển khai trào lưu “Vì điểm tựa tiền tiêu”: làm bưu thiếp gửi chú bộ đội nơi biên giới.

+ Tuyên truyền, giới thiệu, tìm hiểu về tổ chức Đội, Đoàn; hình ảnh đẹp của người đội viên, đoàn viên qua sinh hoạt dưới cờ, phát thanh măng non. Tổ chức ngày hội“Tiến bước lên Đoàn” chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn những cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền về Luật Trẻ em, những văn bản quy phạm pháp lý liên quan đến trẻ em.

– Liên đội triển khai cuộc thi xây dựng MV hát quốc ca tại những địa chỉ đỏ với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”. Tổ chức forums “Thiếu nhi Việt Nam – Vâng lời Bác dạy” gắn với những hoạt động kỷ niệm 50 năm triển khai Di chúc của Bác Hồ; kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đức Thanh.

– Liên đội triển khai nghiêm túc Lễ Chào cờ hằng tuần theo Nghi thức Đội, sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề, chủ điểm gắn với những hoạt động giáo dục đội viên, định hướng cho những em phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

1.2. Thiếu nhi Việt Nam – Học tập tốt, lao động tốt

– Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi trải qua việc triển khai nghiêm chỉnh nền nếp học đường. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và tôn vinh vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên, thiếu nhi. Hướng dẫn cho thiếu nhi cách tiếp cận sử dụng đúng cách, kết quả internet, MXH, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập. Định hướng cho thiếu nhi ý thức “Học đều, học đủ, học chăm”, “Học thực chất – Thi nghiêm túc”, “Vượt khó học tốt”; tiếp tục triển khai có kết quả những trào lưu học tập; khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ, kiến thức và kỹ năng xã hội. Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” cấp huyện và tham gia cấp tỉnh.

– Liên đội tổ chức những trào lưu, hoạt động thi đua học tốt; hướng dẫn những em phát huy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của thiếu nhi trải qua những hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo trong những liên đội. Tổ chức cho những em tham gia Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần XIV”.

– Liên đội tiếp tục triển khai những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, vận động thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đến trường; phát huy và nhân rộng những quy mô hay, cách làm kết quả như kết nghĩa giữa những Liên đội, “Bạn giúp bạn”, “hai bạn cùng tiến”…

– Liên đội tăng cường tổ chức những hoạt động tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc; trang bị những kiến thức và kỹ năng, kỹ năng đọc, định hướng, Xu thế đọc lành mạnh, có lợi cho thiếu nhi. Tham gia tốt trào lưu “Đọc sách cho tương lai”; tổ chức “Ngày hội học tốt”, “Ngày hội Đọc”, forums thiếu nhi theo chủ đề học tập, thư viện lưu động…

– Liên đội tiếp tục tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” gắn với những hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học viên bậc trung học cơ sở, góp phần khuyến khích những em nuôi dưỡng ước mơ, tự định hướng và chuẩn bị hành trang thiết yếu để chọn trường, chọn nghề tương thích với năng lực, sở thích bản thân.

– Liên đội đẩy mạnh tổ chức những hoạt động thể dục, thể thao tại Liên đội trong năm học và tại địa phương trong những dịp hè. Phát triển, nhân rộng những quy mô câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò, câu lạc bộ sở thích, sân chơi vào trong ngày cuối tuần… Lồng ghép đưa nội dung giáo dục văn hóa dân gian vào trong những hoạt động, sinh hoạt của Đội. Tổ chức cho thiếu nhi tham gia những trò chơi dân gian, giúp những em tham gia tìm hiểu và giữ gìn, phát huy những loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

– Liên đội phối hợp với những ban, ngành, đoàn thể triển khai đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước cho trẻ em”. Phát triển, nhân rộng những kỹ năng phòng chống xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục; kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước và cứu đuối; kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích; phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản…

1.3. Thiếu nhi Việt Nam – Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt

– Liên đội tổ chức những hoạt động kỷ niệm 60 năm trào lưu “Kế hoạch nhỏ”; Phát động trào lưu “chúng em là Dũng sĩ diệt rác-bảo vệ môi trường” nhằm nâng cao kết quả những hoạt động giáo dục đội viên về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần sẻ chia với bè bạn. Phấn đấu triển khai đạt chỉ tiêu trào lưu “Kế hoạch nhỏ” bằng nhiều hình thức, cách làm để tiếp tục triển khai công trình măng non, ủng hộ, hỗ trợ cho đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

– Liên đội giáo dục cho đội viên ý thức chấp hành pháp lý, nội quy, quy định của trường, lớp; phòng chống những tệ nạn xã hội, hướng dẫn những em triển khai tốt Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”.

1.4. Thiếu nhi Việt Nam – Giữ gìn dọn dẹp thật tốt

– Liên đội tổ chức những hoạt động tạo môi trường để đội viên rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn dọn dẹp cá nhân. Hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia giữ gìn dọn dẹp học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường trải qua những hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định; xây dựng cảnh quan môi trường học đường xanh, sạch, đẹp; bảo vệ, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở xã hội.

Liên đội duy trì tốt hoạt động “Đội tuyên truyền măng non”… trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn dọn dẹp thực phẩm và giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học.

1.5. Thiếu nhi Việt Nam – Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

– Liên đội tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một mẩu truyện” để giáo dục, định hướng những giá trị đẹp đẽ cho đội viên . Đa dạng hoá những hình thức giáo dục của Đội trải qua những kênh truyền thông, thông tin, qua sách báo và những tác phẩm văn học; đẩy mạnh trào lưu mua, đọc và viết tin, bài cho những ấn phẩm của Đội TNTP Hồ Chí Minh nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hoá, giúp đội viên hình thành những giá trị nhân cách đẹp đẽ, bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

– Liên đội giáo dục đội viên đức hy sinh, lòng dũng cảm, tính trung thực trong học tập, sinh hoạt và trong đời sống từng ngày trải qua việc đẩy mạnh giới thiệu những gương điển hình tiên tiến. Đa dạng hoá những hình thức động viên khen thưởng những gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện. Tổ chức tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ .

– Liên đội tăng cường những hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia rượu và những chất kích thích; triển khai những chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi. Phối hợp với những cơ quan công dụng của địa phương định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, không tồn tại chất độc hại, tham gia những trò chơi trực tuyến có ý nghĩa sâu sắc giáo dục, lành mạnh, tránh xa những trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa.

2. Công tác xây dựng Đội

2.1. Công tác nhi đồng

– Liên đội THCS …………………….. phối hợp tổ chức sinh hoạt Sao 1 lần/học kỳ cho những đơn vị tiểu học trên địa bàn xã ………………………

2.2. Công tác đội viên

-triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên giai đoạn 20….. – 20….., lồng ghép những hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường và ngoại khóa của chương trình Teafor.

– Liên đội bồi dưỡng đội viên; tiến hành trưởng thành Đội đúng Điều lệ và hướng dẫn.

– Bàn giao học viên về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương vào dịp tổng kết năm học.

2.3. Công tác xây dựng liên đội, chi đội

– Liên đội hướng dẫn những chi đội tổ chức Đại hội chi Đội đúng quy định.

– Duy trì sinh hoạt Đội, đảm bảo 1 lần/1 tuần, chú trọng chất lượng nội dung và đổi mới hình thức sinh hoạt tương thích với thiếu nhi và điều kiện học tập. Thúc đẩy hoạt động tự quản của những chi đội và của chính đội viên.

2.4. Công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư

– xây dựng những câu lạc bộ, tổ, nhóm sinh hoạt theo sở thích như: nhóm văn nghệ, thể thao: bóng chuyền, bóng đá, võ thuật cổ truyền,võ taykondow.

2.5. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

– Liên đội tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho BCH liên đội, chi đội, đội chuyên đầu năm mới học.

– Tuyên dương, khen thưởng những gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi trải qua những cuộc thi, phần thưởng. Tổ chức và tham gia những cuộc thi “Chỉ huy Đội giỏi”, “Thủ lĩnh trẻ tương lai”, “Lãnh đạo trẻ tương lai”…qua đó bồi dưỡng kỹ năng, tạo động lực giúp những em tích cực tham gia công tác Đội. Giới thiệu những chỉ huy Đội xuất sắc làm nguồn cán bộ cho Đoàn khi trưởng thành Đội.

3. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em

– Tiếp tục tuyên truyền, triển khai Luật Trẻ em và những văn bản quy phạm pháp lý liên quan đến trẻ em; nắm bắt tình hình trẻ em và phối hợp xử lý thông tin được phản ánh từ Tổng đài Smartphone vương quốc bảo vệ trẻ em 111; định kỳ hằng quý báo cáo tình hình trẻ em với Đoàn cấp trên và báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh trên địa bàn. Kịp thời lên tiếng bảo vệ trẻ em và kiến nghị xử lý những hành vi xâm hại quyền trẻ em.

– Liên đội tổ chức ít nhất 01 lần/1hk hoạt động lấy ý kiến tham gia của trẻ em đối với những chủ trương, chính sách, pháp lý của Đảng, Nhà nước, địa phương, đơn vị; những chương trình, kế hoạch công tác lớn của Đoàn, Đội những cấp có liên quan đến những em. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của thiếu nhi. Tổ chức, nhân rộng những quy mô câu lạc bộ, forums phát huy quyền tham gia của trẻ em.

– Liên đội tổ chức những hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em, trung thu, Tết nguyên đán. Huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trên đây là kế hoạch hoạt động công tác Đội, trào lưu thiếu nhi và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 20…..-20….. của Liên đội THCS ………………………

DUYỆT BGH NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

T.M LIÊN ĐỘI
Tổng phụ trách Đội

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *