Để chuẩn bị thật tốt đảm bảo an toàn cho học viên, những trường học phải xây dựng kế hoạch chuẩn bị đón học viên quay quay về trường, cũng như cách xử lý những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi mẫu kế hoạch đón học viên quay về trường cho cấp Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trong bài viết dưới đây:

Kế hoạch đón học viên Mầm non quay về trường

PHÒNG GDvàamp;ĐT…………..
TRƯỜNG………………….

Số:…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…….., ngày ….. tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH
Chuẩn bị đón học viên quay về trường sau thời gian nghỉ phòng tránh dịch Covid-19

Căn cứ Công văn số 1335/SGD ĐT-CTTT ngày 29/4/2020 của Sở GDvàamp;ĐT Thủ Đô Hà Nội về sự việc chuẩn bị những điều kiện đảm bảo an toàn cho học viên đi học quay về và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học; Công văn số 1341/SGD ĐT-VP ngày 29/4/2020 của Sở GDvàamp;ĐT Thủ Đô Hà Nội về phương án cho học viên đi học quay về; Công văn…………… của Phòng GDvàamp;ĐT………… về sự việc chuẩn bị những điều kiện đảm bảo an toàn cho học viên đi học quay về và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

Căn cứ tình hình trong thực tiễn của địa phương và Nhà trường về công tác phòng tránh dịch Covid-19 và việc chuẩn bị những điều kiện đảm bảo an toàn cho học viên đi học quay về và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường.

Trường……………….. xây dựng Kế hoạch chuẩn bị đón học viên quay về trường sau thời gian nghỉ phòng tránh dịch Covid-19 như sau:

I. TRƯỚC KHI học viên ĐI HỌC quay về:

1. Triển khai Bộ tiêu chuẩn đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học:

– BGH nhà trường triển khai tự rà soát, đánh giá nghiêm túc, khách quan và báo cáo kết quả về Phòng GDvàamp;ĐT: Hoàn thành chậm nhất trước 15h ngày 05/5/2020.

– Phối hợp với Ngành Y tế rà soát công tác tự đánh giá, tiến hành tự kiểm tra đánh giá những mức độ có khả năng lây nhiễm dịch cao để lãnh đạo, hướng dẫn và xây dựng những giải pháp nhằm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho học viên: Hoàn thành trước ngày học viên đi học quay về 11/5/2020.

– Chuẩn bị đầy đủ những phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, đồng thời bố trí riêng 01 phòng để cách ly cho CB, GV, NV và học viên sinh khi hoàn toàn có thể hiện ho, sốt, nghẹt thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường. Chuẩn bị đầy đủ nước uống và những đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… phục vụ cho giáo viên và học viên.

2. Tiếp tục đẩy mạnh và triển khai kết quả, đảm bảo chất lượng hoạt động dạy học trên những phương tiện hỗ trợ CNTT và chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng GD khi học viên quay quay về trường học:

Để đảm bảo triển khai đầy đủ chương trình học và đạt kết quả mong đợi đối với học viên từng độ tuổi, BGH Nhà trường cần xây dựng Kế hoạch lãnh đạo giao cho Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đối với từng khối lớp, sao cho tương thích với tình hình trong thực tiễn của nhà trường, địa phương.

Đối với những bài mà giáo viên đã triển khai dạy trẻ trên những phương tiện hỗ trợ trong lượt trẻ nghỉ dịch ở nhà, giáo viên có cần kế hoạch ôn lại, dạy bù cho những học viên không tồn tại điều kiện học trên những phương tiện hỗ trợ tận nhà và kiểm tra kỹ năng và kiến thức để đánh giá kết quả của trẻ ngay sau khi trẻ bắt đầu quay quay về trường để học. Đồng thời tiếp tục phân bố nốt chương trình học của những bài dạy còn sót lại mà học viên vẫn chưa được học trong thời gian nghỉ dịch ở nhà tháng 2,3,4 và tháng 5, để tiếp tục triển khai từ ngày 11/5 đến hết ngày 15/7/2020 là kết thúc chương trình học.

3. Khẩn trương rà soát phương án, những trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo những văn bản lãnh đạo, hướng dẫn của của ngành Y tế và giáo dục – Đào tạo:

– Nhà trường chủ động xây dựng Kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho học viên, trên cơ sở triển khai Bộ tiêu chuẩn đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và những văn bản hướng dẫn, lãnh đạo của Trung ương, Thành phố và Phòng GDvàamp;ĐT. Thống nhất kế hoạch và những phương án phòng, chống dịch trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, cũng như thông tin đầy đủ, kịp thời phương án, khuyến nghị, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho phụ huynh và học viên trước khi đi học quay về.

– Đặc biệt quan tâm, xây dựng tốt những phương án nhằm đảm bảo triển khai quy định về giãn cách; xây dựng kế hoạch và bố trí thời gian đón và trả trẻ lệch giờ theo từng khối, tăng cường giám sát những hoạt động nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.

– Tiếp tục triển khai rà soát việc khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên; yêu cầu những đối tượng cần phải cách ly triển khai đầy đủ những khuyến nghị của Ngành Y tế.

– Rà soát, đảm bảo đầy đủ những trang thiết bị, vật dụng thiết yếu cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị đầy đủ những phương tiện như: khẩu trang, gang tay y tế, nhiệt kế điện tử, nước uống và những đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… phục vụ cho giáo viên và học viên.

4. Phân công CB, GV, NV triển khai CSND, GD trẻ và những phương án phòng chống dịch của nhà trường khi hoc sinh đi học:

Để triển khai tốt công tác CSND và GD trẻ khi trẻ quay quay về trường để học, BGH Nhà trường tổ chức họp thống nhất BGH, xây dựng thời gian biểu và những phương án phòng chống dịch của nhà trường khi học viên đi học, đồng thời tổ chức họp toàn thể giáo viên, nhân viên trong toàn trường, phân công cụ thể cho từng cá nhân CB, GV, NV trong trường. lãnh đạo triển khai công tác tổng dọn dẹp môi trường, khử khuẩn toàn bộ trường lớp, những trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường vào trong ngày mồng 8 – 9/5 (Tức thứ 6 và thứ 7), chuẩn bị đầy đủ những phương tiện như: nhiệt kế điện tử, nước uống và những đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… phục vụ cho giáo viên và học viên.

– Tiếp tục tập huấn, giao nhiệm vụ cho CB, GV, NV toàn trường về quy trình phòng chống dịch bệnh, xử lý tình huống để triển khai và hướng dẫn cho phụ huynh và học viên khi trẻ quay quay về trường học.

– triển khai phân công cụ thể đối với từng GV,NV phụ trách đón trả trẻ và kiểm tra thân nhiệt của trẻ tại cổng trường mỗi ngày, không để cho những phụ huynh và những người không tồn tại nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường. Đồng thời triển khai tuyên truyền và thống nhất với phụ huynh về thời gian đón và trả trẻ đối với từng khối lớp để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường. Cụ thể như sau:

+ Thời gian đón trẻ buổi sáng: Từ 7h-7h15 đón trẻ khối 5 tuổi.

 • Từ 7h15-7h30 đón trẻ khối 4 tuổi.
 • Từ 7h30-8h00 đón trẻ khối Nhà trẻ và 3 tuổi.

+ Thời gian trả trẻ buổi chiều: Từ 16h15-16h30 trả trẻ khối Nhà trẻ và 3 tuổi.

 • Từ 16h30-16h45 trả trẻ khối 4 tuổi.
 • Từ 16h45-17h00 trả trẻ khối 5 tuổi.

– Chuẩn bị đầy đủ những phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, đồng thời bố trí riêng 01 phòng để cách ly cho CB, GV, NV và học viên khi hoàn toàn có thể hiện ho, sốt, nghẹt thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường.

– Tiếp tục triển khai công tác tổng dọn dẹp môi trường và khử khuẩn toàn bộ những khu vực trong và ngoài trường, lớp, đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác CS, ND và GD trẻ vào 2 ngày mồng 8-9/5 (Tức thứ 6 và thứ 7), chuẩn bị đầy đủ những phương tiện như: nhiệt kế điện tử, nước uống và những đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… phục vụ cho giáo viên và học viên.

– Tiếp tục tập huấn, giao nhiệm vụ cho CB, GV, NV toàn trường về quy trình phòng chống dịch bệnh và xử lý tình huống để triển khai và hướng dẫn cho phụ huynh và học viên khi trẻ quay quay về trường học.

II. KHI học viên BẮT ĐẦU ĐI HỌC quay về:

1. Phương án cho học viên đi học quay về:

Nhằm đảm bảo an toàn cho học viên trên cơ sở kết quả triển khai đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường được đảm bảo, được sự chấp thuận của PGD-ĐT và UBND huyện.

Nhà trường triển khai việc thông báo những phương án đón và trả học viên khi quay quay về trường để học theo từng khối lớp, không để tình trạng triệu tập đồng loạt và công khai minh bạch trên website, cổng thông tin của nhà trường và trên phương tiện phát thanh của xã và những thôn theo những mốc thời gian mà nhà trường đã quy định, để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường.

Nếu đảm bảo được những điều kiện an toàn theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời triển khai đầy đủ những biện pháp phòng, chống dịch theo những văn bản lãnh đạo của cấp trên thì nhà trường sẽ bắt đầu hoạt động quay về từ ngày 11/5/2020 (Thứ Hai).

2. những phương án đảm bảo an toàn cho học viên trước khi trẻ đến trường:

– Nhà trường yêu cầu phụ huynh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi đến trường. Tuyệt đối không để những học viên đến trường khi vẫn đang trong thời gian cách ly tận nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Nếu những học viên hoàn toàn có thể hiện sốt, ho, nghẹt thở thì phải nghỉ ở nhà, đồng thời thông tin ngay cho nhà trường và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám, tư vấn và điều trị. Nhà trường cần phải có trách nhiệm tư vấn cho phụ huynh cần lưu ý đến những hoạt động để tăng cường sức khỏe cho trẻ như: Thường xuyên cho trẻ súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng, giữ ấm cơ thể, cho trẻ tập thể dục mỗi ngày, ăn chín, uống sôi và đảm bảo chính sách ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và hợp lý và hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những động vật nuôi, động vật hoang dã.

– Đối với CB, GV, NV tự đo nhiệt độ trước khi đến trường, nếu hoàn toàn có thể hiện ho, sốt, nghẹt thở thì chủ động báo cáo BGH nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, nếu cần thì phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Yêu cầu CB, GV, NV tuyệt đối không được đến trường nếu đang trong thời gian phải cách ly tận nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

– Đảm bảo có đủ nước uống hợp dọn dẹp, mỗi trẻ có đủ 1 cốc uống nước, khăn mặt riêng có ký hiệu riêng, mỗi ngày được dọn dẹp sạch sẽ bằng xà phòng.

– Bố trí và đảm bảo khu rửa tay phải có đủ xà phòng, nước sạch, những nhà dọn dẹp phải sạch sẽ, có đủ những đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… phục vụ cho giáo viên và học viên mỗi ngày

– Tăng cường thông khí tại những lớp học bằng phương pháp mở cửa ra vào và cửa sổ mỗi ngày, hạn chế dùng điều hòa.

– Toàn thể CB, GV, NV và học viên triển khai nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường tới trường và từ trường về nhà, hạn chế đi và đến nhiều nơi và áp dụng những biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

– Căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, Hiệu trưởng nhà trường quyết định việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú sao cho tương thích, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

– Tiếp tục lãnh đạo giáo viên những lớp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường vận động cho trẻ; điều chỉnh kế hoạch giáo dục tương thích tình hình trong thực tiễn và đối tượng; ưu tiên tổ chức những hoạt động nhằm đảm bảo chương trình theo quy định, đảm bảo hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non và chuẩn bị tâm lý cho trẻ vào lớp 1 cho trẻ khối 5-6 tuổi.

3. những phương án đảm bảo an toàn cho học viên khi trẻ đến trường:

– triển khai phân công cụ thể đối với từng GV,NV phụ trách đón trẻ và kiểm tra thân nhiệt của trẻ tại cổng trường mỗi ngày, không để cho phụ huynh và những người không tồn tại nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường. triển khai tuyên truyền và thống nhất với phụ huynh về thời gian đón và trả trẻ theo quy định đối với từng khối lớp, để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường.

– Không tổ chức những hoạt động tập thể, tập trong đông người, tham quan trong thực tiễn, dã ngoại. Tổ chức hoạt động thể dục sáng cho trẻ tại từng lớp, khi cho trẻ ra hoạt động ngoài trời phải được xen kẽ giữa những lớp để tạo sự giãn cách, yêu cầu giáo viên phải thường xuyên giám sát, nhắc nhở trẻ không được tụ họp nhóm đông người trong giờ ra chơi và giờ hoạt động ngoài trời mỗi ngày.

– Yêu cầu giáo viên những lớp triển khai nghiêm túc việc hướng dẫn và nhắc nhở học viên cần triển khai tốt những nội dung sau:

+ Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ y tế trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi dọn dẹp và khi thấy tay bẩn.

+ Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp, vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa tay sạch, bỏ rác vào đúng nơi quy định.

+ Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.

+ Không dùng chung những đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn mặt, khăn tay, gối…

+ Nghiêm cấm học viên khạc nhổ bừa bãi.

– Yêu cầu giáo viên cần phải triển khai giãn khoảng cách từng học viên trong phòng học khi ngồi học, ăn trưa và ngủ trưa, theo dõi và thường xuyên nhắc nhở CB, GV, NV và học viên đảm bảo giãn cách theo quy định tối thiểu. mỗi ngày trước khi vào mỗi hoạt động, giáo viên cần kiểm tra, nắm bắt xem trong lớp có học viên nào hoàn toàn có thể hiện, có cảm thấy sốt, ho, nghẹt thở, mệt mỏi thì hướng dẫn hoặc đưa ngay học viên đến phòng y tế của Nhà trường hoặc Trạm y tế của xã để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.

– Khi có CB, GV, NV của trường hoàn toàn có thể hiện ho, sốt, nghẹt thở thì phải đến ngay Phòng y tế của nhà trường hoặc Trạm y tế của xã để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.

– Thường xuyên triển khai lau, khử khuẩn, dọn dẹp những bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa ra vào khu vực rửa tay, nhà dọn dẹp, cửa ra vào lớp, lan can hiên, lan can cầu thang sau mỗi hoạt động.

– triển khai đầy đủ chương trình học để đạt được kết quả mong đợi đối với học viên từng độ tuổi, lãnh đạo và giao cho Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đối với từng khối lớp, sao cho tương thích với tình hình trong thực tiễn của nhà trường, địa phương. Đối với những bài mà giáo viên đã triển khai dạy trẻ trên những phương tiện hỗ trợ trong lượt trẻ nghỉ dịch ở nhà, giáo viên có cần kế hoạch củng cố, ôn lại, dạy bù cho những học viên không tồn tại điều kiện học trên những phương tiện hỗ trợ tận nhà và kiểm tra kỹ năng và kiến thức để đánh giá kết quả của trẻ ngay sau khi trẻ bắt đầu quay quay về trường để học. Đồng thời tiếp tục phân bố nốt chương trình học của những bài dạy còn sót lại mà trẻ vẫn chưa được học trong thời gian trẻ nghỉ dịch ở nhà tháng 2,3,4 và tháng 5, để tiếp tục triển khai từ ngày 11/5 cho tới hết ngày 15/7/2020 là kết thúc chương trình học.

– Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về những giải pháp, phòng chống dịch cho CB, GV, NV, phụ huynh và học viên.

4. những phương án đảm bảo an toàn cho trẻ khi kết thúc mỗi buổi học:

– Yên cầu CB, GV, NV và học viên trong toàn trường triển khai nghiêm túc việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, cần đeo khẩu trang trên đường đi về nhà.

– CB, GV, NV toàn trường cần duy trì nghiêm túc công tác dọn dẹp, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định, thường xuyên kiểm tra bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay và dọn dẹp sạch sẽ những vật dụng, đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác CS, ND và GD trẻ để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

III. TỔ CHỨC triển khai:

– Thường xuyên update tình hình diễn biến dịch, những văn bản lãnh đạo, hướng dẫn của cấp trên, để kịp thời truyền đạt và hướng dẫn CB, GV, NV và học viên triển khai.

– triển khai nghiêm túc, khách quan việc tự đánh giá Bộ tiêu chuẩn đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, tổng hợp kết quả triển khai Bộ tiêu chuẩn đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường để báo cáo về PGDvàamp;ĐT và chỉ được hoạt động quay về và đón học viên đi học quay về, nếu đã đảm bảo những điều kiện an toàn.

– Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình học viên đi học quay về.

– Triển khai triển khai đầy đủ những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2019 – 2020 đúng quy trình theo quy định./.

Nơi nhận:

– Phòng GDvàamp;ĐT……. (để b/c);
– Trường…….. (để t/h);
– Lưu VP./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

………………….

Kế hoạch đón học viên Tiểu học quay về trường

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày ……..tháng ……năm 2020

KẾ HOẠCH
( V/v tăng cường công tác dọn dẹp phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau thời gian học viên đi học quay về)

triển khai Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự việc triển khai những biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học;

triển khai công văn số 317/STNMT-BVMT ngày 12/02/2020 của Sở tài nguyên và môi trường về sự việc đảm bảo dọn dẹp môi trường về phòng , chống bệnh truyền nhiễm.

triển khai công văn số 429/SYT-KHNVY ngày 14/02/2020 của Sở ý tế khuyến nghị tăng cường dọn dẹp, rửa tay phòng chống dịch bệnh.

triển khai công văn số 213/SGDĐT-VP ngày 27/02/2020 về sự việc chuẩn bị đón học viên đi học quay về.

Lãnh dạo trường ……………… triển khai triển khai một số nội dung sau:

1. triển khai những biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chuẩn bị những điều kiện đảm bảo cho việc đón học viên đi học quay về sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh; triển khai dọn dẹp, tẩy trùng trường, lớp học, bàn ghế, đồ dùng thí nghiệm,… theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và những cơ quan chuyên môn trước, trong và sau khi đón học viên đi học quay về.

– Đối với tổ văn phòng:

+ Chuẩn bị nước sát khuẩn hoặc xà phòng tại những vị trí có vòi nước rửa tay

+ Kiểm soát chặt chẽ người ngoài ra vào trong trường.

+ Thường xuyên dọn dẹp những khu vực nhà dọn dẹp, phòng thực hành thí nghiệm, phòng hội đồng, phòng bảo vệ v.v. Nhắc nhỡ học viên bỏ rác đúng nơi qui định.

+ Theo dõi kiểm tra thân nhiệt của học viên khi có hiện tượng nóng sốt báo cáo lãnh đạo và bệnh viện huyện để có hướng giải quyết.

+ Nhân viên y tế triển khai đúng chuyên môn theo qui định.

– Đoàn Thanh niên:

+ Ổn định nề nếp học viên, tuyên truyền những biện pháp phòng chống dịch qua hệ thống phát thanh của nhà trường.

+ triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác dọn dẹp vào những giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ và cuối giờ.

– Giáo viên chủ nhiệm:

+ Theo dõi sĩ số học viên báo cáo về lãnh đạo hằng ngày.

+ Nghiêm túc triển khai những biện pháp phòng chống dịch bệnh theo những văn bản lãnh đạo của những cấp; đặc biệt nghiên cứu và triển khai triển khai những biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo hướng dẫn tại Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Gửi kèm theo kế hoạch).

+ Hướng dẫn học viên việc theo dõi, bảo vệ sức khỏe trong thời gian dịch bệnh; kịp thời phát hiện nhưng học viên hoàn toàn có thể hiện, triệu chứng ho, sốt, nghẹt thở; quán triệt học viên hoàn toàn có thể hiện, triệu chứng ho, sốt, nghẹt thở không đến trường; phối hợp với gia đình, cơ quan y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cách ly theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ quan y tế và Công văn số 1507/UBND-KGVX ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về sự việc theo dõi sức khỏe đối với người dân tới từ những vùng có dịch (Gửi kèm theo kế hoạch).

+ triển khai cho học viên lao động dọn dọn dẹp lớp vào đầu giờ học và cuối buổi. Đầu mỗi buổi học cho học viên lau tay bằng dung dịch rửa tay sát khuẩn, Cuối mỗi buổi học cho học viên lau chùi bàn ghế bằng cồn 90 để sát khuẩn, Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp hướng dẫn cho học viên triển khai.

+ Hướng dẫn học viên thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng vào sọt rác của lớp và triển khai đổ rác về khu vực chứa rác của nhà trường

+ triển khai rửa tay theo qui trình sáu bước đã được niêm yết tại những khu vực có vòi nước rửa tay.

+ Nhắc nhở học viên về sự việc ăn uống tận nhà trước khi đi đến trường, lớp.

+ học viên triển khai việc trang bị những lọ để đựng nước uống từ nhà mang đến trường không nên dùng chung những loại đựng nước hoặc những đồ ăn chung.

– Tổ chuyên môn

Theo dõi nắm bắt tình hình những thành viên trong tổ

triển khai dọn dẹp những phòng tổ

Nhắc nhở thành viên trong tổ triển khai tốt những qui định về phòng chống dịch covid19

Giáo viên chủ nhiệm, những tổ chuyên môn, tổ văn phòng triển khai nghiêm túc báo cáo những trường hợp bất thường ở lớp, ở Tổ về lãnh đạo trường hằng buổi.

Lãnh đạo trường yêu cầu những thành viên trong nhà trường nghiêm túc triển khai triển khai; tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe của học viên, CBGV, CNV và xã hội./.

Nơi nhận:

 • Lãnh đạo.
 • Tổ Trưởng
 • Tổ trưởng VP.
 • Đoàn TN
 • website Sở;
 • Lưu: VP.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

Kế hoạch đón học viên THCS, THPT quay về trường

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…………….

TRƯỜNG……………………………………

Số:…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …. tháng….. năm 2020

KẾ HOẠCH
V/v Đón học viên học quay về sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:

Hội đồng quản trị và BGH;

Thầy Tổng quản nhiệm;

Thầy (Cô) GVBM, GVQN và Nhân viên;

Phụ huynh và học viên toàn trường.

triển khai Công văn số………………. của Sở Giáo dục và Đào tạo……………..về sự việc cho học viên đi học quay về sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, BGH trường …………………. triển khai kế hoạch cho học viên học quay về sau thời gian nghỉ như sau:

I. Lịch học tập của học viên

 • học viên những khối đi học quay về từ ngày 04/5/2020.
 • Đón học viên nhập nội trú: Từ 14h00’ chiều ngày 03/5/2020.

II. Lịch làm việc và giảng dạy

Giáo viên bộ môn, Giáo viên quản nhiệm bán trú và nhân viên những bộ phận đi dạy, làm việc quay về từ ngày 04/5/2020;

III. Yêu cầu đối với phụ huynh và học viên

1. Gia đình và học viên tự đo thân nhiệt trước khi đến trường. Đảm bảo chỉ đến trường khi sức khỏe bình thường. Không được đến trường khi hoàn toàn có thể hiện không bình thường về sức khỏe (nhà trường đo thân nhiệt trước khi vào trường).

2. học viên tự theo dõi bản thân để phát hiện kịp thời và báo GVQN khi cảm thấy sức khỏe không bình thường; Thường xuyên rửa tay trước khi vào lớp, trước khi ăn, sau khi đi dọn dẹp, sau khi thực hành thí nghiệm, sử dụng đồ dùng chung.

3. học viên, giáo viên chỉ đeo khẩu trang khi thiết yếu.

4. CMHS không vào trường và người không tồn tại nhiệm vụ hạn chế vào khuôn viên trường học.

IV. Công tác chuẩn bị của trường

1. triển khai dọn dẹp tẩy trùng trường, lớp gồm có: Môi trường xung quanh, những vật dụng thường xuyên cầm nắm (cầu thang, tay nắm cửa, nhà dọn dẹp và những phòng tính năng; Bàn ghế; Phòng học; Thiết bị đồ dùng dạy học, sách vở ở Thư viện.

2. Xà phòng (nước sát khuẩn) ở vị trí thuận lợi, ở khu vực GV-HS qua lại; Có hình thức tương thích để nhắc nhở mọi người thường xuyên rửa tay.

3. Tập huấn GV-GVQN, NV nhà trường quy trình phòng, chống dịch bệnh; Phân công và giao nhiệm vụ cho GV-NV thường xuyên theo dõi, hướng dẫn HS triển khai đúng quy trình phòng, chống dịch.

4. Xây dựng kế hoạch giáo dục tương thích, đảm bảo triển khai chương trình theo quy định.

5. Trong thời gian bệnh dịch vẫn chưa chấm hết. Nhà trường không tổ chức những hoạt động triệu tập đông học viên; Tổ chức chào cờ và những hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học, chuyển giờ học bơi sang bộ môn thể dục khác.

– Khi học tập ở trường GVQN theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học viên biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Nơi nhận:

– Phòng GDvàamp;ĐT……. (để b/c);
– Trường…….. (để t/h);
– Lưu VP./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

………………….

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *