Năm học 2020 – 2021, lớp một là khối lớp thứ nhất đổi sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018, cho nên sẽ có những buổi dự giờ, thăm lớp để kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm về phương pháy dạy học cho thích hợp nhất. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi mẫu kế hoạch dự giờ trong bài viết dưới đây:

Kế hoạch dự giờ khối 1 năm 2020 – 2021

TRƯỜNG ……………

TỔ KHỐI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày ……..tháng ……năm 2020

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ KHỐI 1 THÁNG 9
Năm học: 2020 – 2021

– Căn cứ kế hoạch năm học của trường …….. năm học 2020 – 2021;

– Đánh giá bước đầu về sự việc triển khai chương trình giáo dục tổng thể 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sách giáo khoa mới của năm học 2020 – 2021. Từ đó có kế hoạch điều chỉnh, rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học thích hợp với trong thực tiễn địa phương và đối tượng học viên trong trường;

– Tổ khối 1 lập kế hoạch dự giờ, thăm lớp trong tháng 9 với nội dung cụ thể tiếp sau này:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Bước đầu đánh giá việc triển khai chương trình giáo dục tổng thể 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, triển khai sách giáo khoa mới năm học 2020 – 2021.

– trải qua những tiết dự giờ, giúp giáo viên từng bước phối hợp và sử dụng linh hoạt những phương pháp, vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực, nâng cao chất lượng giảng dạy.

– Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên khối 1 nâng cao chất lượng nội dung bài giảng, đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng năng lực, nâng cao thâm nghề.

– Tạo điều kiện để những tổ chuyên môn trong nhà trường tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy, thúc đẩy hoạt động thi đua “dạy tốt, học tốt”.

II. NỘI DUNG

Ngày dạy Giáo viên dạy Môn Lớp Tiết TCT Bài Ghi chú

III. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

– triển khai việc triển khai đầy đủ, kịp thời, chính xác những lãnh đạo chuyên môn của BGH nhà trường, chuyên môn đến tổ chuyên môn về công tác dự giờ thăm lớp, thao giảng, hội giảng.

– Khối trưởng lên lịch dự giờ cụ thể, tham mưu cho BGH và chuyên môn phê duyệt và phổ biến rộng rãi đến toàn thể CB-GV trong khối.

– Chuyên môn tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để giáo viên triển khai những tiết dạy dự giờ đạt kết quả tốt nhất.

– BGH, Tổ trưởng chuyên môn tổ chức việc đánh giá, rút kinh nghiệm tiết dạy dự giờ sau mỗi tiết dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

– Giáo viên dự giờ có trách nhiệm nhận xét, đánh giá tiết dạy của đồng nghiệp trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, cởi mở. để ý coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, kết quả học tập và phát huy được tính tích cực chủ động, sáng tạo của học viên.

– Giáo viên dạy tiết dự giờ phải nghiêm túc đón nhận những ý kiến đóng góp ưu, khuyết điểm của giờ dạy từ đồng nghiệp trên tinh thần cầu tiến;

– Giáo viên giảng dạy, giáo viên dự giờ nên biết học tập, phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại được rút ra từ từng tiết dự giờ.

Trên đây là Kế hoạch dự giờ, thăm lớp của tổ khối 1 trong tháng 9 năm học 2020 – 2021.

BGH DUYỆT KHỐI TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *