Kế hoạch họp phụ huynh cuối học kì 1 năm 2020 – 2021 là biểu mẫu được nhà trường lập ra để toàn thể cán bộ, giáo viên nắm bắt được nội dung chi tiết của buổi meeting phụ huynh cuối kì 1.

Vậy để buổi meeting phụ huynh cuối kì 1 được ra mắt thành công đẹp đẽ, đúng quy trình thì không thể thiếu mẫu kế hoạch, kịch bản, và gửi giấy mời tới phụ huynh để mời tham gia cuộc họp. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết 2 mẫu kế hoạch họp phụ huynh cuối kì 1, mời những bạn cùng xem thêm.

Kế hoạch họp phụ huynh cuối học kì 1 năm 2020 – 2021

  • Kế hoạch họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 1
  • Kế hoạch họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 2

Kế hoạch họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

KẾ HOẠCH
Họp phụ huynh cuối học kỳ I năm học 20….-20….

Căn cứ điều lệ hoạt động ban đại diện cha mẹ học viên do Bộ GDvàamp;ĐT phát hành;

Căn cứ kế hoạch năm học 20….-20…. của trường …………..;

Để tiến hành tốt công tác xã hội hóa giáo dục năm học 20….-20….. Trường ………….. xây dựng kế hoạch họp phụ huynh học viên cuối học kỳ 1 năm học 20….-20…. cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN tham gia

Phụ huynh học viên những … lớp: tổng số … phụ huynh.

Giáo viên chủ nhiệm, phó chủ nhiệm những lớp: … giáo viên.

II. THỜI GIAN

– Vào hồi …h … phút, ngày … tháng .. năm 20….. Địa điểm tại lớp học những khối lớp.

III. NỘI DUNG

1. Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu khái quát về kết quả của nhà trường đã đạt được trong học kỳ I năm học 20…. – 20…..

2. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình của lớp trong học kỳ I, gồm có:

a. tính chất của lớp

– Sĩ số học viên, Trong số đó, nam, nữ:

– Con chính sách (liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chất độc da cam). Số học viên có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo; mồ côi; bệnh, tật):

– Danh sách hs riêng biệt (ý thức yếu, kém – lực học kém)

– Biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hs

b. Những kết quả đã đạt được

– Hạnh kiểm

– Học lực

– Tỉ lệ hs giỏi

– Tỉ lệ hs tiên tiến:

c. Mặt hạn chế, tồn tại

3. Định hướng trong học kỳ II năm học 20…. – 20….

– Chất lượng giáo dục toàn diện của lớp

– Tỉ lệ hs giỏi :

– Tỉ lệ HS tiên tiến: – Tỉ lệ hs lên lớp

– HS giỏi cấp trường

– HS giỏi cấp huyện

– những thành tích khác của lớp

4. Triển khai lại những loại chính sách chính sách của học viên: (gồm có những loại chính sách như Nghị quyết 22/ HĐND tỉnh Hà Giang, Nghị định 116 của chính phủ cho HS bán trú, Nghị định 86 về hỗ trợ chi phí học tập cho học viên, Nghị định 57….)

5. Thông báo những chính sách của từng đối tượng hưởng như hộ nghèo, cận nghèo, trung bình, được hưởng trong học kỳ I, số gạo ăn thừa trong học kỳ I của học viên bán trú (giải thích rõ ràng từng chính sách, từng đối tượng được hưởng, vận động phụ huynh tiếp tục mua bổ sung vở viết, bút viết cho học viên học kỳ 2..)

6. Thông báo thực đơn ăn bán trú học kỳ II.

7. Tổ chức phát những loại chính sách cho học viên.

IV. TỔ CHỨC tiến hành

Giao cho giáo viên chủ nhiệm viết giấy mời, thông báo tới toàn bộ số phụ huynh học viên về tham gia họp đầy đủ. Giáo viên chủ nhiệm những lớp chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức họp phụ huynh. Yêu cầu giáo viên phó chủ nhiệm hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm trong cả thời gian họp, phát những loại chính sách.

Sau khi những kết thúc họp ở những lớp giáo viên chủ nhiệm mời ban đại diện cha mẹ học viên về họp với BGH nhà trường.

Sau khi tổ chức họp những lớp gửi biên bản họp về BGH chậm nhất vào trong ngày 20/01/20…..

Trên đây là nội dung tổ chức họp phụ huynh của trường ………….. cuối học kỳ I năm học 20….-20….. Đề nghị giáo viên nghiêm túc tiến hành, có gì vướng mắc báo cáo với BGH cùng giải quyết./.

Nơi nhận:

– BGH;

– những tổ CM; Đã Ký

– GVCN …lớp;

– Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

Đã Ký

Kế hoạch họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 2

SỞ GDvàamp;ĐT …..

TRƯỜNG …………

 

Số: ….. /KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 

….…., ngày tháng 01 năm 20….

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP PHỤ HUYNH học viên
SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ HỌC KỲ II

Căn cứ vào kế hoạch tiến hành nhiệm vụ năm học 20…. – 20….;

Căn cứ vào báo cáo sơ kết học kỳ I của Ban chuyên môn và những tổ chuyên môn, tổ văn phòng và những tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 12/20….;

BGH xây dựng kế hoạch tổ chức họp phụ huynh toàn trường để báo cáo sơ kết công tác giáo dục của nhà trường trong học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ trong học kỳ II cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm, thành phần tổ chức họp phụ huynh học viên

– Thời gian: Họp phụ huynh những lớp vào hồi 14 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 26/01/20…..

– Địa điểm: Tại phòng học của những lớp

– Người chủ trì: Giáo viên chủ nhiệm được phân công tại thời điểm tổ chức phiên họp.

– Thành phần: Phụ huynh học viên những lớp (mỗi phụ huynh chỉ được họp cho con, em mình trong 01 lớp, 01 phụ huynh không được dự họp 02 học viên trở lên trong 02 lớp không giống nhau, học viên đang học tận nhà trường không được đi họp thay cho người nhà, học viên khác).

2. Nội dung phiên họp

– trải qua khái quát kết quả giáo dục học viên toàn trường (tóm lại nội dung báo cáo sơ kết của nhà trường).

– Đánh giá chi tiết kết quả 2 mặt giáo dục của từng học viên lớp chủ nhiệm.

– Báo cáo công tác thu, chi tài chính của lớp trong học kỳ I và dự toán thu, chi tài chính của lớp trong học kỳ II.

– Thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán và tựu trường của những em học viên và những quy định của Sở GDvàamp;ĐT về nghỉ Tết Nguyên Đán 20…..

– Thông báo kế hoạch và nhiệm vụ của nhà trường, lớp trong học kỳ II.

– Đề xuất kiến nghị Hội phụ huynh lớp những phương án phối hợp, hỗ trợ với GVCN và nhà trường trong quản lý, giáo dục học viên.

– Lập danh sách và xin số Smartphone phụ huynh học viên để liên hệ.

3. Tổ chức tiến hành

3.1. Đối với BGH

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ huy tiến hành và kiểm tra công tác triển khai những phiên họp.

– Chuẩn bị những báo cáo có liên quan.

– Đón tiếp phụ huynh chu đáo.

3.2. Đối với tổ văn phòng

– Nhân viên tổ văn phòng tổ chức đón tiếp và hướng dẫn phụ huynh về những lớp học và trực tại phòng làm việc.

3.3. Giáo viên chủ nhiệm

– Quán triệt học viên mời phụ huynh đi họp đầy đủ, đúng thành phần quy định.

– Chuẩn bị nội dung phiên họp cụ thể theo hướng dẫn trong kế hoạch.

– Phân công học viên chuẩn bị bàn ghế, chè, nước đón tiếp phụ huynh chu đáo.

– Triển khai nội dung phiên họp chi tiết, tác dụng.

– Nộp biên bản phiên họp cho đ/c Phạm Thị Hương sau khi kết thúc phiên họp.

3.4. Cán bộ, viên chức và những tổ chức đoàn thể trong nhà trường

– Có trách nhiệm đón tiếp và hướng dẫn phụ huynh học viên

– Tổ chức cho học viên dọn dẹp về sinh khuân viên trường lớp, khu nội trú sạch sẽ để đón tiếp phụ huynh.

Trên đây là kế hoạch tổ chức họp phụ huynh sơ kết học kỳ I và đề ra phương hướng, kế hoạch cho Học kỳ II. Đề nghị những tổ chức, đoàn thể và những cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai tiến hành. Trong quy trình tiến hành nếu có vướng mắc thông tin, trao đổi kịp thời với BGH để được thống nhất giải quyết./.

Nơi nhận

– những phó hiệu trưởng;

– những tổ CM, tổ VP;

– Đoàn TN, Công đoàn;

– Thông báo trên web site, bảng tin;

– Lưu VP./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *