Kế hoạch kết nạp Đội viên là mẫu kế hoạch được Tổng phụ trách Đội lập ra về kế hoạch phát triển Đội viên của Liên đội để những đồng chí có trách nhiệm thực đúng theo kế hoạch.

Mẫu kế hoạch kết nạp Đội viên mới gồm 2 mẫu, giúp thầy cô xem thêm để nhanh gọn lên kế hoạch cho ngày kết nạp Đội viên của trường mình ra mắt thành công đẹp đẽ và đúng quy trình. Bên cạnh đó những bạn xem thêm mẫu quyết định kết nạp Đội viên, kịch bản kết nạp Đội viên.

Mẫu kế hoạch kết nạp Đội viên mới

  • Kế hoạch kết nạp Đội viên mới – Mẫu 1
  • Kế hoạch kết nạp Đội viên mới – Mẫu 2

Kế hoạch kết nạp Đội viên mới – Mẫu 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC …………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………..

…….., ngày …tháng …năm …

KẾ HOẠCH
(V/v kết nạp Đội viên mới khối lớp 3)

Năm học: …………….

– Căn cứ vào chương trình, hướng dẫn HĐĐ xã ……………

– Căn cứ vào chương trình năm học …………. của Liên đội Trường Tiểu học ……………

Nay Liên đội Trường Tiểu học ………….. đề ra kế hoạch kết nạp Đội viên mới khối lớp 3 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– tiến hành theo ý thích chính đáng của những em nhi đồng.

– Bồi dưỡng, kết nạp lớp đội viên mới đủ phẩm chất, tiêu biểu trong hoạt động và học tập nhằm xậy dựng tổ chức Đội vững mạnh, đặc biệt là xây dựng liên đội mạnh.

– Yêu cầu đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng đội viên.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thời gian

– Kết nạp ngày: …..tháng …..năm ….

2. Địa điểm

– Tại phòng họp Trường Tiểu học …………..

3. Thành phần

– Thầy giáo:…………. – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường – Thầy giáo:………… – Chủ tịch công đoàn, Phó hiệu trưởng nhà trường

– Thầy giáo: ……….. – Bí thư Chi đoàn, TPT Đội

– những thầy cô giáo là phụ trách của khối lớp 3.

– toàn bộ những em học viên khối lớp 3.

4. Số lượng

– Liên đội tổ chức kết nạp …..nhi đồng.

III. CHUẨN BỊ

– Điều lệ Đội (học)

– Học hát: Quốc ca, Đội ca, Em yêu chiếc khăn quàng, Hành khúc Đội.

– Tập tháo khăn, thắt khăn.

– Quyết định kết nạp Đội viên, thẻ đội viên (HĐĐ soạn).

– Trang trí: Ảnh Bác, cờ tổ quốc, cờ đội, hoa, khẩu hiệu. (Đ/c Nguyễn Quang Sơn)

– Phông chính: “LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN NĂM HỌC: …………….” (Đ/c Nguyễn Quang Sơn)

IV. TỔ CHỨC tiến hành

1. Đối với TPT Đội

– Xây dựng nội dung kế hoạch tổ chức kết nạp.

– Triển khai nội dung chương trình dự bị đội viên cho khối lớp 3.

– Lập hồ sơ đề nghị kết nạp đội viên mới về Hội đồng Đôi xã.

– TPT tham mưu BGH hỗ trợ kinh phí tổ chức buổi lễ kết nạp Đội.

2. Đối với giáo viên phụ trách

– Tổ chức triển khai tập huấn chương trình dự bị đội viên, điều kiện xét kết nạp vào Đội.

– Kết họp Ban Chỉ huy Liên đội – phụ trách sao lập danh sách những em có năng lực, phẩm chất tốt để tham gia lễ kết nạp đội.

– Tổ chức kết nạp khi có quyết định kết nạp đội của Hội đồng Đội xã ……………

Trên đây là kế hoạch phát triển Đội viên của Liên đội Trường Tiểu học ………….. năm học ……………. đề nghị những đồng chí có trách nhiệm thực đúng theo kế hoạch

DUYỆT CỦA BGH

HIỆU TRƯỞNG

T.M LIÊN ĐỘI

TPT ĐỘI

Kế hoạch kết nạp Đội viên mới – Mẫu 2

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………

……….., ngày…tháng…năm…

KẾ HOẠCH
(V/v kết nạp Đội viên mới khối lớp …..)

Năm học: …….

– Căn cứ vào chương trình, hướng dẫn HĐĐ xã …………….…………………………..

– Căn cứ vào chương trình năm học …………. của liên Đội ……………………….……….

Nay liên đội …………………….. đề ra kế hoạch kết nạp Đội viên mới khối lớp ….. như sau:

I/ Mục đích yêu cầu:

– tiến hành theo ý thích chính đáng của những em nhi đồng.

– Bồi dưỡng, kết nạp lớp đội viên mới đủ phẩm chất, tiêu biểu trong hoạt động và học tập nhằm xậy dựng tổ chức Đội vững mạnh, đặc biệt là xây dựng liên đội mạnh.

– Yêu cầu đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng đội viên.

II/ Nội dung:

1/ Đối tượng

– toàn bộ những em học viên khối lớp ……

2. Số lượng:

Liên đội tổ chức kết nạp …… nhi đồng.

3. Thời gian:…………………………………………………………………………

– Kết nạp ngày……………………………………………………………………………

III/ Biện pháp tiến hành:

1. Đối với TPTĐ:

Xây dựng nội dung kế hoạch tổ chức kết nạp.

Triển khai nội dung chương trình dự bị đội viên cho những lớp khối ……..

Lập hồ sơ đề nghị kết nạp đội viên mới về Hội đồng Đôi xã.

TPT tham mưu BGH hỗ trợ kinh phí tổ chức buổi lễ kết nạp Đội.

2. Đối với giáo viên phụ trách:

– Tổ chức triển khai tập huấn chương trình dự bị đội viên, điều kiện xét kết nạp vào Đội.

– Kết họp Ban chi huy liên đội – phụ trách sao lập danh sách những em có năng lực, phẩm chất tốt để tham gia lễ kết nạp đội.

– Tổ chức kết nạp khi có quyết định kết nạp đội của Hội đồng Đội xã ……………

– Trên đây là kế hoạch phát triển Đội viên của Liên đội …………….. năm học ………… đề nghị những đồng chí có trách nhiệm thực đúng theo kế hoạch.

DUYỆT CỦA BGH

HIỆU TRƯỞNG

T/M LIÊN ĐỘI

TPT ĐỘI

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *