Để chương trình chào mừng năm mới Tân Sửu 2021 được ra mắt thành công đẹp đẽ, bên cạnh một kịch bản hay thì cần phải có một kế hoạch tổ chức thật chu đáo. Vậy mời những bạn cùng theo dõi 2 mẫu kế hoạch trong bài viết dưới đây.

Qua mẫu kế hoạch này bạn đọc có thêm nhiều tư liệu tìm hiểu thêm và xây dựng cho riêng mình một mẫu kế hoạch hoàn chỉnh, để buổi lễ ra mắt thành công đẹp đẽ, đúng quy trình, dự định thuở đầu.

Kế hoạch tổ chức những hoạt động mừng Đảng mừng xuân

  • Kế hoạch tổ chức hoạt động mừng xuân 2021 – Mẫu 1
  • Kế hoạch tổ chức hoạt động mừng xuân 2021 – Mẫu 2

Kế hoạch tổ chức hoạt động mừng xuân 2021 – Mẫu 1

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ………….

Số: ………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ……tháng ……năm ……..

KẾ HOẠCH
Tổ chức những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021

 

triển khai Hướng dẫn ………… ngày …………. của Ban tuyên tuyên giáo huyện ủy …………; Kế hoạch số: 01 /KH-UBND-VH ngày 02/01/2021 của UBND huyện …………; hướng dẫn số ……….. ngày ……….. của phòng VHTT huyện về sự việc tổ chức tuyên truyền kỷ niện 90 năm ngày xây dựng đảng cộng sản Việt Nam và tổ chức những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Ủy ban nhân dân xã ……… xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức những hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu đảm bảo tính truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và kỷ niệm 90 năm ngày xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021), 73 năm Ngày Bác Hồ lần thứ nhất về thăm Thanh Hoá (20/02/1947-20/02/2021). Kỷ niệm 991 năm danh xưng Thanh Hóa (1029- 2021) nhằm cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên, nhân dân trong xã, thi đua phát huy nội lực lập thành tích cao nhất chào mừng những ngày lễ lớn của giang sơn và triển khai thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Tổ chức những hoạt động Văn hóa – Văn nghệ, Thể dục – Thể thao, vui chơi giải trí trong những ngày tết, chú trọng tổ chức những lễ hội truyền thống, những trò chơi dân gian giàu bản sắc Văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đảm bảo an toàn tiết kiệm.

II. những HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN Tân Sửu NĂM 2021.

1. Công tác tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền, cổ động trực quan

– Thời gian: Từ ngày 09/01/2021( là ngày 15 tháng chạp năm Canh Tý đến ngày 30/01/2021 tức từ ngày 06 tháng giêng năm Tân Sửu)

– Địa điểm: Tất những những thôn, những cơ quan trường học trên địa bàn xã.

– Nội dung tuyên truyền:

+ Tuyên truyền những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tuyên truyền kỷ niệm …..năm Ngày xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021), và kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ lần thứ nhất về thăm Thanh Hoá (20/02/1947-20/02/2021). Kỷ niệm 991 năm danh xưng Thanh Hóa (1029- 2021) và những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của huyện, của xã trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và những nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021. Đặc biệt cần tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về sản xuất vụ Đông Xuân; an toàn giao thông; chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép những loại pháo nổ; bảo đảm an toàn dọn dẹp thực phẩm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu

– Hình thức tuyên truyền:

+ Tăng cường tuyên truyền trên những phương tiện thông tin đại chúng, thông tin lưu động, Đài truyền thanh thanh, Trang Thông tin điện tử của xã,đài truyền thanh xã, tuyên truyền cổ động trực quan Pa nô, áp phích tại trung tâm xã, nơi công cộng… lồng ghép biểu diễn, giao lưu Văn hóa – Văn nghệ, những hoạt động Thể dục – Thể thao, nhất là những môn thể thao dân tộc.

1.2. Treo cờ Tổ quốc

những thôn, cơ quan trường học và nhân dân triển khai treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và trang trí khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam và đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thời gian triển khai: Từ ngày 20/01/2021 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết 30/01/2021 tức ngày 06 tháng Giêng năm Tân Sửu).

2. Tổ chức những hoạt động văn hoá, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

2.1. Đối với những thôn:

– Chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, kịch bản tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng đón nhận Giao thừa Xuân Tân Sửu 2021 gắn với chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021) 73 năm Ngày Bác Hồ lần thứ nhất về thăm Thanh Hoá (20/02/1947-20/02/2021). Kỷ niệm 991 năm danh xưng Thanh Hóa

– Thời gian: Từ 20h00 phút, ngày 24/01/2021 tức ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi. Thời gian hoàn thành kế hoạch, nội dung chương trình văn nghệ thời lượng 90 phút)

– Địa điểm: Nhà Văn hoá – Khu Thể thao 11 thôn trên địa bàn xã.

– Cơ quan chủ trì triển khai: Ban thôn phối hợp với đoàn thanh niên, hội LHPN, hội nông dân triển khai triển khai.

* Sáng mùng một tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. UBND xã, những thôn, những trường tổ chức làm lễ chào cờ.

2.2. Tổ chức lễ hội năm 2021.

– Lễ hội khua luống, nhảy sạp, cồng chiên thôn Xuân Tiến

– Thời gian: Khai hội 14h00 phút, ngày 28/01/2021 (tức ngày 04 tháng Giêng năm Tân Sửu).

– Địa điểm: tận nơi văn hoá thôn.

– Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do thôn chuẩn bị).

– Đơn vị chủ trì: Ban thôn Xuân Tiến và những ban ngành liên quan thực hiện.

2.3. những hoạt động TDTT.

* Giao lưu bóng chuyền hơi gồm: Xuân Cường, Đồng Hơn, Xuân Hưng, Xuân Hoà, Xuân Thành

– Thời gian: Khai mạc 8h00 phút, từ ngày 29/01/2021 đến 30/01/2021 (ngày 05,06 tháng Giêng năm Tân Sửu).

– Địa điểm: tận nơi Văn hóa thôn.

– Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do thôn chuẩn bị).

– Đơn vị chủ trì: do những thôn và những ban ngành liên quan thực hiện.

* Giao lưu bóng chuyền da gồm: Xuân Hoà, Xuân Lộc, Trạch Khang, Đồng Mưa, Xuân Thành, Xuân Cường, Xuân Tiến, Xuân Hưng

– Thời gian: Khai mạc 14h00 phút, từ ngày 28,29,30/01/2021 (tức ngày 04,05,06 tháng Giêng năm Tân Sửu).

– Địa điểm: tận nơi Văn hóa – Khu thể thao thôn.

– Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do những thôn chuẩn bị).

– Đơn vị chủ trì: Ban thôn và những ban ngành liên quan thực hiện.

* Giao lưu đánh mảng gồm những thôn: Xuân Tiến, Xuân Lộc, Xuân Hoà, Phượng Xuân, Xuân Thành.

– Thời gian: Khai mạc 8h00 phút, từ ngày 28,29,30/01/2021 (tức ngày 04,05,06 tháng Giêng năm Tân Sửu).

– Địa điểm: tận nơi Văn hóa – Khu thể thao thôn.

– Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do những thôn chuẩn bị).

– Đơn vị chủ trì: Ban thôn và những ban ngành liên quan thực hiện.

* Giao lưu bóng đá gồm những thôn: Đồng Hơn, Xuân Cường, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Xuân Thành, Xuân Tiến.

– Địa điểm: Tại sân vận động những thôn.

– Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do những thôn chuẩn bị).

– Đơn vị chủ trì: Ban thôn và những ban ngành liên quan thực hiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. những đơn vị chủ động, bố trí nguồn kinh phí chi tổ chức những hoạt động VHVN-TDTT.

2. Huy động nguồn lực xã hội hóa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Văn hóa xã

Hướng dẫn tổ chức những hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu và hoạt động lễ hội năm 2021 trên toàn xã. Xây dựng kế hoạch lãnh đạo, hướng dẫn những cơ quan, đơn vị tổ chức những hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, hoạt động lễ hội truyền thống tại địa bàn xã; hướng dẫn việc tổ chức treo cờ Tổ quốc, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tại những trục đường chính; phối hợp với những ban ngành đoàn thể như: Công an xã, cán bộ tư pháp… tăng cường kiểm tra, quản lý những hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, những nhà hàng Karaoke, những điểm cung ứng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, lễ hội; hoạt động đổi tiền mệnh giá nhỏ trái quy định, những trò chơi đánh bạc trá hình; chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời những trường hợp vi phạm.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn dọn dẹp thực phẩm, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép những loại pháo nổ và thả đèn trời; Phối hợp với những đoàn thể chính trị xã tổ chức tốt những hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, những trò chơi, trò diễn, mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu 2021.

2. Đài Truyền thanh, trang thông tin điện tử xã.

– Tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời phản ánh những sự kiện chính trị và hoạt động của đời sống xã hội; tuyên truyền về đảm bảo dọn dẹp an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội; cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ,.. trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

– Xây dựng những tin, bài chuyên đề tuyên truyền, phản ánh về những hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu 2021 trên địa bàn xã.

– triển khai tiếp âm, tiếp sóng đảm bảo thời lượng của Đài phát thanh và truyền hình huyện ………… đáp ứng nhu cầu nghe, nhìn của nhân dân trong mùa Tết.

3. Trạm y tế xã

Xây dựng kế hoạch phối hợp với những ban, ngành đoàn thể kiểm tra về dọn dẹp an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết; đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị người bệnh, chuẩn bị tốt những phương tiện và lực lượng cho việc cấp cứu trong mùa Tết. Tổ chức tuyên truyền, cho nhân dân giữ dọn dẹp, phòng những bệnh dịch về ăn uống trước,trong và sau Tết.

4. Công an xã

– Xây dựng kế hoạch, phương án bố trí lực lượng cụ thể đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy và nổ tại những thôn, những trường học nơi ra mắt những hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu, nơi tổ chức lễ hội năm 2021.

– Tăng cường công tác phối hợp với những ban, ngành, những thôn tiến hành tuần tra, kiểm tra đảm bảo công tác an ninh, trật tự nhất là công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống những hành vi vi phạm pháp lý như: tàng chữ, vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ, đổi tiền mệnh giá nhỏ, cờ bạc, mê tín dị đoan, những trò chơi đánh bạc trá hình ….

5. Đối với những thôn, trường học

– Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức những hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, những hoạt động lễ hội, chú trọng những môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian, vui chơi giải trí lành mạnh đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

– lãnh đạo nhân dân treo cờ Tổ quốc, đồng thời lãnh đạo triển khai tuyên truyền pa nô, áp phích, trang trí băng rôn, cờ, khẩu hiệu tại những trục đường khu vực trung tâm, nhà văn hóa, nhà trường. triển khai làm dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, những trục đường chính đảm bảo dọn dẹp môi trường sạch, đẹp trong mùa vui Tết, đón Xuân.

6. Mặt trận tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội

Căn cứ vào tác dụng nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên tham gia những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 đảm bảo an toàn, tiết kiệm và kết quả.Tạo không khí vui tươi, lành mạnh khắp những khu dân cư trên địa bàn xã.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức những hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu, tổ chức lễ hội năm 2021 của UBND xã ………. Trong quy trình triển khai có những vấn đề vướng mắc, đề nghị những đơn vị phản ánh kịp thời về văn phòng UBND xã để tổng hợp, báo cáo xin ý kiến giải quyết./.

Nơi nhận:

– Phòng VHTTvàamp;DL huyện (B/c);
– Thường trực Đảng ủy – HĐND xã;
– Chủ tịch, PCT UBND xã;
– 11 thôn, 4 trường học, trạm y tế (T/h);
– Đài TT xã (T/h);
– những ban ngành, đoàn thể (P/h);
– Lưu VT,VH.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Kế hoạch tổ chức hoạt động mừng xuân 2021 – Mẫu 2

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TH …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: ………..

…………, ngày…tháng…năm….

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỪNG XUÂN 20…….

– Căn cứ vào kế hoạch năm học của Sở GDvàamp;ĐT ……….; Phòng GDvàamp;ĐT ………..; Trường Tiểu học ……………..

– Liên đội Tiểu học ……………………. đề ra kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi mừng Đảng – Mừng xuân 20…. như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

– Nhằm triển khai tốt công tác triển khai quy mô trường học mới Trong số đó đặc biệt chú trọng đến mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục học viên. Chủ động phối hợp và tạo sự quan tâm của phụ huynh học viên tới con em mình.

– Tạo không khí vui tươi sôi nổi cho những em nhân ngày tết cổ truyền, có sự tham gia của phụ huynh học viên, những em tham gia những hoạt động vui tươi, có ích an toàn, lành mạnh. trải qua những hoạt động nhằm giáo dục động viên những em thi đua học tốt, phấn đấu thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

II/. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1/. Thời gian: Cuộc thi được bắt đầu vào lúc

2/. Đối tượng tham gia: Thầy cô và toàn bộ những em học viên của trường

III/. NỘI DUNG:

1/. Trò chơi dân gian:

– Bịt mắt bắt bóng: Mỗi lớp … nam, …nữ. Nhóm tham gia: Khối 1, khối 2+3, khối 4+5.

– Kéo co: Mỗi đội … nam,…nữ. Nhóm tham gia: Khối 1 đến khối 5.

* phần thưởng:

+ Bịt mắt bắt bóng: …quán quân .

+ Kéo co: … quán quân.

2/. Thi trang trí mâm ngũ quả.

– Mỗi lớp chuẩn bị trước trái cây, bánh mứt, mâm, dĩa hoặc khay mứt.

– Mỗi nhóm phải cử một đại diện thuyết trình về ý nghĩa sâu sắc của mâm ngũ quả và mâm bánh mứt của tớ trang trí.( Ngắn gọn)

* phần thưởng: 1 quán quân, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 khuyến khích.

3/. Giao lưu văn nghệ.

Mỗi khối lên trình diễn tiết mục văn nghệ, giáo viên giao lưu 2 tiết mục hát.

IV/. TỔ CHỨC triển khai:

1/. Đối với Tổng phụ trách:

– Xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức hoạt động mừng xuân 20…..

– Chuẩn bị cơ sở vật chất cho hoạt động.

2/. Đối với GVCN:

– Triển khai kế hoạch đến những em học viên.

– Chuẩn bị cơ sở vật chất tham gia, hướng dẫn học viên những trò chơi.

3/. Về kinh phí:

– Giáo viên chủ nhiệm và học viên tự đóng góp kinh phí để tham gia..

4/. Thành phần ban giám khảo:

* Trang trí mâm ngũ quả:

+ BGH nhà trường: trưởng phòng ban

+ Đại diện hội phụ huynh: Phó ban

+ Chủ tịch Công đoàn trường: Thành viên

+ Giáo viên mỹ thuật: Thư ký

+ Tổng phụ trách: Thành viên

* Trò chơi dân gian:

+ …………………….. trưởng phòng ban

+ ……………………… Phó Ban

+ …………………….. Thành viên

+ …………………….. Thành Viên

+ …………………….. Thư ký

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động mừng xuân 20…. của trường Tiểu học ……. năm học 20….-20…..

 

……………, ngày…tháng…năm….

Nơi nhận:

– GVCN lớp ;

– PHHS;

– Lưu.

Tổng phụ trách

 

Duyệt của BGH

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *