Để buổi Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức năm 2020 – 2021 ra mắt thành công đẹp đẽ, đúng quy trình thì không thể thiếu mẫu kế hoạch, kịch bản được chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Vậy mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để chuẩn bị thật chu đáo.

Đây là bản kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức từ khâu chuẩn bị, phân công công tác, dự trù kinh phí.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020 – 2021

PHÒNG GDvàamp;ĐT………
TRƯỜNG ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————
Số /KH-THCS ĐL ….. ngàytháng .. năm……

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2020 – 2021

triển khai công văn số: …/PGDvàamp;ĐT-LĐLĐ ngày.. tháng…năm 20… của Phòng và Liên Đoàn lao động huyện………… về sự việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2020 – 2021.