vào trong ngày 20/10 hàng năm, những đơn vị, tổ chức, trường học thường tổ chức những hoạt động kỷ niệm ngày xây dựng Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Có rất nhiều cách để đấng mày râu bày tỏ sự quan tâm tới nửa kia của tớ như tặng hoa, tặng quà, tặng thiệp hoặc gửi những lời chúc 20/10 ý nghĩa sâu sắc.

Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ngoài ra, rất có thể tổ chức những cuộc thi như nấu ăn, cắm hoa, văn nghệ… Tuy nhiên để tổ chức ngày 20/10 thật ý nghĩa sâu sắc thì không thể thiếu một kế hoạch, kịch bản chương trình cùng những lời dẫn chương trình được chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Vậy mời những bạn cùng theo dõi 4 mẫu kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 trong tài liệu này nhé:

Kế hoạch tổ chức ngày 20/10 ý nghĩa sâu sắc

  • Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – Mẫu 1
  • Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – Mẫu 2
  • Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – Mẫu 3

Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – Mẫu 1

CÔNG ĐOÀN ………………

CĐCS TRƯỜNG …………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày… tháng…. năm…….

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày phụ nữ Việt nam 20/10

Kính gửi:

– những tổ chức đoàn thể trong trường.
– những đồng chí tổ trưởng tổ Công đoàn.

tiến hành sự chỉ huy của Công đoàn ngành Giáo dục huyện …… về sự việc hướng dẫn kỷ niệm …. năm ngày xây dựng Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020). Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trường THCS ……. lên kế hoạch tổ chức những hoạt động kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

trải qua những hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang và phẩm chất đẹp đẽ của phụ nữ Việt Nam. Giúp nữ đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ, tinh thần đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam.

Tạo sân chơi lành mạnh, có ích để nữ đoàn viên, lao động trong trường giao lưu học hỏi, nâng cao trách nhiệm và đẩy mạnh trào lưu thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn những cấp.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:

1. Đối với học viên:

+ Đăng ký tiến hành “Tuần học tốt” (từ ngày 15/10 đến 20/10/2020)

+ Tuyên truyền ý nghĩa sâu sắc ngày 20/10 và giáo dục phẩm chất – truyền thống đẹp đẽ của người phụ nữ Việt Nam. (Tiết chào cờ sáng thứ hai ngày…….)

2. Đối với công đoàn viên và người lao động:

+ Nữ công đoàn viên đăng ký, tiến hành 1 tiết dạy tốt: Bắt đầu từ tuần 7 đến ngày 20/10 (khuyến khích tiến hành trước ngày 15/10)

+ Giao lưu bóng chuyền nữ.

+ Tổ chức họp mặt, toạ đàm ôn truyền thống: 19h00 ngày 20/10/2020

III. TỔ CHỨC tiến hành:

– Ban nữ công phối hợp với tổ trưởng chuyên môn để lên lịch đăng ký và dự giờ tiết dạy tốt của nữ đoàn viên. Tổ trưởng công đoàn tổng hợp kết quả gửi cho Ban nữ công trước ngày …… để lập danh sách khen thưởng.

– Ban chấp hành công đoàn phối hợp với Chi đoàn giáo viên để tổ chức giao lưu bóng chuyền nữ.

– Mỗi tổ công đoàn chuẩn bị một số nội dung cho cuộc họp mặt, toạ đàm như sau:

+ Tìm hiểu về truyền thống ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

+ Hãy kể tên 5 người phụ nữ Việt Nam thành đạt tiêu biểu trong những lĩnh vực mà mình biết (họ tên, địa chỉ ). Bạn ngưỡng mộ họ vì điều gì ? Bạn muốn học tập ở họ điều gì?

+ Nấu một món ăn (mặn hoặc ngọt) đủ để 10 người ăn, giới thiệu nguyên liệu và trình diễn cách nấu để chị em học tập.

IV. KINH PHÍ tiến hành:

* Tiết dạy tốt: thưởng 50.000đ/1 giáo viên

* Nấu ăn: Công đoàn sẽ hỗ trợ cho từng tổ 200.000đ

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày xây dựng Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 của Công đoàn trường …….. Đề nghị những đồng chí tổ trưởng công đoàn triển khai tiến hành nhiệt tình, đúng thời gian quy định.

Với phương châm: Phụ nữ Việt Nam “Có sức khoẻ, có tri thức, có kỷ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu”. Chị em phụ nữ trường……. hãy tự tin, hết lòng góp sức để góp phần xây dựng tổ chức công đoàn và nhà trường ngày càng vững mạnh.

Nơi nhận:
– CĐGD huyện: b/c 
– Chi Bộ: b/c
– UVBCH: th/hiện
– TTCĐ: th/hiện
– Đoàn, Đội: ph/hợp
– Lưu CĐ. 

TM BCH CÔNG ĐOÀN
P. CHỦ TỊCH

Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – Mẫu 2

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC…..

Trường……

Số:…../CĐ-LTR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

……., ngày…….tháng…….năm…….

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Năm học:………………

Kính gửi:

– những đồng chí tổ trưởng tổ Công đoàn.

– Chi đoàn giáo viên.

– Liên Đội.

Căn cứ kế hoạch công tác tháng…… của Công đoàn trường………và tình hình thực tại của đơn vị, Ban nữ công xây dựng kế hoạch tổ chức những hoạt động kỷ niệm…… năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (20/10/1930 – 20/10/…..) với những nội dung và thời gian cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH ý nghĩa sâu sắc:

trải qua những hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang và phẩm chất đẹp đẽ của phụ nữ Việt Nam qua những thời kỳ.

Giúp nữ đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ cũng như tinh thần đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam.

Động viên nữ nhà giáo và người lao động tích cực hưởng ứng những trào lưu thi đua dạy tốt, học tốt, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, trào lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và những cuộc vận động lớn của ngành.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

A. Đối với học viên:

1. Đăng ký tiến hành “Tuần học tốt, ngày học tốt”.

+ Thời gian: Từ ngày 10/10 đến 20/10/….

2. Tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa sâu sắc ngày 20/10, đặc biệt là những phẩm chất đạo đức đẹp đẽ vàtruyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.

+ Thời gian: Tiết chào cờ, tiết sinh hoạt lớp sáng thứ hai ngày…..

3. Phát thanh Măng non “Suy nghĩ và hát về mẹ và cô”.

+ Thời gian: Đầu giờ buổi sáng và ra chơi 15 phút giữa giờ (từ ngày 13/10 đến 20/10).

B. Đối với công đoàn viên và người lao động:

1. Hoạt động thao giảng dạy tốt.

+ Mỗi nữ giáo viên đăng ký tiến hành một tiết dạy tốt.

+ Thời gian: Từ ngày 11/10 đến 18/10/….

* Lưu ý: BCH Công đoàn sẽ trao thưởng cho 10 nữ giáo viên có tiết dạy xuất sắc nhất.

2. Hoạt động thể dục thể thao

+ Giao lưu Bóng chuyền nữ.

+ Thời gian: 16h30 ngày 16/10/…..

3. Họp mặt, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ

3.1. Nội dung:

– Ôn truyền thống ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

– Trao thưởng những tiết dạy giỏi.

– Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Hạnh phúc gia đình”.

3.2. Hình thức:

– Phần ôn truyền thống sẽ được tiến hành bằng trò chơi ghép ô chữ.

– Phần sinh hoạt văn hóa văn nghệ, mỗi tổ công đoàn chọn cử một nam công đoàn viên đại diện tham gia.

* Nội dung: 3 phần

+ Phần thứ nhất: Mặc và giới thiệu những trang phục đẹp, tương thích với phụ nữ xưa và ngày nay.

+ Phần thứ hai: Thể hiện năng khiếu (hát, múa, khiêu vũ, MC….)

+ Phần thứ ba: sẻ chia suy nghĩ về phụ nữ ngày nay với vấn đề bình đẳng giới.

3.2. Thời gian: Dự kiến 19h00 ngày 19/10/….

III. TỔ CHỨC tiến hành:

1. Ban chấp hành Công đoàn chuẩn bị nội dung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống phụ nữ Việt Nam và kỷ niệm…. năm ngày xây dựng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 trong giờ sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai và trong cuộc họp mặt.

2. Tổ trưởng công đoàn hướng dẫn đăng ký những tiết dạy tốt của nữ giáo viên, cùng với Ban nữ công theo dõi, tham gia dự giờ giáo viên theo lịch phân công; Báo cáo kết quả về BCH công đoàn để tổng hợp trao thưởng trong 18/10/….. Đôn đốc công đoàn viên tham gia nhiệt tình, đông đủ.

3. Chi đoàn giáo viên phối hợp với BCH Công đoàn lên lịch và đôn đốc đoàn viên luyện tập tham gia giao lưu Bóng chuyền với đơn vị bạn; Chuẩn bị trang trí, khánh tiết cho cuộc họp mặt ngày 19/10/…..

4. Liên đội chuẩn bị và tiến hành chương trình phát thanh măng non; Theo dõi và tổng hợp kết quả đăng ký tiến hành tuần học tốt.

5. Giáo viên chủ nhiệm những lớp hướng dẫn học viên đăng ký, tiến hành ngày học tốt, tuần học tốt; Hướng dẫn học viên tham gia những hoạt động do Đội tổ chức.

6. Ban chấp hành công đoàn sẽ xây dựng chương trình cụ thể cho cuộc họp mặt.

IV. KINH PHÍ KHEN THƯỞNG:

* phần thưởng phần thi “ Hạnh phúc gia đình”

1 quán quân

– 1 giải nhì

– 1 giải ba

– 03 giải khuyến khích

– Giải thể hiện năng khiếu ấn tượng nhất

– Giải reply câu hỏi hay nhất

….……

….……

….……

….……

….……

….……

* Tiết dạy tốt:…….

* Nước uống:……..

* tổng số:……..

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Chuẩn bị sắp xếp và trang trí hội trường:

2. Chuẩn bị máy chiếu, âm thanh, loa đài và nhạc cụ:

3. Biên tập và dẫn chương trình:

4. Chuẩn bị nước uống:

Trên đây là kế hoạch tổ chức những hoạt động kỷ niệm….. năm ngày xây dựng Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 của Công đoàn trường…….. Đề nghị những bộ phận, những đồng chí tổ trưởng công đoàn, giáo viên chủ nhiệm, Ban nữ công triển khai tiến hành đúng thời gian quy định; Tổ chức Đội, Chi đoàn giáo viên phối hợp tiến hành chặt chẽ trên tinh thần đoàn kết, hợp tác để những hoạt động đạt được kết quả đẹp đẽ, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và nhà trường ngày càng vững mạnh.

Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – Mẫu 3

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC……

CĐ Trường……

Số:…../CĐ-LTR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…….tháng…….năm…….

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Năm học:………………

Kính gửi:

– những đồng chí tổ trưởng tổ Công đoàn.

– Chi đoàn giáo viên.

– Liên Đội.

Căn cứ kế hoạch công tác tháng…… của Công đoàn trường………và tình hình thực tại của đơn vị, Ban nữ công xây dựng kế hoạch tổ chức những hoạt động kỷ niệm……năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (20/10/1930 – 20/10/…..) với những nội dung và thời gian cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong những cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; khẳng định những đóng góp quan trọng của nữ CNVCLĐ trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa tổ quốc và hội nhập quốc tế; đặc biệt là tiến hành những chủ trương đổi mới của ngành theo Nghị quyết số 29, động viên nữ CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh trào lưu thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” của nữ CNVCLĐ trong trường.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Tổ chức những hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa sâu sắc của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và truyền thống…. năm của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/……) về vai trò của nữ CNVCLĐ trong sự nghiệp giáo dục nước nhà; họp mặt kỷ niệm, trao đổi với chủ đề: lồng ghép giới, công tác nữ công, Vì sự tiến bộ Phụ nữ; về những cơ chế, chính sách, pháp lý liên quan đến lao động nữ và ngành giáo dục; tổ chức cuộc sống gia đình khoa học; xây dựng gia đình nhà văn hóa, nuôi con khỏe, ngoan, học giỏi; về những giải pháp và trách nhiệm của phụ nữ đối với việc triển khai Nghị quyết 29.

2. Đẩy mạnh trào lưu thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, gắn với trào lưu thi đua “Dạy Tốt – Học tốt”; Phối hợp tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sử dụng đồ dùng dạy học; phát động trào lưu thi đua trong nữ CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, quản lý, tin học, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu đổi mới; biểu dương khen thưởng chị em có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lượt thi đua.

3. Tiếp tục tổ chức triển khai Tiểu đề án 2 “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH tổ quốc trong trường học”giai đoạn 2010 – 2020 và đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dậy con tốt” theo Quyết định 704/QĐ-TTg ngày 19/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng công tác tuyên truyền về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, nuôi con bằng sữa mẹ và rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang.

4. Tổ chức thăm hỏi, động viên nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Vận động chị em tích cực quyên góp, ủng hộ nhà giáo, học viên khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa; tham gia những hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo.

5. Tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ luật Lao động năm 2012, Luật công đoàn năm 2012; Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ và những cơ chế chính sách liên quan đến lao động nữ.

6. Tổ chức Hội thi Cầu lông nữ, Đi xe máy chậm nữ

6.1. Đối tượng tham gia:

– những tổ công đoàn trong trường

– Số lượng: ….. Tổ Công đoàn

6.2. Nội dung thi:

– Cầu lông: Đôi nữ

– Đua xe máy chậm: Đơn nữ

6.3. Thể lệ

– Đối với môn thi Cầu lông, tranh tài loại trực tiếp theo Luật Cầu lông hiện hành,

– Đối với môn thi Đi xe máy chậm: Mỗi tổ cử 01 thành viên nữ tham gia tranh tài (Xe máy tự chuẩn bị). Thể lệ thi như sau: Từ vạch xuất phát mỗi người dự thi sẽ điều khiển xe máy chạy trên đường đua của tớ đã quy định sẵn sao cho về đích chậm nhất, trong quy trình từ vạch xuất phát vẫn chưa đến đích xe không được chạm vạch ranh giới, chân không chạm đất, xe không được đứng một chỗ.

Tải file để xem thêm nội dung chi tiết!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *