Tháng hành động về bình đẳng giới năm 2020 với chủ đềChung tay xóa khỏi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. Vậy để chuẩn bị thật chu đáo những hoạt động, chương trình tuyên truyền bình đẳng giới mời những bạn tìm hiểu thêm mẫu kế hoạch tổ chức Tháng hành động về bình đẳng giới năm 2020 trong bài viết đưới đây:

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới 2020

UBND HUYỆN……………………..

TRƯỜNG TIỂU HỌC …………..

Số: …./KH-THTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……. tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

Căn cứ Công văn ………………… của phòng giáo dục và đào tạo về sự việc triển khai “Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020”;

Trường Tiểu học……………. triển khai triển khai kế hoạch tổ chức “Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới là điểm nhấn, tạo ra đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh những hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn xã Trung Nghĩa, hưởng ứng ngày quốc tế xóa khỏi bạo lực đối với phụ nữ ngày 25 tháng 11 hàng năm, hấp dẫn sự quan tâm của cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa sâu sắc, tầm quan trọng và những mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, triệu tập tác động thay đổi nhận thức của những nhóm đối tượng không giống nhau trong xã hội về bình đẳng giới, nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em gái.

– những hoạt động tổ chức thiết thực, tác dụng, tiết kiệm, hoàn toàn có thể gắn với những sự kiện khác để tạo hiệu ứng truyền thông sâu rộng. Huy động sự tham gia của những hệ thống chính trị triển khai tác dụng công tác truyền thông chính sách, pháp lý về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

II. CHỦ ĐỀ VÀ THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

1. Chủ đề truyền thông:

“Chung tay xóa khỏi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

2. Thông điệp truyền thông

2.1. Ngày trái đất xóa khỏi bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11 năm 2020

– Bạo lực gia đình là vi phạm pháp lý.

– Yêu thương và tôn trọng là tuyệt kỹ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

– Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn.

– Hãy nói không với bạo lực gia đình.

– Đòn roi không làm trẻ nên người.

– Yêu thương hơn lời quát mắng.

– Đừng im lặng, hãy sẻ chia khi bạn bị bạo lực gia đình.

– Ông, bà mẫu mực, con cháu thảo hiền.

2.2. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

– Phụ nữ và trẻ em gái hãy lên tiếng khi bị bạo lực.

– Cùng chung tay để chấm hết bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

– Chung tay xây dựng một xã hội không hề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

– Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa khỏi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

– Hãy lên tiếng khi bạn chứng kiến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

– Đừng im lặng, hãy sẻ chia khi bạn là nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

– Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp lý.

– Quyền của phụ nữ là quyền con người.

– Hãy hành động để chấm hết ngay bạo lực đối với phụ nữ vả trẻ em gái.

III. THỜI GIAN triển khai

Từ ngày 10 tháng 11 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2020.

IV. KINH PHÍ triển khai

– những hoạt động chào mừng Ngày pháp lý năm 2020 được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị.

– Từ những nguồn kinh phí hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác.

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và ngày trái đất xóa khỏi bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11năm 2020”. Đề nghị những tổ khối chuyên môn, công đoàn, chi đoàn và liên đội chủ động phối hợp tổ chức triển khai đạt kết quả tốt nội dung Kế hoạch đã đề ra./.

.

HIỆU TRƯỞNG

…………………….

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *