Đại hội hợp tác xã nhằm báo cáo tổng kết hoạt động của HTX trong suốt một năm và sau đó bầu ra Đoàn chủ tịch, Chủ toạ hội nghị, Bầu Thư ký hội nghị. tiếp trong tương lai, Download.vn xin giới thiệu đến những bạn Mẫu kịch bản chương trình đại hội hợp tác xã được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải trong bài viết dưới đây. Mời những bạn cùng xem thêm.

Kịch bản chương trình đại hội hợp tác xã

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN HTX

PHẦN I: NGHI THỨC

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu

3. trải qua chương trình Đại hội.

4. Giới thiệu, bầu Đoàn chủ tịch, Chủ toạ hội nghị, Bầu Thư ký hội nghị – Ban Kiểm tra tư những đại biểu (nếu có).

PHẦN II: NỘI DUNG

1. Báo cáo tổng kết sản xuất, Marketing nhiệm kỳ (năm) trước.

17. Ban thư ký trình diễn dự thảo Nghị quyết Đại hội và chương trình, kế hoạch hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ mới; xin ý kiến Đại hội biểu quyết trải qua.

Ban thư ký Đại hội có nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp đầy đủ, trung thực toàn bộ những ý kiến của những đại biểu dự hội nghị và ý kiến lãnh đạo của đại biểu cấp trên.

18. Phát biểu ý kiến của đại biểu khách mời.

PHẦN III: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban thư ký trải qua Nghị quyết Đại hội chính thức.

2. Tuyên bố bế mạc Đại hội

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *