Kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm mới 2020 – 2021 gồm 4 mẫu cho trường Tiểu học, THCS và THPT, giúp thầy cô giáo dễ dàng xây dựng chương trình cuộc họp phụ huynh đầu năm mới học thật chu đáo.

Muốn có cuộc họp phụ huynh ra mắt theo đúng quy trình mong muốn, giáo viên phải lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung, gửi giấy mời họp phụ huynh đến những bậc phụ huynh. Vậy mời thầy cô cùng xem thêm 4 mẫu kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm mới học 2020 – 2021 trong bài viết dưới đây:

Kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm mới 2020 – 2021

 • Kịch bản họp phụ huynh đầu năm mới trường Tiểu học
 • Kịch bản họp phụ huynh đầu năm mới học trường THCS
 • Kịch bản họp phụ huynh đầu năm mới trường THPT
 • Kịch bản họp hội cha mẹ học viên đầu năm mới học

Kịch bản họp phụ huynh đầu năm mới trường Tiểu học

I. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC

1) Kiểm diện, tuyên bó lý do, giới thiệu đại biểu

2) Cử thư ký cuộc họp

3) trải qua nội dung cuộc họp

– Báo cáo tóm gọn kết quả năm học 20….- 20…. (của trường,của lớp)

– Nhận xét về năng lực, nhận thức và ý thức học tập, rèn luyện của từng HS.

– Triển khai nhiệm vụ năm học 20….- 20….; bàn thảo thống nhất phương pháp phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường giáo dục học viên.

– Thống nhất những khoản mua sắm, đóng góp và xã hội hóa giáo dục năm học 20….- 20…..

II. NỘI DUNG HỌP

1) Kết quả năm học ……….-20…. của nhà trường

1.1. Về chất lượng giáo dục HS.

– Về phẩm chất của HS: ……./……. em = 100 % được đánh giá tốt.

– Về kiến thức và kỹ năng: …/……. em = 99,8% được đánh giá đạt yêu cầu trở lên

– Về năng lực: ……./……. = 100 % được đánh giá đạt yêu cầu trở lên

– học viên hoàn thành chương trình Tiểu học: 75/75 em, đạt 100%.

– học viên hoàn thành chương trình lớp học: đạt 99,8%.

– học viên được khen thưởng: … em chiếm 49,4%

– học viên lên lớp thẳng:…/……., đạt 99,8%

1.2. Về học viên giỏi những cấp qua những đợt giao lưu.

+ học viên giỏi cấp Tỉnh: ….em, Trong số đó:

– ….. em giải Xuất sắc Trạng Nhí Tiếng Anh.

– …..em HS đoạt giải hội thi Em yêu Tiếng Việt cấp Tỉnh (01 em giải Ba, 04 em giải Khuyến khích).

-….. em HS đoạt giải hội thi Giải Toán trên mạng cấp Tỉnh (01 em giải Ba, 01 em giải Khuyến khích).

– 03 em HS đoạt giải hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh (01 giải Nhì, 02 giải Ba).

– 01 em HS đoạt giải KK hội thi Phụ trách sao giỏi cấp Tỉnh.

+ học viên giỏi cấp Huyện:….. em, Trong số đó:

– HS giỏi Trạng Nhí Tiếng Anh: 07 em (01 em giải Xuất sắc, 03 em giải quán quân, 03 em giải Nhì).

– 08 em HS đoạt giải hội thi Em yêu Tiếng Việt (01 em giải Nhì, 04 em giải Ba, 03 em giải Khuyến khích).

– 09 em HS đoạt giải hội thi Giải Toán trên mạng (02 em giải quán quân, 03 em giải Ba, 04 em giải Khuyến khích).

– 10 em HS đoạt giải hội thi Tiếng Anh trên mạng (03 em giải Ba, 07 em giải Khuyến khích).

– 27 em HS đoạt giải hội thi Viết chữ đẹp (03 em giải quán quân, 06 em giải Nhì, 12 em giải Ba, 06 em đoạt giải KK).

– Aerôbic cấp Huyện: 10 em đạt 01 giải quán quân, 01 giải Nhì cấp Huyện ở 02 nội dung bài 08 người tự chọn và bài 8 người quy định.

– 02 em HS đoạt giải KK bóng đá cấp Huyện.

– học viên được khen thưởng: 218 em.

1.3. Về Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, cấp Huyện.

– 05 giáo viên đạt GV dạy giỏi và GV chủ nhiệm giỏi cấp Huyện, Trong số đó có 01 đồng chí đoạt giải quán quân, 01 đồng chí đoạt giải Ba cấp Huyện.

– 05 đồng chí có Sáng kiến được công nhận cấp Huyện, Trong số đó có 03 đồng chí có sáng kiến được công nhận cấp ngành (tỉnh).

Nhà trường có 3 sản phẩm đồ dùng tự làm dự thi cấp Huyện, cả 3 đồ dùng đều đoạt giải cao, Trong số đó có 02 đồ dùng đoạt giải A và 01 đồ dùng đoạt giải B cấp Huyện.

Trường được SGD & ĐT công nhận Đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3. Thư viện nhà trường đạt Thư viện Xuất sắc.

1.4. Danh hiệu thi đua

– Trường giành danh hiệu: TTLĐXS, Được UBND tỉnh………. tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của huyện ……….- Có 1 Đ/C (HP Nguyễn Thị Bích Ngọc) Được CT UBND tỉnh tặng Bằng khen; 4 CB, GV đạt DH CSTĐ cấp huyện.

2) Kết quả năm học ……….-20…. của lớp….

3) Nhận xét từng HS về nhận thức, năng lực, sở trường, ý thức…

4) Nhiệm vụ năm học 20….- 20….

a) nhiệm vụ chung

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo. Nghị quyết số 88/2014/QH3 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tăng cường nề nếp kỉ cương, chất lượng và kết quả công tác trong những cơ sở giáo dục tiểu học, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Tiếp tục lãnh đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học thích hợp tính chất tâm sinh lý học viên tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho học viên; lãnh đạo triển khai kết quả quy mô trường tiểu học mới; triển khai dạy Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục.

Khuyến khích sự sáng tạo và tôn vinh trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

b) Nhiệm vụ cụ thể

* Đẩy mạnh và phát huy kết quả những cuộc vận động và trào lưu thi đua

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Tiếp tục tiến hành sáng tạo những nội dung của trào lưu thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực” , xây dựng nhà trường, quản lý lớp học theo quy mô trường tiểu học mới VNEN.

* Giữ vững quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng phổ cập GDTH

Tiếp tục tiến hành Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 23/4/2014 về Phổ cập giáo dục – Xoá mù chữ.

Tăng cường tuyên truyền với những cấp, ngành, những tổ chức xã hội và phụ huynh học viên về kết quả của việc đạt phổ cập GDTH mức độ 3.

* triệu tập nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

tiến hành nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông phát hành kèm theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDvàamp;ĐT

Tiếp tục tiến hành tổ chức dạy môn tin học theo chương trình giáo dục phổ thông đối với học viên lớp 3,4,5.

Tổ chức dạy học tiếng Anh lớp 3, 4, 5 với thời lượng 2 tiết/ tuần; dạy chương trình tiếng Anh lớp 1, 2 theo đề án Victoria.

Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày. Tổ chức linh hoạt những hoạt động dạy học và giáo dục: dạy học, giáo dục trải nghiệm; tổ chức những cuộc giao lưu trong lớp, khối lớp và liên khối giữa những trường tiểu học; xây dựng những câu lạc bộ môn học: Yêu thích tiếng anh, võ, cầu lông, thể dục erobic, cờ vua, bóng đá mi ni, nhạc cụ dân tộc, đàn oóc gan, múa, khiêu vũ, vẽ, trang trí, nhóm hoạt động xã hội với những hoạt động tìm hiểu về tự nhiên, lịch sử, địa lí văn hoá truyền thống quê.

Tăng cường tuyên truyền vận động PHHS, tiến hành xã hội hóa để tổ chức bán trú cho học viên.

tiến hành đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học viên

lãnh đạo tiến hành đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, hình thức tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển những nhóm năng lực cho HS.

* Tăng cường đổi mới công tác quản lí:

Đặc biệt quan tâm tiến hành công tác XHH và phối hợp trong quản lý, giáo dục học viên

* Xây dựng trường đạt Chuẩn vương quốc và kiểm định chất lượng trường học.

Trường TH Hồng Phong đã đạt chuẩn vương quốc mức độ 1, Dù thế về CSVC còn một số vấn đề bất cập như: CSVC xuống cấp, còn thiếu một số phòng học bộ môn (Phòng học Tiếng Anh, Phòng GDNT,…), Thiết bị dạy học còn thiếu… nên trong năm học này nhà trường sẽ tăng cường xin cấp trên, kêu gọi những nhà tài trợ và tiến hành XHHGD để đầu tư trăng cường CSVC đáp ứng yêu cầu những hoạt động GD toàn diện.

* Một số hoạt động khác

Tổ chức tốt những hội thi, giao lưu cấp trường, huyện và tham gia cấp tỉnh:

Tổ chức và tham gia Hội thi GVG trường, huyện, tỉnh. Tổ chức bồi dưỡng HSG để tham gia những cuộc thi HSG trường, huyện, tỉnh đạt kết quả cao đồng thời góp phần bồi dưỡng nhân tài cho quê, giang sơn.

5) tính chất chương trình, phương pháp dạy học và giáo dục của khối, lớp mình….. tính chất tâm, sinh lý học viên tiểu học…

6) Phương pháp phối phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường để goái dục HS

– PHHS phải giữ mối liên hệ thường xuyên với GVCN, Nhà trường để có giải pháp giáo dục HS đạt kết quả.

+ Hướng dần PHHS sử dụng SLL…

+ Liên hệ bằng nhiều hình thức: gặp trực tiếp, trải qua những phương tiện liên lạc, qua chi hội cha mẹ HS của lớp, trải qua Hội CMHS của trường….

– PHHS phải gương mẫu trong sinh hoạt, trong cuộc sống từng HS…

– Ở nhà GD những em bằng phương pháp động viên, khuyến khích, tôn trọng con em mình…

– Không đánh đập, chửi mắng, trách phạt những em.

– Tôn trọng thầy cô giáo bằng lời nói và việc làm để GD những em kính thầy, yêu bạn.

– PHHS có trách nhiệm lo toan, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho những cháu học tập.

– phối kết hợp với GV duy trì những hoạt động học tập, rèn luyện, giúp đỡ ông bà, cha mẹ ở nhà của những em.

– Đén trường liên hệ, trao đổi với GV, gặp gỡ GV phải ngoài giờ học của những em để không tác động đến việc học tập của HS.

– PHHS không đi xe trong sân trường, đến trường liên hệ cần báo ông bảo vệ.

……

7) những khoản PHHS và HS phải mua sắm, Đóng góp và những khoản ủng hộ XHHGD năm học 20….- 20….

a) Mua sắm

1) BHYT: toàn bộ HS (trừ HS thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công, thân nhân sỹ quan công an, thân nhân quân đội và một số đối tượng khác)

Đối với HS lớp 1:

Có thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn trước 31/10/20…. thì thu phí làm 2 kỳ: Kỳ I: thu phí 3 tháng (từ 01/10/20….-31/12/20….), ký II: thu phí 12 tháng (từ 01/01/ 20….-31/12/ 20….)

Có thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn sau ngày 01/11/20…. thì thu phí từ tháng thẻ BHYT trẻ em hết hạn đến 31/12/ 20…..

Đối với HS từ lớp 2 trở lên

tiến hành thu phí 12 tháng (từ 01/01/ 20….-31/12/ 20….)

Mức thu:

….……….đồng x số tháng

Thời gian thu, nộp: Đợt 1: nộp cho GVCN trước 10/9/20….; đợt 2: trước 05/12/20….

2) BHTT…………..đ/HS/năm

3) SGK, vở viết, ĐDHT, quần áo đồng phục, mũ, ghế ngồi của lớp 1: PHHS cùng GVCN tổ chức mua cho HS

4) Tiền hỗ trợ SD điện và SC điện: ….…… đ/HS/năm học

5) Tiền giấy VS, thuê ông BV dọn nhà VS HS, GV, quét sân trường, dọn VS lớp học: ….…… đ/HS/năm học

6) Tiền giấy thi, KT: ….……đ/HS/năm học

7) Tiền nước uống: ….……đ/HS/năm

8) Tiền học kỹ năng sống:….……đ/HS/tháng

9)Tiền học tiếng Anh, tin học:….……0đ/HS/tháng

10) Tiền Sổ khám sức khỏe lớp 1: ….……đ/ 1 sổ

Tiền khám sức khỏe: ….……/1HS/năm

b) những khoản đóng góp

1) Quỹ hội cha mẹ HS:….…… đ/PHHS/năm

2) Tiền gửi xe: ….…… đ/xe/ tháng (80 000đ/xe/năm)

4)Tiền quỹ lớp: ….…… đ/HS/năm

5) Tiền quỹ Đội:….…… đ/HS/năm

6. Tiền quỹ CTĐ:….……đ/HS/năm

c) những khoản XHH

Đề nghị CMHS ủng hộ để tu sử CSVC mỗi PHHS ủng hộ khoảng ….…… đồng trở lên

Kịch bản họp phụ huynh đầu năm mới học trường THCS

NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH đầu năm mới
Năm học ….. – ….. – Lớp …..

– Thời gian: …h… ngày … tháng … năm 20…

– Thành phần: BGH, GV và toàn thể phụ huynh HS.

– Địa điểm: Trường …………………………………………………………

Nội dung:

I. Phần một: Họp chung toàn trường

– Hiệu trưởng báo cáo trải qua kết quả nhà trường đạt được trong năm học qua và kế hoạch năm học này.

– Hiệu phó hướng dẫn công tác BHYT và Bảo việt.

– Hội trưởng hội phụ huynh báo cáo thu chi năm trước và kế hoạch năm học này.

– tranh luận toàn trường.

II. Phần hai: Họp theo lớp

1. Ổn định – điểm diện:

2. Tuyên bố lý do:

Hôm nay, ngày …/…/20… được sự đồng ý của BGH trường ………………………………lớp ………. tiến hành họp phụ huynh đầu năm mới, năm học 20… – 20… để trải qua kế hoạch năm học và trải qua những khoản thu đầu năm mới của trường.

3. Bầu thư ký……………………………………………………………………..

4. Báo cáo tình hình học tập và rèn luyện đầu năm mới học 20… – 20…

 • Tổng số học viên: … Nữ: …
 • Con hộ nghèo: …; Cận nghèo: …; Mồ côi cha hoặc mẹ: …

a) Thuận lợi:

 • Đa số những em đều ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô giáo, khá chăm chỉ trong học tập và rèn luyện.
 • Trình độ HS khá đồng đều.
 • Chữ viết nhiều em khá đẹp, bảo quản cẩn trọng, sạch sẽ.
 • Đa số những em có ý thức tự giác trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường.
 • Nhiều em có ý thức xây dựng tập thể, có ý thức phấn đấu cao, tỏ rõ năng lực trong những hoạt động tập thể.

b) Khó khăn:

 • Là lớp đầu cấp nên học viên còn bỡ ngỡ rụt rè, tác phong sinh hoạt vẫn chưa quen với môi trường của học viên THCS, năng lực tự quản của những em còn nhiều hạn chế.
 • Nhiều em hoạt động còn trầm, thiếu mạnh dạn trong học tập và giao tiếp.
 • Kỹ năng đọc, tính toán nhiều em còn yếu.
 • Một số em còn cẩu thả trong học tập, thiếu ý thức chăm sóc, thiếu đồ dùng học tập.
 • Phần lớn gia đình học viên làm nghề nông nên thu nhập của gia đình còn thấp, có …em gia đình thuộc hộ nghèo, … em thuộc hộ cận nghèo … em mồ côi cha hoặc mẹ nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

5. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

Chỉ tiêu:

 • Lớp: Tiên tiến
 • Học lực: HSG: 02 em; HSTT: 8 – 10 em, còn sót lại là TB không tồn tại học viên yếu về học lực.
 • Hạnh kiểm: Tốt: 15 em; Khá: 13 em; TB: 02 em

Một số biện pháp:

Đối với GV và HS:

 • Thường xuyên theo dõi, bám sát học viên lớp chủ nhiệm để nắm bắt tình hình và có những điều chỉnh kịp thời nếu cần trong học tập chính khoá và kể cả học thêm.
 • Động viên HS cố gắng học tập để đạt kết quả cao, nhất là đối với những em có năng lực.
 • Đối với HS riêng biệt, lười học thì phối hợp với giáo viên bộ môn thường xuyên kiểm tra bài vở; nghiêm cấm việc HS bỏ học, bỏ giờ, ngồi học không ghi bài, thiếu bài kiểm tra,…
 • Đối với những em vi phạm nội quy thường xuyên thì gặp riêng HS và phụ huynh để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời để HS không tái phạm.
 • Phối hợp với BGH, những tổ chức trong nhà trường, những giáo viên bộ môn, ban cán sự lớp và phụ huynh học viên để giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS.
 • tiến hành phân nhóm, tổ thi đua ngay trong lớp.
 • Động viên, kèm cặp theo trào lưu hai bạn cùng tiến trong học viên.
 • Tuyên dương kịp thời sự tiến bộ của hs để khích lệ.

Về phía phụ huynh:

 • Đôn đốc, kiểm tra việc học hành của con ở nhà.
 • Nhắc những em chuẩn bị bài, sách vở, đô dùng học tập trước khi tới lớp.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho con như mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập, một số sách xem thêm, nâng cao,…
 • Mỗi GĐ cần phải có góc học tập riêng cho con cái.
 • Thường xuyên liên lạc trao đổi với giáo viên để phối hợp trong giáo dục.

6. trải qua những khoản thu đầu năm mới:

Ý kiến của phụ huynh: (Ý kiến của phụ huynh về kế hoạch năm học và những khoản thu đầu năm mới).

7. Bầu chi hội trưởng hội phụ huynh:

………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Kết thúc:

Sau một buổi làm việc khẩn trương. Tôi xin phép được tuyên bố kết thúc buổỉ họp. Xin chân thành những đại biểu và những bậc phụ huynh đã bớt chút thời gian về dự cuộc họp đầu năm mới. Chúc những quý vị đại biểu cùng những bậc phụ huynh sức khoẻ – hạnh phúc – thành công trong công việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

GVCN

Kịch bản họp phụ huynh đầu năm mới trường THPT

KỊCH BẢN HỌP PHỤ HUYNH
LỚP ………………..NĂM HỌC ………………………

· Thời gian: ……h… ngày … tháng … năm 20…….

· Thành phần: BGH, GV và toàn thể phụ huynh HS.

· Địa điểm: Trường ……………………………………………………………………………………

· Nội dung:………………………………………………………………………………………………..

1. Ổn định – điểm diện:

2. Tuyên bố lý do:

Hôm nay, ngày …/…/20… được sự đồng ý của BGH trường, lớp ………. tiến hành họp phụ huynh đầu năm mới, năm học 20… – 20… để trải qua kế hoạch năm học và trải qua những khoản thu đầu năm mới của trường.

3. Nhận xét về tính chất tình hình lớp

+ Sĩ số: …. h/s Trong số đó …. Nam … Nữ

+ Sĩ số lớp năm 20…- 20…. Tăng … học viên

a) Thuận lợi:

– Đa số những em đều ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô giáo, khá chăm chỉ trong học tập và rèn luyện.

– Trình độ HS khá đồng đều.

– Chữ viết nhiều em khá đẹp, bảo quản cẩn trọng, sạch sẽ.

– Đa số những em có ý thức tự giác trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường.

– Nhiều em có ý thức xây dựng tập thể, có ý thức phấn đấu cao, tỏ rõ năng lực trong những hoạt động tập thể.

b) Khó khăn:

– Là lớp đầu cấp nên học viên còn bỡ ngỡ rụt rè, tác phong sinh hoạt vẫn chưa quen với môi trường của học viên …………, năng lực tự quản của những em còn nhiều hạn chế.

– Nhiều em hoạt động còn trầm, thiếu mạnh dạn trong học tập và giao tiếp.

– Kỹ năng đọc, tính toán nhiều em còn yếu.

– Một số em còn cẩu thả trong học tập, thiếu ý thức chăm sóc, thiếu đồ dùng học tập.

– Phần lớn gia đình học viên làm nghề nông nên thu nhập của gia đình còn thấp, có … em gia đình thuộc hộ nghèo, … em thuộc hộ cận nghèo … em mồ côi cha hoặc mẹ nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

4. Phương hướng nhiệm vụ năm học………………….

Giáo viên chủ nhiệm đưa ra một số phương hướng nhiệm vụ của lớp về tình hình học tập, lao động …….sau đó đưa ra chỉ tiêu cụ thê:

– Chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm học …………………

– Hạnh kiểm : 100% học viên xếp loại hạnh kiểm tốt

– Học tập: Phấn đấu …/… học viên xếp loại học lực giỏi @ …..%; …./….

– học viên xếp loại học lực khá @ ….%. trường hợp học lực trung bình…./….. (.….%)

– Thi đua : giành danh hiệu lớp tiên tiến xuất sắc, chi đội mạnh

* Biện pháp tiến hành

Giáo viên và phụ huynh học viên đều nhất trí biện pháp tiến hành để đạt được mục tiêu đề ra như sau:

* học viên:

– Chuẩn bị đầy đủ sách vở đồ dùng học tập .

– Chuẩn bi học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp

– Có ý thức vươn lên trong học tập để đạt được kết quả cao nhất.

– Mặc đồng phục theo đúng quy định của nhà trường.

– Chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông.

– Trang phục đúng quy định (giáo viên nêu rõ cho phụ huynh biết)

– Chấp hành và tham gia tích cực những hoạt động của lớp của như những đoàn thể trong trường .

– Đi học đúng giờ, nghi cần phải có giấy xin phép nghỉ học có chữ ký của phụ huynh .

GV bổ sung thêm

*Giáo viên

– Giáo viên chủ nhiệm phối kết hợp với giáo viên bộ môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong của học viên.

– Thường xuyên trao đổi với hội cha mẹ học viên và từng phụ huynh học viên những việc liên quan đến kết quả học tập rèn luyện của những em.

– Liên lạc với phụ huynh trải qua SLLĐT vì vậy phụ huynh cung ứng sô ĐT phai chính xác, nếu thay phải kịp thời báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp .

– GV bổ sung thêm như hình thức xứ phạt, khen thưởng kỷ luật trong lớp như thể nào . Một số vấn đề khác ..vvvvv

* Phụ huynh

– Phụ huynh nhắc nhở con em đi học đúng giờ

– Kiểm tra việc học viên tự học ở nhà.

– phối kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt kịp thời những biểu lộ tốt hoặc vẫn chưa tốt của HS để có biện pháp giáo dục thích hợp.

– Động viên con em mình, thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, tham gia họp phụ huynh đầy đủ khi có giấy mời của GVCN hay của nhà trường .

– Tạo điều kiện cho con em mình tốt nhất về không gian (phòng học, không ồn ào, không gần ti vi…) thời gian để những em có điều kiện học ở nhà được tốt nhất .

– Động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho con em tham gia những hoạt động của nhà trường của những đoàn thê và của lớp .

– Tạo điều kiện tốt nhất về đồ dùng, trang phục, quán triệt con em mình ăn mặc, tóc tai không đúng với phong thái học viên

– Nghiêm cấm việc con em mình sử dụng Dế yêu di động khi đến trường, nếu nhà trường phát hiện sử dụng tịch thu và xung vào công quỹ .

– Phụ huynh không cho con em mình đi xe máy đến trường

– Khi có thông tinh về con em mình cần trao đối kịp thời với giáo viên chủ nhiệm hoặc với bất kỳ giao viên nào trong trường để nhà trường nắm bắt và có hướng xứ lý.

– Không nên cho con em mình dùng nhiều tiền bạc hoặc sử dụng những trang sức đẹp đắt tiền khi đến trường .

– Khi con em mình nghỉ học vì một lý do nào đó phụ huynh cần phải nhắc con em mình viết giấy xin nghỉ và có chữ ký của phụ huynh (Hoặc trao đối qua Dế yêu cho GVCN)

5. Thông báo những khoản thu

Thu theo quy định của cấp trên có văn bản hướng dẫn cụ thể

………………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

6. Hoạt động của chi hội cha mẹ học viên Lớp

1. Chi hội cha mẹ học viên thống nhất thu, chi quỹ lớp để hoạt động trong năm học 20…-20….

+ Kinh phí đóng góp:…………………………………

+ Quỹ lớp………………………/1hs.

+ Dự trù chi phí cho những hoạt động lấy từ kinh phí đóng góp của quỹ lớp:……………………………….

+ Mua sắm dụng cụ học tập

+ Liên hoan ….văn nghệ ……………………………

+ Chi khen thưởng…………………………………..

2. Bầu chi hội phụ huynh.

– Chi hội trưởng……………ĐT:……………………

– Chi hội phó………………ĐT:……………………

– Ủy viên… …………………ĐT:……………………

7. Kết thúc:

Sau một buổi làm việc khẩn trương. Tôi xin phép được tuyên bố kết thúc cuộc họp. Xin chân thành những đại biểu và những bậc phụ huynh đã bớt chút thời gian về dự cuộc họp đầu năm mới. Chúc những quý vị đại biểu cùng những bậc phụ huynh sức khoẻ – hạnh phúc – thành công trong công việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Giáo viên chủ nhiệm

Kịch bản họp hội cha mẹ học viên đầu năm mới học

* Tuyên bố lí do – giới thiệu đại biểu:

Kính thưa những vị đại biểu!

Kính thưa những bậc phụ huynh học viên!

Thưa toàn thể những thầy cô giáo!

Được sự nhất trí của Đảng uỷ, UBND…………………….., được sự nhất trí của chi bộ, BGH nhà trường. Hôm nay trường…………………. tổ chức cuộc họp phụ huynh HS đầu năm mới, để báo cáo những điểm chung – Về kết quả tiến hành nhiệm vụ năm học 20…. – 20…. của thầy và trò nhà trường. Triển khai kế hoạch năm học 20…. – 20…., và phối phối kết hợp với những bậc phụ huynh học viên trong việc giáo dục con em mình, tiến hành tốt nhiệm vụ của người học viên.

Tới dự với cuộc họp hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có:

1. Về phía đại diện UBND xã tôi xin trân trọng giới thiệu:

– Ông (Bà)…………………………………..

– Ông (Bà): ………………………………….

– Ông (Bà)……………………………….

Đã có mặt trong cuộc họp phụ huynh ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

2. Về phía đại diện Hội Cha mẹ học viên nhà trường xin trân trọng giới thiệu:

– Ông (Bà)………………………….trưởng phòng ban đại diện Hội CMHS.

– Ông (Bà): …………………..Phó ban đại diện hội CMHS.

– Ông (Bà)………………….. ……….Phó ban đại diện hội CMHS.

– những ông bà là thành viên trong ban đại diện Hội CMHS nhà trường cùng đến dự trong cuộc họp hôm nay.

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

3. Về phía nhà trường: tôi xin trân trọng giới thiệu:

– Cô giáo: ………………………..: BT chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường.

– Cô giáo:……………………: Phó BT chi bộ- Phó hiệu trưởng nhà trường

– Cùng toàn thể GV đại diện của …. lớp cùng tham gia dự họp.

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

4. Về tham gia cuộc họp hôm nay, có sự hiện diện của những bậc phụ huynh toàn trường và những thầy cô giáo. Thay mặt cho BTC tôi xin cảm ơn những bậc phụ huynh đã tới dự cuộc họp rất đầy đủ. tiếp sau này tôi xin thông báo nội dung họp phụ huynh.

Nội dung gồm 2 phần:

– Phần 1: Họp triệu tập tại hội trường UBND xã.

1. Nghe đ/c HT trưởng báo cáo kết quả tiến hành nhiệm vụ năm học 20…. – 20…. và những điểm mới năm học 20…. – 20…..

2. Nghe đ/c …….. kế toán nhà trường công khai minh bạch thu chi tài chính về những khoản thu theo thoả thuận năm học 20…. – 20…..

3. Nghe đ/c ………- y tế nhà trường báo cáo công tác Bảo hiểm thân thể, BHYT năm học 20…. – 20…. và triển khai công tác thu bảo hiểm năm học 20…. – 20…..

4. Nghe đ/c Hiệu trưởng thông báo tờ trình về dự kiến những khoản thu theo thoả thuận năm học 20…. – 20…..

5. Ý kiến phát biểu của PHHS.

6. Ý kiến phát biểu của lãnh đạo địa phương – Ý kiến chốt lại của HT.

– Phần 2: Mời những bậc phụ huynh về trường……………., họp riêng tại những lớp học, nghe GVCN thông báo về quy định của lớp chủ nhiệm và bầu ban đại diện CMHS.

NỘI DUNG CỤ THỂ

1. tiếp sau này tôi xin trân trọng kính mời cô giáo ………………- Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo kết quả tiến hành nhiệm vụ năm học 20…. – 20…. và những điểm mới năm học 20…. – 20…..

2. tiếp sau này tôi xin trân trọng kính mời đ/c …..kế toán nhà trường – công khai minh bạch công tác thu chi tài chính về những khoản thu theo thoả thuận năm học 20…. – 20…..

3. Tiếp theo tôi xin trân trọng kính mời đ/c ……. y tế nhà trường lên báo cáo công tác BHTT, BHYT năm học 20…. – 20…. và triển khai công tác thu bảo hiểm năm học 20…. – 20…..

4. tiếp sau này tôi xin trân trọng kính mời cô giáo …………….., Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường lên thông báo tờ trình về dự kiến những khoản thu theo thoả thuận năm học 20…. – 20…..

5. Phụ huynh phát biểu.

6. Tới dự với cuộc họp hôm nay có đc …………………………………………xin trân trọng kính mời đc lên phát biểu với cuộc họp hôm nay.

Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, chúng ta đã họp xong nội dung thứ nhất, tiếp sau này tôi xin kính mời những bậc phụ huynh đến tại trường …………….. về những lớp để GVCN triển khai công việc tiếp theo.

Tải về để xem thêm trọn bộ Kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm mới 2020 – 2021 những cấp.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *