Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức được tổ chức thường niên tại những trường học, cơ sở giáo dục trên toàn quốc, nhằm tổng kết năm học cũ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới.

Để buổi Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức được ra mắt thành công rực rỡ, không thể thiếu kịch bản, lời dẫn, cũng như bài phát biểu. Vậy tiếp về sau mời những bạn cùng theo dõi 4 mẫu kịch bản tổ chức Hội nghị cán bộ công chức trong bài viết dưới đây nhé.

Kịch bản Hội nghị Cán bộ công chức mới nhất

  • Kịch bản tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức – Mẫu 1
  • Kịch bản tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức – Mẫu 2
  • Kịch bản tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức – Mẫu 3
  • Kịch bản tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức – Mẫu 4

Kịch bản tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức – Mẫu 1

1. Chào cờ

Nghiêm…. Chào cờ chào…..

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

Kính thưa….

tiến hành công văn số …… hướng dẫn Công đoàn cơ sở tiến hành Hội nghị cán bộ công chức năm …. . Được sự chỉ huy của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan ….., hôm nay lãnh đạo và BCH Công Đoàn cơ quan ……… tổ chức Đại hội Cán bộ công chức năm ……….., nhằm kiểm điểm Nghị quyết Đại hội đề ra năm ……., xây dựng và bàn biện pháp tiến hành kế hoạch năm ……… và kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ…….

Về dự Hội nghị, thay mặt BTC tôi xin trân trọng giới thiệu:

Về phía Công đoàn viên chức thành phố có:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Về phía cơ quan có:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức………..

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội

Kính thưa Hội nghị!

Để Hội nghị thành công, Hội nghị cử Đoàn chủ tịch để điều hành Hội nghị.

Kính thưa Hội nghị, căn cứ thực tại cơ quan…. và hướng dẫn của cấp trên, Đoàn chủ tịch Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan…… được cử với số lượng là…. người. Ban tổ chức xin ý kiến Hội nghị về số lượng.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý số lượng đoàn Chủ tịch Đại hội là ….. người đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Như vậy Đại hội đã nhất trí Đoàn chủ tịch Đại hội là 3 người. Đề nghị Hội nghị tiếp tục giới thiệu những thành viên Đoàn chủ tịch.

Kính thưa Hội nghị, Ban tổ chức dự kiến những đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch. Ban tổ chức xin ý kiến Hội nghị.

BTC dự kiến những đại biểu sau tham gia Đoàn chủ tịch:

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

BTC xin ý kiến Hội nghị.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý danh sách Đoàn Chủ hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đề nghị Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh sự nhất trí cao của những đại biểu.

tiếp về sau tôi xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch làm việc

Kính thưa Hội nghị!

Để ghi chép những diễn biến tại Hội nghị và giúp Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị thành công, Đoàn chủ tịch Hội nghị xin giới thiệu đồng chí ………………, làm thư ký Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin Hội nghị cho ý kiến.

4. Tiến hành Đại hội

Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ……………… lên khai mạc Hội nghị.

5. Đại hội nghe những báo cáo

Kính thưa…………………………

Năm ………, cơ quan được nhiều quan tâm của ……… Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức…. vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm…….

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ………………… lên đọc báo cáo đánh giá kết quả tiến hành Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm, phương hướng nhiệm vụ năm ………

Xin chân thành cảm ơn đồng chí……… đã trình diễn cáo đánh giá kết quả tiến hành Nghị quyết Hội nghị năm ….. và phương hướng nhiệm vụ năm…….

Cảm ơn Hội nghị đã để ý theo dõi.

Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí………. lên báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm ……. và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học ………

Giải lao giữa giờ.

  • Tham luận tại Đại hội

Kính thưa……………..

Để tiến hành thắng lợi nhiệm vụ năm…… và hoàn thành tốt kế hoạch năm………., Đoàn chủ tịch Đại hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời những đại biểu triệu tập suy nghĩ phát biểu tham luận bằng tinh thần trách nhiệm, bằng ý thức xây dựng góp phần làm cho Hội nghị thành công đẹp đẽ.

Căn cứ vào từng chủ đề tham luận, nêu tóm lại chủ đề và giới thiệu đại biểu lên tham luận.

Sau mỗi tham luận kết thúc, thay mặt đoàn chủ tịch tóm lại tham luận ngắn gọn và cảm ơn.

  • Tiếp thu ý kiến Hội nghị

Kính thưa Đại hội!

Hội nghị đã nghe những ý kiến tham luận của những đại biểu, ý kiến phát biểu của lãnh ……..

Ý kiến phát biểu chỉ huy Hội nghị của cấp trên (Nếu có)

Giới thiệu đại biểu cấp trên lên phát biểu ý kiến.

  • Kiện toàn Ban thanh tra nhân dân

Kính thưa Hội nghị!

Sau 2 năm hoạt động đến nay nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân đã hết, Để tiếp tục giám sát Nghị quyết Đại Hội và những hoạt động của ……., Hội nghị tiến hành kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ …….. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ……. tiếp tục điều hành kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ ………

  • trải qua Nghị quyết Đại hội

Kính thưa Đại hội!

Đoàn chủ tịch xin giới thiệu và kính mời đồng chí ………….. thay mặt Tổ thư ký Hội nghị lên trải qua những chỉ tiêu chính năm học …… và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Kính thưa Đại hội!

Hội nghị đã nghe những chỉ tiêu chính năm …… và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Hội nghị.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý với những chỉ tiêu chính năm …….. và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đoàn chủ tịch xin cám ơn sự thống nhất cao của Hội nghị, Hội nghị giao cho Lãnh đạo và BCH công đoàn, lãnh đạo những đoàn thể trong cơ quan tiến hành thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đã trải qua.

  • Bế mạc Đại hội

Kính thưa Đại hội!

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng tốt. Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan ….. đã thành công rực rỡ. Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị chúng tôi xin chân thành cảm ơn những vị khách quý, những đồng chí đã đi vào dự, chỉ huy và đóng góp ý kiến cho Hội nghị làm cho Hội nghị thành công đẹp đẽ. Xin kính mời những quý khách và những đồng chí vực dậy làm lễ bế mạc.

Kịch bản tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức – Mẫu 2

I. Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu.

Thưa toàn thể những đ/c cán bộ – giáo viên – nhân viên toàn trường.

Năm học 2020 – 2021 là một năm học có nhiều ý nghĩa sâu sắc quan trọng trong đời sống chính trị – xã hội của tổ quốc: là năm tiếp tục tiến hành Nghị quyết Đại hội Đảng những cấp và cũng là năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng GD, tiếp tục thi đua tiến hành Chỉ thị số 06 CT-TW của Bộ chính trị và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chỉ thị số 33/2006/ CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về sự việc “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong GD” và tiếp tục tiến hành trào lưu xây dựng “Trường học thân thiện học viên tích cực”.

Để tiến hành tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, được sự nhất trí và chỉ huy của PGD – ĐT Huyện …………., được sự nhất trí của Chi bộ được cho phép trường …………. tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm học 2020 – 2021 nhằm đánh giá kết quả tiến hành Nghị quyết: Quy chế dân chủ năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, đồng thời ký cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và nhà trường, phát động trào lưu thi đua và giải đáp những thắc mắc của cán bộ viên chức trong nhà trường, giúp nhà trường tiến hành tốt nhiệm vụ năm học.

Để làm nên sự thành công của hội nghị hôm nay chúng ta đã có mặt đông đủ cán bộ – giáo viên – nhân viên trong nhà trường. Vậy đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

II. Bầu đoàn chủ tọa – đoàn thư ký.

Để duy trì Hội nghị cán bộ viên chức hôm nay, chúng ta cần bầu ra đoàn Chủ tọa và đoàn Thư ký của Hội nghị.

– Theo kết quả của buổi meeting hội ý BGH ngày …….., thay mặt cho BTC tôi xin trình dự kiến đoàn Chủ tọa và đoàn Thư ký gồm những đ/c có tên sau:

1. Đoàn chủ tọa: Xin dự kiến giới thiệu với số lượng là 3 đ/c:

1- Đ/c …………….. – Hiệu trưởng nhà trường.

2- Đ/c…………….. – CTCĐ – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

3- Đ/c …………….. – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

2. Đoàn thư ký: Xin dự kiến giới thiệu với số lượng là 1 trong đ/c:

Đó là đ/c: ……………..- GVPT Chuyên môn.

– Vậy xin ý kiến hội nghị, nếu hội nghị nhất trí cho biểu quyết (biểu quyết bằng giơ tay).

– Có ai có ý kiến khác không ?(không tồn tại ai).

* Chốt: Vậy là 100% những thành viên trong hội nghị của chúng ta đều nhất trí bầu đoàn chủ tọa và đoàn thư ký theo như buổi meeting hội ý BGH đã dự kiến.

Vậy đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.

– Và tiếp về sau tôi xin trân trọng và kính mời đoàn Chủ tọa và đoàn Thư ký lên làm việc.

* Kính thưa Đoàn chủ tọa, thưa toàn thể Hội nghị, Được sự phân công của đoàn Chủ tọa, tôi xin phép được điều khiển chương trình của Hội nghị ngày hôm nay.

– Trước khi vào phần nội dung chính của ngày hôm nay tôi xin phép được trải qua chương trình làm việc của hội nghị.

1. Hội nghị được nghe báo cáo kết quả việc tiến hành Nghị quyết của Đảng, pháp lý của nhà nước, những quy định của ngành và đánh giá việc tiến hành Nghị quyết Hội nghị CB – CC – VC, đánh giá việc tiến hành quy chế dân chủ của nhà trường năm học 2019 – 2020.

2. trải qua bản kế hoạch tiến hành nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

3. những ý kiến tham luận, tranh luận đóng góp ý kiến bổ sung cho bản kế hoạch tiến hành nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

4. trải qua dự thảo quy chế dân chủ năm học 2020 – 2021.

5. trải qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ,

6. trải qua Quy tắc ứng xử, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử năm học 2020 – 2021.

7. ý kiến tham luận đóng góp ý kiến xây dựng cho bản dự thảo Quy chế dân chủ và Quy chế chi tiêu nội bộ.

8. Hiệu trưởng lên tiếp thu những ý kiến tham luận.

9. trải qua bản báo cáo tổng kết của Ban thanh tra nhân dân và bản cam kết trách nhiệm giữa công đoàn và nhà trường.

10. trải qua Quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường.

11. sau cuối hội nghị sẽ được nghe đ/c Hiệu trưởng lên phát động trào lưu thi đua và trải qua kế hoạch phối phối kết hợp giữa nhà trường và BCH công đoàn về tiến hành nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Trên đây là toàn bộ những nội dung tiến hành trong Hội nghị ngày hôm nay.

III. Tiến hành những nội dung hội nghị.

1. Kính thưa đoàn chủ tọa – Thưa toàn thể những đ/c.

– Để bước vào nội dung chính hội nghị của chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c …………….., Hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo kết quả việc tiến hành Nghị quyết của Đảng, pháp lý của nhà nước và đánh giá việc tiến hành Quy chế dân chủ của nhà trường năm học 2017 – 2018 và triển khai kế hoạch tiến hành nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Vậy xin trân trọng và kính mời đ/c.

– Vừa rồi hội nghị chúng ta đã được nghe đ/c …………….. trải qua báo cáo kết quả tiến hành những Nghị quyết của Đảng, đánh giá việc tiến hành Quy chế dân chủ của nhà trường năm học 2019 – 2020 và kế hoạch tiến hành nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. tiếp về sau đề nghị hội nghị chúng ta cho ý kiến phát biểu – Xin mời hội nghị cho ý kiến.

* Tiếp thu ý kiến: Đ/c …………….. thay mặt cho BGH nhà trường lên tiếp thu những ý kiến và giải đáp những thắc mắc kiến nghị của GV – NV trong trường.

3. Kính thưa thưa hội nghị, để đảm bảo quyền dân chủ trong việc tiến hành Quy chế dân chủ của nhà trường, tiếp về sau tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c…………….. – CTCĐ – Phó Hiệu trưởng nhà trường lên trải qua dự thảo về Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường năm học 2020 – 2021.

Vậy xin trân trọng và kính mời đ/c.

4. Kính thưa toàn thể những đ/c, vừa rồi Hội nghị của chúng ta đã được nghe bản dự thảo về Quy chế dân chủ và bản dự thảo về Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 – 2021.

tiếp về sau xin mời chúng tôi xin trải qua Quy tắc ứng xử, Quy chế làm việc và nội quy của nhà trường năm học 2020 – 2021.

– tiếp về sau xin mời những đ/c chúng ta hãy tham gia đóng góp ý kiến để bổ sung cho bản dự thảo về Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy tắc ứng xử, Quy chế làm việc và nội quy của nhà trường năm học 2020 – 2021.

Xin mời Hội nghị cho ý kiến.

5. Đ/c Thủy lên tiếp thu những ý kiến phát biểu đóng góp của hội nghị.

6. Kính thưa hội nghị, qua một năm tiến hành hoạt động của Ban thanh tra nhân dân mà Hội nghị CB – CC – VC năm học 2019 – 2020 đã bầu ra để theo dõi giám sát những hoạt động của nhà trường.

tiếp về sau tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ………trưởng phòng ban thanh tra nhân dân lên trải qua bản báo cáo tổng kết và chương trình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2019 – 2020.

Vậy xin trân trọng và kính mời đ/c.

7. Kính thưa toàn thể hội nghị để chỉ huy tốt những hoạt động của nhà trường và tiến hành tốt cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và Nhà trường, tiếp về sau tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c…………….. – CTCĐ nhà trường, lên trải qua Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường.

Xin trân trọng và kính mời đ/c.

Vừa rồi Hội nghị của chúng ta đã được nghe bản cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và nhà trường, tiếp về sau xin mời những ý kiến phát biểu của những đ/c.

(Lưu ý: Nếu toàn bộ những thành viên trong Hội nghị đều nhất trí với bản cam kết rồi, thì tiến hành mời từng cá nhân lên ký cam kết tiến hành).

tiếp về sau xin mời những đ/c chúng ta sẽ lần lượt lên ký tên vào bản cam kết mà Hội nghị vừa trải qua. BGH ký trước, sau đó đến GV,NV.

8. Kính thưa hội nghị để hoàn thành tốt những chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ của năm học 2020 – 2021 đã đề ra. tiếp về sau tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c …………….. – Hiệu trưởng nhà trường lên phát động trào lưu thi đua và trải qua Kế hoạch phối hợp giữa Nhà trường và BCH Công đoàn về sự việc tiến hành những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020 – 2021. Vậy xin trân trọng và kính mời đ/c.

9. Kính thưa toàn thể hội nghị, chương trình Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2020 – 2021 đã hoàn thành những công việc của Hội nghị rồi. tiếp về sau tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……………..- Thư ký của Hội nghị lên trải qua Nghị quyết của Hội nghị.

Xin trân trọng và kính mời đ/c.

Xin ý kiến hội nghị có ai có ý kiến gì nữa không? (không tồn tại ai) – lấy biểu quyết (Giơ tay).

Vậy cám ơn những đ/c! như vậy là 100% những thành viên của hội nghị đều nhất trí với nghị quyết của hội nghị đã trải qua.

Vậy đề nghị hội nghị cho 1 tràng pháo tay để chúc mừng Hội nghị của chúng ta đã thành công đẹp đẽ.

11. Bế mạc:

Kính thưa những vị đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí có mặt trong Hội nghị, trải qua thời gian làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ viên chức của trường …………. năm học 2020 – 2021 đã thu được nhiều kết quả đáng kể, trong Hội nghị đã được nghe rất nhiều, ý kiến đóng góp quý báu để xây dựng lên Nghị quyết của Hội nghị nhằm tiến hành thành công những chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của năm học 2020 – 2021 đã đề ra và cho tới thời điểm này đã thành công đẹp đẽ.

Thay mặt BGH nhà trường, BCH Công đoàn trường xin trân thành cảm ơn những đ/c CB – GV – NV trong trường. sau cuối không biết nói gì hơn xin chúc những đ/c GV – NV trong trường mạnh khỏe và GĐ hạnh phúc – Xin trân trọng cảm ơn.

Kịch bản tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức – Mẫu 3

I. Ổn định tổ chức:

đã đi vào giờ tiến hành hội nghị. Tôi xin trân trọng kính mời quí vị đại biểu, quí thầy cô giáo, ổn định tổ chức. Lời trước tiên được cho phép tôi được gửi đến quí vị đại biểu, quí thầy cô giáo, lời chúc mừng sức khoẻ, thành đạt, hạnh phúc và chúc hội nghị thành công đẹp đẽ.

Hôm nay, được sự chỉ huy của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện …………….., trường Tiểu học Thị Trấn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức và công đoàn năm học 20….. – 20…. nhằm đánh giá quy trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới. Bước vào hội nghị, tôi xin thay mặt BGH nhà trường trải qua chương trình hội nghị CCVC- CĐ như sau:

TT Nội dung Thời gian Người điều hành
1 Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu 7h00 đến 7h05 ……………..
2 Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký hội nghị 7h05 đến 7h10 ……………..
3 Đọc báo cáo TKNH 20…- 20… và phương hướng NV 20…- 20… 7h10 đến 7h25 ……………..
4 trải qua qui chế chi tiêu nội bộ 7h25 đến 7h30 ……………..
5 Báo cáo tài chính 7h30 đến 7h35 Kế toán
6 công khai minh bạch kết quả thi đua năm học 20…- 20… và đăng ký thi đua năm học 20…- 20… 7h35 đến 7h40 ……………..
7 Chủ tịch công đoàn báo cáo tổng kết trào lưu thi đua. 7h40 đến 7h50 ……………..
8 trải qua tài chính công đoàn và quy chế thăm hỏi. 7h50 đến 7h55 Kế toán
9 trưởng phòng ban thanh tra ND báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 20…- 20… và phương hướng nhiệm vụ năm học 20…- 20…. 7h55 đến 8h05 Phạm Mai Hương
10 tranh luận 8h05 đến 9h30 ……………..
11 Phát biểu của đại biểu 9h30 đến 9h40 ……………..
12 Chủ trì hội nghị tiếp thu ý kiến, giải đáp thắc mắc của CB,CC,VC, NLĐ 9h40 đến 9h45 ……………..
13 Bầu ban TTND – Khen thưởng 9h45 đến 10h00 ……………..
14 trải qua biểu quyết nghị quyết 10h00 đến 10h10 Tổ thư ký
15 Chia tay GV chuyển trường 10h10 đến 10h20 ……………..
16 Bế mạc 10h20 đến 10h30 Chủ trì hội nghị

II. trải qua dự kiến chủ tịch đoàn và thư ký hội nghị:

Kính thưa những đồng chí!

Theo dự kiến của BGH nhà trường đã thống nhất đề cử:

+ Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Đồng chí: …………….. – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

2. Đồng chí: …………….. – Phó Hiệu trưởng

3. Đồng chí:……………..- Phó Hiệu trưởng, CT Công đoàn.

( Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết – giơ tay )

+ Thư ký hội nghị

Đồng chí: ……………..- Giáo viên

Đồng chí: …………….. – Giáo viên

( Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết – giơ tay )

Xin mời những đồng chí đã được hội nghị tín nhiệm bầu vào Đoàn chủ tịch và Thư ký lên điều hành hội nghị.

II/ Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: …………….. – HT nhà trường lên tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu- Xin trân trọng kính mời đ/c.

2. Báo cáo TKNH 20… – 20… và phương hướng NV 20….. – 20….

Tiếp theo chương trình kính mời đ/c: …………….. – HT nhà trường lên báo cáo TKNH 20… – 20… và phương hướng NV 20….. – 20….. Xin trân trọng kính mời đ/c!

3. trải qua qui chế chi tiêu nội bộ.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí …………….. PHT lên trải qua qui chế chi tiêu nội bộ. Xin kính mời đồng chí.

4. Báo cáo tài chính nhà trường.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Thị Thu Hà Kế toán lên đọc Báo cáo tài chính. Xin kính mời đồng chí.

5. trải qua kết quả thi đua năm học 20…- 20… và đăng ký thi đua năm học 20…- 20….

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí …………….. Phó Hiệu trưởng lên công khai minh bạch kết quả thi đua năm học 20…- 20… và đăng ký thi đua năm học 20…- 20…. Xin kính mời đồng chí.

6. Đọc báo cáo tổng kết trào lưu thi đua.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí……………..chủ tịch công đoàn nhà trường lên báo cáo tổng kết trào lưu thi đua. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

7. trải qua tài chính công đoàn và qui chế chi tiêu quỹ công đoàn.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Thị Thu Hà Kế toán lên báo cáo tài chính và qui chế chi tiêu quỹ công đoàn. Xin kính mời đồng chí.

8. Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Mai Hương trưởng phòng ban thanh tra nhân dân lên Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân. Xin kính mời đồng chí.

9. tranh luận xây dựng báo cáo tổng kết năm học 20… – 20… và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm học 20….. – 20…..

vừa qua toàn thể hội nghị đã được nghe những báo cáo của nhà trường, kế toán, TTND. Để những bản báo cáo trên được đầy đủ và hoàn thiện hơn. lúc này hội nghị xin ý kiến đóng góp của những vị đại biểu và những đồng chí trong hội nghị.

10. Phát biểu đại biểu.

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí …………….. – Hiệu trưởng nhà trường lên giới thiệu đại biểu!

11. Hiệu trưởng reply ý kiến của CBCC- VC

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí …………….. – Hiệu trưởng nhà trường lên reply ý kiến của những đồng chí

Xin trân trọng kính mời đồng chí.

12. Công tác khen thưởng.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí …………….. PHT lên trải qua công tác khen thưởng. Xin kính mời đồng chí.

13. trải qua nghị quyết hội nghị CBCCVC.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ………………………..lên trải qua nghị quyết. Xin kính mời đồng chí.

14. Chia tay giáo viên chuyển trường.

– Kính thưa quý vị đại biểu!

– Kính thưa những đồng chí!

Hội ngộ rồi chia tay cuộc đời vẫn thế” vẫn chưa lúc nào tôi thấy câu hát này lại ý nghĩa sâu sắc như lúc này. Cuộc đời con người ai cũng phải trải qua những thời gian học tập, đi làm rồi chuyển công tác…biết bao cảm giác vui buồn để lại những dấu ấn không thể nào quên. Trong không khí đầm ấm, cởi mở, thắm tình đồng nghiệp hôm nay ngày ……… trường TH Thị Trấn tổ chức buổi gặp mặt, chia tay cán bộ, giáo viên chuyển công tác. Buổi lễ chia tay kết thúc với bao tình cảm vui buồn xen lẫn cảm xúc đặc biệt của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Có lẽ trong sâu thẳm mọi người ai cũng sẽ nhớ về những người đồng nghiệp cũ của tớ với những hình ảnh đẹp nhất. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Thị Trấn xin kính chúc những đồng chí ……………………. về công tác tại đơn vị mới luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục góp sức sức lực, trí tuệ phục vụ cho sự nghiệp trồng người của tổ quốc.

Chia tay với những đồng chí là chia tay những tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, mẫu mực về lối sống giản dị, hết mình trong công việc. Điều mà chúng ta đáng trân trọng là những đ/c đó có những góp sức lớn lao cho sự nghiệp giáo dục, là người chiến sỹ trên mặt trận văn hoá, đã hoàn thành nhiệm vụ của tớ cho tới khi chuyển đơn vị công tác. Trong buổi gặp mặt này, thay mặt cho tập thể CBGV và HS của nhà trường, được cho phép tôi được gửi tới những đồng chí lời cảm ơn, lòng cảm phục sâu sắc trước những đóng góp của những đồng chí trong suốt những năm gắn bó với mái trường TH Thị Trấn thân yêu của chúng ta. Mái trường này sẽ mãi là mái nhà chung của những đồng chí, lớp lớp những thế hệ học trò của nhà trường mãi là những học trò thân yêu của những đồng chí. Chúng tôi luôn mong muốn rằng mặc dù những đồng chí không làm việc trực tiếp tại trường nhưng những đồng chí hãy sâu sát dõi theo chúng tôi, san sẻ với chúng tôi những kinh nghiệm quý báu để chúng tôi tiến hành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Chia tay với những đồng chí, chúng tôi những người tiếp nối sự nghiệp mà Đảng và nhân dân phó thác, không thể nói hết được tình cảm của tớ mà chỉ mong muốn rằng những đồng chí sẽ tiếp tục san sẻ công việc chung và riêng với tập thể nhà trường. Chúng tôi xin hứa sẽ duy trì, giữ vững và phát huy những thành quả mà những đồng chí cùng chúng tôi đã gây dựng lên cho nhà trường. Xây dựng tập thể CB-GV-HS trường TH Thị Trấn là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, xây dựng nhà trường ngày càng vững bước đi lên và luôn xứng đáng với niềm tin của những cấp lãnh đạo, của những đồng chí, của con em nhân dân Thị Trấn ……………… Cuộc tổ chức gặp mặt hôm nay hoàn toàn có thể vẫn chưa được chu đáo lắm và hoàn toàn có thể còn có những thiếu sót nhất định, thì mong những đồng chí thông cảm và san sẻ cùng chúng tôi. sau cuối, thay mặt BGH, hội đồng sư phạm nhà trường kính chúc những đồng chí tràn đầy sức khỏe, gia đình hạnh phúc, và phát huy tốt những thành tích mà những đ/c đã đạt được để tiếp tục góp sức cho đơn vị mới!

tiếp về sau nhà trường và công đoàn có bó hoa tươi thắm gửi tặng những đ/c! Mời những đ/c lên để đón nhận và mời đ/c …………….. lên tặng quà!

15. Bế mạc

Sau những giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, chúng ta đã nghe những báo cáo kết quả tiến hành nhiệm vụ của năm học 20… – 20…, đã thấy được những mặt mạnh và tồn tại cần phải khắc phục. Đồng thời đi đến thống nhất đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm học 20….. – 20…..

Để đạt được những thành tích chúng ta cùng nhau thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng trào lưu thi đua hai tốt xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao. Hoàn thành công tác GD mà Đảng và nhà nước phó thác. Thay mặt đoàn chủ tịch Hội nghị tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị.

Chúc những đ/c đại biểu mạnh khỏe – hạnh phúc. Chúc những đ/c cán bộ công nhân viên chúc sức khỏe, đoàn kết, thi đua và dành nhiều thắng lợi trong năm học mới..

Xin trân trọng kính mời những vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị ở lại ăn bữa cơm thân thiện đầu năm mới học cùng với nhà trường tại ………

Kịch bản tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức – Mẫu 4

TT

NỘI DUNG

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đến thời điểm này, đã có …./….. cán bộ, công chức, người lao động được triệu tập đã có mặt, như vậy Hội nghị đã đủ điều kiện để tiến hành.

Kính thưa những quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể những đ/c!

tiến hành Hướng dẫn liên tịch số ….. ngày ….. của Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận …. về sự việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm …. Hôm nay, được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động quận và Chi bộ …………., Thủ trưởng đơn vị và công đoàn Trường …………………………. tổ chức hội nghị viên chức và phát động thi đua năm học ……..

Đến dự và chỉ huy Hội nghị, thay mặt Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng:

* Đại biểu quận ….., tôi xin trân trọng giới thiệu:

– Đ/c…………………………………………………………………………………………………

-Đ/c…………………………………………………………………………………………………

* Đại biểu …………………………, tôi xin trọng giới thiệu:

– Đ/c ……………………………………………………………………………………………….

– Đ/c ……………………………………………………………………………………………….

– Đ/c ……………………………………………………………………………………………….

– Đ/c ……………………………………………………………………………………………….

– Cùng toàn thể … cán bộ, viên chức, người lao động Trường ………………………

Đề nghị Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh.

Bầu Đoàn chủ tịch

Kính thưa những đồng chí đại biểu!

Kính thưa Hội nghị!

– Để điều hành toàn bộ nội dung, chương trình Hội nghị, đề nghị Hội nghị tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Hội nghị. Ban tổ chức Hội nghị dự kiến số lượng Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm 3 đồng chí, với những đồng chí sau:

1. Đ/c ……………………………………………………thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng Trường…

2. Đ/c ……………………………………………………Chủ tịch công đoàn

3. Đ/c …………………………………………………………………………………..

– Xin ý kiến Hội nghị:

+ Đồng chí nào nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch Hội nghị có số lượng là 3 đ/c, gồm những đồng chí có tên trên, xin biểu quyết?

+ Đồng chí nào không nhất trí?(không tồn tại)

+ Đồng chí nào có ý kiến khác? (không tồn tại).

– Như vậy, 100% đại biểu dự Hội nghị nhất trí biểu quyết bầu 3 đồng chí có tên trên tham gia Đoàn Chủ tịch Hội nghị, xin cảm ơn Hội nghị!

Bầu Thư ký Hội nghị

Kính thưa Hội nghị!

– Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch tổng hợp, theo dõi chương trình Hội nghị, dự thảo Nghị quyết Hội nghị, đề nghị Hội nghị bầu Thư ký Hội nghị. Ban tổ chức Hội nghị dự kiến đề cử Thư ký Hội nghị gồm 1 đồng chí, có tên sau:

1. Đ/c ……………………………………………………………………

– Xin ý kiến Hội nghị:

+ Đồng chí nào nhất trí Thư ký Hội nghị gồm 1 đ/c có tên trên, xin biểu quyết?

+ Đồng chí nào không nhất trí?(không tồn tại)

+ Đồng chí nào có ý kiến khác? (không tồn tại)

Như vậy, 100% đại biểu nhất trí biểu quyết bầu 1 đ/c có tên trên tham gia Đoàn thư ký Hội nghị.

Xin cảm ơn Hội nghị.

Xin kính mời Thư ký lên làm nhiệm vụ.

trải qua Chương trình Hội nghị

Kính thưa Đai hội

Tiếp theo đoàn chủ tịch Hội nghị xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đ/c ……………………….. trải qua Chương trình làm việc của Hội nghị

( có văn bản kèm theo)

Báo cáo kết quả tiến hành nhiệm vụ Trường

Kính thưa Đai hội

Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c …………………………………….., thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị Báo cáo kết quả tiến hành nhiệm vụ của Trường, hoạt động tài chính, kết quả triển khai quy chế tiến hành dân chủ trong hoạt động của Trường; phương hướng nhiệm vụ mới.

(có văn bản riêng)

Báo cáo tổng kết trào lưu thi đua năm học 20.. – 20..

Kính thưa Đai hội

Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c …………………………………….., thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị trình diễn báo cáo tổng kết trào lưu thi đua năm học 20… – 20…

Xin kính mời đồng chí !

(có văn bản riêng)

trải qua dự thảo bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế Trường

Kính thưa Hội nghị

Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c …………………………………….., thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị trình diễn dự thảo bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế Trường

Xin kính mời đồng chí !

(có văn bản riêng)

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND

Kính thưa Hội nghị

Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c …………………………………….trưởng phòng ban Thanh tra nhân dân Trường lên báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 20.. – 20… và chương trình hoạt động năm …..

Tham luận tại Hội nghị

Kính thưa Hội nghị!

tiếp về sau Hội nghị chuyển sang phần tham luận của những đại biểu:

Mở đầu phần tham luận, đoàn chủ tịch Hội nghị xin kính mời đồng chí Đ/c………………………………….. lên tham luận với Hội nghị

Xin kính mời đồng chí./.

Đoàn chủ tịch xin cảm ơn bài tham luận của đồng chí………………………..

Tiếp theo xin mời đ/c ………………………… lên tham luận với Hội nghị

Xin kính mời đồng chí./.

Đoàn chủ tịch xin cảm ơn bài tham luận của đồng chí………………………..

Tiếp theo xin mời đ/c …………………………………lên tham luận với Hội nghị Xin kính mời đồng chí./.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức; giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, công chức Trường

Kính thưa Hội nghị !

Hội nghị chúng ta đã có …….ý kiến tham luận, những ý kiến đều tâm huyết tham gia đóng góp thiết thực cho hoạt động của Trường, hiện nay đoàn Chủ tịch Hội nghị nhận được một số đăng ký tham luận của cán bộ công chức và người lao động, nhưng để đảm bảo thời gian cũng như nội dung chương trình của Hội nghị, đoàn chủ tịch chúng tôi xin đề nghị những đại biểu gửi bài phát biểu tham luận về đoàn chủ tịch, toàn bộ những bài tham luận đều có giá trị như những bài đã trình bầy tại Hội nghị. Đoàn chủ tịch Hội nghị xin trân thành cảm ơn & tiếp thu những bài tham luận của những đồng chí.

 

Kính thưa hội nghị.

những ý kiến tham luận tại Hội triệu tập vào … nhóm vấn đề……………………………, thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị tôi xin giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, công chức Trường như sau:………………………………………………………………

Phát biểu của lãnh đạo

Kính thưa Hội nghị!

Trong thời gian qua, Nhà trường và Công đoàn Trường……………………………. đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi đó là có sự quan tâm, chỉ huy của Ban thường vụ LĐLĐ quận Long Biên. tiếp về sau, Đoàn Chủ tịch Hội nghị xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đ/c …………………………- …………………………….LĐLĐ quận Long Biên lên phát biểu chỉ huy Hội nghị

( xin kính mời đ/c)

Thưa toàn thể Hội nghị, trong những năm qua Trường và Công đoàn ………………………. luôn đồng hành với những tổ chức chính trị trong chặng đường phát triển và trưởng thành, đóng góp những thành tích quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng Trường………………………… ngày càng phát triển bền vững và giàu mạnh.

Đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ……………………………. phát biểu ý kiến chỉ huy

Hội nghị vừa được nghe ý kiến phát biểu của:

– Đ/c ………………………… – ……………….. LĐLĐ Quận Long Biên.

– Đ/c ……………………………………………………………………………………

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ huy của những đ/c để chúng tôi hoàn thiện chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, để Trường và Công đoàn ………………….. ngày càng phát triển, kính chúc những đ/c lãnh đạo sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.

Phát động trào lưu thi đua năm học 20… – 20..

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa Hội nghị

Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí …………………… – Chủ tịch công đoàn lên Phát động trào lưu thi đua năm học ……

 

Hưởng ứng trào lưu thi đua

Kính thưa Hội nghị

Để hưởng ứng những trào lưu thi đua trong năm học 20… – 20…, Đoàn chủ tịch xin kính mời đồng chí …………………… – đại diện … đoàn viên công đoàn lên hưởng ứng trào lưu thi đua năm học 20… – 20….

 

Ký giao ước thi đua

Kính thưa Hội nghị

Để thể hiện rõ sự quyết tâm hưởng ứng những trào lưu thi đua trong năm học 20… – 20…, Đoàn chủ tịch xin kính mời đồng chí …………………… – hiệu trưởng và đồng chí………………..… chủ tịch công đoàn lên ký giao ước thi đua năm học 20… – 20….

Bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp lý

(nếu hết nhiệm kỳ

Kính thưa Hội nghị !

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban thanh tra nhân dân Trường ……………………………….. đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo quy định nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân Trường là 2 năm, vì vậy đến nay đã hết nhiệm kỳ. Đề nghị Hội nghị tiến hành bầu ban thanh tra nhân dân theo đúng quy định.

* Về số lượng:

Đoàn chủ tịch dự kiến số lượng Ban thanh tra nhân dân Trường nhiệm kỳ …………….. là: ….. đồng chí

Xin ý kiến Hội nghị?

Nếu Hội nghị không tồn tại ý kiến gì khác, đề nghị chuyển sang phần biểu quyết.

– Đồng chí nào nhất trí số lượng Ban thanh tra nhân dân Trường…………………….., nhiệm kỳ 201.. – 201… là …. đồng chí, xin cho biểu quyết.

– Đồng chí nào không nhất trí, cho biểu quyết? (không tồn tại)

– Đồng chí nào có ý kiến khác? (không tồn tại)

Như vậy, 100% những đồng chí dự Hội nghị nhất trí số lượng Ban thanh tra nhân dân Trường ………………………………, nhiệm kỳ 201.. – 201… là …. đồng chí.

Xin cảm ơn Hội nghị.

Hội nghị chuyển sang phần ứng cử và đề cử:

* Ứng cử: Có đồng chí nào ứng cử vào Ban thanh tra nhân dân Trường ……………………………… nhiệm kỳ …………… không ? (không tồn tại)

Nếu không tồn tại đại biểu nào ứng cử, Hội nghị sẽ chuyển sang phần đề cử.

* Đề cử: Có đồng chí nào đề cử những đồng chí tham gia Ban thanh tra nhân dân Trường ….. …………………………. nhiệm kỳ …………… không ?

Nếu không tồn tại đồng chí nào đề cử, Tôi xin thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo danh sách dự kiến giới thiệu nhân sự để bầu vào Ban thanh tra nhân dân Trường ………………………………… nhiệm kỳ để Hội nghị xem thêm.

(đọc danh sách dự kiến)

Xin ý kiến Hội nghị: có đồng chí nào đề cử thêm ngoài danh sách những đ/c tôi vừa trải qua không?

Nếu không tồn tại đồng chí nào đề cử thêm, Hội nghị chuyển sang phần biểu quyết chốt danh sách bầu cử vào Ban thanh tra nhân dân Trường, nhiệm kỳ………………..

+ Đồng chí nào nhất trí với danh sách …. đồng chí có tên trên để bầu vào Ban thanh tra nhân dân Trường ……………………………… nhiệm kỳ 201… – 201.., xin cho biểu quyết?

+ Đồng chí nào không nhất trí, cho biểu quyết? (không tồn tại)

+ Đồng chí nào có ý kiến khác?(không tồn tại)

Như vậy, 100% những đồng chí nhất trí với danh sách …. đồng chí có tên trên để bầu vào Ban thanh tra nhân dân Trường ……………………. nhiệm kỳ 201.. – 201…

Xin cảm ơn Hội nghị.

* Bầu Ban bầu cử

Kính thưa Hội nghị!

Để giúp cho việc bầu cử Ban thanh tra nhân dân Trường tại Hội nghị tiến hành đúng theo quy định, Hội nghị sẽ tiến hành bầu Ban bầu cử. Đoàn Chủ tịch Hội nghị dự kiến số lượng Ban bầu cử là …. đồng chí, gồm những đồng chí có tên sau:

1. Đ/c …………………………………………: trưởng phòng ban

2. Đ/c ………………………………………….

3. Đ/c ………………………………………….

Xin ý kiến Hội nghị về số lượng và danh sách Ban bầu cử :

– Đồng chí nào nhất trí bầu …. đ/c có tên trên tham gia Ban bầu cử, đề nghị cho biểu quyết.

– Đồng chí nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác, cho biểu quyết? (không tồn tại)

Như vậy, 100% những đồng chí đã nhất trí bầu …. đ/c có tên trên tham gia Ban bầu cử.

tiếp về sau, xin trân trọng kính mời Ban bầu cử lên làm việc; mời đ/c ………………………….- trưởng phòng ban bầu cử trải qua nguyên tắc và thể lệ bầu cử. Xin kính mời đồng chí.

Ban bầu cử điều hành phần bầu cử :

* Phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử: (có văn bản riêng)

* Hướng dẫn bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, phát phiếu bầu cử.

* Kiểm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu; niêm phong phiếu bầu cử gửi Đoàn Chủ tịch.

Khen thưởng cá nhân, tập thể của Trường có thành tích trong công tác.

Khen thưởng cá nhân, tập thể của Trường có thành tích trong công tác.

ra mắt kết quả bầu cử

Kính thưa những vị đại biểu!

Thưa toàn thể Hội nghị !

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, Ban Bầu cử đã có kết quả kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân Trường ……………………. Nhiệm kỳ ……………….., tiếp về sau tôi xin trân trọng kính mời đ/c ……………….. – trưởng phòng ban Bầu cử lên ra mắt kết quả kiểm phiếu.

Xin kính mời đ/c.

(trưởng phòng ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu)

Xin trân trọng cảm ơn đ/c …………………………. – trưởng phòng ban bầu cử, đề nghị Hội nghị cho một tràng pháo tay chúc mừng …. đồng chí đã trúng cử vào Ban thanh tra nhân dân Trường ……..………………….. nhiệm kỳ 201…. – 201….

Xin trân trọng cảm ơn Hội nghị !

trải qua dự thảo nghị quyết HN.

Kính thưa Hội nghị!

Tiếp theo xin giới thiệu và kính mời đ/c …………………………., Thư ký Hội nghị lên trình diễn dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

 

– Biểu quyết trải qua Nghị quyết Hội nghị

Xin cảm ơn đồng chí ……………………….

Kính thưa Hội nghị!

vừa qua Hội nghị chúng ta đã nghe dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Xin ý kiến Hội nghị!

– Đồng chí nào nhất trí với dự thảo Nghị quyết vừa trải qua. Xin cho biểu quyết?

– Đồng chí nào không nhất trí. Xin cho biểu quyết (không tồn tại)

– Đồng chí nào có ý kiến khác?(không tồn tại)

Xin cảm ơn Hội nghị!

Như vậy Hội nghị đã trải qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị với sự tán thành của 100% đại biểu dự Hội nghị, Đoàn chủ tịch chúng tôi có trách nhiệm bàn giao cho thủ trưởng Trường và Ban chấp hành công đoàn để tổ chức tiến hành trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị

Kính thưa Hội nghị.

Sau một thời gian làm việc gần ….giờ, Hội nghị đã ra mắt thành công đẹp đẽ, thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị xin trân trọng cảm ơn và những đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận và Chi bộ ………….. đã quan tâm tới dự và chỉ huy Hội nghị. Xin kính chúc những đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn các Đ/c và xin kết thúc Hội nghị tại đây.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *