Mẫu số C1- 04/NS: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước được phát hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chính sách kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. tiếp về sau là nội dung chi tiết mẫu C1- 04/NS mời những bạn cùng theo dõi.

Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

Không ghi

vào khu vực này

CƠ QUAN CẤP TRÊN…

CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ.

Mẫu số C1-04/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ……………..

LỆNH HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định về sự việc hoàn Thuế VAT số: ……………………. ngày: ………………………….

của cơ quan quản lý thu …………………..………………………. Mã CQ thu: ………………

Đề nghị KBNN A (nơi trực tiếp hoàn trả):…………………….. Tỉnh, Tp ……………………

Hoàn trả cho: ………..………………………………………….. Mã số Thuế VAT: ………………..

Địa chỉ: …………………. Quận/Huyện …………………… Tỉnh/Thành phố ………………

Hình thức hoàn trả bằng: Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Tên tổ chức/người nhận tiền: ……………………………….…………………………………

Chuyển tiền vào tài khoản số ……………………. Tại Ngân hàng (KBNN) (B): …………….

(hoặc) trả tiền mặt cho: ……. Số CMND/HC: ………… Cấp ngày: …….. Nơi cấp: …………

Lý do hoàn trả: …………………………………………………………………………………

Chi tiết nội dung khoản hoàn trả.

STT

Nội dung khoản nộp NSNN/Chi hoàn Thuế VAT/ Trả lãi (nếu có)

NDKT

chương

Mã ĐBHC

KBNN nơi thu NSNN

Năm NS

Số tiền đã nộp

Số tin được quyết định hoàn trả

tổng số

Tổng số tiền hoàn trả ghi bằng chữ: ..………………………………………………


NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)

…..Ngày … tháng …. năm ………..

THỦ TRƯỞNG
(Ký tên, ghi họ tên, đóng dấu)

PHN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ

1. Hạch toán phần hoàn trả:

Niên độ hạch toán hoàn trả ………….

– Giảm thu NSNN □

– Chi NSNN □ Mã NDKT …… Mã Chương ……

Mã ngành KT ………………

Mã nguồn NSNN Định khoản Mã ĐBHC Số tiền
Nợ TK Có TK
2. Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có)KBNN … Mã KBNN:

NGƯỜI NHẬN TIỀN
Ngày … tháng … năm …
(Ký, ghi họ tên)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HOÀN TRẢ (A)
Ngày … tháng … năm ….
NGÂN HÀNG (KHO BẠC NHÀ NƯỚC) B
Ngày … tháng … năm …
THỦ QUỸ KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *