Mẫu 25/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị khôi phục mã số VAT là biểu mẫu mới nhất theo quy định hiện hành được phát hành theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký VAT.

Văn bản khôi phục mã số VAT là mẫu văn bản được lập ra nhằm khôi phục lại mã số VAT đã bị hủy bỏ. Nội dung văn bản cần nêu rõ thông tin người nộp VAT, mã số VAT, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ Marketing, lý do khôi phục mã số VAT cũng như hồ sơ đính kèm gồm những gì? Nội dung chi tiết mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

Văn bản đề nghị khôi phục mã số VAT mới nhất

  • Văn bản khôi phục mã số VAT theo Thông tư 105
  • Văn bản khôi phục mã số VAT theo Thông tư 95

Văn bản khôi phục mã số VAT theo Thông tư 105

TÊN NGƯỜI NỘP VAT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………

…., ngày tháng năm ….

THÔNG BÁO
Đề nghị khôi phục mã số VAT

1. Tên người nộp VAT (ghi theo tên NNT đã đăng ký VAT hoặc đăng ký doanh nghiệp): ………

2. Mã số VAT: ……………………………………………

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký VAT hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã): …………………………………..

4. Địa chỉ Marketing (ghi địa chỉ Marketing của hộ Marketing, cá nhân Marketing đã đăng ký VAT): …………………………………………………

5. Lý do đề nghị khôi phục mã số VAT: …………

…………………………………………………………

6. Hồ sơ đính kèm:

…………………………………………………………

Người nộp VAT cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn phụ trách trước pháp lý về nội dung của thông báo này./.

Nơi nhận:
– CQT quản lý;
– Lưu: VT

NGƯỜI NỘP VAT hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO pháp lý
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Văn bản khôi phục mã số VAT theo Thông tư 95

  Mẫu số: 25/ĐK – TCT
(phát hành theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP VAT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: ………………….

….., ngày …… tháng …….. năm …….

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ VAT

Kính gửi:…………………………………………………………………………………….

Tên người nộp VAT (ghi theo đăng ký VAT):…………………………………..

Mã số VAT:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký VAT):…………………………………….

Địa chỉ Marketing (nếu có):…………………………………………………………..

Lý do đề nghị khôi phục mã số VAT:……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Người nộp VAT cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn phụ trách trước pháp lý về nội dung của thông báo này./.

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân Marketing không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP VAT hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO pháp lý

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ngoài ra, để kiểm tra được mã số VAT thu nhập cá nhân của tớ trải qua chứng tỏ thư hoặc hộ chiếu rồi. những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm Hướng dẫn Tra mã số VAT cá nhân,tra MST trực tuyến sớm nhất được Download.vn giới thiệu chi tiết, nhanh gọn tra cứu được mã số VAT thu nhập cá nhân của tớ hay của doanh nghiệp, chỉ với 3 bước rất đơn giản và nhanh gọn bạn cũng hoàn toàn có thể kiểm tra được mã số VAT cá nhân của tớ khi cần. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *