Bản kiểm điểm về mất thẻ Đảng viên được sử dụng trong trường hợp đảng viên chính thức do sơ ý làm mất thẻ Đảng viên đã được chi bộ, chi ủy, Đảng ủy cấp khi kết nạp vào Đảng.

Khi làm bản kiểm điểm đảng viên về sự việc mất thẻ cần phải trình diễn đầy đủ thông tin cá nhân của Đảng viên cũng như số thẻ, lý do làm mất thẻ. Vậy tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết mẫu bản kiểm điểm đảng viên mất thẻ đảng, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên về mất thẻ Đảng

  • Bản kiểm điểm mất thẻ Đảng viên
  • Làm mất thẻ Đảng viên, bị kỷ luật thế nào?

Bản kiểm điểm mất thẻ Đảng viên

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ………….

CHI BỘ ……. ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———–

 

…………., ngày…..tháng…..năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM về sự việc MẤT THẺ ĐẢNG VIÊN

Kính gửi:

– Đảng ủy phường ……………..

– Chi ủy chi bộ trường ………….

Tên tôi là:……………………………………………………… ………………………………………….

Ngày sinh: ……….. Giới tính: ……….. ……………….. Dân tộc:……………………………..

Nơi sinh:………………………………………………………. ………………………………………..

Trú quán:…………………………………………………….. …………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………… …………………………………………………………..

Ngày vào Đảng:…………………………………………… ………………………………………………………….

Ngày chính thức:………………………………………….. …………………………………………………………..

Nơi vào Đảng:………………………………………………. ………………………………………………………….

Số thẻ Đảng viên:…………………………………………. …………………………………………………………..

Hiện nay đang hoạt động tại chi bộ trường ………………………………. thuộc Đảng bộ phường …………………………. Tôi nghiêm túc kiểm điểm về sự việc làm mất thẻ Đảng viên như sau:

Tôi được cấp thẻ Đảng viên theo Quyết định số ………………………. Ngày…..tháng….năm…. của ban thường vụ thành ủy ………………….

(Nêu rõ lý do mất thẻ)…………………………………………… ……………………………………………………

……………………………………………………………………….. …………………………………………..

Bản thân tôi xin nghiêm túc tự kiểm điểm về sai xót của tớ trước tổ chức Đảng. Tôi xin hứa sẽ sửa chữa triệt để những sai sót của tớ và không để tái phạm.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Người kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Làm mất thẻ Đảng viên, bị kỷ luật thế nào?

Hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ

Trước đây không quy định hình thức kỷ luật đối với trường hợp làm mất Thẻ đảng, nhưng khi Quyết định 102-QĐ/TW được phát hành thì đảng viên làm mất Thẻ đảng sẽ bị kỷ luật với nhiều mức không giống nhau.

  • Bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách nếu đảng viên làm mất Thẻ đảng viên không tồn tại lý do chính đáng gây hậu quả ít nghiêm trọng (điểm g khoản 1 Điều 11).
  • Bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức nếu đã bị khiển trách vì làm mất Thẻ đảng mà còn tái phạm hoặc lần đầu làm mất mà gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 2 Điều 11).
  •  Bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng nếu làm mất Thẻ đảng gây hậu quả rất nghiêm trọng (khoản 3 Điều 11).

những mức kỷ luật nêu trên cũng được áp dụng đối với trường hợp dùng Thẻ đảng viên sai mục đích. Riêng trường hợp dùng Thẻ đảng viên để vay tiền hoặc tài sản thì sẽ lập tức bị khai trừ (điểm đ, khoản 3 Điều 11).

Mất thẻ Đảng phải báo ngay với cấp ủy

Theo Điều 6 Quy định 29/QĐ-TW thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên được nhận Thẻ đảng viên phải triển khai đúng những quy định về sử dụng và bảo quản thẻ, khi mất hoặc làm hỏng thẻ phải báo ngay với cấp ủy để xét cấp lại hoặc đổi thẻ đảng viên.

Thẻ đảng viên được đảng viên sử dụng để biểu quyết trong sinh hoạt đảng, trong đại hội đảng những cấp (trừ những trường hợp biểu quyết bằng phiếu kín).

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *