Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc tiêu chuẩn đánh giá công việc. Mẫu bảng ghi chép nêu rõ thông tin các tiêu chuẩn để đánh giá công việc, mức độ đánh giá công việc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Chức danh:………………………………………………………Bộ phận:……………………………

Stt Tiêu chuẩn đánh giá Trọng số Tổng điểm1-5 Tổng cộng Diễn giải
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tổng công C = 10 B =

Điểm cộng: D; A = ( B + D ) / C

2. Mức đánh giá:

Stt Mức điểm Kết luận Mức thưởng năng suất
1 A> 4.5 Xuất sắc 140 %
2 4.5 >= A > 4 Giỏi 120 %
3 4 >= A > 3.25 Khá 100 %
4 3.25 >= A > 2.5 Trung bình 80 %
5 A <2.5 Yếu 60 %

1. Bảng tiêu chí đánh giá này được áp dụng kể từ ……./……/…..

2. Bảng tiêu chí phải được giải thích, chuyển cho nhân viên xác nhận trước khi thực hiện.

Quản lý trực tiếp

Quản lý

Phòng NS

Giám đốc

Tôi đã đọc và hiểu hoàn toàn bản đánh giá này!

Ngày…tháng…năm…

Stt

Họ tên

Mã số

Bộ phận

Ký tên

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *