Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2020 là Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2019, được phát hành kèm theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW. Nội dung mẫu báo cáo cần trình diễn rõ điểm mạnh, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm, phương hướng khắc phục những hạn chế.

những đảng ủy, chi bộ tổ chức triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại và khen thưởng công tác Đảng năm 2020 trước ngày 22/12/2020. Vậy mời những đồng chí cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2020

Mu 01-HD KĐ.ĐG
ĐẢNG BỘ …
(Tập thể kiểm điểm)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————
….., ngày tháng năm

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ
Năm …

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *