Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo sinh hoạt chi đoàn được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Báo cáo sinh hoạt chi đoàn là mẫu bản báo cáo được lập ra để ghi chép về việc báo cáo sinh hoạt chi đoàn. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của chi đoàn, nội dung báo cáo…Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐOÀN TRƯỜNG ………………………..

BCH ĐOÀN …………………….

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

…………., ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO TỔNG HỢP
……………….(1)

I. NHẬN ĐỊNH:

1. Thuận lợi:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Khó khăn:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Tổng số Chi Đoàn: ………………………………………………………………………………………………

Tổng số Chi Đoàn thực hiện:

TT CHI ĐOÀN THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN THAM GIA KẾT QUẢ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ
CHI ĐOÀN ĐÁNH GIÁ ĐOÀN KHOA ĐÁNH GIÁ
1. Thời gian:Địa điểm: Tổng số ĐV Chi đoàn:Số lượng ĐV tham gia:Đoàn Khoa/Trường TCCN TĐT:TL.CTSV:Đoàn trường:

2.

3.

4.

5.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM – ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

1. Bài học kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Đề xuất – kiến nghị:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

TRỢ LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN

(Ký ghi rõ họ tên)

TM. BCH ĐOÀN KHOA/TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Ký ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

– Mục (1): Ghi rõ tên nội dung cần báo cáo.

– Ở mục thành phần tham gia: Đoàn Khoa/Trường TCCN TĐT, TL.CTSV, Đoàn trường phải ghi rõ tên, chức vụ người tham dự (trường hợp không có thì ghi không)

– Hiệu quả đánh giá: Tốt, chưa tốt, xuất sắc, trung bình,…. Được đánh giá dựa vào mức độ đoàn viên tham gia và chất lượng nội dung thực hiện.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *