Biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về sự việc bàn giao cơ sở vật chất lớp học trước khi nghỉ Tết và nghỉ hè.

Nội dung của mẫu biên bản bàn giao cần phải trình diễn rõ ràng về nội dung bàn giao, yêu cầu tiến hành nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ đối với tài sản đó. tiếp về sau là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm.

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học

  • Biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học – Mẫu 1
  • Biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học – Mẫu 2

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học – Mẫu 1

PHÒNG GDvàamp;ĐT …………….
TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số……/BB – ………….. ……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT LỚP HỌC

THÁNG NĂM

Hôm nay vào hồi………….. ngày … tháng … năm …

Địa điểm: Tại lớp học…………….- Trường …………………………….

Bên A. Bên giao cơ sở vật chất.

1.Ông (bà) ………………….. Chức vụ: GVCN lớp……………………

Bên B: Bên nhận bàn giao cơ sở vật chất.

1. Ông ……………………… Chức vụ: ………………………………….

2. Ông ……………………… Chức vụ: …………………………………..

I. Danh mục cơ sở vật chất bàn giao:

TT Tên Thiết bị SL Tình trạng Ghi chú
1 Bảng lớp      
2 Bàn + Ghế GV      
3 Bàn + ghế HS      
4 Bảng điện      
5 Quạt trần      
6 Quạt tường      
7 Bóng điện      
8 Cánh cửa chính      
9 Cánh cửa sổ      
10 Đồng hồ lớp      
11 Biển trang trí lớp      
12 Giá mũ nón      
13 Tường lớp học      
14 Nền Lớp học      

II. Một số yêu cầu:

1. Bên nhận bàn giao kiểm tra tình trạng trang thiết bị trước khi nhận.

2. Bên nhận bàn giao phải đảm bảo cơ sở vật chất nguyên trạng như khi nhận, nếu hỏng hóc, mất mát bên nhận hoàn toàn phụ trách.

3. những lớp nhận lại cơ sở vật chất lớp học vào sáng ngày ………………………….., kiểm tra lại CSVC lớp mình có gì khác thường cần báo cáo ngay với ban cơ sở vật chất.

Biên bản lập xong vào hồi …… cùng ngày và được những bên nhất trí trải qua.

Kí bàn giao cho bảo vệ ngày… tháng … năm …

GVCN lớp ……………….

Bảo vệ trường:…………………..

T.ban CSVC

Xác nhận của BGH…………………….

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học – Mẫu 2

PHÒNG GD VÀ ĐT………….

TRƯỜNG…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——-

BIÊN BẢN
Bàn giao cơ sở vật chất lớp học năm học ………

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

– Thời gian: Vào hồi ……. giờ…….. phút, ngày …….. tháng …… năm……………

– Địa điểm: Tại lớp ………, Chi xóm:…………………………Trường………………..

II. THÀNH PHẦN

1. Bên bàn giao

– Ông: ………………. – Phụ trách lao động Trường ………………….

2. Bên nhận bàn giao

– Ông (bà): …………………….- Giáo viên chủ nhiệm lớp: ………

– học viên ……………………………………………..- Lớp trưởng

III. NỘI DUNG BÀN GIAO

Hai bên đã tiến hành bàn giao cơ sở vật chất lớp học năm học………. với những nội dung cụ thể sau

STT Tên loại SL ĐVT Tình trạng(Còn sử dụng tốt hay hư hỏng) Ghi chú
1 Bảng lớp   Chiếc    
2 Bàn ghế học viên   Bộ    
3 Bàn ghế giáo viên   Bộ    
4 Tủ sách   Chiếc    
5 Ảnh Bác   Chiếc    
6 Khẩu hiệu   Chiếc    
7 Biển lớp   Chiếc    
8 Khóa lớp   Chiếc    
9 Quạt trần   Chiếc    
10 Ổ điện   Chiếc    
11 Công tắc   Chiếc    
12 Tường lớp   m2    
13 Cửa sổ 2 lớp(kính+chớp gỗ)   Bộ    
14 Cửa ra vào   Bộ    

Bên nhận bàn giao có trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích những cơ sở sở vật chất lớp học đã được giao. Nếu làm hư hỏng cơ sở vật chất lớp học phải tự tu sửa lại.

Vào cuối năm học, bên nhận bàn giao có trách nhiệm bàn giao lại cơ sở vật chất lớp học cho nhà trường.

Hai bên đã nhất trí với những nội dung đã nêu ở trên.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau:

– Người bàn giao giữ 01 bản;

– Người nhận bàn giao giữ 01 bản;

– Lưu tại Trường ………………..

Buổi bàn giao kết thúc vào hồi ……….. giờ ……… phút ……. cùng ngày.

NGƯỜI BÀN GIAO

Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *