Mẫu biên bản Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021 nhằm ghi lại toàn bộ nội dung buổi Đại hội để lưu trữ, xác thực cho những vấn đề được nhất trí trong Đại hội.

Ngoài ra, để buổi đại hội được ra mắt thành công đẹp đẽ những bạn tìm hiểu thêm thêm: Bài tham luận về học tập Đại hội Liên đội, Kịch bản Đại hội Liên đội. Mời những bạn cùng theo dõi 3 mẫu biên bản Đại hội Liên đội trong bài viết dưới đây:

Biên bản Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021

  • Biên bản Đại hội Liên đội – Mẫu 1
  • Biên bản Đại hội Liên đội – Mẫu 2
  • Biên bản Đại hội Liên đội – Mẫu 3

Biên bản Đại hội Liên đội – Mẫu 1

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN……….

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH……..

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

……., ngày …. tháng … năm….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI
NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2020 – 2021

Hôm nay ngày……tháng….. năm….

Tại: ……………………………………………

Thành phần đại biểu gồm:

* Đại biểu mời gồm có:

1.Về phía Hội đồng Đội xã có:

………………………………………….. …………………………………………..

2. Về phía nhà trường có:

………………………………………….. …………………………………………..

………………………………………….. …………………………………………..

5. Cùng 4 thầy, cô phụ trách những chi đội.

* Đại biểu chính thức dự Đại hội có: …. bạn

(Vắng: … Có lí do:. ..không tồn tại lí do: ….)

Nội dung đại hội

1. Ổn định tổ chức:……………………………. điều khiển tiến hành nghi lễ Đại hội: Chào cờ, hát quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu Đội, phút sinh hoạt truyền thống.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

* Đoàn chủ tịch Đại hội có:

1. Bạn: …………………………….

2. Bạn: …………………………….

3. Bạn: …………………………….

4. Bạn: …………………………….

5. Bạn: …………………………….

* Thư kí Đại hội: Bạn: ……………………………., …………………………….

3. Bạn ……………………………. thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học ……………………

Bạn ……………………………. đọc bản dự thảo phương hướng năm học …….. (có văn bản kèm theo).

4. Chi đội ….. tham luận về học tập

4.1. Chi đội …. tham luận về chương trình rèn luyện Đội viên

4.2 Chi đội …. tham luận về giữ gìn trường lớp sạch đẹp

5. Phát biểu của đại biểu:

5.2. Đại biểu HĐĐ xã: …………………………….

5.3 Đại diện nhà trường: …………………………….

6. Bạn ……………………………. điều hành bầu BCH Liên đội mới

– trải qua dự kiến số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn BCH Liên đội mới.

– Tiến hành giới thiệu, ứng cử đề cử danh sách bầu cử, trải qua danh sách bầu cử (biểu quyết bằng hình thức giơ tay).

– Ban kiểm phiếu làm việc: trải qua thể lệ bầu cử, đại hội tiến hành bầu cử biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu, sau đó ra mắt danh sách những bạn trúng cử vào BCH Liên đội nhiệm kì 2020 – 2021 (có biên bản kèm theo).

STT HỌ VÀ TÊN CHI ĐỘI SỐ PHIẾU TỈ LỆ(%)
1 /
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /
7 /

– Mời Ban chỉ huy Liên đội mới ra mắt và Liên đội trưởng phát biểu nhận TPT lên giao nhiệm vụ.

9. Mời bạn ……………………………. lên trải qua Nghị quyết Đại hội.

10. Chào cờ bế mạc.

Đại hội kết thúc đẹp đẽ vào …giờ …. cùng ngày.

TPT ĐỘI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ ĐẠI ĐỘI

Biên bản Đại hội Liên đội – Mẫu 2

TRƯỜNG ……………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———-

…. ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KÌ 20… – 20…..

Đại hội khai mạc lúc: ……….. giờ…….phút , ngày ………. tháng…… năm……….

Tại: ………………………………………..

THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU GỒM:

+ Đại biểu mời:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

3. …………………………………….

4. những cô, thầy trong Cấp uỷ chi bộ, Ban lãnh đạo và tập thể sư phạm nhà trường.

+ Đại biểu chính thức dự Đại hội có: ……………. – Tổng số: ……… ( vắng: …………..; có lí do: ……….; không tồn tại lí do: ………………….)

– ……….. bạn Đội viên, nhi đồng của Chi đội.

– Đoàn chủ tịch Đại hội có:

1. ……………………………………..

2. …………………………………….

3……………………………………….

– Thư kí Đại hội:

1. ………………………………………

2. ……………………………………….

+ Diễn biến Đại hội:

1. Bạn: ………….. thay mặt Chủ tịch đoàn đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học qua và bản phương hướng cho năm học mới ( có báo cáo kèm theo ).

2. tranh luận, góp ý kiến và biểu quyết những chỉ tiêu trong báo cáo tổng kết:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

3. Biểu quyết trải qua những danh hiệu thi đua:

4. Bầu Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì mới:

+ Đại hội thống nhất bầu những bạn có tên sau vào Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 20…. – 20….:

– Bạn: ……………………………

– Bạn: ……………………………

– Bạn: …………………………….

– Bạn: …………………………….

5. những ý kiến phát biểu của Đại hội:

………………………………………

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội Liên đội – Mẫu 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC…..
TRƯỜNG TH……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

…. ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 20.. – 20..

Đại hội khai mạc lúc:….giờ…..phút, ngày……tháng…….năm……

Tại: Phòng đội Trường…………………

I. Thành phần đại biểu

+ Đại biểu mời:

1. Cô……………………. – Hiệu trưởng nhà trường.

2. Thầy:…………………..- Tổng phụ trách đội.

3. Cùng những anh (chị) phụ trách chi đội.

4. Cùng những bạn đội viên những chi đội

+ Đại biểu chính thức dự đại hội có:

Tổng số:

Vắng:……, có lí do:…… không tồn tại lý do:……)

Đoàn chủ tịch đại hội có:

1. Bạn:……………….Chi đội lớp:……….

2. Bạn:……………… Chi đội lớp…………

3. Bạn: ……………….Chi đội lớp:……….

Đoàn Thư ký có:

1. Bạn:……………….Chi đội lớp:……….

2. Bạn:……………… Chi đội lớp…………

II. Diễn biến đại hội

1. Bạn……………Thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác đội và trào lưu thiếu nhi năm học ………

2. Bạn……………Thay mặt đoàn chủ tịch đọc bản phương hướng cho năm học 20.. -20.. (có báo cáo kèm theo).

3. tranh luận, góp ý kiến và biểu quyết những chỉ tiêu trong báo cáo tổng kết:

3.1. Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh

+ Chỉ tiêu phấn đấu:

l 100% Chi đội triển khai trào lưu “Trần Quốc Toản”

l 100% Nhi đồng thuộc và tiến hành theo 5 điều Bác hồ dạy.

l 100% Đội viên được tham gia sinh hoạt đội.

3.2. Luyện rèn tri thức – Vững bước tương lai

*Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% học viên thuộc bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– Nghỉ học phải có giấy phép của phụ huynh.

– Về học viên

+ Học lực:

– Hoàn thành chương trình:………….

+ Hạnh kiểm:

– Năng lực đạt: ….%, phẩm chất đạt ….%.

– Chi đội mạnh cấp trường……..

– .…..sao đăng ký: “Cháu ngoan Bác Hồ”

3.3. Vui khỏe an toàn – Học ngàn điều hay

*Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% đội viên tiến hành tốt An toàn giao thông

– 100% nhi đồng tham gia trào lưu kế hoạch nhỏ.

– Một chi đội trồng và chăm sóc 3 cây xanh /năm.

– Liên đội, chi đội xây dựng những Đội chuyên.

– Đội viên lớp 3, 4, 5 nộp 15.000 đ/năm. Nhi đồng lớp 1, 2 nộp 10.000 đ/năm

– Liên đội có công trình măng non.

– Liên đội tổ chức những hoạt động giao lưu kết nghĩa đơn vị bạn.

– Liên đội, chi đội xây dựng đội du kích chữ thập đỏ.

– 100% chi đội xây dựng đội cờ đỏ.

– 100% đội viên phải có mũ ca nô.

3.4. Xây dựng Đội vững mạnh – Cùng tiễn bước lên đoàn

* Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% Ban phụ trách sao tập huấn 1 kỳ/lần.

– 100% Nhi đồng được tham gia sinh hoạt sao 1 buổi/tuần.

– 100% thiếu nhi trong độ tuổi được kết nạp Đội.

– 100% đội viên ,nhi đồng tiến hành tốt chương trình rèn luyện đội viên.

– Một lớp sinh hoạt Đội 1 buổi/tuần có giáo viên chủ nhiệm.

3.5. Khăn hồng tình nguyện – chắp cánh ước mơ

* Chỉ tiêu phấn đấu:

– một nhóm viên tiến hành 3 chuyên hiệu trở lên/năm.

– Anh (chị) phụ trách, Ban chỉ huy Liên đội được tập huấn.

– Họp ban chỉ huy Liên đội 1 lần/tháng.

– Họp ban chỉ huy chi đội 1 lần/tuần.

– những ban chuyên môn được tập huấn 1 lần/tháng.

4. Biểu quyết trải qua danh hiệu thi đua

– Liên đội Xuất sắc cấp huyện – Thống nhất: 100%.

5. Bầu Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì mới

Đại hội thống nhất bầu những bạn có tên sau vào Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 20.. – 20.. (danh sách qua kiểm phiếu).

+ Bầu ban kiểm phiếu

+ Đại hội bỏ phiếu:

+ Thư kí trải qua kết quả:

TT Họ và tên Lớp Phiếu phạt

(Có biên bản kèm theo)

6. BCH liên đội mới ra mắt và liên đội trưởng phát biếu nhận nhiệm vụ

7. BCH Liên đội năm học 20.. – 20.. lên nhận quà lưu niệm

8. những ý kiến phát biểu của Đại hội

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

TỔNG PHỤ TRÁCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *