Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát phát hành kèm Thông tư 84/2016/TT-BTC, được triển khai khi phát hiện sai sót trong quy trình nộp VAT, mà nguyên nhân tới từ bản thân hoặc từ cơ quan VAT.

Khi tìm thấy lỗi sai, doanh nghiệp cần gửi ngay mẫu thư tra soát đến cơ quan VAT. Sau khi nhận thư tra soát, cơ quan VAT sẽ tiến hành kiểm tra lại thông tin thu nộp và sử dụng mẫu Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (mẫu C1-07a/NS) gửi cho Kho bạc Nhà nước.

Mẫu Thư tra soát

 

 

Mu số: C1-11/NS
(phát hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

THƯ TRA SOÁT

Kính gửi: …………………………………..………………………………

Tên cá nhân/ đơn vị: ……………………… Mã số VAT:……………….

Địa chỉ: …….…….. Quận/Huyện: …….…………. Tỉnh,TP:………….

triển khai nộp tiền vào NSNN bằng hình thức:

Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐ Nộp VAT điện tử ☐

Đã được NH/KBNN: ………………. trích TK số (nếu có):……………

để nộp vào NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tịch thu hoàn VAT GTGT ☐

Số tiền: ………………… (Bằng chữ:………………………………… vào tài khoản của KBNN: ……………….…… Tỉnh, TP:………………………. mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu:………….

Ngày triển khai thanh toán giao dịch: ………..…./ …….……/……………………..

Nội dung sai sót:……………………..……………………………………………………….………

……………………..……………………………………………………….………………………………

……………………..……………………………………………………….………………………………

Nội dung đề nghị điều chỉnh:……………………..………………………………………………..

……………………..……………………………………………………….………………………………

……………………..……………………………………………………….………………………………

Đính kèm (chứng từ/tài liệu):……………………..………………………………………………..

Kính đề nghị: ……………………………………………… đánh giá, giải quyết./.

 

……….., ngày … tháng … năm ………
CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ Đ NGHỊ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có) hoặc (ký s, ghi họ tên)

Cách điền mẫu thư tra soát C1-11/NS

Nơi nộp thư tra soát là cơ quan nơi bạn nộp VAT. Trong trường hợp nộp sai cơ quan VAT thì bạn cũng gửi mẫu này đến cơ quan đó để điều chỉnh.

trước tiên bạn cần điền đúng thông tin doanh nghiệp của tớ (tên công ty, MST…) và ghi lại những thông tin trên giấy nộp tiền.

Tiếp theo ở mục “Nội dung sai sót” bạn cần điền nội dung sai vào đây.

Sau đó là ghi những điều chỉnh vào mục “Nội dung đề nghị điều chỉnh”.

Trong trường hợp doanh nghiệp bạn nộp nhầm tiền VAT (nhầm lẫn tiểu mục) thì cần sử dụng thêm tờ Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và những chứng từ liên quan đến nhầm lẫn, sai sót.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *