Mẫu đề nghị Kết nạp Đoàn viên hay Văn bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới của BCH chi đoàn là biểu mẫu được sử dụng để đề nghị Ban chấp hành Đoàn kiểm tra, trao thẻ đoàn cho một đối tượng cụ thể nào đó.

Đây là thủ tục bắt buộc khi kết nạp một thành viên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngoài ra những bạn tìm hiểu thêm thêm mẫu biên bản họp xét kết nạp đoàn viên. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu tại đây.

Văn bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới của BCH chi đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN ……………………………

Ban Chấp hành Chi đoàn…………

Ngày ……… tháng …….. năm …………

Kính gửi: Ban chấp hành Đoàn………………………………………………..

Căn cứ lời giới thiệu của đồng chí ………………………, xét đơn xin gia nhập Đoàn của anh (chị)…………………………

Hội nghị chi đoàn…………………………………….. họp ngày ……. tháng ……. năm ………. có mặt……. Đoàn viên trên tổng số ……………….đoàn viên chi đoàn, đã có đồng chí biểu quyết đồng ý kết nạp anh (chị) vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chi đoàn………………………… sẽ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để anh (chị) …………………….làm tròn trách nhiệm Đoàn viên và trở thành Đoàn viên xuất sắc. Đề nghị Ban chấp hành Đoàn……………………………. kiểm tra ra quyết định chuẩn y kết nạp và trao thẻ Đoàn cho anh (chị)…………………………….

T/M BCH CHI ĐOÀN

Bí thư

………………………………………….

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *