Đơn xin cấp lại thẻ Đảng là biểu mẫu được cá nhân đảng viên lập ra và gửi tới Đảng ủy, chi ủy chi bộ nơi Đảng viên đó công tác để xin cấp lại thẻ Đảng viên vì lý do nào đó mà Đảng viên làm mất thẻ Đảng.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình diễn rõ thông tin cá nhân, ngày vào Đảng, lý do mất thẻ Đảng. Vậy tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết mẫu đơn và thủ tục xin cấp lại thẻ đảng, mời những bạn cùng theo dõi.

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ đảng viên

  • Đơn xin cấp lại thẻ đảng viên 
  • Hồ sơ xin cấp lại thẻ đảng viên bị mất
  • Thủ tục xin cấp lại thẻ đảng viên bị mất

Đơn xin cấp lại thẻ đảng viên 

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ đảng – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ………….

CHI BỘ TRƯỜNG ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———–

 

…………., ngày…..tháng…..năm….

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐẢNG VIÊN

Kính gửi:

– Đảng ủy phường …………

– Chi ủy chi bộ trường ………….

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………….. Giới tính: …………………………. Dân tộc:………………

Nơi sinh:……………………………………………. ……………………………………………………….

Trú quán:……………………………………………. ………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………. ……………………………………………

Ngày vào Đảng:……………………………………………. …………………………………………….

Ngày chính thức:……………………………………………. …………………………………………..

Nơi vào Đảng:……………………………………………. ………………………………………………

Số thẻ Đảng viên:……………………………………………. …………………………………………

Tôi làm đơn này xin được cấp lại thẻ Đảng viên vì lý do:

……………………………………………. ……………………………………………………….

……………………………………………. ……………………………………………………….

……………………………………………. ……………………………………………………….

Kính mong Đảng ủy phường …………… và chi ủy chi bộ trường …………… kiểm tra và cấp lại thẻ Đảng viên cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ đảng – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ………….

CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———–

 

…………., ngày…..tháng…..năm….

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐẢNG VIÊN

Kính gửi:

– Đảng ủy phường …………….

– Chi ủy chi bộ trường ………….

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………….. Giới tính: …………………………. Dân tộc:………………

Nơi sinh:……………………………………………. ……………………………………………………….

Trú quán:……………………………………………. ………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………. ……………………………………………

Ngày vào Đảng:……………………………………………. …………………………………………….

Ngày chính thức:……………………………………………. …………………………………………..

Nơi vào Đảng:……………………………………………. ………………………………………………

Số thẻ Đảng viên:……………………………………………. …………………………………………

Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ …..thôn ……….. thuộc Đảng bộ …………

Tôi làm đơn này trình diễn một việc như sau:

Tháng…….. trên đường đi……….., tôi sơ sót bị kẻ gian giật mất ví Trong số đó có thẻ Đảng viên và những loại giấy tờ khác. Tôi làm đơn này xin đề nghị để cấp lại thẻ Đảng viên. Kính mong được kiểm tra và giải quyết.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của chi bộ

Người làm đơn

Xã nhận của Đảng ủy …………

Hồ sơ xin cấp lại thẻ đảng viên bị mất

  • Đơn xin cấp lại thẻ đảng viên
  • 2 ảnh chân dung cỡ 2×3 cm

Thủ tục xin cấp lại thẻ đảng viên bị mất

Chi bộ căn cứ lý do bị mất, bị hỏng thẻ trong bản kiểm điểm của đảng viên để xét và thu 2 ảnh chân dung (cỡ 2 x 3 cm) gửi cùng danh sách đề nghị đảng ủy cơ sở; đảng ủy cơ sở xét, gửi danh sách (theo mẫu 2-TĐV và 3-TĐV) đề nghị cấp ủy có thẩm quyền; ban tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền tập hợp lập danh sách (theo mẫu 2A-TĐV và 3A-TĐV) báo cáo ban thường vụ cấp ủy xét, ra quyết định cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng (theo mẫu 4-TĐV).

Sau khi có quyết định của cấp ủy, ban tổ chức của cấp ủy hoàn thiện danh sách cấp lại thẻ đảng viên bị mất và đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng vào phần mềm Quản lý dữ liệu đảng viên. Nếu không tồn tại kết nối mạng tới sever cấp tỉnh thì kết xuất dữ liệu ra file, gửi lên ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương; gửi ảnh của đảng viên lên ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương; ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương dùng phần mềm Quản lý dữ liệu đảng viên để duyệt và in thẻ đảng viên, dán ảnh, đóng dấu nổi và giao thẻ cho huyện ủy và tương đương hoàn thiện thẻ, giao cho chi bộ để trao thẻ cho đảng viên.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *