Đơn xin chuyển lớp được cá nhân học viên, sinh viên lập ra để xin được chuyển lớp. Đơn xin chuyển lớp cần ghi rõ thông tin người làm đơn, lớp học muốn chuyển đến và lý do muốn chuyển lớp học…

Sau khi ghi đầy đủ thông tin, học viên ký tên và xin chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ và nộp đơn cho giáo viên chủ nhiệm. Trong bài viết dưới đây, có cả mẫu đơn xin chuyển lớp dành riêng cho học viên Tiểu học, THCS, THPT và dành riêng cho sinh viên những trường ĐH, CĐ. Còn những em do gia đình chuyển địa điểm sinh sống, thì hoàn toàn có thể xem thêm mẫu đơn xin chuyển trường. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Mẫu đơn xin chuyển lớp mới nhất

  • Đơn xin chuyển lớp Mầm non
  • Đơn xin chuyển lớp cho học viên Tiểu học, THCS, THPT
  • Đơn xin chuyển lớp do cha mẹ học viên viết
  • Mẫu đơn xin chuyển lớp dành riêng cho sinh viên
  • Hướng dẫn cách viết đơn xin chuyển lớp học

Đơn xin chuyển lớp Mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

– BGH trường …………

– Giáo viên chủ nhiệm lớp…….

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………..

Là phụ huynh của học viên:…………………………………………………………………………

Hiện là học viên lớp ………………………Trường: ……………………………………….

Nay tôi làm đơn này xin BGH nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ………….Trường ……………………….được cho phép em……………… được chuyển từ lớp …….. sang lớp ………..

Lý do: ………………………………………………………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận của BGH nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Tôi xin hứa sẽ giúp con nhanh gọn hòa nhập với môi trường mới để học tập thật tốt và tuân thủ đúng nội quy của nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

ngày…….tháng…….năm

Đơn xin chuyển lớp cho học viên Tiểu học, THCS, THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———

Kính gửi: – BGH trường…………………………….

Giáo viên chủ nhiệm lớp………………………….

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Em tên là:…………………………………………

Hiện là học viên lớp ………………………….

Trường:……………………………………………

Nay em làm đơn này xin BGH nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ……….. Trường …… cho em xin được chuyển từ lớp……….. sang lớp ……………………………

Lý do:……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận của BGH nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn!

 

………., ngày…tháng…năm….

Xác nhận của Hiệu trưởng

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin chuyển lớp do cha mẹ học viên viết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi: BGH trường ………………….

Tôi tên là:……………………………………..CMND/CCCD số:……………………….

Số Smartphone liên hệ:………………………………………………………………………

Là Phụ huynh em:………………………………..Lớp…………Năm học:…………..

Nay tôi làm đơn này kính xin BGH cho con tôi được chuyển lớp.

Lý do:…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

Kính mong BGH đồng ý.

Ý kiến BGH

………………………………………………

………………………………………………

………, ngày …. tháng…. năm

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu đơn xin chuyển lớp dành riêng cho sinh viên

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

– BGH trường…………..

– Phòng công tác học viên sinh viên

– Phòng ban tính năng

Em tên là:…………………………………………………

Mã số sinh viên:………………………………………..

Ngày sinh:………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………….

Hiện đang học lớp: …………………………………. Khóa:

Hệ đào tạo: ………………… Khoa: ……………… Ngành:

Nay em làm đơn này xin BGH nhà trường cho em chuyển sang lớp:

Lý do:……………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận của BGH nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn!

 

…………, ngày…tháng…năm…

 

Người làm đơn

Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——o0o——-

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP/CHUYỂN NGÀNH

Kính gửi: – BGH Trường…………………………………

– Phòng Đào tạo và Công tác HSSV.

Tên tôi (chữ in hoa):……………… Sinh ngày:………..

Mã số học viên: ……….… Lớp:………..…Khoa:………

Nay tôi làm đơn này xin được: Chuyển lớp Chuyển ngành

Từ lớp:………………………………ngành…………….

Sang lớp……………………………..ngành……………..

Lý do:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Kèm theo đơn này là biên lai học phí học kỳ cần chuyển đổi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  ……, ngày….tháng… năm 20…
  NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐTvàamp;CTHSSV XÉT DUYỆT CỦA BGH

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

ngày….tháng… năm 20….

TRƯỞNG PHÒNG

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

ngày….tháng… năm 20….

HIỆU TRƯỞNG

Hướng dẫn cách viết đơn xin chuyển lớp học

Việc hoàn thành đơn xin chuyển lớp (hoặc chuyển trường), học viên cần soạn đơn xin chuyển lớp ghi rõ những nội dung sau: BGH trường và tên giáo viên chủ nhiệm, họ tên học viên, lớp đang học, lớp học muốn chuyển đến…đặc biệt, là lý do muốn chuyển lớp học.

Việc chuyển lớp sẽ phải có sự đồng ý của BGH và giáo viên chủ nhiệm, vì vậy lý do chuyển lớp của những bạn phải trung thực, rõ ràng và có sức thuyết phục.

Đơn xin chuyển lóp học nên trình diễn đơn nên gắn gọn, rõ ràng. Nội dung mạch lạc, trình diễn lý do phải trung thực. Tốt nhất nên trình diễn toàn bộ nội dung chỉ trong một mặt giấy A4.

Sau khi trình diễn xong lý do muốn chuyển trường, học viên không quên gửi lời cảm ơn và bày tỏ mong muốn được BGH nhà trường sẽ chấp thuận đơn xin chuyển lớp.

Cuối đơn xin chuyển lớp, học viên ký tên và xin chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ và nộp đơn cho giáo viên chủ nhiệm. Nếu những thông tin trong đơn xin chuyển lớp chính xác, thích đáng thì nhà trường sẽ đánh giá sắp xếp lớp học cho học viên theo đúng đề bạt, nguyện vọng trong đơn để học viên yên tâm học tập.

Đây là một trong những thủ tục hành chính cơ bản trong những nhà trường vì thế, học viên cần lưu ý tiến hành và tìm hiểu trước những thông tin một cách đầy đủ nhất.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *