Download.vn xin giới thiệu đến những bạn Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường được chúng tôi sưu tập và tổng hợp chính xác nhất. Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường được dùng để sử dụng khi những bạn sinh viên muốn trường ĐH, CĐ mình đang theo học xác nhận trong trường hợp rất cần thiết, với lý do kèm theo. Mời những bạn tải mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên về máy và tìm hiểu thêm.

Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG

Kính gửi: BGH Trường………….. …………………………………………………………..

Tôi tên: ………………………………………………. Mã số sinh viên:……………………………………

Ngày sinh:…………………………………………… …………………………………………………………..

Nơi sinh:……………………………………………… …………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………….. …………………………………………………………..

Là sinh viên lớp: …………………………………. Khóa……………………………………………………

Hệ đào tạo: …………………………..tại Trường ĐH……………………………………………………..

Tôi làm đơn này kính gửi đến BGH xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại Trường.

Lý do:…………………………………………………. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./.

……………., ngày…..tháng…..năm……..

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BGH

…………, ngày…..tháng…..năm……..
TM HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *