Giấy cam kết là biểu mẫu được sử dụng nhằm mục đích cam kết tiến hành công việc gì đó theo như thỏa thuận để đảm bảo sự ràng buộc giữa những bên với nhau.

Bản cam kết thường được sử dụng những lĩnh vực như: Sale, cam kết hoàn thành quy trình công việc, cam kết thanh toán, cam kết bảo hành, cam kết trả nợ…Trên bản cam kết thể hiện rõ trách nhiệm giữa hai bên để tránh xảy ra những xích míc, sai sót trong quy trình tiến hành.

Bản cam kết được lập ra với mục đích đúng là đảm bảo lợi ích của hai bên theo đúng những điều khoản đã thỏa thuận. Bản cam kết sẽ là văn bản ràng buộc, đảm bảo về mặt hành chính, pháp lý giữa hai bên. Nếu như một trong hai bên làm sai sẽ phải chịu những hình phạt thỏa đáng nhằm đảm bảo quyền lợi của hai bên.

Đối tượng áp dụng mẫu biên bản này rất có thể là cá nhân hoặc tập thể, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà người viết sẽ có cách điều chỉnh nội dung sao cho tương thích. Vậy tiếp trong tương lai là 2 mẫu giấy cam kết và cách viết mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Giấy cam kết – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ……………………………………………………….

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..………. .……………………………………………

Mã số Thuế VAT (nếu có): …………………………..………… ……………………………………………..

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :…………Ngày cấp: …………..Nơi cấp:……….………..

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………………… …………………………………………..

Nơi làm việc(nếu có): …………………….……… …………….…………………………….

Dế yêu liên hệ: ………………………………… ………..………………………………..

Tôi cam kết những nội dung tiếp trong tương lai……………………………………………………………….

1………………….………………..………… …………………………..……………………

2………………….………………..………… …………………………..……………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..…………… ……………………..………………………

2………………….………………..…………… ………………………..……………………

3………………………………………………………….. ……………………………………………………

Tôi/chúng tôi hoàn toàn phụ trách về tính chính xác của thông tin nêu trên.

 

…………., ngày …… tháng …… năm……….
CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giấy cam kết – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ………………………………………………….

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..…………………..…

Mã số Thuế VAT (nếu có): …………………………..………………………

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :………………..Ngày cấp: ………….Nơi cấp:….

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………….……… …….………………………………………….

Nơi làm việc(nếu có): …………………….……… ……………….…………………………………

Dế yêu liên hệ: …………………….…………… ………………………………………………..

Tôi cam kết những nội dung tiếp trong tương lai…………………. …………………….……………………………

1………………….………………..………………… …………………..……………………………

2………………….………………..………………… …………………..……………………………

3………………….………………..………………… …………………..……………………………

4………………….………………..………………… …………………..……………………………

5………………….………………..………………… …………………..……………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..…………………… ………………..……………………………

2………………….………………..…………………… ………………..……………………………

Người lập biên bản
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người cam kết
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết giấy cam kết

1. Giấy cam kết là gì?

Giấy cam kết là loại văn bản có giá trị pháp lý giữa hai bên ký cam kết, nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải phụ trách trước pháp lý.

Giấy cam kết có giá trị hiệu lực pháp lý khi có chữ kí của hai bên cam kết, đã được công chứng hay xác nhận trước cơ quan pháp lý.

2. Phần nội dung cam kết

Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân hoặc tổ chức gồm có: Nội dung cam kết, thời gian tiến hành cam kết, đề nghị khác……..

Ví dụ:

 • Đã tiến hành đầy đủ những nghĩa vụ Thuế VAT với cơ quan nhà nước;
 • Thanh lý mọi hợp đồng đã ký kết với những tổ chức, cá nhân;
 • vẫn chưa mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào;
 • tiến hành nghĩa vụ với người lao động;
 • không tồn tại nợ nần với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào
 • Bản cam kết sẽ phải gửi đến cá nhân hay tổ chức liên quan trực tiếp đến bản cam kết.

3. Thông tin của cá nhân/tổ chức viết bản cam kết

 • Tên cá nhân/tổ chức: ghi rõ tên của cá nhân hoặc tổ chức tham gia cam kết.
 • Mã số Thuế VAT (nếu có): ghi rõ mã số Thuế VAT của cá nhân hoặc tổ chức, cơ quan.
 • Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD: ghi rõ số minh chứng nhân dân đối với cá nhân hoặc giấy phép Sale đối với tổ chức, cơ quan.
 • Ngày cấp: ghi rõ ngày cấp CMND hoặc ĐKKD.
 • Nơi cấp: ghi rõ nơi cấp CMND hoặc ĐKKD.
 • Địa chỉ cư trú/trụ sở: ghi rõ địa chỉ thường trú của cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở của tổ chức.
 • Nơi làm việc(nếu có): ghi rõ địa chỉ công ty làm việc, tên công ty.
 • Dế yêu liên hệ: ghi rõ số Dế yêu của cá nhân hoặc của tổ chức.

Trong phần nội dung ghi rõ những nội dung về những vấn đề cần cam kết. sau cuối ghi rõ trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên và ký xác nhận.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *