Mẫu giấy mời dự Đại hội Chi bộ là mẫu giấy mời được thiết kế để mời những đại biểu tới dự buổi Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nội dung giấy mời cần nêu rõ thời gian, nội dung, lý do tổ chức đại hội để những hội viên có sự chuẩn bị chu đáo.

Đây là mẫu giấy mời được sử dụng rất phổ biến hiện nay, nếu có nhu cầu sử dụng thì lưu lại ngay để tiết kiệm thời gian soạn thảo. Sau khi mời đại biểu, những bạn cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm mẫu kịch bản, nghị quyết, báo cáo Đại hội Chi bộ.

Mẫu giấy mời Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026

  • Giấy mời dự Đại hội Chi bộ – Mẫu 1
  • Giấy mời dự Đại hội Chi bộ – Mẫu 2
  • Giấy mời dự Đại hội Chi bộ – Mẫu 3

Giấy mời dự Đại hội Chi bộ – Mẫu 1

ĐẢNG UỶ XÃ ……………

CHI BỘ TRƯỜNG …………..

Số: …………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày….tháng….năm…

GIẤY MỜI
về sự việc dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ ……… – …….

Được sự nhất trí của Đảng ủy xã …………….., Chi bộ ………………………. tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ ………-……………..; Đại hội nhằm đánh giá tổng kết Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì …………-……… và xây dựng Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì …….-…….

* Thành phần:

– Ở xã trân trọng kính mời:

+ Thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, thường trực Ủy ban nhân dân, thường trực UBMTQ xã, Ban công an.

– Ở trường kính mời:

+ Toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ

+ Đảng viên đã nghỉ hưu và chuyển trường trong năm học ……………. – ……….

* Thời gian: Một buổi, từ ………. giờ, ngày ……. tháng …….. năm ……………….

* Địa điểm: Tại…………………………………………….……………….……….

Kính mong sự có mặt của quý đại biểu!

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu VT;

TM. CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Giấy mời dự Đại hội Chi bộ – Mẫu 2

ĐẢNG UỶ XÃ ……………

CHI BỘ TRƯỜNG …………..

Số: …………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

…., ngày….tháng….năm…

GIẤY MỜI
Dự đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
——-

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy phường………..; Chi bộ trường Tiểu học …………. tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC……………….

1.Triệu tập: Toàn bộ đảng viên trong chi bộ về dự Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Nội dung: Dự đại chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 7h40, ngày…………………….

4. Địa điểm: Phòng Hội đồng Giáo dục trường Tiểu học ………..

Ghi chú: Khi đi nhớ mang theo thẻ đảng viên./.

Nơi nhận:

– những đảng viên;

– Lưu chi bộ.

T.M CHI BỘ

BÍ THƯ

(đã ký)

Giấy mời dự Đại hội Chi bộ – Mẫu 3

ĐẢNG BỘ HUYỆN……………

ĐẢNG ỦY CQ CHÍNH QUYỀN ………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: …………………

…………., ngày….tháng….năm…

GIẤY MỜI
Dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ ……… – …..….

triển khai kế hoạch số….., ngày…………. của Ban thường vụ huyện ủy ……….; triển khai kế hoạch………… của Đảng ủy cơ quan chính quyền “Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ ……

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY HUYỆN

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

1. Thành phần

– Đại diện thường trực huyện ủy;

– Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực Ban tổ chức Huyện ủy;

– những đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ;

– những bí thư Chi bộ trực thuộc huyện ủy;

2. Thời gian: bắt đầu vào lúc…..ngày…..tháng…. năm…………

3. Địa điểm:…………………………………………………….

4. Nội dung: Dự đại hội điểm Chi Bộ ……………………

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu VT;

TM. CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *