Mẫu giấy mời là một trong những loại văn bản thông dụng trong hoạt động tổ chức, quản lý của mọi tổ chức, công ty, doanh nghiệp.

Việc chuẩn bị những mẫu giấy mời là việc cực kì thiết yếu để tổ chức một cuộc họp, một buổi hội nghị thành công. Trong bài viết dưới đây, Download.vn xin được sẻ chia với những bạn mẫu giấy mời mới nhất được phát hành theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP do Chính phủ phát hành ngày 05/03/2020. Mời những bạn cùng theo dõi.

Mẫu giấy mời mới nhất 2021

  • Mẫu chung giấy mời mới nhất
  • Mẫu giấy mời họp trong công ty
  • Mẫu giấy mời dự hội nghị
  • Mẫu giấy mời họp mặt cuối năm
  • Mẫu giấy mời tham gia giảng dạy
  • Mẫu giấy mời họp phụ huynh
  • Hướng dẫn cách viết mẫu giấy mời

Mẫu chung giấy mời mới nhất

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

Số:…/GM-…3 ..4…, ngày… tháng… năm…

GIẤY MỜI
…………5…………..

………..2…………. trân trọng kính mời:………………..6………………

Tới dự …………………………………………..7 …………………………….

……………………………………………………………………………………..

Chủ trì:………………………………………………………………………….

Thời gian:………………………………………………………………………

Địa điểm:……………………………………………………………………….

………………………………………………….8 ……………………………./.

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…910.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Mẫu giấy mời họp trong công ty

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

Số:…/GM-…3 ..4…, ngày… tháng… năm…

GIẤY MỜI HỌP

——— (5) ———

….. (2) ……………………………… trân trọng kính mời:

Ông (bà) ………………………………. (6) ĐT: ………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………

Tới dự ………………………………………. (7) ………………………….

Thời gian:……………………………………………………………………

Địa điểm: ……………………………………………………………………

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…910.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

 

Mẫu giấy mời dự hội nghị

BND TỈNH …………………
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ……………./GM-SGDvàamp;ĐT

……….., ngày…tháng…năm…

GIẤY MỜI
về sự việc tham gia và lãnh đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

…………………………………. (2)………………………………

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

Đồng chí …. (3) …………………………………………………………..

Vào lúc: … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

Đến tại: ……………………………………………………………………..

Để tham gia và lãnh đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

Như thành phần mời;
– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC (4)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ghi trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị.

(2) Nêu vắn tắt mục đích, ý nghĩa sâu sắc cuộc họp/hội nghị.

(3) Ghi rõ họ và tên, chức vụ của người được mời họp

(4) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, phía bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu giấy mời họp mặt cuối năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o——-

GIẤY MỜI HỌP MẶT CUỐI NĂM

Trân trọng kính mời:………………………

Đến tham gia buổi meeting cuối năm……

Thời gian:……………………………………….

Địa điểm:………………………………………….

Kinh phí tổ chức:…………………………….

Rất mong được sự có mặt của bạn tại buổi meeting để buổi meeting thành công đẹp đẽ. Mọi liên quan vẫn chưa rõ đề nghị bạn liên hệ Ban tổ chức theo những số Smartphone sau:……………………….

Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi meeting kính mong thông báo với Ban tổ chức để tiện sắp xếp.

 

…………., ngày….tháng….năm….

 

T/M ban lãnh đạo
Trưởng phòng nhân sự
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy mời tham gia giảng dạy

TRƯỜNG ĐH ____________
——&——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o—-

GIẤY MỜI THAM GIA GIẢNG DẠY

Kính gửi: …………………………………….

Chủ nhiệm khoa ……………………

Kính mời ………………tham gia giảng dạy:

Môn………………………………………………

Cho lớp cao học: …………………………

Ngành:………………………………………

Chuyên ngành: …………………………

Số tiết: Lý thuyết: ……… ( ……đvht);

Bài tập/Thực hành: ………… ( ……đvht)

Thời gian giảng dạy: Từ ngày tháng năm 200 đến ngày tháng năm 200

(Thời khoá biểu kèm theo).

Mong ……… thu xếp thời gian để giảng dạy cho lớp cao học nói trên.

Xin trân trọng cám ơn.

  ……., ngày… tháng… năm… 20….
  CHỦ NHIỆM KHOA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy mời họp phụ huynh

PHÒNG GD & ĐT …..
TRƯỜNG ………
————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): ……………

Phụ huynh em: ..……… Học lớp:………

Đúng vào lúc ……….…. ngày …. tháng ….. năm 20……….

Đến tại văn phòng Trường ………………….

Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học viên trong năm học ……

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

  ……, ngày … tháng … năm ……..
  GVCN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết mẫu giấy mời

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức phát hành giấy mời.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức phát hành giấy mời.

4 Địa danh.

5 Trích yếu nội dung cuộc họp.

6 Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

7 Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

8 những vấn đề cần lưu ý.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

10 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *