Mẫu C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là biểu mẫu được phát hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 về lĩnh vực thu nộp ngân sách nhà nước.

Đây là mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất theo quy định hiện hành. Và là thủ tục rất cần thiết khi lập Tờ khai VAT môn bài. Vậy tiếp sau này là nội dung chi tiết mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Không ghi vào khu vực này

 

      Mẫu số 02
Ký hiệu: C1-02/NS
Mã hiệu: …………
Số: ……………..

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐

Loại tiền: VND ☐ USD ☐ Khác:…..

Số tham chiếu: ………………….

Người nộp VAT: …………………………… Mã số VAT: …………

Địa chỉ: …………………………………………………………………

……………….Quận/Huyện: ………………. Tỉnh, TP: ……………

Người nộp thay: ………………………………………………………

Địa chỉ:…………………….Quận/Huyện: ……. Tỉnh, TP: …………

Đề nghị NH/KBNN: …………………………………….. trích TK số: ………… hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tạm thu ☐ TK tịch thu hoàn VAT GTGT ☐

vào tài khoản của KBNN:……………. Tỉnh, TP: ……………………

Mở tại NH ủy nhiệm thu: ……………………………………………

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước ☐ Thanh tra tài chính ☐

Thanh tra Chính phủ ☐ Cơ quan có thẩm quyền khác ☐

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………

Phần giành riêng cho người nộp VAT ghi

Phần giành riêng cho NH ủy nhiệm thu/NH phi hp thu/KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo/Mã đnh danh hồ sơ (ID)

Kỳ VAT/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung những khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

S tiền VND

chương

NDKT (TM)

ĐBHC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………….

PHẦN giành riêng cho KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………………………

Nợ TK: ………………………….

Có TK: …………………………..

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày….tháng….năm….

NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày……tháng……năm……

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

 

 

(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *