Do tình hình dịch Covid-19 ra mắt ngày càng phức tạp, một số nơi đã cách ly xã hội, mọi người dân chỉ ra đường khi có chuyện cấp bách. Và tiếp về sau chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho những bạn mẫu đơn xác nhân đi lại do công việc.

Đây là một mẫu giấy tờ cực kì thiết yếu cho những người ra ngoài vì công việc thiết yếu. tiếp về sau, chúng tôi mời những bạn cùng xem thêm 3 mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19:

Mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19

  • Giấy thông hành qua chốt kiểm dịch Covid-19
  • Giấy xác nhận đi lại mùa dịch Covid-19
  • Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc

Giấy thông hành qua chốt kiểm dịch Covid-19

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN …………..

Số:…/UBND-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

GIẤY XÁC NHẬN CHO PHƯƠNG TIỆN RA NGOÀI THÀNH PHỐ

– Cấp cho xe: ……………………………………………………………………….

– Biển số xe: ………………………………………………………………………..

– Chủ xe: ……………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

– Số Smartphone: ……………………………………………………………………..

– Số người đi trên xe: …………………………………………………………….

– Nơi đến: …………………….. Lý do: …………………………………………..

– Được ra thành phố: Từ …. giờ , phút, ngày …… …../2021 đến …. giờ…. phút, ngày ……/….2021.

Yêu cầu những người đi trên xe, sau khi về thành phố phải chấp hành cách ly 21 ngày theo quy định của ngành y tế./.

 

….., ngày … tháng … năm 2021

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Giấy xác nhận đi lại mùa dịch Covid-19

….…………………………..
………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY XÁC NHẬN ĐI LẠI

Công ty…………… – Là một Công ty Thương mại điện tử đã có trên 13 năm kinh nghiệm bán hàng trực tuyến chuyên cung ứng những mặt hàng thiết yếu như đồ gia dụng, thiết bị y tế, lương thực thực phẩm,… với dịch vụ bán hàng, Ship hàng và thu tiền tận nhà trên toàn quốc.

Vì lý do đáp ứng nhu cầu Ship hàng tận nhà cho người tiêu dùng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên thương mại điện tử luôn phục vụ bán hàng và thu tiền tận nhà cho người tiêu dùng, nên bằng công văn này, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho:

Nhân viên: …………………………… Phòng ban:…………………………………….

Được cử đi Ship hàng cho người tiêu dùng tận nhà theo những đơn hàng người tiêu dùng đã đặt hàng trên website:…………… của chúng tôi hoặc đã đặt hàng qua số Smartphone tại TP Hà Nội:……… và tại TP Hồ Chí Minh: …………….

 

……, ngày … tháng … năm 2021.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

GIẤY XÁC NHẬN

ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Họ tên (ghi chữ in hoa):……………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………Ngày cấp:……………………. Nơi cấp:…………………………………

Số Smartphone nhà:…………………………………………………………… Số ĐTDĐ:…………………………….

Hiện đang làm việc tại:………………………………….. Công ty………………………………………

Chức danh/chức vụ:…………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan:……………………………………………………………………

Smartphone liên lạc:……………………………………..

Xác nhận (Lý do xác nhận đi làm việc bên phía ngoài): Đi lại bên phía ngoài để làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa đến những người tiêu dùng đã đặt mua hàng trên website Công ty

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng thực sự, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp lý.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/CÔNG TY

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *