Mẫu kế hoạch cá nhân của Hiệu trưởng trường Mầm non là bảng kế hoạch hoạt động theo từng tuần, từng tháng của cá nhân Hiệu trưởng.

Trong bảng kế hoạch cá nhân đưa ra những nhiệm vụ, mục tiêu trong cả năm, theo từng tháng và từng tuần. Ngoài ra trong bảng kế hoạch cá nhân của giáo viên còn đưa ra những thuận lợi, khó khăn trong quy trình giảng dạy nhằm thúc đẩy hoạt động dạy và học trong nhà trường ngày càng tốt hơn. tiếp về sau là nội dung chi tiết mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu tại đây.

Kế hoạch cá nhân Hiệu trưởng trường Mầm non – Mẫu 1

SỞ GDvàamp;ĐT ……….

TRƯỜNG MN ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

……..ngày…tháng …năm…...