Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2020 – 2021 được thầy cô chủ nhiệm lập ra vào dịp đầu năm mới học, nhằm lên kế hoạch giảng dạy cho từng tuần, từng tháng trong năm. 

tiếp sau này mời quý thầy cô cùng xem thêm 4 mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm để xây dựng kế hoạch giảng dạy thật chu đáo, mang lại những tiết học có ích cho những em để nâng cao chất lượng học tập. Bên cạnh đó, thầy cô hoàn toàn có thể xem thêm thêm mẫu đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm mới, 20 tình huống sư phạm thường gặp giành cho giáo viên chủ nhiệm.học 2020 – 2021.

Kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2020 – 2021

  • Kế hoạch công tác chủ nhiệm giáo viên Tiểu học
  • Kế hoạch công tác chủ nhiệm của giáo viên THCS
  • Kế hoạch công tác chủ nhiệm của giáo viên THPT
    • Kế hoạch công tác chủ nhiệm THPT – Mẫu 1
    • Kế hoạch công tác chủ nhiệm THPT – Mẫu 2

Kế hoạch công tác chủ nhiệm giáo viên Tiểu học

PHÒNG GDvàamp;ĐT…
Trường….
____

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

……,ngày …tháng…năm 20…

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Năm học 20… – 20…

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học phát hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo.

Căn cứ ……………………………. về sự việc phát hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn…………….

Căn cứ trên những kết quả đạt được và thực tiễn khó khăn hạn chế, Trường TH…………………..xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 2019 – 2020 trên cơ sở tiếp thu, tiến hành vận dụng kế hoạch năm học 2019 – 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo…………..như sau:

I/ tính chất TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

Đội ngũ làm công tác chủ nhiệm hầu hết là những giáo viên trẻ có sức khoẻ tốt nhiệt tình công tác, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao.

Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của Ban đại diện cha mẹ học viên những lớp, Ban đại diện cha mẹ học viên của trường.

2. Khó khăn:

Đội ngũ GVCN về nhận thức, quan điểm vẫn chưa đồng bộ, dẫn đến sự phối hợp giáo dục học viên đôi khi vẫn chưa chặt chẽ và kịp thời.

Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên sự quan tâm đến học tập của con em vẫn chưa đúng mức. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nên tác động không nhỏ đến việc đảm bảo duy trì sĩ số và chất lượng giáo dục toàn diện đối với học viên.

tiến hành cuộc vận động “Hai không”, yêu cầu đánh giá học viên nghiêm túc, đúng quy chế sẽ tác động không nhỏ đến tư tưởng của một số học viên học lực yếu, kém ý thức vẫn chưa cao hoàn toàn có thể dẫn đến tình trạng bỏ học, đây là trở ngại không nhỏ đến công tác duy trì sĩ số và giáo dục học viên riêng biệt.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Đối với giáo viên chủ nhiệm:

– Phối hợp với phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học viên của lớp có kế hoạch và những giải pháp cụ thể về quản lý giáo dục học viên.

– Thường xuyên gần gũi, tâm sự với học viên để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của những em. Có những biện pháp cụ thể để giúp đỡ học viên học tập, vận động những em chuyên cần đến lớp, đảm bảo duy trì sĩ số đến cuối năm.

– Quản lý tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ, tập thể dục giữa giờ, công tác trực nhật dọn dẹp, công tác lao động, tham gia học tập, rèn luyện thân thể, những trào lưu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của lớp.

– Chủ động trao đổi với đồng nghiệp, giáo viên bộ môn để kịp thời nắm bắt nề nếp từng ngày và tinh thần học tập của lớp chủ nhiệm.

– Chủ động phối hợp với Tổng phụ trách đội, những tổ chức Đoàn thể trong nhà trường để tổ chức những hoạt động giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học viên.

– Sắp xếp thời gian đi thực tiễn đến gia đình học viên tìm hiểu hoàn cảnh, xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa thầy và trò để có biện pháp giúp đỡ, giáo dục tương thích với từng đối tượng.

2. Đối với nhà trường và những đoàn thể:

– Tổ chức thi đua theo những chủ đề trong năm học, nhằm xây dựng không khí thi đua sôi nổi trong dạy & học; Với phương châm: Học vui , vui học. Phối hợp với chuyên môn nhà trường trong những kỳ hội giảng, tạo sự đồng bộ trong quy trình dạy học.

– Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học viên trong việc giáo dục ý thức, tinh thần thái độ học tập, giáo dục ý thức chấp hành pháp lý của học viên.

– chỉ huy đoàn thanh niên, đội thiếu niên tổ chức tốt những hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, công tác kế hoạch nhỏ, những hoạt động từ thiện để giáo dục nhân cách học viên.

– Chú trọng công tác tổng kết, sơ kết đánh giá kịp thời, công minh nhằm thúc đẩy động cơ thi đua trong dạy và học; Đồng thời để ý công tác điều chỉnh kế hoạch cho tương thích với thực tiễn và đạt tác dụng cao.

– Hướng dẫn việc làm hồ sơ chủ nhiệm theo đúng quy chế, update những thông tin vào những loại hồ sơ, tránh hình thức, đối phó.

3. Cơ cấu tổ chức:

– Hiệu trưởng – Tổ trưởng tổ chủ nhiệm.

– Phó Hiệu trưởng – Tổ phó tổ chủ nhiệm.

– Tổng phụ trách đội – Tổ phó tổ chủ nhiệm.

– GVCN những lớp – Thành viên.

– Tổ chủ nhiệm 02 tháng họp 01 lần. Họp bất thường khi có công việc đột xuất.

III. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG

Tháng 08/20…

Chủ điểm

“Chào mừng năm học mới và truyền thống nhà trường”.

Nội dung

– Vận động học viên đến lớp.

– Tổ chức lao động dọn dẹp trường lớp.

– Ổn định công tác tổ chức; giáo dục truyền thống.

– Tổ chức tập dượt đội hình chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

– Tham gia lễ khai giảng năm học.

– Ổn định tổ chức lớp (chọn, cử cán bộ lớp, tổ…)

– Tìm hiểu truyền thống đẹp đẽ của nhà trường.

– Lao động tu sửa trường lớp hoặc hoạt động làm sạch trường, lớp học.

– Giáo dục, thực hành dọn dẹp răng miệng.

– Phối hợp với TPT Ðội tổ chức Ðại hội Liên, Chi đội TNTP HCM

– Xây dựng và phổ biến nội quy, nề nếp học tập ở trường, ở nhà. Xây dựng những chỉ tiêu phấn đấu cho từng lớp.

– Đánh giá kết quả hoạt động tháng 8.

Tháng 09/20…

Chủ điểm

“Chào mừng Ngày khai trường – Tháng an toàn giao thông”

Nội dung

– Tổ chức hát những bài hát về mùa thu khai trường; Tuyên truyền và hướng dẫn về an toàn giao thông khi tới trường.

– Họp phụ huynh, GVCN tìm hiểu làm quen với gia đình học viên.

– Hướng dẫn tiến hành nề nếp sinh hoạt và học tập.

– Phát động thi đua chào mừng đại hội liên đội, đại hội Đoàn

– Triển khai những nội dung của trào lưu thi đuaXây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực.

– Tổ chức ký cam kết tiến hành “An toàn giao thông”

– Kiểm tra nề nếp lớp.

– Tìm hiểu những nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu chính của năm học mới, hướng phấn đấu của bản thân và tập thể lớp trong năm học mới.

– Đánh giá kết quả hoạt động tháng 9

Tháng 10/ 20…

Chủ điểm

CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI

Nội dung

– Cho học viên tìm hiểu về chủ điểm: 20/10. Nghe và hát những ca khúc về mẹ, về phụ nữ Việt Nam anh hùng.

– Tiếp tục xây dựng, củng cố những nền nếp hoạt động cho học viên – đội viên. Chú trọng công tác lao động tu sửa, giữ dọn dẹp lớp học sân trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

– Phát động tuần lễ “ dạy tốt – học tốt” chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

– Tham gia đại hội chi đoàn, liên đội

– Thăm gia đình học viên theo kế hoạch;

– Hoàn thành việc điểm danh/ tháng; hồ sơ GVCN;

– Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với HT

– Lập kế hoạch hoạt động của GVCN theo tình hình của lớp

– phối kết hợp với TPTĐ tổ chức cho hs: Sinh hoạt kỷ niệm Ngày PNVN (ngày 20/10/1930 – 20/10/2018): Viết bài chủ đề Mẹ, học 1 số bài hát về mẹ, cô giáo.

– Đánh giá kết quả hoạt động tháng 10.

Tháng 11/20…

Chủ điểm

KÍNH YÊU THẦY CÔ

Nội dung

– Tổ chức trào lưu thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11 với những nội dung: Học tập, văn hoá, văn nghệ, TDTT. Giáo dục truyền thống tôn sư, trọng đạo.

– Theo dõi nề nếp, chuyên cần, vận động kịp thời.

– Hoàn thành quỹ Bảo hiểm y tế học viên.

– Nghe giới thiệu về đội ngũ thầy, cô giáo trong trường.

– Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20 – 11

– Giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

– Giáo dục môi trường.

– Đánh giá kết quả hoạt động tháng 11.

Tháng 12/20..

Chủ điểm

ƯỚNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Nội dung

– Tuyên truyền, giáo dục truyền thống Quân đội và truyền thống dựng nước – giữ nước của dân tộc Việt Nam.

– Tiếp tục những hoạt động thi đua, lao động tu sửa, cải tạo cảnh quan môi trường. Phối hợp tích cực với những tổ chức: Đoàn TN, Đội thiếu niên, Ban đại diện CMHS Tổ chức những buổi hoạt động ngoại khoá theo chủ đề.

– Tìm hiểu về anh hùng Phạm Văn Hai. Tổ chức thăm hỏi gia đình Liệt sĩ Phạm Văn Hai

– Tổ chức hội vui học tập chuẩn bị thi HKI. Hoặc giáo dục môi trường.

– Nghe nói chuyện về anh bộ đội Cụ Hồ

– Đánh giá kết quả hoạt động tháng 12.

Tháng 1, 2 /20…

Chủ điểm

“Mừng đảng, mừng xuân”

Nội dung

– Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết học kỳ I; Trên cơ sở đó có sự điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho tương thích.

– Học tập những điều cần làm trong ngày Tết cổ truyền.

– Tổ chức Tham quan ngoại khoá cho học viên thăm những bảo tàng hoặc những di tích lịch sử, di tích văn hóa.

– Giáo dục an toàn giao thông.

– Giáo dục dọn dẹp răng miệng

– Đánh giá kết quả hoạt động tháng 1, 2.

– Tổ chức kỳ nghỉ tết nguyên đán đúng kế hoạch, an toàn, tiết kiệm.

Tháng 03/20…

Chủ điểm

YÊU QUÝ MẸ VÀ CÔ GIÁO

Nội dung

– Phối hợp với đoàn TN, Công đoàn tổ chức cho học viên tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về ý nghĩa sâu sắc lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

– Phát động trào lưu thi đua lập thành tích mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

– Tổ chúc tìm hiểu ngày xây dựng Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3

– Giáo dục quyền trẻ em

– Giáo dục an toàn giao thông.

– Đánh giá kết quả hoạt động tháng 3.

Tháng 04/20…

Chủ điểm

HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

Nội dung

– Ôn lại lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4 thống nhất tổ quốc, giáo dục truyền thống tự hào của dân tộc, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tổ chức đợt thi đua giành nhiều điểm tốt với hình thức “Tiến về sài thành”

– để ý công tác giáo dục đạo đức cho HS, giáo dục học HS riêng biệt.

– Tổ chức cho HS sưu tập tranh, ảnh học tập và hoạt động của thiếu nhi những nước trong khu vực và trên trái đất.

– Văn nghệ chào mừng ngày 30-4 và 1-5

– Đánh giá kết quả hoạt động tháng tư.

Tháng 05/20…

Chủ điểm

“Ngàn hoa dâng Bác”.

Nội dung

– Phát động thi dua cuối năm học, lập thành tích dâng Bác Hồ kính yêu.

– Tổ chức Hội vui học tập phục vụ cho ôn tập cuối năm.

– Thi tìm hiểu về thời niên thiếu của Bác Hồ.

– Tìm hiểu truyền thống Ðội TNTP Hồ Chí Minh.

– Tổ chức tổng kết năm học đúng quy định, chính xác.

– Phối hợp với đoàn xã chuẩn bị kế hoạch cho học viên hoạt động hè tại địa phương.

– Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ 19/5.

– Đánh giá kết quả hoạt động tháng 5.

Tháng 6, 7/20…

Chủ điểm

“Hè, vui khỏe, có ích”.

Nội dung

– Tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 01.6; ôn lại truyền thống kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

– Đề xuất với xã Đoàn, chi Đoàn tiến hành kế hoạch ôn tập văn hóa; rèn cho học viên hoạt động hè tại địa phương.

– Đánh giá việc rèn luyện đối với HS có học lực, hạnh kiểm yếu; lập danh sách đề nghị hiệu trưởng phê duyệt và xét cho lên lớp.

Trên đây là kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 20… – 20… của trường ………. Giáo viên chủ nhiệm – công tác chủ nhiệm có vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục toàn diện và hình thành nhân cách học viên, là yếu tố quan trọng thúc đẩy những hoạt động của nhà trường phát triển nhằm từng bước nâng cao chất lượng và tác dụng giáo dục.

Vì vậy, đề nghị toàn bộ cán bộ, giáo viên của trường nêu cao tinh thần trách nhiệm thi đua dạy thật tốt học thật tốt để xây dựng trường …………. ngày càng vững mạnh theo phương châm “Thầy cô mẫu mực, học viên tích cực, trường học thân thiện”.

………..

Kế hoạch công tác chủ nhiệm của giáo viên THCS

PHÒNG GDvàamp;ĐT…
Trường….
——–
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

….., ngày …tháng…năm 20…

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

I. tính chất TÌNH HÌNH LỚP CHỦ NHIỆM

1. tính chất

– Sĩ số: …………. – Nữ: …..HS (…%) – Nam: … HS (….%)

– Đoàn viên/Đội viên: …/…..

– Lưu ban:

Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt Họ tên HS Ghi chú
Con liệt sĩ    
Con thương binh    
học viên khuyết tật (ghi rõ tình trạng khuyết tật vào cột ghi chú)    
Gia đình khó khăn (ghi rõ hoàn cảnh vào cột ghi chú)    
Có vấn đề về sức khỏe (ghi rõ bệnh vào cột ghi chú)    

Học sinh cần đặc biệt quan tâm (ghi rõ biểu hiện vào cột ghi chú)

 

 

2. Phân tích tình hình lớp:

(Ghi rõ những thuận lợi, khó khăn về: chất lượng học viên, đội ngũ cán bộ lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sự hỗ trợ của CMHS … , trình độ học viên, hoàn cảnh học viên, học viên có cá tính…..)

* Thuận lợi:

– Cán bộ lớp chủ động, biết sắp xếp và hoàn thành công việc đúng thời hạn, có tác dụng

– Giáo viên tâm huyết, bám sát tình hình học viên

– CMHS nhiệt tình ủng hộ những hoạt động của lớp, trường, quan tâm đến những con

* Khó khăn:

– Một số phụ huynh vẫn chưa hợp tác với giáo viên trong việc đôn đốc và dạy bảo con, còn nuông chiều, vẫn chưa nghiêm khắc với những khuyết điểm của con

– Chất lượng học viên không đồng đều, nhiều học viên trung bình, tiếp thu bài chậm, vẫn chưa triệu tập, hay quên

– học viên có cá tính:

+.………..: mải chơi, thích ăn diện, hay đánh son phấn, giao lưu rộng với những bạn lớp khác và những anh chị lớp lớn

+ ……………: Từ trường quốc tế chuyển vào, vẫn vẫn chưa bắt kịp với không khí học tập của lớp, bất hợp tác với giáo viên, không tham gia hoạt động nhóm với những bạn

….…………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………..

3. Kết quả năm học trước:

+ Học lực:

Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém
  SL % SL % SL % SL % SL %
                     

+ Hạnh kiểm:

Sĩ số Tốt Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
                     

III. ĐĂNG KÍ THI ĐUA NĂM HỌC 20…- 20….

1. Danh hiệu tập thể lớp:

….………………………………………………………………………………………

2. Kết quả giáo dục học viên:

– Học lực:

+ Học lực:

Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém
  SL % SL % SL % SL % SL %
                     

+ Hạnh kiểm:

Sĩ số Tốt Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
                     

– Số lượng học viên đạt HSG cấp Quận:

– Số lượng học viên đạt HSG cấp TP:

– Số lượng học viên giành giải những cuộc thi khác:

– Thi vào 10 (giành cho K9):

+ Điểm TB môn Văn: ………… Điểm TB môn Toán: ………………

3. Công trình măng non: (dọn dẹp hành lang, lớp học; chăm sóc bồn cây; hỗ trợ công tác phòng thí nghiệm; hỗ trợ sắp xếp sách tại phòng thư viện …)

– dọn dẹp hành lang, lớp học; sắp xếp sách tại phòng thư viện

4. Hoạt động sáng tạo: GVCN lựa chọn 1 hoạt động có tính sáng tạo (hoàn toàn có thể tiến hành trong và ngoài trường). Ghi rõ tên hoạt động và mô tả sơ qua về ý tưởng phát minh cho hoạt động đó.

– Chuyên đề: “Giáo dục giới tính và chăm sóc sức khỏe vị thành niên”: phối kết hợp với phòng tâm lý tuổi hồng tổ chức cho học viên trao đổi, tranh luận.

IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG: GVCN căn cứ vào kế hoạch hoạt động của nhà trường, Đội TNTP Hồ Chí Minh và tình hình lớp để ây dựng kế hoạch tháng.

Tháng/ năm

Kế hoạch

Nội dung tiến hành

 

 

 

 

 

 

8/20…..

Ổn định tổ chức lớp

Kiểm tra danh sách, số lượng học viên năm học mới

Phân công nhiệm vụ đội ngũ cán bộ lớp, ban chỉ huy chi Đội

Thông báo thời khóa biểu

Thống kê số học viên có hoàn cảnh đặc biệt cần quan tâm theo dõi

Triển khai dạy nội quy nhà trường

Tổ chức giảng dạy nội quy nhà trường

Yêu cầu học viên kí cam kết thực hiên nội quy nhà trường

tranh luận quy định riêng của lớp về xử lý vi phạm nội quy

Triên khai dạy truyền thống nhà trường

Tổ chức cho học viên tham quan phòng truyền thống

Thông báo kết quả của trường trong năm học 20…..- 20…..

Dạy học viên biết tự hào về truyền thống nhà trường

9/20…..

Khai giảng năm học mới

 

Tham gia những hoạt động của nhà trường

Ổn định nề nếp, học tập, kỉ luật

Phân công cán sự bộ môn theo dõi tình hình học tập, có kế hoạch giúp đỡ học viên yếu kém

Họp CMHS

Thông báo tình hình lớp năm học 20…..-20…..

Đề ra phương hướng hoạt động năm học

Tổ chức vui Tết trung thu

phối kết hợp với ban đại diện CMHS

Hướng ứng tháng ATGT

Giáo dục học viên có ý thức tiến hành nghiêm túc luật lệ ATGT, kí cam kết

10/20…..

Tổ chức cho HS đi tham quan

Theo kế hoạch của nhà trường

Tổ chức chuyên đề

tranh luận chủ đề: “Làm thế nào để học tập tốt theo lời Bác dạy”

Sơ kết giữa kì

Gửi điểm, thông báo HK cho CMHS và lấy ý kiến phản hồi

11/20…..

Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tham gia những hoạt động: văn nghệ, làm báo tường…

Sinh hoạt theo chủ đề: “Tôn sư trọng đạo”

Đăng kí “Tháng học tốt, tuần học tốt”

12/20…..

Ôn tập và kiểm tra HKI

Hướng dẫn HS làm đề cương và ôn tập

Sơ kết HKI

Họp CMHS, Thông báo kết quả học lực, hạnh kiểm HKI

Sơ kết trên lớp: Tuyên dương, khen thưởng học viên đạt HSG, HSTT, hs chịu khó vươn lên trong học tập, cán bộ lớp…

SH theo chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn”

Thi tìm hiểu truyền thống cách mạng ở địa phương

1/20…..

Ổn định nề nếp, học tập đầu HKII

Dựa và kết quả HKI để có kế hoạch và điều chỉnh hợp lý

Nghỉ Tết

học viên ký cam kết nghỉ Tết

SH theo chủ đề: “Mừng Đảng mừng xuân”

Thi tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đảng, viết vẽ ca tụng công ơn của Đảng, vẻ đẹp của quê nhà tổ quốc

2/20…..

Ổn định nề nếp, học tập của học viên sau nghỉ Tết

Đôn đốc học viên tiến hành nếp chuyên cần

Tăng cường kiểm tra việc học bài, làm bài ở nhà

tiến hành trường học “Xanh – Sạch – Đẹp”

Tổng dọn dẹp lớp học, hành lang…

3/20…..

Sơ kết giữa kì

Gửi điểm, thông báo HK cho CMHS và lấy ý kiến phản hồi

 

Hưởng ứng tháng Thanh niên

Tổ chức forum: “Tiến bước lên Đoàn”

4/20…..

SH theo chủ đề kỉ niệm ngày 30/4

Văn nghệ chào mừng ngày 30/4, hội vui học tập

Ôn tập kiểm tra HKII

phối kết hợp với GVBM, có kể hoạch hỗ trợ kỹ năng cho hs yếu kém

5/20…..

Thi học kì

Giáo dục học viên ý thức nghiêm túc, trung thực trong thi cử

Đôn đốc, kiểm tra việc làm đề cương và học bài của học viên

Tổng kết năm học

Họp CMHS: thông báo kết quả rèn luyện Học lực, hạnh kiểm

Phương hướng hoạt động hè 20…..

Liên hoan, tổng kết, trao thưởng cho học viên

VII. KIẾN NGHỊ – ĐỀ XUẤT:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

 

.……… ngày …. tháng năm 20…..

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Kế hoạch công tác chủ nhiệm của giáo viên THPT

Kế hoạch công tác chủ nhiệm THPT – Mẫu 1

SỞ GDvàamp;ĐT………..

Trường…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày….. tháng….. năm…….

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
Năm học 2020 – 2021

Căn cứ Công văn số …………… về sự việc hướng dẫn tiến hành nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2020 – 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo………..;

tiến hành nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, trường THPT ……. xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm với những nội dung như sau:

I. tính chất tình hình

Năm học 2020 – 2021 trường THPT ………. có 18 lớp, Trong số đó: khối 10 có 6 lớp (237 học viên); khối 11 có 6 lớp (236 học viên) và khối 12 có 6 lớp (217 học viên). Tổng số học viên toàn trường là 690.

1. Thuận lợi

– Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối tốt, đảm bảo cho những hoạt động giáo dục.

– Đa số giáo viên tích cực, nhiệt tình, có kinh nghiệm chủ nhiệm và giáo dục học viên.

– Lãnh đạo trường thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện trong những hoạt động giáo dục.

– những lực lượng giáo dục trong nhà trường phối hợp, phối kết hợp chặt chẽ với nhau để tiến hành công tác giáo dục toàn diện cho học viên.

– Ban đại diện Cha mẹ học viên của lớp, của trường phối hợp chặt chẽ với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lí, giáo dục học viên.

2. Khó khăn

– Chất lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đồng đều.

– Một số ít giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa dành nhiều thời gian cho công tác chủ nhiệm; đang có ít kinh nghiệm trong công tác quản lí, giáo dục học viên.

– Địa bàn cư trú của học viên tương đối rộng nên việc đi thăm gia đình học viên của GVCN còn hạn chế.

– Môi trường xã hội xung quanh trường còn tiềm tàng những nguy cơ thiếu lành mạnh, có khả năng tác động đến đạo đức, lối sống của học viên.

II. Mục đích, yêu cầu

– Tổ chức thực hiện tác dụng những cuộc vận động và những trào lưu thi đua gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học viên tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục của nhà trường.

– Tổ chức tốt những hoạt động đầu năm mới học mới, nhất là đối với những lớp 10, nhằm giúp học viên làm quen với thầy cô giáo, bè bạn, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo ra môi trường học tập thân thiện, tích cực và tác dụng của học viên.

– Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác chủ nhiệm, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỉ cương, nền nếp. tiến hành giáo dục kỉ luật tích cực có tác dụng.

– Tăng cường tổ chức những phong trào thi đua học tốt, hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của trào lưu “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kĩ năng sống và kĩ năng hoạt động xã hội của học viên.

– Tổ chức và tham gia ngày càng tốt hơn những hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,… Tăng cường các hoạt động tham quan dã ngoại, giao lưu, tăng cường việc giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cho học sinh.

– Tăng cường các biện pháp giáo dục học sinh chấp hành tốt pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT, ATGT,…

– GVCN tổ chức phát động thi đua trong lớp theo chủ điểm, theo đợt của nhà trường, về tất cả các hoạt động giáo dục. Sơ kết, tổng kết theo đợt, có hình thức khuyến khích, khen thưởng động viên kịp thời các thành viên trong lớp.

– GVCN tổ chức tốt các tiết sinh hoạt chủ nhiệm để quán triệt nội quy, quy định của nhà trường, về tiến hành pháp lý. Xây dựng lớp học thành tập thể gắn bó, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, phát huy khả năng tự giác, tự quản của học viên theo đúng tinh thần đổi mới phương pháp giáo dục. Định hướng nhằm giúp những em thể hiện tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn phê và tự phê giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần phong phú, sinh động về nội dung và hình thức, làm cho học viên mong chờ và yêu thích giờ sinh hoạt vào trong ngày cuối tuần.

– GVCN tích cực tham gia Hội thi “ Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp tỉnh học 2020 – 2021.

III. Nội dung tiến hành

1. Những mục tiêu cần đạt được

– Ổn định tổ chức lớp; hoàn thiện hồ sơ chủ nhiệm, quản lí toàn diện học viên của lớp.

– Mỗi GVCN phải xây dựng kế hoạch chủ nhiệm năm học, từng tháng, từng tuần đầy đủ, cụ thể và có tính khả thi.

– tham gia và quản lí học viên sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp vào trong ngày cuối tuần để đánh giá kết quả hoạt động của học viên.

– Thường xuyên tìm ra những biện pháp giáo dục thích hợp với từng đối tượng học viên để giúp đỡ học viên.

– phối kết hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn, với Đoàn thanh niên, với lãnh đạo trường để theo dõi, đánh giá học viên sát sao theo từng tuần và theo lượt thi đua.

– Đảm bảo thông tin 2D thường xuyên giữa chủ nhiệm và lãnh đạo trường.

– Tham gia đầy đủ những hoạt động sinh hoạt chủ nhiệm để rút kinh nghiệm, áp dụng có tác dụng những biện pháp giáo dục.

– Kịp thời tư vấn tâm lí cho học viên khi thiết yếu.

– Tăng cường công tác phối hợp với cha mẹ học viên, đảm bảo duy trì sĩ số lớp. Đối với những học viên có hiện tượng bỏ học phải báo cáo với lãnh đạo trường, Ban Đại diện CMHS và những tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để giúp đỡ và vận động học viên đến trường.

– Trong quy trình làm việc với phụ huynh, học viên phải có biên bản xác nhận cụ thể, rõ ràng.

2. Biện pháp xử lí học viên vi phạm

– Khi học viên vi phạm nội quy trong lớp học tùy theo mức độ giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, chủ động liên hệ với cha mẹ học viên để giáo dục học viên.

– Nếu sau 3 tuần giáo viên chủ nhiệm đã tích cực giáo dục, học viên vẫn chậm tiến bộ hoặc chuyển biến vẫn chưa tích cực thì phối hợp với lãnh đạo trường, Đoàn Thanh niên, Ban đại diện Cha mẹ học viên để phối hợp giáo dục.

– Nếu học viên đã được những lực lượng giáo dục phối hợp nhưng vẫn thiếu cố gắng, chậm sửa chữa khuyết điểm, còn vi phạm nội quy thì giáo viên chủ nhiệm xử lí theo quy trình và trình hồ sơ để nhà trường đánh giá xử lí, kỉ luật.

– Đối với học viên vi phạm nghiêm trọng như: đánh nhau (trong và ngoài nhà trường); mang hoặc sử dụng hung khí, bạo lực học đường, liên quan đến những tệ nạn xã hội (trong và ngoài nhà trường),… thì lãnh đạo trường phối hợp với GVCN và cha mẹ học viên giáo dục kịp thời và tùy theo mức độ vi phạm đề xuất hình thức kỉ luật tương thích.

IV. Công tác tổ chức, hồ sơ chủ nhiệm, thi đua

1. Tổ chức

– Chia tổ, cử tổ trưởng, tổ phó; sắp xếp ban cán sự lớp.

– Lập danh sách, sơ đồ lớp để theo dõi hoạt động của học viên.

– Hoàn thành sơ yếu lí lịch học viên.

– Tổ chức cho học viên lớp học nội quy, ý thức học tập, lao động, hoạt động tập thể, bảo vệ trang thiết bị phòng học, bảo vệ môi trường, tiến hành ATGT, quan hệ giao tiếp.

– GVCN xây dựng nội quy lớp, quy định về khen thưởng, kỉ luật.

– Tổ chức trang trí lớp học theo quy định của trường.

– Tổ chức cho học viên kí cam kết với nhà trường về sự việc tiến hành phòng chống: bạo lực học đường, ma tuý, những tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

2. Hồ sơ sổ sách

– GVCN xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm cá nhân năm học 2020 – 2021 (theo mẫu), đề ra những chỉ tiêu, biện pháp tương thích đặc trưng từng lớp;

– GVCN nhập đầy đủ thông tin vào Sổ chủ nhiệm lớp (trên hệ thống SMAS);

– Sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần: phải có nội dung, phương pháp, đối tượng tiến hành (có hồ sơ lưu).

3. Về công tác thi đua

Cuối năm, căn cứ xếp hạng của lớp chủ nhiệm, GVCN sẽ được tính điểm cộng vào điểm thi đua theo tiêu chuẩn thi đua năm học 2020 – 2021.

* Lưu ý trong công tác chủ nhiệm:

– Trong trường hợp lớp của GVCN có học viên vi phạm phải đưa ra Hội đồng kỉ luật của trường đánh giá xử lí thì cuối học kì (nếu rơi vào học kì I) hoặc cuối năm (nếu rơi vào học kì II), GVCN sẽ bì trừ 10 điểm ở nội dung công tác chủ nhiệm.

– Hội đồng Thi đua, khen thưởng của trường đề nghị tặng giấy khen về công tác chủ nhiệm nếu lớp của GVCN đạt những thành tích sau:

+ Thường xuyên duy trì tốt nề nếp của lớp, lớp đạt thứ hạng từ 1 đến 6 cuối năm học.

+ Phối hợp tốt với lãnh đạo, Ban Đại diện CMHS, phụ huynh học viên vận động được học viên bỏ học quay về lớp.

V. Dự kiến kế hoạch từng tháng

Tháng 9/2020

– Tổ chức cơ cấu tổ, bầu ban cán sự lớp, thành lập đội cờ đỏ.

– Tổ chức buổi tuyên truyền về chứng bệnh covid-19.

– Giáo dục ý thức về tiến hành ATGT.

– Tổ chức học học tập nội quy nhà trường.

– Lao động dọn dẹp môi trường theo kế hoạch của nhà trường. Trồng và chăm sóc bồn hoa.

– Họp cha, mẹ học viên đầu năm.

– Bàn giao cơ sở vật chất lớp học những lớp.

– Khảo sát tình hình và nắm bắt những thông tin, hoàn cảnh của học viên. Lập danh sách học viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn.

– Căn cứ kết quả học tập của học viên năm học trước và hoàn cảnh của học viên, GVCN lập kế hoạch giúp đỡ học viên còn gặp khó khăn, hạn chế.

– Phát động hưởng ứng an toàn giao thông. Tổ chức cho học viên kí cam kết về tiến hành ATGT.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 9.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 9.

– GVCN hoàn thành những kế hoạch và nội dung của sổ chủ nhiệm trên hệ thống SMAS.

Tháng 10/2020

– Tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma túy.

– Thực hiện kế hoạch lao động.

– Tổ chức hoạt động kĩ năng sống cho HS.

– Tuyên truyền về ý nghĩa sâu sắc ngày xây dựng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

– Phát động trào lưu thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (theo kế hoạch của Đoàn trường).

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 10.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 10.

Tháng 11/2020

– Tăng cường công tác giáo dục học viên ý thức “Tôn sư trọng đạo”.

– Tiếp tục phát động thi đua Dạy tốt – Học tốt chào mững ngày Nhà giáo Việt Nam.

– Phát động thi đua giành nhiều điểm tốt, tiết tốt.

– GVCN tiến hành kế hoạch giúp đỡ, giáo dục học viên có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế.

– Xếp loại học lực, hạnh kiểm học viên trong giữa kì.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 11.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 11.

Tháng 12/2020

– Tuyên truyền ý nghĩa sâu sắc ngày xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

– GVCN phối hợp với Đoàn trường phổ biến bài hát truyền thống cách mạng cho HS.

– Giáo dục HS nâng cao ý thức trong học tập chuẩn bị kiểm tra cuối kì.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 12.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 12.

Tháng 01/2021

– Tuyên truyền ý nghĩa sâu sắc ngày truyền thống “học viên – Sinh viên”.

– Tổ chức kiểm tra cuối kì.

– Đánh giá, xếp loại HS cuối kì.

– Họp PHHS học kì I.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 01.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 01/2021.

Tháng 02/2021.

– Tuyên truyền ý nghĩa sâu sắc ngày xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS.

– Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 08/02 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tí) đến hết ngày 20/02/2021 (nhằm ngày 09 tháng Giêng năm Tân Sửu).

– Ổn định lại tình hình giảng dạy; nắm lại sĩ số học viên sau khi nghỉ Tết Nguyên đán.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 02.

– GVCN điểm danh học viên vắng tháng 02/2021.

Tháng 3/2021

– Tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3) cho HS.

– Giáo dục học viên tư tưởng Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, ý thức lập thân, lập nghiệp, tôn trọng và bình đẳng nam nữ. Xây dựng thái độ sáng đạo, tự lực trong học tập, sinh hoạt, lao động, chăm chỉ khéo léo, đảm đang.

– Phát động thi đua lập thành tích kỉ niệm ngày xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Kiểm tra giữa kỳ II.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 3.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 3.

Tháng 4/2021

– Tuyên truyền ý nghĩa sâu sắc ngày giải phóng thống nhất tổ quốc 30/4; giáo dục lòng yêu quê nhà tổ quốc.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng tư.

– Họp PHHS khối 12 (dự kiến ngày 18/4/2021).

– GVCN điểm danh học viên vắng tháng tư/2021.

Tháng 5/2021

– Tuyên truyền ý nghĩa sâu sắc ngày Quốc tế lao động 01/5.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 5.

– Đánh giá, xếp loại học lực, hạnh kiểm HS cuối năm học.

– Hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm cuối năm.

– Họp phụ huynh học viên cuối năm học.

– Tổ chức “ Lễ tri ân và trưởng thành” cho học viên lớp 12.

Trên đây là Kế hoạch công tác Chủ nhiệm năm học 2020 – 2021, tùy vào tình hình thực tiễn lãnh đạo trường hoàn toàn có thể điều chỉnh Kế hoạch sao cho tương thích.

Nơi nhận:
– Lãnh đạo trường;
– ĐTN, CĐ; những TTCM (để phối hợp);
– GVCN lớp;
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

……………………

Kế hoạch công tác chủ nhiệm THPT – Mẫu 2

PHÒNG GDvàamp;ĐT…
Trường….
——–
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

….., ngày …tháng…năm 20…

SỔ KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
NĂM HỌC 20… – 20…

Họ và tên giáo viên: ………………………………………………………………..

Lớp chủ nhiệm: …………………………………………………………………….

I. tính chất TÌNH HÌNH.

1. Tình hình lớp:

+ Tổng số học viên đầu năm mới : …….

Trong số đó:

– Số học viên nam:  
– Số học viên nữ:  
– Con TB; Bệnh binh  
– Con Liệt sĩ  
– Xã, Thôn hỗ trợ ĐBKK  
– Con gia đình có công CM  
– Bị bỏ rơi  
– Hưởng trợ cấp xã hội  
– Con LLVT  
– Con Anh hùng LLVT  
– Khuyết tật  
– học viên thuộc diện hộ nghèo  
– học viên thuộc diện cận hộ nghèo  
– học viên mồ côi cả cha lẫn mẹ  
– học viên cư trú thôn 135 hay 116  
– BHYT (nơi cấp)  
– Lưu ban (nếu có)  
– Đoàn viên  

+ Hạnh kiểm (năm học trước)

Hạnh kiểm Số lượng Tỉ lệ %
Tốt    
Khá    
Trung bình    
Yếu    
Kém    

+ Học lực (năm học trước)

Học lực Số lượng Tỉ lệ %
Giỏi    
Khá    
Trung bình    
Yếu    
Kém    

2. Cơ cấu tổ chức lớp:

a. Cán bộ lớp:

STT Họ và tên Nhiệm vụ
1   Lớp trưởng
2   Lớp phó học tập
3   Lớp phó đời sống
4   Lớp phó VTM
5   Lớp phó Lao động
6   Thư ký
7   Bí thư
8   Phó Bí thư
9   Ủy viên BCH CĐ

b. Cơ cấu lớp:

Lớp được chia thành 4 tổ:

Tổ Tổng số học viên Tổ trưởng Tổ phó
Tổ 1 …. Họ và tên… Họ và tên…
Tổ 1 …. Họ và tên… Họ và tên…
Tổ 1 …. Họ và tên… Họ và tên…
Tổ 1 …. Họ và tên… Họ và tên…

c. Hội phụ huynh học viên:

STT HỌ VÀ TÊN PH CHỨC VỤ SỐ Dế yêu CHỖ Ở HIỆN TẠI
01 Hồ Hải Anh Hội trưởng    
  Hội phó    
         
         
         
37          

3. Sơ yếu Lý lịch học viên:

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ Dế yêu CHỔ Ở HIỆN TẠI
01 Nguyễn Tuấn Anh 27/9/1995    
         
         
         
         
37          

4. Những thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

– Được sự quan tâm chỉ huy của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến từng đối tượng HS.

– GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho những em, đa số những em đã xác định được động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong học tập qua việc chuẩn bị bài mới và học bài cũ ở nhà, chuẩn bị dụng cụ học tập và có tinh thần thi đua học tốt

– học viên có đầy đủ dụng cụ học tập, có cuốn sách GK……………………………….

– Một số HS có động cơ học tập tốt, được sự quan tâm để ý của phụ huynh………..

– Ban cán sự nhiệt tình năng nổ và luôn hoàn thành nội dung công việc được giao…

– Tập thể lớp đoàn kết, có tinh thần giúp đỡ lần nhau trong học tập…………………

– 100% HS tiến hành đúng tác phong khi đến lớp……………………………………

b. Khó khăn:

– Một số HS vẫn chưa xác định đúng động cơ học tập, vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập như: không soạn bài, không học bài cũ, không phát biểu xây dựng bài, không để ý nghe giảng, Không làm bài tập trước khi đến lớp

– Một số HS vẫn chưa xuất hiện ý thức trong việc chấp hành nội quy của trường, lớp

– Một số HS yếu thiếu sự cố gắng trong học tập, tiếp thu bài còn quá chậm

– Một số HS vì điều kiện nên thiếu sự quan tâm của gia đình.

– …………………………………………………………………………………………

5. Nguyên nhân của những công việc vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra năm học trước:

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

1/ Duy trì số lượng:

– 100% HS đi học chuyên cần, vắng học phải có giấy xin phép của phụ huynh……

– Duy trì tốt số lượng học viên từ đầu năm mới đến cuối năm học, không tồn tại HS bỏ học giữa chừng.

– …………………………………………………………………………………………

* Biện pháp

– GVCN tiến hành tốt vai trò của tôi, ngay từ đầu năm mới học GVCN tìm hiểu nắm bắt tình hình chuyên cần của lớp, kiếm tra sĩ HS số hằng buổi, theo dõi HS vắng học không lý do.

– …………………………………………………………………………………………

2/ Giáo dục hạnh kiểm:

a/ Chỉ tiêu:

– 100% hs của lớp học tập, tranh luận nội quy, tiến hành tốt nội quy học viên những quy định đối với điều lệ trường trung học.

– 100% học viên trên từng buổi học không bỏ giờ, bỏ tiết.

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

Xếp loại Tốt Khá Trung bình Yếu Kém
Số lượng          
Phần trăm          

b/ Biện pháp:

– Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có năng lực và gương mẫu.

– Thường xuyên củng cố nền nếp lớp, xây dựng ý thức phê và tự phê bình trong học viên.

– ………………………………………………………

– ………………………………………………………

3/ Học tập:

a/ Chỉ tiêu:

– 100 % HS tiến hành tốt trào lưu thi đua tuần học tốt, tiết học tốt,…………………

– …………………………………………………………………………………………

Xếp loại Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
Số lượng          
Phần trăm          

– 100% học viên đủ điều kiện xét dự thi TN THPT (K12).

– ….. % thi đậu TN THPT(K12).

– ….. % thi đậu ĐH, CĐ,…(K12).

b/ Biện pháp:

– Mỗi học viên cố đầy đủ cuốn sách giáo khoa, dụng cụ học tập.

– Phát huy tốt ban cán sự bộ môn và tận dụng triệt để 15 phút đầu giờ để kiểm tra, truy bài và hướng dẫn giải bài tập tại lớp.

– Yêu cầu học viên phải có góc học tập ở nhà, chú trọng việc tự học ở nhà đối với từng HS.

– tiến hành nghiêm túc quy chế kiểm tra thi cử.

– HS yếu kém tham gia học phụ đạo đầy đủ. GVCN theo dõi và đánh giá vào vào trong ngày cuối tuần học.

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

4/ Lao động:

a/ Chỉ tiêu:

– 100% HS tham gia đầy đủ những buổi lao động theo kế hoạch của nhà trường.

b/ Biện pháp:

– Quán triệt học viên tham gia đầy đủ những buổi lao động trường, lớp, ý thức bảo vệ môi trường, lao đông tập thể.

– Giáo dục HS có tinh thần hăng say tích cực, ý thức tốt trong lao động xây dựng cảnh quan, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Phối hợp chặt chẽ với GV HD lao động trong nhận xét đánh giá HS lao động.

5/ Giáo dục NGLL:

a/ Chỉ tiêu:

– 100 % HS tham gia đầy đủ những hội thi văn hóa, văn nghệ do trường, Đoàn, cấp trên tổ chức.

– 100% HS tham gia đầy đủ những hoạt động ngoại khóa, học thể dục, học tập tốt những tiết HĐGDNGLL.

– Tuyên truyền vận động HS tham gia bảo hiểm Y tế, Thân thể.

– 100% học viên tham gia đầy đủ những đợt quyên góp ủng hộ người nghèo, làm tốt những kế hoạch nhỏ…

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

b/ Biện pháp:

– Nhắc nhở, động viên, quán triệt HS tham gia đầy đủ có chất lượng.

– Tổ chức tốt những tiết HĐGDNGLL theo kết hoạch với nhiều hình thức phong phú nhằm hấp dẫn sự tham gia của học viên, đồng thời giáo dục ý thức tinh thần tập thể, hình thành cho học viên kỷ năng giao tiếp, ứng xử xã hội.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể cho hs, khuyến khích hs tham gia.

– …………………………………………………………………………………………

6/ trào lưu:

a/ Chỉ tiêu:

– …………………………………………………………………………………………

b/ Biện pháp:

– …………………………………………………………………………………………

7/ Về công tác dọn dẹp môi trường:

a/ Chỉ tiêu:

– …………………………………………………………………………………………

b/ Biện pháp:

– …………………………………………………………………………………………

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Tháng 9 năm 20…:

Tuần Nội dung Biện pháp Kết quả
1
Từ 25/8 đến 30/8
     
2
Từ 1/9 đến 6/9
     
3
Từ 8/9 đến 13/9
     
4
Từ … đến…
     

2. Tháng 10 năm 20….:

Tuần Nội dung Biện pháp Kết quả
1
Từ … đến…
     
2
Từ … đến…
     
3
Từ … đến…
     
4
Từ … đến…
     

tương tự như cho tới tháng 5 năm 20…..

Duyệt Hiệu trưởng

Người lập kế hoạch

 

GVCN

Kế hoạch công tác chủ nhiệm THPT – Mẫu 3

PHÒNG GDvàamp;ĐT…
Trường….
——–
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

….., ngày …tháng…năm 20…

Họ và tên giáo viên: ……………………………………………

Lớp chủ nhiệm: ……………………………………………….

I. tính chất TÌNH HÌNH.

+ Tổng số học viên đầu năm mới : …….

Trong số đó:

– Số học viên nam:  
– Số học viên nữ:  
– Con TB; Bệnh binh  
– Con Liệt sĩ  
– Xã, Thôn hỗ trợ ĐBKK  
– Con gia đình có công CM  
– Bị bỏ rơi  
– Hưởng trợ cấp xã hội  
– Con LLVT  
– Con Anh hùng LLVT  
– Khuyết tật  
– học viên thuộc diện hộ nghèo  
– học viên thuộc diện cận hộ nghèo  
– học viên mồ côi cả cha lẫn mẹ  
– học viên cư trú thôn 135 hay 116  
– BHYT (nơi cấp)  
– Lưu ban (nếu có)  
– Đoàn viên  

+ Hạnh kiểm (năm học trước)

Hạnh kiểm Số lượng Tỉ lệ %
Tốt    
Khá    
Trung bình    
Yếu    
Kém    

+ Học lực (năm học trước)

Học lực Số lượng Tỉ lệ %
Giỏi    
Khá    
Trung bình    
Yếu    
Kém    

+ Ngay từ đầu năm mới học (tập thể lớp và Chi đoàn) đã bầu ra BCS lớp cùng BCH Chi đoàn.

STT Họ và tên Nhiệm vụ
1   Lớp trưởng
2   Lớp phó học tập
3   Lớp phó đời sống
4   Lớp phó VTM
5   Lớp phó Lao động
6   Thư ký
7   Bí thư
8   Phó Bí thư
9   Ủy viên BCH CĐ

1. Thuận lợi:

– Được sự quan tâm chỉ huy của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến từng đối tượng HS.

– GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho những em, đa số những em đã xác định được động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong học tập qua việc chuẩn bị bài mới và học bài cũ ở nhà, chuẩn bị dụng cụ học tập và có tinh thần thi đua học tốt

– học viên có đầy đủ dụng cụ học tập, có cuốn sách GK……………………………….

– Một số HS có động cơ học tập tốt, được sự quan tâm để ý của phụ huynh………..

– Ban cán sự nhiệt tình năng nổ và luôn hoàn thành nội dung công việc được giao…

– Tập thể lớp đoàn kết, có tinh thần giúp đỡ lần nhau trong học tập…………………

– 100% HS tiến hành đúng tác phong khi đến lớp……………………………………

2. Khó khăn:

– Một số HS vẫn chưa xác định đúng động cơ học tập, vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập như: không soạn bài, không học bài cũ, không phát biểu xây dựng bài, không để ý nghe giảng, Không làm bài tập trước khi đến lớp

– Một số HS vẫn chưa xuất hiện ý thức trong việc chấp hành nội quy của trường, lớp

– Một số HS yếu thiếu sự cố gắng trong học tập, tiếp thu bài còn quá chậm

– Một số HS vì điều kiện nên thiếu sự quan tâm của gia đình.

– …………………………………………………………………………………………

3. Nguyên nhân của những công việc vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra năm học trước:

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

1/ Duy trì số lượng:

– 100% HS đi học chuyên cần, vắng học phải có giấy xin phép của phụ huynh……

– Duy trì tốt số lượng học viên từ đầu năm mới đến cuối năm học, không tồn tại HS bỏ học giữa chừng.

– …………………………………………………………………………………………

* Biện pháp

– GVCN tiến hành tốt vai trò của tôi, ngay từ đầu năm mới học GVCN tìm hiểu nắm bắt tình hình chuyên cần của lớp, kiếm tra sĩ HS số hằng buổi, theo dõi HS vắng học không lý do.

– …………………………………………………………………………………………

2/ Giáo dục hạnh kiểm:

a/ Chỉ tiêu:

– 100% hs của lớp học tập, tranh luận nội quy, tiến hành tốt nội quy học viên những quy định đối với điều lệ trường trung học.

– 100% học viên trên từng buổi học không bỏ giờ, bỏ tiết.

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

b/ Biện pháp:

– Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có năng lực và gương mẫu.

– Thường xuyên củng cố nền nếp lớp, xây dựng ý thức phê và tự phê bình trong học viên.

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

…………….

Mời những bạn tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *