Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên là mẫu kế hoạch được lập ra nhằm đưa ra những phương pháp, lựa lựa cách thức sinh hoạt của tổ chuyên môn trong năm học mới.

Bên cạnh đó, còn có cả mẫu kế hoạch chuyên môn nhà trẻ, Mầm non và THCS. Nội dung mẫu kế hoạch tổ chuyên môn cần nêu rõ đặc trưng tình hình của tổ, những thuận lợi, khó khăn trong quy trình giảng dạy và những mục tiêu phát triển của tổ. Ngoài ra những bạn tìm hiểu thêm thêm Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên. Nội dung chi tiết mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải tài liệu tại đây.

Kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn năm 2020 – 2021

  • Kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học
  • Kế hoạch tổ chuyên môn nhà trẻ
  • Kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên Tiểu học
  • Kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên THCS
  • Kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên THPT

Kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học

TRƯỜNG TH…………
TỔ 4+5

Số: …../KHTCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

…….., ngày …… tháng…..năm 2020

KẾ HOẠCH
SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
NĂM HỌC 2020 – 2021

triển khai Công văn………………………… của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ……….. về sự việc Hướng dẫn những trường tiểu học xây dựng kế hoạch dạy học những môn học theo Công văn……….., triển khai theo chỉ huy của BGH Trường Tiểu học…….., Tổ 4+5 xây dựng kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học năm học 2020 – 2021 như sau :

A. đặc trưng TÌNH HÌNH:

I. Tình hình đội ngũ và số lượng học viên:

1. Tình hình đội ngũ GV:

Tổng số giáo viên trong tổ: ….. – Nữ:…….

Trong số đó:

– GV trực tiếp chủ nhiệm: ……

– GV Tin, Thể dục: ……

– BGH:……

Tỉ lệ GV đạt trên chuẩn: …….

Trong số đó:

– Số GV có trình độ trên chuẩn (CĐSP): ….. Tỉ lệ:…..%;

(ĐHSP): ……. Tỉ lệ: ……%;

– Đảng viên Đảng CSVN: …… Tỉ lệ: …..%

2. Số lượng học viên:

* Khối 4: ……. nữ chia thành ….. lớp. Trong số đó: HSKT:……

* Khối 5: …… nữ chia thành ….. lớp.

II. Những thuận lợi và khó khăn:

1.Thuận lợi:

– Hoạt động của Tổ được sự quan tâm, giúp đỡ tạo mọi điều kiện của BGH. Giáo viên đều được tham gia những lớp tập huấn do trường và ngành tổ chức;

– Đội ngũ giáo viên trong tổ đoàn kết, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.

2. Khó khăn:

– Nề nếp sinh hoạt chuyên theo cách truyền thống một thời gian dài nên việc thay đổi cách SHCM theo NCBH cần phải có thời gian.

– GV được phân công dạy minh hoạ do vẫn chưa quen và vẫn chưa thực sự nắm vững ý nghĩa sâu sắc của SHCM theo NCBH, vẫn chưa tự tin nên GV muốn dạy trước bài học, chuẩn bị sẵn câu reply cho HS từ đó việc tổ chức SHCM theo NCBH rất có thể mang tính “trình diễn” không đạt mục tiêu như mong muốn.

– Một số giáo viên dự giờ nhận thức vẫn chưa sâu sắc về SHCM theo NCBH nên việc góp ý kiến xây dựng kế hoạch bài học, cũng như góp ý xây dựng sau tiết học minh hoạ vẫn chưa tích cực.

– Số lượng giáo viên ở tổ không nhiều nhưng phụ trách chuyên môn ở nhiều lớp, nhiều môn học không giống nhau nên việc nghiên cứu không triệu tập được nhiều ý kiến nâng cao.

– Phòng học không đủ rộng để bố trí cho GV dự ngồi 2 bên lớp học hoặc phía trước học viên.

B. MỤC TIÊU:

– Đảm bảo cho toàn bộ học viên có thời cơ tham gia thực sự vào quy trình học tập, giáo viên quan tâm đến khả năng học tập của từng học viên, đặc biệt những học viên khó khăn về học.

– Tạo thời cơ cho toàn bộ giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học trải qua việc dự giờ, trao đổi, tranh luận, sẻ chia khi dự giờ.

– Nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

– Góp phần làm thay đổi văn hóa ứng xử trong nhà trường. Tạo môi trường làm việc, dạy học, học tập dân chủ, thân thiện cho toàn bộ mọi người.

C. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH VÀ HỒ SƠ:

I. Thời gian, môn học và số bài học triển khai:

– đầu xuân năm mới học, họp tổ chuyên môn dự kiến chọn môn học cần nghiên cứu, chọn thời gian, phân công giáo viên phụ trách chính như sau:

STT Thời gian Nội dung sinh hoạt Người triển khai Nội dung

1

Tháng 9,1

Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học, đánh giá thường xuyên học viên tiểu học theo Thông tư 22

Hoạt động trải nghiệm – Đạo đức 5

…………….

 

– Tổ chức tiết dạy minh họa

– Thảo luận, góp ý

– Vận dụng thực tiễn

– Sơ kết, rút kinh nghiệm

2

Tháng 10,2

Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học, đánh giá thường xuyên học viên tiểu học theo Thông tư 22.

Tập làm văn-Tập đọc 4

…………….

– Tổ chức tiết dạy minh họa

– Thảo luận, góp ý

– Vận dụng thực tiễn

– Sơ kết, rút kinh nghiệm

3

Tháng 11,3

Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học, đánh giá thường xuyên học viên tiểu học theo Thông tư 22

Địa lí-Lịch sử 5

…………….

 

– Tổ chức tiết dạy minh họa

– Thảo luận, góp ý

– Vận dụng thực tiễn

– Sơ kết, rút kinh nghiệm

2

Tháng 12,4

Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học, đánh giá thường xuyên học viên tiểu học theo Thông tư 22.

Toán – Khoa học 4

…………….

– Tổ chức tiết dạy minh họa

– Thảo luận, góp ý

– Vận dụng thực tiễn

– Sơ kết, rút kinh nghiệm

– Tổ chức những hoạt động để triển khai kế hoạch từng bài học như sau :

+ Phiên họp lần 1 của tháng triển khai bước 1: Xây dựng bài học minh họa.

+ Phiên họp lần 2 của tháng triển khai bước 2, bước 3: Tổ chức dạy học minh họa và dự giờ; Phân tích bài học.

+ GV vận dụng kết quả sinh hoạt chuyên môn vào bài học hằng ngày (Bước 4).

II. Cách thức tiến hành SHCM theo NCBH:

Bước 1. Xây dựng bài học minh họa

– Tổ chuyên môn tranh luận, thống nhất lựa chọn bài học minh họa, giáo viên dạy minh họa; thời điểm, địa điểm, lớp học triển khai và xây dựng kế hoạch bài học minh họa.

– Việc tranh luận xây dựng bài học minh họa triệu tập một số nội dung sau :

+ Xác định mục tiêu: kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất nào cần đạt?

+ Sử dụng phương tiện dạy học thế nào thích hợp nhất ?

+ Cách giới thiệu bài học ra làm sao tạo hứng thú cho HS?

+ Nội dung bài học chia ra những đơn vị kỹ năng và kiến thức nào?

+ Dự kiến tổ chức hình thức hoạt động dạy học , phương pháp nào nào đạt kết quả ?

+ Dự kiến tích hợp nội dung giáo dục nào là tương thích ?

+ Đánh giá học viên bằng hình thức nào ?

+ Dự kiến cách suy nghĩ, khả năng tiếp nhận của HS vào bài học, những tình huống dạy học xảy ra, dự kiến cách kết thúc bài học, vv…

Sau khi kết thúc cuộc tranh luận, trên cơ sở những ý kiến góp ý của tổ CM, GV hoàn thiện giáo án dạy minh họa và chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho tiết dạy.

Lưu ý: không tổ chức dạy trước bài minh họa.

Bước 2. Tổ chức dạy học minh họa và dự giờ

– Trên cơ sở bài học minh họa đã được xây dựng, giáo viên triển khai dạy học để tổ chuyên môn dự giờ, phân tích bài học. Khi dự giờ, cần triệu tập quan sát hoạt động học của học viên phối kết hợp với việc quan sát hoạt động tổ chức, hướng dẫn của giáo viên.

– GV dạy minh hoạ rất có thể chủ động, linh hoạt điều chỉnh nội dung, thời lượng, đồ dùng dạy học, phương pháp và kỹ thuật dạy học, đánh giá quy trình học tập của học viên,… cho tương thích với đối tượng học viên và điều kiện dạy học, tương thích với việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

– Người dự giờ quan sát thể hiện qua nét mặt, thái độ hành vi tâm lí của HS, mối quan hệ tương tác giữa học viên – giáo viên, học viên – học viên và ghi chép diễn biến hoạt động theo những yêu cầu về: Chuyển giao nhiệm vụ học tập; triển khai nhiệm vụ học tập; trình diễn kết quả và tranh luận; Nhận xét, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ học tập.

– Người dự giờ luôn phải đặt câu hỏi cho mình:

+ học viên học được gì?

+ học viên có hứng thú không? Vì sao có? Vì sao không?

+ học viên rất có thể hiện ra làm sao?

+ Hoạt động nhóm có thực sự đảm bảo thời cơ cho học viên tham gia?

+ Có học viên nào bị bỏ quên không?

+ Kết quả sau cuối có được cải thiện hay không?

+ Nếu cần điều chỉnh thì điều chỉnh gì và điều chỉnh ra làm sao?vv…

Bước 3. Phân tích bài học

– Tạo điều kiện cho GV dạy minh họa sẻ chia cảm nhận, bày tỏ những điều tâm đắc, hoặc những điều vẫn chưa hài lòng về tiết dạy.

– Người dự sau khi quan sát việc học của HS, đưa ra minh chứng về những gì họ nhìn thấy được về cách học, suy nghĩ, giải quyết vấn đề của HS trên lớp học, để rút kinh nghiệm, bổ sung, đưa ra biện pháp nâng cao kết quả.

– Mọi người lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau khi tranh luận, không phê phán đồng nghiệp. Tuyệt đối không xếp loại giờ dạy minh hoạ trong sinh hoạt CM theo NCBH.

– Lấy hoạt động học tập của HS làm trung tâm tranh luận.

– GV triệu tập nội dung tranh luận và suy ngẫm:

+ học viên có nắm vững nhiệm vụ, chủ động trong những hoạt động học tập hay không?

+ học viên có tự tin, tích cực tương tác, hỗ trợ nhau trong quy trình học tập?

+ học viên được tiếp cận những câu hỏi/bài tập có tính phân hóa, kích thích tư duy, tích cực hóa hoạt động học tập hay không?

+ học viên có tự tin, mạnh dạn trình diễn kết quả tranh luận hay không ?

+ học viên có tham gia nhận xét đánh giá lẫn nhau trong giờ học về những sai sót về kỹ năng và kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi?

+ học viên có hiểu về kỹ năng và kiến thức, có kỹ năng và có thái độ tích cực sau bài học/ giờ học hay không?

+ học viên có vận dụng được kỹ năng và kiến thức, kĩ năng vào tình huống cụ thể, biết liên hệ kỹ năng và kiến thức đã học vào thực tại?

Bước 4. Vận dụng kết quả sinh hoạt chuyên môn vào bài học hằng ngày

Dựa trên kết quả phân tích bài học và những điều đã quan sát, học tập được qua dự giờ, giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch bài học (giáo án/bài soạn) và tổ chức dạy học tương thích.

III. Hồ sơ SHCM theo NCBH:

1. Kế hoạch Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học của năm học 2020 – 2021.

2. Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn tham gia góp ý chọn bài dạy, xây dựng bài dạy và chọn GV dạy minh họa (Bước 1) tích hợp trong biên bản họp tổ chuyên môn lần 1 của tháng. Biên bản tổ chức dạy minh họa và dự giờ, tranh luận, rút kinh nghiệm (Bước 2, bước 3) được tích hợp trong họp tổ chuyên môn lần 2 của tháng. Giáo án dạy học, sổ dự giờ của GV (Bước 4).

3. Giáo án thiết kế tiết dạy minh họa.

D. TỔ CHỨC triển khai:

Trên đây là kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học năm học 2020 – 2021 của Tổ CM tổ 4+5, GV toàn tổ triển khai nghiêm túc.

Trong quy trình triển khai, có gì khó khăn vướng mắc, đề nghị giáo viên báo cáo để tổ chuyên môn kịp thời hỗ trợ, giải quyết./.

Hiệu trưởng

 

 

………………………..

Tổ trưởng chuyên môn

 

 

………………………..

Kế hoạch tổ chuyên môn nhà trẻ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON………

Số: /KH –TỔ CM NT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày ….tháng ….. năm……

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN NHÀ TRẺ
NĂM HỌC ……..

triển khai Chỉ thị số ………. của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự việc phát hành nhiệm vụ chủ yếu năm học …….. của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định …….. của Ủy ban nhân dân tỉnh …… về sự việc phát hành Khung kế hoạch thời gian năm học ……. của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số ……… của Sở Giáo dục và Đào tạo về sự việc Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học …..;

Căn cứ Công văn số ……….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học ……..;

Căn cứ vào kết quả đạt được của năm học ……. và Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngày ………. và dựa vào đặc trưng tình hình thực tại, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động năm học ……. như sau:

I. đặc trưng TÌNH HÌNH

1. Tình hình đầu xuân năm mới

1.1. học viên

TT Nhóm, lớp Học tại trường SL bé gái SL trẻ dân tộc TL trẻ suy dinh dưỡng đầu xuân năm mới
Trong xã Khác xã Khác huyện Khác tỉnh Cộng CN CC
SL TL% SL TL%
1.                        
2.                        

1.2. Giáo viên

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ ĐT Năm vào ngành Biên chế Hợp đồng Đảng viên Phụ trách nhóm lớp XL năm học trước
1.                  
2.                  
3                  
4                  

2.Thuận lợi:

– Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và những hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.

– những giáo viên trong tổ đều có trình độ đạt chuẩn: …… giáo viên tỷ lệ: 100% , giáo viên luôn nhiệt tình trong công tác, dành nhiều thời gian và điều kiện để tiếp cận những tri thức mới, có tinh thần học hỏi, tự tìm tòi trong công tác chuyên môn. Luôn yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc được giao.

3. Khó khăn:

– Ứng dụng công nghệ thông tin của một số giáo viên vẫn còn đó đấy hạn chế qua những bài dạy trải qua máy chiếu, giáo viên vẫn chưa giành nhiều thời gian cho việc update qua mạng Internet.

– Đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02 của nhóm trẻ còn thiếu nhiều, ti vi đầu đĩa, đàn organ còn thiếu…

II. Kế hoạch năm học:

1. Kế hoạch chung.

Triển khai triển khai chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, tiếp tục đổi mới công tác dạy và học, hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ, giảm tối đa tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Tiếp tục tăng cường đồ dùng đồ chơi tại những lớp, đẩy mạnh xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn vương quốc.

Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ GDvàamp;ĐT về đổi mới và phát triển GDMN.

2. Chỉ tiêu phấn đấu

2.1. Công tác phát triển số lượng

– Huy động trẻ đến trường mẫu giáo đạt tỷ lệ 100%; nhà trẻ đạt 38% trở lên. Đảm bảo tỷ lệ chuyên cần toàn trường đạt 86,5% trở lên, Trong số đó trẻ 5 tuổi 98,5% trở lên.

– Tổng số nhóm trẻ: 02 nhóm

2.2. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ

* Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ

– 100% đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất.

– 100% nhóm lớp xây dựng môi trường an toàn cho trẻ tham gia vào những hoạt động.

– 100% trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong lớp, ngoài trời đảm bảo an toàn.

* Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ trẻ

– 100% trẻ được ăn bán trú tại trường; tuyệt đối không để ngộ độc xảy ra.

– 100% trẻ được cân đo, lập biểu đồ tăng trưởng 3 lần/ năm; khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm.

– Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 3.0% đối với thể nhẹ cân và dưới 5,0 % đối với thể thấp còi;

* Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng triển khai

Chương trình giáo dục mầm non

– 6/6 nhóm lớp triển khai Chương trình GDMN theo Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDvàamp;ĐT.

– 100% trẻ năm tuổi được đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GDvàamp;ĐT, đảm bảo đúng mục đích triển khai Chương trình GDMN nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, chuẩn bị tâm thế cho trẻ lên Mẫu giáo.

* Ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non

– 90,9% CBQL, giáo viên có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và thiết kế bài giảng, tổ chức những hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ;

– 7/8 nhóm lớp có trang thiết bị đàn, ti vi đầy đủ

– Mỗi Giáo viên viết bài trên website của nhà trường ít nhất 1 bài/tháng

2.3. Chất lượng đội ngũ

– 3/4 giáo viên đạt lao động tiên tiến cấp cơ sở.

– 100% GV được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp.

– Phấn đấu cuối năm giáo viên được xếp loại Xuất sắc: không, Tỷ lệ 0:%; Khá: 3/4, Tỷ lệ 75%; TB: 1/4 Tỷ lệ 25%, không tồn tại giáo viên xếp loại kém.

– 75% GV giỏi cấp trường;

– Kết nạp Đảng viên 1 người.

– 100% CBGV triển khai đầy đủ những tiết bồi dưỡng thường xuyên/năm học

2.4. Triển khai triển khai những chuyên đề

– 100% những chuyên đề được tổ chức ở những tổ, khối.

– 100% giáo viên được tham gia học tập chuyên đề và được đúc rút kinh nghiệm sau khi tổ chức chuyên đề.

– 100% Giáo viên đăng ký triển khai triển khai những chuyên đề về bồi dưỡng chuyên môn trong công tác giảng dạy.

– 100% giáo viên biết áp dụng những nội dung chuyên đề vào thực tiễn vào trong công tác dạy và học.

2.5. những hoạt động khác

– 100% lớp học có những góc tuyên truyền.

– 100% phụ huynh tuyên truyền phổ biến kỹ năng và kiến thức nuôi dậy con theo khoa học.

– Mỗi chủ đề có ít nhất 1 bài tuyên truyền ở những góc.

– Phát động viết tin, bài trên trang website của nhà trường, của ngành.

…….

Kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên Tiểu học

TRƯỜNG………………………….
TỔ……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

K HOCH
Hoạt động chuyên môn năm học ………

Căn cứ ………………………. về sự việc Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học……… của Sở GDvàamp; ĐT …………;

Căn cứ KH …………………… về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bậc tiểu học năm học …….. của Phòng GD-ĐT……….;

Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường và tình hình thực tế của địa phương, trường tiểu học . lên kế ho……..ạch hoạt động chuyên môn năm học . như sau:………

I. đặc trưng TÌNH HÌNH

1. Về đội ngũ: Tổng số GV-NV: ….. (BC: …..; hợp đồng trường: …. GV nghỉ sinh); Nữ : ….; CBQL:….; NV: .;… GVCB : . ….(….. hợp đồng GV nghỉ sinh)

– Trình độ: CĐ: …..; ĐH:……

– Đội ngũ GV có trách nhiệm, kinh nghiệm, yêu nghề, yêu trẻ.

– Còn thiếu GV, NV theo định biên lao động và để tổ chức dạy 2 buổi/ngày. Một số giáo viên nhà xa trường đi lại khó khăn.

2. Về học viên: Tổng số lớp:……

– Tổng số học viên: ……em (Trong số đó: Nữ….. em, Nam…….; HS khuyết tật:… )

Khối lớp TSHS Nữ Số lớp Số lớp ở TT Số lớp ở điểm lẻ Lưu ban KT
1              
2              
3              
4              
5              
Tổng cộng              

học viên có nền nếp học tập và sinh hoạt khá ổn định, những em chấp hành tốt nội quy của nhà trường.

3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

Nhà trường có hệ thống cơ sở vật chất đã được xây dựng khang trang, đồ dùng thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động dạy học và giáo dục. Tuy nhiên, hệ thống thiết bị máy vi tính, đèn chiếu đã hư hỏng, vẫn chưa xuất hiện điều kiện mua sắm bổ sung, hệ thống màn hình TV còn thiếu một số phòng học. Đây là một trong những yếu tố gây khó khăn trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

Trường có 3 điểm trường, nên khó khăn khi tổ chức những hoạt động chung.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

– Duy trì số lượng, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

– Tổ chức dạy học theo chuẩn kỹ năng và kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học viên; điều chỉnh nội dung dạy học tương thích đặc trưng tâm sinh lí học viên tiểu học. triển khai dạy học 8 buổi/tuần đối với toàn bộ những khối lớp.

– triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới đối với học viên lớp 3-4-5 với thời lượng 4 tiết/tuần; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ làm quen với tiếng Anh đối với học viên lớp 1, 2 theo đề nghị của phụ huynh với thời lượng 2 tiết/tuần .

– Tổ chức triển khai có kết quả chủ đề năm học là: “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học viên”

-Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học và giáo dục, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên. Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường thời cơ tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

– Tổ chức những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá tương thích với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học viên tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển những hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tăng cường những hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học viên.

– Nâng cao chất lượng những buổi sinh hoạt chuyên môn

III. CHỈ TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Chỉ tiêu về số lượng:

Duy trì số lượng 100%

2. Chỉ tiêu về chất lượng giáo dục toàn diện:

Hoàn thành chương trình lớp học 99%

– Hoàn thành chương trình Tiểu học 100% .

– học viên được khen thưởng 65-70%: HTXS : 15-20%; Môn học: 40%; Thành tích khác 10%.

*) Chất lượng những cuộc giao lưu môn học:

– Khuyến khích học viên tham gia thi Violympic những môn Toán, Tiếng Anh theo tinh thần tự nguyện

– Thi chữ viết đẹp, tham gia Hội khỏe Phù Đổng, những môn TDTT- những môn Điền kinh, năng khiếu Âm nhạc, Mỹ thuật, những cuộc thi giao lưu khác… cấp Huyện, Tỉnh đạt: 30 giải.

– Chỉ tiêu khác:

+ Lớp tiên tiến: 85% .

+ Cháu ngoan Bác Hồ: 100%

+ Kết nạp Đội viên mới: 100% HS lớp 3.

3. Chỉ tiêu về đội ngũ giáo viên:

– Phẩm chất đạo đức: – Tốt: 100%

– GV dạy giỏi, TPT Đội giỏi cấp huyện: …. ; dạy giỏi cấp trường: …..%; GVDG cấp Tỉnh: ….. (bảo lưu)

– GVCNG cấp trường …., cấp Huyện: …..; cấp Tỉnh: …..

– Xếp loại cuối năm về chuẩn nghề nghiệp có 100% đạt khá, tốt.

IV. những BIỆN PHÁP triển khai CỤ THỂ:

1. Giáo dục đạo đức, tư tưởng.

triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, củng cố kết quả những cuộc vận động và trào lưu thi đua trong giáo dục, triệu tập vào những nhiệm vụ sau:

– triển khai tốt những quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo thời cơ, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với những thể hiện vi phạm pháp lý và đạo đức nhà giáo; chống những hành vi xúc phạm danh dự và thân thể học viên..

– Tiếp tục triển khai sáng tạo những nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực”.

– Đưa việc triển khai tiêu chuẩn xây dựng lớp học thân thiện vào việc đánh giá xét thi đua của những lớp theo học kỳ, cả năm.

2. Đảm bảo quy chế chuyên môn:

– Triển khai triển khai nghiêm túc quy chế chuyên môn của nhà trường.

-Thực hiện chương trình đúng tiến độ; đảm bảo các loại hồ sơ theo quy định; soạn giảng đúng chương trình, theo chuẩn KT-KN. Thực hiện nề nếp giờ giấc đúng quy định.

– Đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 22/2016. Triển khai cho GV triển khai nghiêm túc những quy định hướng dẫn về sự việc đánh giá, xếp loại học sinh; theo dõi HS khuyết tật học hoà nhập. Hồ sơ HS khuyết tật có đầy đủ chứng lý y tế, đúng quy định theo văn bản.

– triển khai quản lý chuyên cần và an toàn đối với học viên khi ở trường.

– Làm tốt công tác chủ nhiệm. GVCN phối phối kết hợp với phụ huynh học viên triển khai tốt 3 môi trường giáo dục. Tìm biện pháp kèm cặp, động viên giúp đỡ những HS yếu kém, HS khuyết tật và HS có hoàn cảnh khó khăn, áp dụng những biện pháp kỷ luật tích cực tương thích.

– Kiểm tra ký duyệt hồ sơ giáo án thường xuyên, góp ý bổ sung điều chỉnh kịp thời (nếu có sai sót).

3. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và bồi dưỡng học viên năng khiếu:

-Tăng cường những hoạt động thực hành vận dụng kỹ năng và kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học viên;

-Điều chỉnh nội dung và yêu cầu những môn học và những hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa tầm sức, tương thích với đối tượng học viên, thời gian thực tại và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học viên;

– Đổi mới phương pháp dạy học. Áp dụng những phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học viên. Áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” linh hoạt đối với những bài học, những chủ đề tương thích. Lựa chọn một số thành tố tích cực của quy mô trường học mới để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang triển khai, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học viên làm trung tâm.

Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới theo Công văn số: 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở TH và THCS. Giáo viên chủ động sắp xếp bài dạy theo chương trình đã được nhóm theo chủ đề thành buổi cho tương thích, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật tương thích với tình hình thực tại.

– Nâng cao chất lượng dạy và học những môn Âm nhạc, Thủ công , Kĩ thuật, Thể dục, TNXH, Đạo đức ,… và các nội dung giáo dục địa phương theo hướng tăng cường thực hành, trải nghiệm. Lồng ghép vào những môn học và dược dạy theo cuốn “Lịch sử- Địa lí Quảng Trị” cho HS lớp 4,5.

– xây dựng những CLB tiếng Anh, bóng bàn, bóng đá, hội họa, Âm nhạc … nhằm phát hiện và bồi dưỡng những học viên có năng khiếu những lĩnh vực, đồng thời tạo cho những em niềm hứng thú ham mê những môn học:

Tên CLB Khối lớp GV phụ trách Thời gian sinh hoạt
Speak English Club 4 Đỗ Trọng Tú 1 buổi/tuần
Speak English 5 Nguyễn Hữu Toàn 1 buổi/tuần
Speak English 3 Lê Đa Ngọc Trang 1 buổi/ tuần
Làm quen với T.A 1,2 Nguyễn Hữu Toàn 2 tiết /tuần
Mỹ thuật 3-4-5 Trần Thị Kim Anh 1 buổi/tuần
Bóng đá mini, bóng bàn, cờ vua 3-4-5 Lê Thị Trà My 1 buổi/tuần
Họa mi 1-5 Võ Thị Liên
  1. buổi/tuần

– Phát động trào lưu tự luyện tập TDTT trong học viên

-Ngoài ra đ/c Lượng và đ/c Trà My hỗ trợ nhau, chuẩn bị những nội dung bồi dưỡng những môn điền kinh, cầu lông, bơi, đá cầu …. để tham gia dự thi

– Phát động và tổ chức thực hiện phong trào vở sạch chữ đẹp ở các lớp, và thi viết chữ đẹp trong học viên; tổ chức thi cấp trường, chọn học viên thi cấp Huyện.

– Tham gia tốt những hội thi cấp trên t/c như Giao lưu hùng biện Tiếng Anh, phần thưởng Mỹ thuật Việt Nam, thể thao học đường cấp trường, và Hội khỏe Phù Đổng cấp Huyện, thi Aerobic những cấp.

– Khuyến khích HS những lớp tham gia thi Giải Toán trên mạng và IOE theo tinh thần tự nguyện (nhà trường hỗ trợ cung ứng mã dự thi những cấp, và tổ chức thi cấp vương quốc đối với học viên lớp 5)

– những GVCN lập hồ sơ giáo dục cá nhân cho những em học viên khuyết tật học hòa nhập. Việc đánh giá đối tượng này căn cứ vào sự tiến bộ của từng cá nhân học viên. Không xem đối tượng học viên này là “ngồi nhầm lớp” .

– Quản lí việc bàn giao chất lượng giữa những lớp.

3. Nâng cao chất lượng, tay nghề đội ngũ:

– Tổ chức hội thảo phương pháp dạy học tích cực để cùng trao đổi sẻ chia, tháo gỡ những khó khăn.

– Tập huấn những kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức những buổi SHTT, kỹ năng vận dụng những pp dạy học tích cực.

– Tập huấn tiết đọc thư viện.

– Tiếp tục tổ chức kết quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại những tổ, khối chuyên môn trong tổ khối và giữa những tổ; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM trải qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Chú trọng làm tốt 3 nội dung:

+ Tìm những biện pháp để hấp dẫn học viên qua những bài học.

+ Giúp đỡ học viên yếu tiến bộ.

+ Ứng dụng CNTT trong dạy học và triển khai những nhiệm vụ khác.

– Tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối”.

* Dự kiến phân công thực hiện chuyên đề những cấp – và nội dung SHCM cấp trường:

Cấp Nội dung Người triển khai Thời gian dự kiến
Trường Tiết đọc thư viện Tổ 2-3  
Dạy học đối tượng HS yếu, khó khăn về học Tổ 1  
PPDH tích cực trong môn Toán Tổ 4-5  
Cụm triển khai khi có phân công Tham gia đúng thành phần  
Huyện triển khai khi có phân công Tham gia đúng thành phần  
Tỉnh Tiết đọc thư viện Tham gia đúng thành phần  

Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường. Tham gia thi GVGD cấp Huyện.

– Phát động trào lưu soạn giảng bằng phần mềm E-learning. Tổ chức thi cấp trường.

– Khuyến khích GV trong việc sáng tạo làm ĐDDH được sử dụng trong nhiều khối, nhiều môn, nhiều bài và ĐDDH có ƯDCNTT. Khuyến khích HS tự sưu tập, tham gia làm đồ dùng phục vụ dạy và học.

– Tạo điều kiện cho GV bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt là tiếp cận với CNTT, dự giờ, update thông tin qua mạng Internet, qua sách báo, tham gia chuyên đề với những trường trong cụm, huyện để nâng cao chất lượng tay nghề.

– Đa dạng hoá những hình thức kiểm tra tay nghề của GV. từ những việc kiểm tra khảo sát kỹ năng tin học đến việc trải qua dự giờ, kết quả kiểm tra chất lượng học tập định kỳ của HS sẽ đánh giá tay nghề của GV và rút kinh nghiệm.

4. Tăng cường các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

– triển khai đa dạng hoá nội dung và hình thức hoạt động ngoại khoá – Công tác Đội . Lồng ghép tuyên truyền, giáo dục ATGT, bảo vệ môi trường, môi trường biển đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm, vệ sinh răng miệng, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cho học sinh… .

– Tổ chức tốt các sân chơi ngoại khóa tạo môi trường để các em củng cố kiến thức đã học, trải nghiệm sáng tạo, phát huy khả năng HS, giúp các em tự tin, mạnh dạn hơn .

– Tổ chức tốt các tiết giáo dục tập thể : sân khấu hóa các giờ chào cờ; các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội, sao; tổ chức các hoạt đông vui chơi lành mạnh như các hoạt động văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian,… Có hướng dẫn Chủ đề những tháng và gợi ý những nội dung hoạt động.

– Tổ chức tiết đọc thư viện cho toàn bộ những lớp 2 tiết /tháng do GVCN triển khai.

– Chăm sóc danh bia, tìm hiểu, phát huy giá trị lịch sử văn hóa của nhà trường, địa phương.

– Phân công trách nhiệm cho TPT Đội phối hợp với những Tổ CM chủ động lên kế hoạch HĐNGLL cụ thể theo tháng:

+ Tháng 9: những lớp triển khai cuộc thi ý tưởng phát minh sáng tạo.

+ Tháng 10: Tổ chức TDTT cấp trường khối 4-5, kể chuyện theo sách lớp 1,2,3

+ Tháng 11: Tổ chức Đêm liên hoan văn nghệ Kỷ niệm ngày NGVN 20/11

+ Tháng 12: Tổ chức Giao lưu Tiếng Anh cấp trường.

+ Tháng 1: Tổ chức chương trình Xuân yêu thương. Kể chuyện theo sách khối 4-5.

+Tháng 2 : Tổ chức hội thi ý tưởng phát minh sáng tạo khối 4-5. Thi TT học đường 1,2,3

+ Tháng 3: Tổ chức “Ngày hội thiếu nhi vui khỏe” thi “Khiêu vũ thể thao”, phối kết hợp những hoạt động kỷ niệm xây dựng Đoàn 26/3.

+ tháng tư: Tổ chức Ngày hội đọc.

+ Tháng 5: Liên đội chủ động những hoạt động Tổng kết hoạt động Đội- Lồng ghép tuyên truyền kỷ niệm Sinh nhật Bác Hồ -Bàn giao sinh hoạt hè.

5. Tăng cường công tác kiểm tra.

– Thường xuyên kiểm tra việc triển khai chương trình, quy chế chuyên môn. Tổ trưởng, tổ phó kiểm tra, ký duyệt hồ sơ giáo án các thành viên hàng tuần.

– chỉ huy triển khai nghiêm túc quy chế kiểm tra nội bộ. Xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện, chuyên môn, có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường biện pháp kiểm tra HS. trải qua kiểm tra chuyên môn sẽ kiểm tra công tác kiểm tra đánh giá HS và kiểm tra viên sẽ khảo sát, phỏng vấn học viên để đánh giá chất lượng giảng dạy giáo dục của GV, nhà trường sẽ tổ chức khảo sát chất lượng một số môn vào cuối tháng tư.

– Đa dạng hoá hình thức kiểm tra như: báo trước, đột xuất, khảo sát….

KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên THCS

UBND QUẬN …………..

TRƯỜNG ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ
Năm học 20…. – 20….

– Căn cứ kế hoạch số …../KH-GDĐT-TrH ngày…….của Phòng GDĐT quận……………….về Kế hoạch chuyên môn cấp Trung học cơ sở (THCS) năm học 20….-20….;

– Căn cứ văn bản số…….GDĐT-TrH ngày……………….của Phòng GDĐT quận……………….về Hướng dẫn triển khai cụ thể nhiệm vụ chuyên môn cấp THCS năm học 20….-20….;

– Căn cứ kế hoạch số…… /KH-QT ngày /10/20…. của Hiệu trưởng trường ………………. về Kế hoạch năm học 20….-20….;

– Căn cứ kế hoạch số……/KH-QT ngày /10/20…. của Hiệu trưởng trường ………………. về Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 20….-20…., Tổ ………. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 20….-20…. như sau:

I. đặc trưng TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

– Năm học 20….-20…. nhà trường tích cực triển khai triển khai những nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận……………….lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

– triển khai Kế hoạch số 06-KH/QU ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Quận ủy……………….về triển khai Chương trình hành động số 46-CtrHĐ/TU ngày 21 tháng 6 năm 2015 của Thành ủy triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 – Khóa XI “Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

– triển khai những nội dung Chương trình số 10-Ctr/QU ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Quận ủy……………….về nâng cao chất lượng dạy và học bậc tiểu học, trung học cơ sở trong hệ thống trường công lập trên địa bàn quận giai đoạn 2015-2020.

– Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kỹ năng và kiến thức, kỹ năng giải quyết những vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa những hình thức học tập, chú trọng những hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

– Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, xã hội của học viên.

– Tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh.

2. Thuận lợi

– Tổ có giáo viên đạt chuẩn. những tổ viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác.

– Đội ngũ giáo viên trong tổ hầu hết có năng lực khá, giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy.

– Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện.

– Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị dạy học, đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học.

– Năm học 20….-20…. là năm học giáo viên tiếp tục triển khai phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

– Giáo viên của tổ nhiệt tình trong giảng dạy.

3. Khó khăn

………………. -……..…. nên gặp nhiều trở ngại trong triển khai hoạt động và quản lí giáo viên.

– Trình độ vận dụng thông tin vào trong công tác dạy học vẫn chưa đáp ứng nhiệm vụ dạy học.

4. Tình hình đội ngũ năm học 20….-20….

– Tổ có … giáo viên. Trong số đó: … nam, … nữ.

– Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, ………… trên chuẩn.

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Ngành đào tạo XL CM năm học trước
         
         
         
         
         
         
         

II. những MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và triển khai đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt.

2. triển khai đúng và đủ công tác dạy tự chọn môn …………, khối ………

3. triển khai dạy học theo chủ đề tích hợp (văn bản hướng dẫn và tài liệu tìm hiểu thêm tại địa chỉ …………..Tổ … đưa những nội dung vào bài dạy cụ thể như sau:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học viên.

5. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

– triển khai tốt đổi mới phương pháp dạy học với những mục tiêu cụ thể như:

+ Đổi mới hình thức tổ chức dạy học …

+ Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá …

– Tổ chức dạy học với tiết học ngoài nhà trường: Nếu không thể triển khai thì TTCM xoá nội dung này nhưng riêng môn Sinh bắt buộc triển khai.

+ Khối 6 triển khai nội dung …

+ Khối 7 triển khai nội dung …

+ Khối 8 triển khai nội dung …

+ Khối 9 triển khai nội dung …

6. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn: tổ triển khai ít nhất một lần trong những học kỳ

+ Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học … tiết

+ Dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực của học viên:

Trong học kỳ I …. chuyên đề … do …

Trong học kỳ II …. chuyên đề … do …

+ tranh luận những vấn đề, những nội dung khó dạy hàng tháng, rút kinh nghiệm trong toàn tổ.

7. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học vào bài giảng.

8. Xét hết tập sự cho …

9. update thông tin giáo viên đầy đủ trên hệ thống thông tin quản lý nhà trường của Ngành giáo dục.

III. những NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP triển khai

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên trong tổ

a) Chỉ tiêu

– 100% giáo viên của tổ triển khai tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, những quy định của ngành Giáo dục.

– 100% giáo viên của tổ có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không rất có thể hiện tiêu cực trong thi cử, kiểm tra, đánh giá.

– …

b) Biện pháp triển khai

– Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lý Nhà nước.

– Tham gia đầy đủ những buổi bồi dưỡng chính trị.

– Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học viên.

– Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

– triển khai kiểm tra nội bộ đúng kế hoạch.

2. Giữ vững và nâng cao chất lượng, hạn chế học viên bỏ học, đảm bảo công tác phổ cập giáo dục THCS

a. Chỉ tiêu

– Tỷ lệ lưu ban, bỏ học không quá … %.

– Tỷ lệ chuyên cần … %.

– Hoàn thành …

b. Biện pháp triển khai

– Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức tự học cho sinh.

– Phối hợp cha mẹ học viên, GVCN trong việc giáo dục học viên.

– Nâng cao chất lượng dạy học tương thích với năng lực trình độ học viên, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học viên, ôn tập phụ đạo cho học viên yếu kém.

– Tăng cường công tác kiểm tra, …

– Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

– Tổ chức những lớp phụ đạo cho học viên yếu theo kế hoạch của nhà trường.

– GVBM theo dõi, lập danh sách cử đi học cho BGH vào mỗi đợt phụ đạo.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học viên giỏi, phụ đạo học viên yếu

3.1. Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

a) những chỉ tiêu

– Danh hiệu thi đua của tổ và chất lượng bộ môn (phụ lục kèm theo).

– triển khai đầy đủ chương trình, không cắt xén, bỏ nội dung dạy học.

– Có Kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.

– Chất lượng bộ môn:

+ Môn: ………

KHỐI GIỎI KHÁ TB TRÊN TB YẾU KÉM DƯỚI TB
6              
7              
8              
9              
TC              

b) Biện pháp triển khai

– triển khai nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng quy trình, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục.

– Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học viên, tương thích những đối tượng học viên.

– Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học viên, giúp học viên vận dụng kỹ năng và kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.

– Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tại.

– Vận dụng tốt những phương pháp dạy học vào những đối tượng không giống nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học viên, bám sát đối tượng học viên yếu.

– Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách kết quả, để ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường.

3.2. Về bồi dưỡng học viên giỏi

a) những chỉ tiêu

– Tổ chuyên môn hướng dẫn ít nhất 01 (nhóm) học viên triển khai, tham gia đầy đủ những Hội thi, hoạt động chuyên môn, học viên nghiên cứu khoa học …

b) Biện pháp triển khai:

– Xây dựng chương trình bồi dưỡng học viên giỏi (bộ môn, hội thi) ………

– Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm vào cho đội tuyển.

– Tổ chức chọn, phát hiện học viên có năng khiếu.

– Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những học viên tham gia học bồi dưỡng và dự thi.

– Hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học, Cuộc thi vận dụng kỹ năng và kiến thức liên môn để giải quyết những tình huống thực tiễn.

3.3. Về phụ đạo học viên yếu

a) những chỉ tiêu

– Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm toàn bộ học viên yếu không theo kịp chương trình.

– Không để học viên diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ.

b) Biện pháp triển khai

– Xây dựng kế hoạch, nội dung dạy phụ đạo học viên yếu.

– Tăng cường kiểm tra theo dõi chuyên cần.

– Phối hợp cha mẹ học viên, GVCN trong giáo dục học viên.

4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên

a) những chỉ tiêu

– 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kỹ năng và kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT.

– triển khai kết quả những hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi.

– Tổ trưởng dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 02 tiết dạy/giáo viên/năm; mỗi giáo viên triển khai ít nhất 01 bài giảng có ứng dụng CNTT, dự giờ đồng nghiệp ít nhất 18 tiết/năm.

– Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trường, cấp quận: Có ít nhất 01 trong tổ đạt giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên, có ít nhất 01 giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp quận; không tồn tại giáo viên xếp loại yếu theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

– Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

– triển khai Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

b) Biện pháp triển khai

– Tổ CM phải có ít nhất 01 chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm.

– Tham gia đầy đủ những lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và cấp trên tổ chức.

– triển khai nghiêm túc kế hoạch thao giảng của tổ. Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm những giáo viên.

– TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra kế hoạch giảng dạy 2 lần/học kỳ.

– Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 02 lần/tháng.

– Tham gia những Hội thi cấp trường và cấp quận.

– Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

– Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

– Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.

5. Nâng cao thành tích những hội thi

a) những chỉ tiêu

– Giáo viên: Trong tổ có ít nhất 01 GV tham gia những cuộc thi do cấp trên tổ chức.

– học viên:

b) Biện pháp triển khai

– Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học viên tham gia đầy đủ những hội thi trong khả năng của nhà trường rất có thể.

– Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học viên tích cực học tập để thu được kết quả cao trong những kì thi, hội thi.

6. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên

a) những chỉ tiêu

– 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng kết quả những phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. Có …% ở mức thành thạo …

– 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả học viên.

– Triển khai những chuyên đề trong năm học như sau:

– Học kì I triển khai … chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực của học viên

+ Chuyên đề 2 …

– Học kì II triển khai … chuyên đề:

+ Chuyên đề 3: Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

+ Chuyên đề 4: Tích hợp kỹ năng và kiến thức liên môn trong dạy học.

+ Chuyên đề 5 …

– Thao giảng:

+ HK I: ít nhất … tiết;

+ HK II: ít nhất … tiết.

– Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: … tiết/gv/năm học

– Kiểm tra Sổ báo giảng: 01 lần/tháng.

– Kiểm tra quy trình cho điểm: 02 lần/học kỳ.

b) những biện pháp triển khai

– Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.

– Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra.

– Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học viên phải lấy chuẩn kỹ năng và kiến thức, kỹ năng của chương trình làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.

– những bài kiểm tra định kỳ, những giáo viên ra đề phải có đáp án, ma trận đề nộp cho BGH trước ngày kiểm tra 1 tuần.

7. Hoạt động ngoài giờ lên lớp

a) những chỉ tiêu

– Tham gia tốt những hoạt động ngoài giờ lên lớp.

– Phối hợp với ……… để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp kết quả.

b) Biện pháp triển khai

– Nghiên cứu những câu hỏi chuyên đề tương thích với nội dung chuyên đề. Xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, triển khai giáo dục kỷ luật tích cực kết quả, tham gia đầy đủ những buổi tham quan, học tập những di sản văn hóa nếu có điều kiện.

– triển khai những buổi ngoại khóa, tuyên truyền…

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

……………………………….

Trên đây là kế hoạch năm học 20….-20…. nhằm triển khai đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của tổ …./.

  …….., ngày ….. tháng ….. năm 20….
HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG

Kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…….

TRƯỜNG THPT …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

KẾ HOẠCH
Hoạt động Tổ …
Năm học 20….. – 20…..

Căn cứ vào công văn số…………….. /BGDĐT-GDTrH, ngày … tháng 8 năm 20….. của Bộ GDvàamp;ĐT về sự việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ giáo dục Trung học Phổ thông năm học 20….. -20…..;

Căn cứ vào Kế hoạch năm học 20….. – 20….. của Trường THPT …, Tổ … xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 20….. – 20….. như sau:

I. đặc trưng TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

Năm học 20….. – 20….. nhà trường tích cực triển khai Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. triển khai có kết quả nội dung những cuộc vận động, những trào lưu thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực; …

Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kỹ năng và kiến thức, kỹ năng giải quyết những vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa những hình thức học tập, chú trọng những hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; …

triển khai Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; …

2. Thuận lợi

– Tổ có … giáo viên đạt chuẩn. những tổ viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác…

– Đội ngũ giáo viên trong tổ hầu hết có năng lực khá, giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy…

– Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện …

– Năm học 20….. – 20….. là năm học giáo viên đã làm quen với chương trình SGK mới; phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy….

– Giáo viên của Tổ nhiệt tình trong giảng dạy …

– Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học …

– ……………………………………………………………

3. Khó khăn

– Tổ …. nên gặp nhiều trở ngại trong triển khai hoạt động và quản lí giáo viên.

– Trình độ vận dụng thông tin vào trong công tác dạy học … đáp ứng ? nhiệm vụ dạy học.

-……………………………………………………………

4. Tình hình đội ngũ năm học 20….. – 20…..

– Tổ có … giáo viên. Một lãnh đạo… (Trong số đó: … nam, … nữ)

– Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.

STT

Họ và tên

Trình độ

Đạt chuẩn

Chuyên Môn

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

II. những MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và triển khai đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt

2. triển khai đúng và đủ công tác dạy tự chọn môn …

3. triển khai dạy học theo chủ đề tích hợp (văn bản hướng dẫn và tài liệu tìm hiểu thêm tại địa chỉ………………… Tổ … đưa những nội dung vào bài dạy cụ thể như sau:

– ………………………………………………………….

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học viên …

– ………………………………………………………….

5. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

+ triển khai tốt đổi mới phương pháp dạy học với những mục tiêu cụ thể như …

+ Đổi mới hình thức tổ chức dạy học …

+ Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá …

+ Tổ chức dạy học với tiết học ngoài nhà trường:

Khối … triển khai nội dung …

Khối … triển khai nội dung …

Khối … triển khai nội dung …

6. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn

+ Dạy học theo định hướng nghiên cứu bài học … tiết

+ Dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực học viên:

Trong Học kỳ I …. chuyên đề … do …

Trong Học kỳ II …. chuyên đề … do …

+ tranh luận những vấn đề, những nội dung khó dạy hàng tháng, rút kinh nghiệm trong toàn tổ.

7. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học vào bài giảng….

8. Xét hết tập sự cho …

9. update thông tin giáo viên đầy đủ trên hệ thống thông tin quản lý nhà trường của Ngành GD thành phố …

III. những NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP triển khai

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên trong tổ

a) Chỉ tiêu:

– ………………………………………………………….

– …………………………………………………………..

b) Biện pháp triển khai:

– Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lý Nhà nước …

– Tham gia đầy đủ những buổi bồi dưỡng chính trị.

– Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học viên …

– Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ …

– triển khai kiểm tra nội bộ …

2. Giữ vững và nâng cao chất lượng, hạn chế học viên bỏ học, đảm bảo công tác phổ cập giáo dục THCS.

a. Chỉ tiêu:

– Tỷ lệ lưu ban, bỏ học không quá … %.

– Tỷ lệ chuyên cần … %.

– Hoàn thành …

b. Biện pháp triển khai:

– Tuyên truyền giáo dục nâng cao … Phối hợp cha mẹ học viên, GVCN ….

– Nâng cao vai trò …

– Nâng cao chất lượng dạy học tương thích với năng lực trình độ học viên, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học viên, ôn tập phụ đạo cho học viên yếu kém …

– Thường xuyên tổ chức những hoạt động ngoài giờ lên lớp… cho học viên trong những tiết sinh hoạt để hấp dẫn học viên …

– Tăng cường công tác kiểm tra, …

– Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn…

– Tổ chức … lớp phụ đạo cho học viên yếu … vào thứ … trong tuần. Giao Thầy (cô) … phụ trách.

GVBM theo dõi, lập danh sách cử đi học … gửi … thống kê, theo dõi …

Giáo việc dạy phụ đạo báo cáo tình hình học tập của học viên cho Tổ trưởng và Lãnh đạo trường để tổ chức phối hợp với cha mẹ học viên … vào cuối mỗi tháng …

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học viên giỏi, phụ đạo học viên yếu.

a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

– những chỉ tiêu:

Danh hiệu thi đua của tổ và chất lượng bộ môn (phụ lục kèm theo) …

triển khai đầy đủ chương trình, không cắt xét, bỏ nội dung dạy học.

Có Kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.

– Biện pháp triển khai.

triển khai nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng quy trình, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục …

Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học viên, tương thích đối tượng …

Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học viên, giúp học viên vận dụng kỹ năng và kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tại…

Vận dụng tốt những phương pháp dạy học vào những đối tượng không giống nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học viên, bám sát đối tượng …

Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách kết quả, để ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường, …

…………………………………………………………

b) Về bồi dưỡng học viên giỏi

– những chỉ tiêu:

Đội tuyển HSG tham gia thi HSG cấp thành phố…

Tham gia những Hội thi, hoạt động chuyên môn, học viên nghiên cứu khoa học …

– Biện pháp triển khai:

Xây dựng chương trình bồi dưỡng học viên giỏi những lớp…

Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm vào cho đội tuyển …

Tổ chức xét chọn đội tuyển … phát hiện học viên có năng khiếu ….

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những học viên tham gia học bồi dưỡng …và dự thi….

Tổ chức hội thi ý tưởng phát minh sáng tạo, …

Hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học …

c) Về phụ đạo học viên yếu

– những chỉ tiêu:

Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm toàn bộ học viên yếu không theo kịp chương trình…

Không để học viên diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ …

– Biện pháp triển khai:

Xây dựng chương trình phụ đạo…

Tăng cường kiểm tra theo dõi …

Phối hợp cha mẹ học viên, địa phương trong giáo dục học viên ….

4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

a) những chỉ tiêu:

– 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kỹ năng và kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT. …

– triển khai kết quả những hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi …

– Tổ trưởng, dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất có …tiết dạy/giáo viên/năm; mỗi giáo viên triển khai ít nhất … bài giảng có ứng dụng CNTT, dự giờ đồng nghiệp ít nhất … tiết/năm.

– Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trường, cấp …. Có ít nhất … trong tổ đạt giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên, có giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp … (khi cơ quan cấp trên tổ chức); không tồn tại giáo viên xếp loại yếu theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên; …

– Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học …

– triển khai Bồi dưỡng thường xuyên …

b) Biện pháp triển khai:

– Tổ CM phải có ít nhất …chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm

– Mỗi giáo viên phải có … chuyên đề tự bồi dưỡng chuyên môn

– Tham gia đầy đủ những lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở tổ chức

– Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm những giáo viên.

– TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1 lần; kiểm tra kế hoạch giảng dạy hàng…

– Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn … lần/tháng…

– Tham gia những Hội thi cấp trường và cấp …

– Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

– triển khai nghiêm túc kế hoạch thao giảng, … của chuyên môn.

– Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

– Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.

5. Nâng cao thành tích những Hội thi cấp…

a) những chỉ tiêu:

– Trong tổ có ít nhất … GV tham gia ít nhất một cuộc thi do sở tổ chức.

b) Biện pháp triển khai:

– Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học viên tham gia đầy đủ những hội thi trong khả năng của nhà trường rất có thể.

– Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học viên tích cực học tập để thu được kết quả cao trong những kì thi học viên giỏi …

6. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

a) những chỉ tiêu:

– …% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng kết quả những phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. Có …% ở mức thành thạo …

– 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả học viên …

– Triển khai những chuyên đề trong trong năm học theo kế hoạch xây dựng:

– Học kì I triển khai … chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực của học viên

+ Chuyên đề 2 …

– Học kì II triển khai … chuyên đề:

+ Chuyên đề 3: Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học

+ Chuyên đề 4: Tích hợp kỹ năng và kiến thức liên môn trong dạy học

+ Chuyên đề 5 …

– Thao giảng:

+ HK I: ít nhất … tiết;

+ HK II: ít nhất … tiết.

– Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: … tiết/gv/năm học

– Kiểm tra kế hoạch giảng dạy: …lần/tháng

– Kiểm tra quy trình cho điểm: … lần/tháng

b) những biện pháp triển khai:

– Tiếp thu và triển khai nghiêm chỉnh văn bản Quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa Lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn với tổ những tổ viên.

– Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.

– Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra …

– Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học viên phải lấy chuẩn kỹ năng và kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.

– những bài kiểm tra từ 45 phút trở lên những tổ viên ra đề phải có ma trận đề nộp cho Tổ trưởng trước khi kiểm tra …

7. Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

a) những chỉ tiêu:

– Tham gia tốt những hoạt động ngoài giờ lên lớp.

– Hợp tác với … để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp kết quả.

b) Biện pháp triển khai:

– Nghiên cứu những câu hỏi chuyên đề tương thích với nội dung chuyên đề…. Xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, triển khai giáo dục kỷ luật tích cực kết quả, tham gia đầy đủ những buổi tham quan, học tập những di sản văn hóa nếu có điều kiện.

– triển khai những buổi ngoại khóa, tuyên truyền…

V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

– Đề nghị bổ sung những thiết bị thí nghiệm thực hành khối … và khối… do bị hỏng, trang bị thêm …

Trên đây là kế hoạch năm học 20….. -20….. nhằm triển khai đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của tổ …./.

 

HIỆU TRƯỞNG

….……, ngày … tháng năm 20…..

Tổ trưởng

Đính kèm những Phụ lục:

– Kế hoạch triển khai chương trình
– Đăng ký thi đua tập thể, cá nhân
– Thao giảng, ngoại khóa
– Kiểm tra chuyên môn
– …

 

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *