Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT được lập ra để đánh giá tiết dạy, giờ dạy dự giờ. Mẫu phiếu này có ghi rõ thông tin giáo viên dạy, tổ bộ môn, địa điểm dạy, môn dạy, lớp, thời gian, nội dung bài học…..

Bên cạnh cấp THPT, thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cho cấp Tiểu học, THCS. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm mẫu phiếu đánh giá tiết dự giờ trong bài viết dưới đây:

Mẫu phiếu đánh giá tiết dự giờ cấp THPT

SỞ GDvàamp;ĐT …….
TRƯỜNG THPT …………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
—————————-

PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC

Họ và tên người dạy: ………………………………………………………………………………………

Môn: ………………….. Tiết ………………. Tiết PPCT ……………. Ngày dạy ……………………

Tên bài học: ………………………………………………………………………………………………….

Lớp:………………………. Trường: ……………………………………………………………………….

Họ và tên người dự giờ: ………………………………………………….. Chuyên môn: …………..

Nội dung hoạt động quy trình hoạt động của GV, HS Nhận xét, đánh giá, góp ý

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Đánh giá chung

– Người dự giờ nhận xét:

Những thành công của giờ dạy (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học viên; kết quả hoạt động và học tập của học viên):

……………………………………………………………………………………………………………………

Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học viên; kết quả hoạt động và học tập của học viên):

……………………………………………………………………………………………………………………

Xếp loại giờ dạy:

– Ý kiến của giáo viên được đánh giá: …………………………………………………………………..

Nội dung Mục
T.chí
tiêu chuẩn Điểm Đánh giá
1. Kế hoạch
(giáo án) và
tài liệu
dạy học
(30 điểm)
1.1 Mức độ thích hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 5
1.2 Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 10
1.3 Mức độ thích hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức những hoạt động học của học viên. 10
1.4 Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quy trình tổ chức hoạt động học của học viên. 5
2 . Tổ chức
hoạt động
học tập cho
học viên
(35 điểm)
2.1 Mức độ sinh động, hấp dẫn học viên của Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 10
2.2 Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học viên. 10
2.3 Mức độ thích hợp, kết quả của những biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học viên hợp tác, giúp đỡ nhau khi triển khai nhiệm vụ học tập. 10
2.4 Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quy trình tranh luận của học viên. 5
3. Hoạt động của học viên
(35 điểm)
3.1 Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng triển khai nhiệm vụ học tập của học viên trong lớp. 5
3.2 Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học viên trong việc triển khai những nhiệm vụ học tập. 10
3.3 Mức độ tham gia tích cực của học viên trong trình diễn, trao đổi, tranh luận về kết quả triển khai nhiệm vụ học tập. 10
3.4 Mức độ đúng đắn, chính xác, thích hợp của những kết quả triển khai nhiệm vụ học tập của học viên. 10
Tổng điểm 100

* Xếp loại giờ dạy: Từng mục tiêu chuẩn cho điểm nguyên không cho điểm lẻ.

– Loại Giỏi ≥ 80 điểm và những mục tiêu chuẩn phải đạt 60% số điểm từng tiêu chuẩn.

– Loại Khá từ 65 79 điểm và những mục tiêu chuẩn phải đạt 50% số điểm từng tiêu chuẩn.

– Loại Trung bình: từ 50 64 điểm.

– Loại vẫn chưa đạt yêu cầu: dưới 50 điểm.

……………, ngày…tháng…năm…
Người được đánh giá
(Ký và ghi họ tên)
Người đánh giá
(Ký và ghi họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *