Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu kiểm tra chuyên môn của giáo viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Phiếu kiểm tra chuyên môn của giáo viên là mẫu phiếu được lập ra để kiểm tra về việc đánh giá chuyên môn của giáo viên. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung kiểm tra đánh giá, các tiêu chí đánh giá.. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT …………

TRƯỜNG …………….

PHIẾU NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

Của giáo viên: …………………………………………………………………………….

……….., ngày…tháng…năm….

Ý kiến và chữ ký của giáo viên được kiểm tra

………………………………………………………

………………………………………………………

NGƯỜI KIỂM TRA

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Phiếu nhận xét đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên.

I. Phiếu nhận xét đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn (PNXĐGVTHQCCM) là hồ sơ đính kèm BIÊN BẢN KIỂM TRA HOẠT ĐÔNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN (cùng các phiếu dự gờ, phiếu nhận xét phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đánh giá công tác khác của hiệu trưởng).

II. Phiếu có 08 nội dung, 22 chi tiết trong đó có một số nội dung cần giải thích thêm (theo số thứ tự nội dung chi tiết):

2. Bảo đảm kế hoạch chuyên môn: KHCM khác với PPCT (quy định trình tự các tiết dạy của bộ môn) là kế hoạch riêng của giáo viên để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do nhà trường hay tổ chuyên môn phân công (dạy tự chọn, dạy thay, thao giảng, thực hiện ngoại khóa, chuyên đề, phụ đạo HSY, bồi dưỡng HSG, …)

5. Giáo án: Phải ghi rõ mục tiêu học tập: kiến thức, kỹ năng, … , phần chuẩn bị của giáo viên, phải thể hiện rõ phương pháp đặc trưng bộ môn, những hoạt động của giáo viên và học sinh, hệ thống các câu hỏi, thời điểm sử dụng ĐDDH, các phương tiện hiện đại v.v… (kịch bản của tiết dạy ĐMPPDH) phát huy tính tư duy sáng tạo trên ba đối tượng học sinh. Nếu giáo án kiểm tra tiết phải có ma trận hai chiều, đáp án chi tiết, thống kê kết quả…

8. TTV trong khi kiểm tra HSSS của giáo viên phải nhận xét, đánh giá được hiệu quả sử dụng trong quá trình nâng cao chất lượng dỵ học; tránh tình trạng giáo viên xây dựng bộ HSSS đầy đủ, có chất lượng cao, bảo quản thật tốt nhưng chỉ để “trưng bày” trong các đợt kiểm tra, hội thi, triển lãm,…. Thực tế lại dùng bộ giáo án, HSSS khác khi giảng dạy.

9. Giáo viên các bộ môn KHXH phải chú trọng kỹ năng thực hành cho học sinh. Giáo viên các bộ môn KHTN ngoài yêu cầu này, còn phải bảo đảm thực hiện các tiết thực hành thí nghiệm theo PP, quy định của chương trình.

11. Để thực hiện tốt việc nhận xét đánh giá nội dung này, kiến nghị các đ/c hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên lưu trữ đầy đủ các loại đề và bài kiểm tra của học sinh; trong khi kiểmt tra sổ điểm lớp hàng tháng cần ghi rõ nhận xét, đánh giá việc cho điểm và cập nhật điểm số củ giáo viên bộ môn.

16 – 17. Đóng vai trò tích cực trong SHCM là thường xuyên chủ động nhận các nhiệm vụ do tổ phân công và tự nguyện làm thêm các nhiệm vụ khác, giúp đỡ đồng nghiệp,… ngoài SKKN đã được công nhận, cần đánh giá một cách trân trọng các GPHI tuy chưa thành văn bản nhưng có hiệu qảu cụ thể nâng cao chất lượng dạy và học.

20. Những giáo viên phấn đấu học thêm vượt chuẩn (ĐH đối với giáo viên TH và THCS, thạc sỹ đối với giáo viên THPT…) tùy theo hoàn cảnh và mức độ để đánh giá khá, tốt.

22. Những giáo viên không tham gia dạy thêm đương nhiên đạt điểm tối đa.

III/ Cách tiến hành:

Sau khi nhận xét chung về các ưu khuyết điểm chính (rồi ghi lại tóm tắt hơn và BBTHQCCM đính kèm BB kiểm tra HĐSPGV).

Hướng dẫn cho điểm 22 chi tiết: Tốt: 2 điểm; Khá: 1,5 điểm; Đạt YC: 1 điểm; chưa đạt yêu cầu :0 – 0,5.

Xếp loại chung:- Tốt: ∑> 36 ( các ND: 1,3,6,9,11,15,18,22 phải đạt 2 điểm).

– Khá ∑ : 29 – 35 (các ND: 1,3,6,9,11,15,18,22 phải đạt ít nhất 1,5 điểm)

– Đạt yêu cầu: ∑: 22 – 28 ( các ND: 1,3,6,9,11,15,18,22 phải đạt ít nhất 1 điểm)

– Chưa đạt yêu cầu ∑<22

Chú ý: Nếu tổng điểm ∑ đạt cho từng loại nhưng điểm các nội dung khống chế không đạt mức quy định thì xếp xuống một bậc.Ví dụ: Tổng điểm QCCM của GV là 40 điểm nhưng nội dung 11 chỉ đạt 1,5 điểm thì xếp loại khá. Nếu tổng điểm đạt từ 29 – 44 : khá hoặc tốt nhưng một nội dung bất kỳ không đạt yêu cầu ( điểm 0) thì xếp loại chung chỉ ĐẠT YÊU CÂU.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *