Download.vn xin giới thiệu mẫu Phiếu lương nhân viên gồm có bảng lương chi tiết của từng nhân viên trong doanh nghiệp như lương cơ bản, kết quả công việc, nghỉ phép, thưởng.

Nội dung trong mẫu phiếu lương cần ghi rõ những thông tin như: họ tên nhân viên, phòng ban, số ngày công, ngày nghỉ bù, ngày nghỉ không tính phép. Ngày nghỉ hưởng lương, ngày nghỉ tính phép và mức lương của nhân viên đó. Trong số tổng tiền lương cần ghi rõ mức lương cơ bản. Lương kết quả, lương làm thêm giờ và những khoản cộng lương, khoản trừ lương khác. Mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Mẫu phiếu lương mới nhất

  • Phiếu lương – Mẫu 1
  • Phiếu lương – Mẫu 2
  • Lợi ích của việc lập mẫu phiếu lương nhân viên

Phiếu lương – Mẫu 1

Công ty ……………….
Địa chỉ:…………………..
PHIẾU LƯƠNG
Ngày … tháng … năm …..
Mã Nhân Viên Lương đóng BHBB
Họ Và Tên Ngày công đi làm
Chức Danh Ngày công chuẩn
STT những Khoản Thu Nhập STT những Khoản Trừ Vào Lương
1 Lương Chính 1 Bảo Hiểm Bắt Buộc ……………
2 Phụ Cấp: ……………. 1,1 Bảo hiểm xã hội (8%)
2,1 Trách nhiệm 1,2 Bảo hiểm y tế (1,5%)
2,2 Ăn trưa 1,3 Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
2,3 Dế yêu 2 VAT Thu Nhập Cá Nhân
2,4 Xăng xe 3 Tạm Ứng
2,5 Nhà ở 4 Khác
2,6 Nuôi con nhỏ
tổng số tổng số
Tổng Số Tiền Lương Thực Nhận
Bằng chữ:
Người lập phiếu
Ký và ghi rõ họ tên
Người nhận tiền
Ký và ghi rõ họ tên

Phiếu lương – Mẫu 2

LOGO CÔNG TY

PHIẾU LƯƠNG NHÂN VIÊN

THÁNG….NĂM….

Họ tên …………………………………………………
Phòng ban …………………………………………………
Số ngày công ……………………………………………………
Ngày nghỉ bù ……………………………………………………
Ngày nghỉ không tính phép ………………………………………………………
Ngày nghỉ hưởng lương ………………………………………………………
Ngày nghỉ tính phép ………………………………………………………
Mức lương ………………………………………………
Tổng tiền lương Lương cơ bản …………………………………………………
Lương kết quả ……………………………………………………
Lương làm thêm giờ ………………………………………………
những khoản cộng lương …………………………………………………
những khoản trừ lương ………………………………………………………
Phụ cấp Dế yêu ……………………………………………………
Phụ cấp ăn ca …………………………………………………………
Công tác phí ………………………………………………………
Tổng thu nhập ………………………………………………
Tạm ứng lương kỳ I …………………………………………………
những khoản phải khấu trừ vào lương BHXH (7%) ………………………………………………
BHYT (1.5%) ……………………………………………………
BHTN (1%) …………………………………………………………
Truy thu ……………………………………………………………
VAT TNCN ……………………………………………………
Tổng …………………………………………………………………
Thực lĩnh ………………………………………………
Ghi chú Lương trách nhiệm trừ phạt HC: …………………………………………………………

Lợi ích của việc lập mẫu phiếu lương nhân viên

Mẫu phiếu lương còn có những tên thường gọi khác như mẫu phiếu chi lương, phiếu thanh toán lương,… Được lập dưới dạng bảng tính Excel hoặc Word để bộ phận kế toán. Cũng như những người hưởng lương tiện theo dõi. Ở mỗi phiếu lương, những cá nhân là người lao động làm công ăn lương sẽ theo dõi chi tiết được ngày công đi làm của tớ. Ngày nghỉ phép tính lương và nghỉ không lương, những khoản phụ trợ cấp, khấu trừ, phạt, thưởng,…. Tác động đến tiền lương và đưa ra số tiền lương thực lĩnh sau cùng mà cá nhân đó được hưởng.

Mẫu phiếu lương hàng tháng sẽ được xây dựng dưới dạng file mềm. Và sẽ được in ra một bản để gửi đến người hưởng lương. Mẫu phiếu lương hàng tháng đều được lưu lại để đánh giá mức lượng trong năm của từng nhân viên. Cùng chính sách tăng lương theo định kỳ, sự thay đổi về hình thức chấm công, chính sách phụ cấp và những vấn đề khác tác động đến lương. Việc làm này sẽ do bộ phận hành chính nhân sự hoặc kế toán triển khai. Đều đã có chữ ký xác nhận của người lao động và trưởng bộ phận.

Dựa trên mẫu phiếu lương, doanh nghiệp sẽ kiểm soát tốt hơn vấn đề thanh toán lương cho nhân viên. Cũng như nguồn tài chính của đơn vị mình, có sự điều chỉnh tăng giảm lương hợp lý. Tất nhiên sẽ dựa trên quyền lợi của NLĐ và đóng góp của họ cho sự phát triển của DN nói chung.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *