Mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH sẽ liệt kê danh sách đầy đủ những thông tin liên quan đến toàn bộ thành viên trong gia đình đã tham gia đóng BHYT nhằm xác định mức giảm trừ khi đóng theo Quyết định 22/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành ngày 08/01/2020.