Trong buổi Đại hội Chi đoàn năm học 2020 – 2021 không thể hiếu mẫu báo cáo tổng kết, cũng như phương hướng hoạt động công tác Đoàn và trào lưu thanh niên. Bản phương hướng hoạt động đề ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu cần đạt được trong năm học mới này.

Mẫu phương hướng Đại hội Chi đoàn năm 2020 – 2021

Đoàn THCS HCM
Chi đoàn…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phương hướng hoạt động Đoàn và trào lưu thanh niên
Năm học 2020 – 2021

Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để công tác Đoàn và trào lưu thanh niên trường học thiết thực, kết quả hơn, với phương châm “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, triệu tập, quyết liệt”, Chi đoàn………. là chi đoàn mới xây dựng xong chi đoàn xây dựng Phương hướng hoạt động Đoàn và trào lưu thanh niên trường học năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. triệu tập tiến hành tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên học viên, vào những ngày lễ lớn, tiếp tục tiến hành có kết quả cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Tổ chức tiến hành những công trình, phần việc thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội; tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm, rèn luyện kỹ năng và hội nhập quốc tế cho thanh niên, học viên.

3. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, chất lượng Đoàn viên theo hướng đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động gắn với việc triển khai sáng tạo chương trình rèn luyện Đoàn viên.

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

– 100% ĐVTN học tập và tiến hành những chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn.

– 100% ĐVTN tham gia tích cực vào những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở nhà trường và nơi cư trú.

– 100% ĐVTN ký cam kết và nghiêm túc tiến hành không vi phạm pháp lý và những tệ nạn xã hội.

2. Học tập và rèn luyện đạo đức:

– 100% ĐVTN xếp loại đạo đức Khá – Tốt; 100% Đoàn viên đủ tư cách, không tồn tại Đoàn viên xếp loại yếu kém.

– 100% ĐVTN xếp loại học lực từ Trung bình trở lên; Loại giỏi, khá đạt từ 30-40% ; không tồn tại ĐV xếp loại yếu, kém.

– 100% ĐVTN không vi phạm quy chế thi và kiểm tra;

– 100% đoàn viên lên lớp thẳng

3. Công tác trào lưu

– 100% Đoàn viên đóng đoàn phí đầy đủ;

– 100% ĐVTN tham gia những hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện.

– 100% ĐVTN tham gia sinh hoạt hè có kết quả và tham gia tích cực chiến dịch thanh niên, học viên tình nguyện.

– 100% Chi đoàn đăng danh hiệu Đoàn viên ưu tú.

– CĐ phấn đấu đoạt danh hiệu vững mạnh cấp Đoàn trường.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP tiến hành:

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

a. Tiếp tục tiến hành có kết quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Bỉm Sơn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

+ Trọng tâm là nâng cao ý thức học tập, rèn luyện để có nhân cách, có sức khoẻ, có kỹ năng và kiến thức thực chất cho bản thân. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tuân thủ nội quy nhà trường và pháp lý nhà nước, tích cực tham gia những hoạt động xã hội và tình nguyện.

+ Có thái độ, động cơ học tập nghiêm túc. Tránh tình trạng quay cop, gian lận trong kiểm tra, thi cử.

b. Tổ chức tuyên truyền trong ĐVTN ý nghĩa sâu sắc lịch sử những ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của Đảng, của giang sơn gắn với tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh”

c. Tổ chức những hoạt động văn hoá, văn nghệ, đồng diễn nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm học.

d. Tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước cho ĐVTN.

đ. Tổ chức những hoạt động giáo dục, tư vấn đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho ĐVTN, giúp ĐVTN ứng xử tương thích, có lối sống văn hoá, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường, góp phần xây dựng “Trường học thân thiện, học viên tích cực”. Chủ động nắm bắt tình hình thanh niên từ nhiều kênh thông tin không giống nhau, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội cho ĐVTN.

2. trào lưu “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:

a. Đẩy mạnh trào lưu học tập, nghiên cứu khoa học, tổ chức những forums sinh hoạt, trao đổi về phương pháp học tập. Tiếp tục tiến hành trào lưu “Sáng tạo trẻ” trong ĐVTN trường học. Tổ chức những cuộc thi sáng tạo, cổ vũ, động viên học viên đề xuất những ý tưởng phát minh sáng tạo, sáng kiến, giải pháp trong học tập, rèn luyện, vui chơi giải trí, trong hoạt động trong chi đoàn, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu và giải trí lành mạnh. Tổ chức những câu lạc bộ học tập cho ĐVTN tham gia.

b. tiến hành có kết quả trào lưu trào lưu “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực”

+ tiến hành tốt nội quy trường, lớp. Xác định đúng thái độ, động cơ học tập.

+ Đổi mới phương pháp học triệu tập quả, chủ động ôn tập theo đề cương do sở GDvàamp;ĐT biên soạn, tích cực sử dụng website của nhà trường và mạng internet để tải tài liệu ôn tập.

+ Vào mỗi 15 phút đầu giờ ban cán sự những môn học sẽ hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của ĐVTN trong CĐ.

+ những buổi sinh hoạt dành 15 phút cuối để tổ chức chương trình đố vui về những môn học tự nhiên, xã hội, hiểu biết xung quanh nhằm củng cố kỹ năng và kiến thức tăng sự hiểu biết của ĐVTN.

+ ĐVTN phấn đấu ngoài giờ học chính khóa trên lớp bố trí tự học ở nhà mỗi ngày ít nhất 4 tiếng. Phòng ngừa tác động tiêu cực: bỏ học để chơi điện tử, internet, mang Smartphone di động đến trường.

IV. TỔ CHỨC tiến hành:

– Xây dựng kế hoạch cụ thể, tương thích với tình hình trong thực tiễn tại chi đoàn để tiến hành Chương trình công tác Đoàn và trào lưu thanh niên trường học năm học 2020 – 2021; chủ động tham gia có kết quả những hoạt động do Đoàn trường tổ chức; triển khai tiến hành tốt những hoạt động theo chủ điểm năm học.

– Tranh thủ ý kiến chỉ huy của cô giáo chủ nhiệm tiến hành tốt những nhiệm vụ do Đoàn trường giao.

– tiến hành tốt cơ chế thông tin, báo cáo.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *