Mẫu sơ kết lớp của giáo viên chủ nhiệm là biểu mẫu được lập ra vào cuối học kỳ 1 của mỗi năm học, giúp giáo viên tổng kết toàn bộ quy trình học tập và rèn luyện của những học viên trong lớp mình tham gia chủ nhiệm.

Nội dung trong mẫu sơ kết lớp của giáo viên chủ nhiệm được chia thành những nội dung cụ thể gồm có tổng kết lại số lượng học viên trong một năm học, đánh giá mức độ chuyên cần, chất lượng văn hóa, hạnh kiểm, về tổ chức lớp và những hoạt động khác của lớp, phương hướng trong kỳ học tới. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết mời những bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

Mẫu sơ kết lớp của giáo viên chủ nhiệm năm 2020 – 2021

  • Báo cáo sơ kết học kì 1 lớp chủ nhiệm – Mẫu 1
  • Báo cáo sơ kết học kì 1 lớp chủ nhiệm – Mẫu 2

Báo cáo sơ kết học kì 1 lớp chủ nhiệm – Mẫu 1

PHÒNG GDvàamp;ĐT ………..

TRƯỜNG ……………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

SƠ KẾT HỌC KÌ ………..
NĂM HỌC ………. – ……….

Lớp:…………………………………………….. Giáo viên chủ nhiệm:………..

I. DUY TRÌ SỐ LƯỢNG.

1. đầu năm mới: ………………………. Nữ:………………….

2. Cuối học kì 1:…………………. Nữ:………………..

– Tăng:……………………………..Giảm:……………..

– Họ và tên HS tăng, giảm. Lí do.

…………………………………………………………

……………………………………………………….

………………………………………………………..

II. CHUYÊN CẦN

1. Tổng số lần vắng của lớp:………………… Có phép:………. Không phép:………..

2. HS vắng học nhiều nhất:……………….Số lần vắng:…………..

3. Tổng số lần HS trốn học, bỏ tiết:…………………..

4. Biện pháp giáo dục HS để duy trì chuyên cần trong lớp học:

(ghi rõ những biện pháp đã tiến hành)

………………………………………………………….

…………………………………………………………..

…………………………………………………………

III. CHẤT LƯỢNG VĂN HÓA, HẠNH KIỂM

Mặt giáo dục TS HS GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM
SL % SL % SL % SL % SL %
Học lực
Hạnh kiểm

1. Tổng hợp số liệu ……………………….

2. Nhận định

2.1. Về học lực

……………………………………………………

……………………………………………………..

…………………………………………………..

2.1. Về hạnh kiểm

……………………………………………………

……………………………………………………..

…………………………………………………..

2.3. Điều kiện, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học.

……………………………………………………

……………………………………………………..

…………………………………………………..

IV. TỔ CHỨC LỚP, những HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Chất lượng hoạt động của mạng lưới cán bộ lớp, tổ, chi đội.

……………………………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………..

2. Nề nếp tự quản, bảo vệ tài sản nhà trường, bảo quản và sử dụng sổ đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm.

……………………………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………..

3. Kết quả giáo dục Văn thể mỹ, tham gia những trào lưu, hội thi do nhà trường, Liên đội phát động, tổ chức.

…………………………………………………….

………………………………………………….

…………………………………………………..

4. Số buổi lao động của lớp, tự đánh giá về kết quả lao động.

……………………………………………………

……………………………………………………..

…………………………………………………..

5. Kết quả thi đua học kì 1:

……………………………………………………

……………………………………………………..

…………………………………………………..

6. Tình hình thu nộp những khoản tiền theo quy định.

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………..

7. Tổng số học viên giỏi: ……………….. Nữ: …………

8. Tổng số học viên tiên tiến: …………. Nữ: …………

9. Kết quả giáo dục học viên riêng biệt:

……………………………………………………

……………………………………………………

V. PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KÌ 2.

……………………………………………………

……………………………………………………

VI. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT.

1. Đối với đồng nghiệp (GVBM, GVCN khác).

……………………………………………………

……………………………………………………

2. những tổ chức, đoàn thể.

……………………………………………………

……………………………………………………

3. Đối với BGH nhà trường.

……………………………………………………

……………………………………………………

……………, ngày …..tháng…..năm…

TỔ TRƯỞNG
(Kí, ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Báo cáo sơ kết học kì 1 lớp chủ nhiệm – Mẫu 2

PhÒng GDvàamp;ĐT …………………

TRƯỜNG ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——-

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I

Năm học 20…-20….
Lớp :………..

I. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN DUY TRÌ SĨ SỐ

a/ điểm mạnh

– Việc duy trì ss của lớp tương đối tốt không quá 2,5%.

b/ Khuyết điểm

– Lớp vẫn tồn tại đấy tồn tại trường hợp nghỉ học giữa kì (……………….)

– học viên cúp học, nghỉ học không phép của lớp nhiều tác động đến tình hình chung của lớp.

– sự phối hợp giữa những ban ngành, giữa PH và GVCN vẫn chưa đồng bộ dẫn đến tình hình lớp không được hoàn thiện

c/ Hướng Khắc phục trong học kì II:

– GVCN Theo sát tình hình lớp hơn.

– phối hợp chặt chẽ hơn với những ban ngành trong nhà trường cũng như PHHS để duy trì SS lớp.

– Có hình thức cứng rắn hơn đối với những trường hợp nghỉ học không phép cũng như cúp học.

– lập sổ theo dõi cá nhân cũng như thời gian biểu sinh hoạt của học viên để dễ dàng có biện pháp kịp thời.

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC HẠNH KIỂM VÀ VĂN HÓA

* Công tác giáo dục hạnh kiểm

a/ điểm mạnh

– GVCN theo sát lớp để giáo dục học viên.

– Luôn theo dõi bám sát phối hợp cùng nhà trường, PHHS để ngăn chặn kịp thời những hành vi sai lệch của học viên.

– học viên có nhiều tiến bộ so với đầu năm mới

– Cụ thể: đầu năm mới

+ Tốt chỉ là 37,5%, khá là 25%, TB37,5%

– Cuối HKI:

+ Tốt là 46.2%, khá 33,3% , TB là 20,5%

b/ Nhược điểm

– Việc gia đình PH không phối phối hợp cùng giáo viên CN để giáo dục đạo đức cho học viên dẫn đến tình hình đạo đức của học viên vẫn chưa được hoàn thiện

– Cụ thể như sau

– đầu năm mới theo đăng kí:

đầu năm mới đăng kí đầu năm mới đăng kí Tăng Giảm
Giỏi
Khá
Trung bình

– Tình hình giáo dục hạnh kiểm của lớp vẫn chưa thật sự kết quả nên chất lượng giáo dục vẫn chưa đạt được chỉ tiêu đầu năm mới.

c/ Hướng khắc phục trong HKII:

– Tiếp tục phối hợp với nhà trường, THPT, PHHS để giáo dục học viên

– Thường xuyên thăm hỏi động viên những em để những em cùng tiến bộ

* Công tác giáo dục văn hóa

a/ điểm mạnh

– học viên trong lớp có nhiều cố gắng trong học tập

– Giáo viên bộ môn giảng dạy tận tình.

– PHHS quan tâm nhiều đến học viên.

b/ Nhược điểm

– Nhiều em học viên lười học tập.

– Sự cố gắng của những em vẫn chưa đạt kết quả.

– Lớp quá nhiều học viên yếu kém.

– Đa số những em ham chơi vẫn chưa nắm vững mục đích của việc học dẫn đến tình hình lớp không tiến bộ

Kết quả cụ thể như sau:

đầu năm mới đăng kí đầu năm mới đăng kí Tăng Giảm
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu

– Dựa vào bảng thống kết quả học tập giáo dục văn hóa vẫn chưa được như chỉ tiêu đầu năm mới đề ra.

c/ Hướng khắc phục trong HKII:

– Nhắc nhở những em đi học đều đặn hơn.

– GVCN kiểm tra vở học tập, góc học tập, thời gian biểu của những em thường xuyên hơn.

– Có biện pháp phụ đạo thêm những môn học còn yếu kém.

– xây dựng hai bạn cùng tiến giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập.

– Liên hệ thường xuyên hơn với PHHS để trao đổi về tình hình học tập của những em ở trường cũng như ở nhà.

– phối hợp cùng GVBM để nâng cao chất lượng bộ môn.

– Tách nhóm học viên riêng biệt để không làm tác động đến những bạn khác.

– Yêu cầu học viên nâng cao tinh thần tự giác trong học tập để tiến bộ

– Trao đổi cụ thể hơn với PHHS trong cuộc họp phụ huynh để tìm ra hướng khắc phục cụ thể

Kết quả hai mặt giáo dục của học viên có danh sách đính kèm

III. SƠ KẾT CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA GÓC HỌC TẬP LỚP CHỦ NHIỆM

a/ điểm mạnh

– Đa số học viên trong lớp có góc học tập

– GVCN đến được một số nhà học viên để kiểm tra

b/ Khuyết điểm:

– Góc học tập của những em còn sơ sài

– vẫn chưa xuất hiện thời gian biểu cụ thể

c/ Hướng Khắc phục trong HKII

– Tiếp tục điều tra góc học tập của học viên và đóng góp ý kiến với PHHS

IV. SƠ KẾT CÔNG TÁC PHỤ ĐẠO

a/ điểm mạnh

– Giáo viên dạy nhiệt tình

– học viên đi học tương đối đầy đủ

– Chất lượng bộ môn văn, toán có cải thiện so với KSCL đầu năm mới

b/ Khuyết điểm:

– Một số em lợi dụng việc đi dạy để đi chơi.

– Môn anh những em còn quá lơ là chểnh mảng nên chất lượng vẫn chưa được cải thiện

c/ Hướng Khắc phục trong HKII

– Tiếp tục phụ đạo những môn trong học kì II.

V. SƠ KẾT những KHOẢN ĐÓNG GÓP

( có danh sách đính kèm)

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KÌ II

1. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN DUY TRÌ SĨ SỐ

– Duy trì SS học viên cho tới cuối năm là 39/14 nữ

– Vận động học viên ra lớp khi những em có ý muốn nghỉ học

– Ngăn chặn tình trạng học viên nghỉ bỏ học cúp tiết.

Biện pháp:

– PHHS phối hợp cùng GVCN, Nhà trường khuyến khích con em mình đi học

– GVCN thường xuyên bám sát lớp để thông tin kịp thời về với gia đình.

– GVCN nắm bắt tâm tư tình cảm nguyện vọng của những em để kịp thời điều chỉnh những em theo hướng tốt hơn.

– Theo dõi sát những trường hợp riêng biệt luôn có tư tưởng nghỉ bỏ học để hướng cho những em sớm loại bỏ tư tưởng này.

2. CÔNG TÁC GIÁO DỤC HẠNH KIỂM VÀ VĂN HÓA

* Công tác giáo dục hạnh kiểm

– Chắt lọc đối tượng học viên để có biện pháp cụ thể

– phối hợp cùng với GVBM, THPT để giáo dục đạo đức cho những em

– Liên hệ thường xuyên hơn với PHHS để có biện pháp kịp thời đối với những em có dấu hiệu suy thoái về đạo đức.

– Giáo dục đạo đức những em trải qua truyền thống nhà trường, những buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt lớp, sinh hoạt tập thể.

– PHHS thường xuyên theo dõi sổ theo dõi cá nhân của học viên có chữ kí của GVCN để biết được những sai phạm cũng như những tiến bộ của con em mình để có biện pháp uốn nắn cũng như tuyên dương khích lệ những em.

* Công tác giáo dục văn hóa

– Nhắc nhở những em đi học đều đặn hơn.

– GVCN kiểm tra vở học tập, góc học tập, thời gian biểu của những em thường xuyên hơn.

– Có biện pháp phụ đạo thêm những môn học còn yếu kém.

– xây dựng hai bạn cùng tiến giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập.

– PHHS kiểm tra vở học của con em mình trước khi đi học

– Liên hệ thường xuyên hơn với PHHS để trao đổi về tình hình học tập của những em ở trường cũng như ở nhà.

– phối hợp cùng GVBM để nâng cao chất lượng bộ môn.

– Tách nhóm học viên riêng biệt để không làm tác động đến những bạn khác.

– Yêu cầu học viên nâng cao tinh thần tự giác trong học tập để tiến bộ

– Trao đổi cụ thể hơn với PHHS trong cuộc họp phụ huynh để tìm ra hướng khắc phục cụ thể.

VII. NHỮNG VIỆC rất cần phải TIẾP TỤC QUAN TÂM

– Hoàn thành những khoản phí của nhà trường

– Sửa chửa những thiết bị trong lớp đã bị hư hỏng

– Mua một số ghế ngồi cho những em khi sinh hoạt dưới cờ cũng như những buổi sinh hoạt khác.

– phối hợp cùng với hội PHHS sửa chữa một số ghế ngồi trong lớp của những em đã bị hỏng.

– Thay lại rèm lớp.

VIII. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

…………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

TỔ TRƯỞNG

(Ghi rõ ý kiến, kí, ghi rõ họ tên)

………………….., ngày …..tháng…..năm……

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký, ghi rõ họ tên)

…………………

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *