Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng được dùng để theo dõi việc triển khai nề nếp của những thành viên trong tổ trong quy trình học tập. Từ đó dễ dàng đánh giá ý thức, tinh thần học tập, việc làm tốt, việc làm xấu, ý thức triển khai nội quy của những thành viên trong tổ.

Mục lục bài viết

Sổ theo dõi của tổ trưởng năm học 2020 – 2021

 • Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng
  • Sổ theo dõi của tổ trưởng – Mẫu 1
  • Sổ theo dõi của tổ trưởng – Mẫu 2
  • Sổ theo dõi của tổ trưởng – Mẫu 3
 • Nhiệm vụ của tổ trưởng
 • những tiêu chuẩn thi đua trong tổ
 • Cách sử dụng sổ theo dõi của tổ

Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng

Sổ theo dõi của tổ trưởng – Mẫu 1

Tổ …………..: Tuần …………….. (Từ ngày……tháng…….năm……. đến ngày……tháng……năm………)

STT Tên Điểm tốt Điểm xấu Bị ghi SĐB, sổ SĐ Nói chuyện GV nhắc nhở Trang phục, KQ Không học bài, làm bài Vô ý thức Tổng điểm Xếp loại Phạt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sổ theo dõi của tổ trưởng – Mẫu 2

PHÒNG GDvàamp;ĐT THÀNH PHỐ ………. BẢNG THEO DÕI THI ĐUA HÀNG TUẦN – LỚP…..
TRƯỜNG ……….. Năm học: ………
Tổ: …… – Tổ trưởng :………………………………..
Tuần thứ :……… Từ ngày: …../…../…… đến ngày …../…../……
T
T
Họ và tên Nghỉ học Đi học trễ Bài tập về nhà Dụng cụ học tập Chép
bài
Đồng phục Nói chuyện những tội khác Điểm cộng học tập TỔNG
ĐIỂM
Xếp
loại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Điểm trung bình toàn tổ
………., ngày…… tháng …… năm ……..
Giáo viên chủ nhiệm Lớp trưởng Tổ trưởng
Nhận xét:…………………………………………
…………………………………………………….
Ký tên:
…………..

Sổ theo dõi của tổ trưởng – Mẫu 3

Lỗi vi phạm TUẦN SỐ……. TỪ NGÀY…/…../20….. ĐẾN …/…../20…..
Không đeo khăn quàng
Đi chậm
Bỏ học
Bỏ giờ
Nói tục
Không làm bài tập ở nhà
Giáo viên nhắc nhở
Đánh nhau
Không sơ vin
Không ghế chào cờ
Không mũ ca nô
Nói chuyện riêng
Không thuộc bài cũ
Thiếu đồ dùng học tập
Không hát
Không đọc 5 điều Bác Hồ Dạy
Không lao động
Không trực nhật
Vẽ, viết bậy lên bảng, tường
Không đồng phục ngày quy định
Nhảy lên bàn, ghế
Tổng lỗi vi phạm
Xếp loại

Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm:

………………………………………………….

………………………………………………….

Nhiệm vụ của tổ trưởng

 • Theo dõi và ghi chép đầy đủ vào sổ trong toàn bộ những tiết học.
 • update những thông tin của thành viên trong tổ một cách chính xác và khách quan.
 • Chủ động phân công việc và liên lạc với những thành viên trong tổ khi cần.
 • Nhắc nhở, động viên những thành viên trong tổ cùng nhau thi đua, phê bình những thành viên thường xuyên vi phạm và báo cáo với GVCN.
 • Tổng hợp điểm, xếp loại vào vào cuối tuần, cuối tháng.
 • Báo cáo lại cho lớp trưởng vào vào cuối tuần, cuối tháng để lớp trưởng update. Hỗ trợ lớp phó, lớp trưởng trong những hoạt động chung.
 • Luôn mang sổ theo trong những buổi học, giữ gìn sổ cẩn trọng, tuyệt đối không cho người khác xem (trừ yêu cầu của GVCN khi cần).
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong những hoạt động.
 • phụ trách trước GVCN về công việc được phân công.

những tiêu chuẩn thi đua trong tổ

 • Được cộng điểm: Làm việc tốt (5đ), điểm tốt (7đ), có sáng kiến trong học tập – nề nếp (10đ), có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh (10đ) ……..
 • Bị trừ điểm: Làm việc xấu (10đ), bị ghi vào sổ đầu bài (20đ), nói chuyện trong giờ học (10đ), nghỉ học không lý do (10đ), điểm xấu (7đ), ……………

– Mỗi buổi học có 10đ.

– Cộng trừ điểm theo từng buổi học.

– Xếp loại:

 • + Theo tuần: 50đ trở lên: Tốt, 40->49: Khá, 30->39: Trung bình, dưới 30: Yếu.
 • + Theo tháng: 200 trở lên: Tốt, 160->199: Khá, 120->159: Trung bình, dưới 120: Yếu

Lưu ý: Tổ trưởng cần linh hoạt trong việc theo dõi và xếp loại, có gì thắc mắc trao đổi với GVCN.

Cách sử dụng sổ theo dõi của tổ

Cách sử dụng sổ:

 • mỗi ngày những tổ trưởng mang theo sổ để theo dõi thi đua của tổ viên.
 • Hình thức theo dõi: theo dõi chéo những tổ. VD: Tổ 1 → Tổ 2 → Tổ 3 → Tổ 4 → Tổ 1.

Cách theo dõi:

Chấm vào đầu giờ truy bài bằng phương pháp ghi lỗi vi phạm của tổ viên vào những ô tương ứng với những cột. Không ghi lại bằng ký hiệu mà ghi lại HS vi phạm bằng phương pháp ghi thứ.

Ví dụ:

Họ và tên Nghỉ học Đi muộn Bài tập Dụng cụ Khăn quàng Đồng phục dọn dẹp vệ sinh BVCC HVDĐ Nói chuyện Điểm Cộng
Nguyễn Văn A 2p, 6k 2,3,5 2,6 2,5 3,4 2 3,6 5,4 2,6 9,10 87

Ở cột ghi điểm:

 • Ghi bằng con số những điểm đạt được trong tuần (kể cả điểm kiểm tra miệng và giấy).
 • Trước giờ sinh hoạt tổ trưởng tổng hợp thi đua tuần báo cáo trước tập thể và GVCN.
 • Kết quả thi đua hàng tuần là cơ sở để GVCN xếp hạnh kiểm hàng tháng và học kỳ cũng như cả năm.

Xếp loại thi đua cá nhân và tổ:

Điểm thi đua cá nhân: Trong tuần mọi cá nhân sẽ có 100 điểm. Vi phạm sẽ trừ điểm như sau:

 • Nghỉ học: có phép – 05đ/ 1 lần, không phép (- 5đ/ 1 lần).
 • Muộn: – 2đ/ 1 lần.
 • Bài tập, dụng cụ: – 5đ/ môn.
 • Truy bài: – 3đ/ 1 buổi.
 • Khăn quàng: – 3đ/ 1 buổi.
 • Đồng phục: – 4,5đ/ 1 buổi.
 • dọn dẹp vệ sinh: – 3đ/ 1 buổi.
 • BVCC: – 10đ/ lần.
 • HVDĐ (nói tục, ăn quà vặt trong giờ, vô lễ với thầy cô, cán bộ lớp): – 20đ/ lần.
 • Điểm; kém (- 2đ),yếu (-1 đ), điểm khá (6,5 (8): + 1đ, điểm tốt (9,10): + 3 đ. Trường hợp bị phê bình trước giờ chào cờ trừ 20đ.
 • Điểm thi đua tổ: Cộng tổng điểm của những tổ viên chia trung bình cho số lượng thành viên trong tổ. Tổ thấp điểm nhất sẽ trực nhật, tưới cây vào tuần kế tiếp và trực tuần (Tổ trưởng phân công).

Trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ lớp:

Trách nhiệm:

 • Theo dõi đều, trung thực, tổng hợp kịp thời.
 • Phản ánh kịp thời cho GVCN những việc bất thường xảy ra với lớp.

Quyền lợi:

Miễn quỹ đội cho lớp trưởng, sao đỏ, thư ký; miễn quỹ lớp cho những lớp phó và 4 tổ trưởng.

 • Cộng 5đ/ 1 tuần với lớp trưởng, sao đỏ, thư ký và 4 tổ trưởng.
 • Cộng 3đ/ 1 tuần với những lớp phó.
 • Cộng 1đ/ 1 tuần với những tổ phó.

(Nếu cấp trưởng nghỉ mà cấp phó làm thay nhiệm vụ ít nhất 1 ngày thì được cộng điểm bằng cấp trưởng).

Các Hình Ảnh Về Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng mới nhất

Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng mới nhất

Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng mới nhất (hình minh họa)

Tham khảo tin tức về Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng mới nhất tại Wikipedia

Bạn hãy xem thêm thông tin về Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng mới nhất từ trang Wikipedia.

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Mẫu #sổ #theo #dõi #của #tổ #trưởng #mới #nhất, Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng mới nhất, webcache.googleusercontent.com

Các câu hỏi về Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng mới nhất

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng mới nhất hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3

Bài viết Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng mới nhất ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng mới nhất Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.

Nếu thấy bài viết Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng mới nhất rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *