Mẫu thời khóa biểu cho học viên có 14 mẫu, được thiết kế rất đẹp mắt, giúp những em học viên dễ dàng xây dựng kế hoạch học tập hằng ngày cho thật khoa học. 

Việc lập thời khóa biểu sẽ giúp cho những em chủ động trong việc sắp xếp thời gian học tập, cũng như chuẩn bị sách vở lên lớp đầy đủ hơn. Bên cạnh thời khóa biểu cho học viên, thầy cô rất có thể xem thêm thêm mẫu thời khóa biểu cho giáo viên.

Thời khóa biểu cho học viên năm học 2020 – 2021

  • Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 1
  • Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 2
  • Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 3
  • Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 4
  • Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 5
  • Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 6
  • Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 7
  • Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 8
  • Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 9
  • Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 10

Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 1

Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 2

Thời khóa biểu dành cho học sinh

Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 3

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 4

Thời khóa biểu cho học sinh

Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 5

Thời khóa biểu cho học sinh đẹp

Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 6

Thời khóa biểu học sinh

Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 7

Thời khóa biểu học sinh đẹp

Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 8

Thời khóa biểu cho học sinh

Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 9

Tải mẫu Thời khóa biểu học sinh

Thời khóa biểu giành riêng cho học viên – Mẫu 10

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng            
           
           
           
           
Chiều            
           
           
           
           

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *