Mẫu thông báo nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 2021 giúp cơ quan, doanh nghiệp, công ty thông báo tới nhân viên, đối tác của tớ lịch nghỉ cụ thể, để không tác động tới hoạt động Sale.

Căn cứ Điều 112 Bộ luật lao động 2019, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch). Năm 2021, ngày 10/3 Âm lịch rơi vào trong ngày thứ 4 (ngày 21/4/2021 dương lịch).

Mẫu Thông báo nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 2021

  • Mẫu Thông báo nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương cho công ty
  • Mẫu thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2021 cho sinh viên

Mẫu Thông báo nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương cho công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN……………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

…….., ngày ….tháng …. năm……

THÔNG BÁO
Nghỉ ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2021
——

Kính gửi: những phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty.

Căn cứ vào điểm e, khoản 1 điều 115 – Thời gian nghỉ ngơi trong Bộ Luật Lao động Nhà nước quy định. Nay công ty thông báo để toàn thể CNVC trong Công ty biết và triển khai như sau:

Cán bộ CNV được nghỉ 01 ngày Giỗ tổ Hùng Vương vào thứ tư ngày 21/04/2021 (tức ngày 10/3 âm lịch). Trước khi nghỉ những đơn vị lưu ý:

Phải bố trí người trực để giải quyết công việc Sale khi người lao động nghỉ lễ.

Bố trí bảo vệ khu vực làm việc 24/24 giờ để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tốt trong thời gian người lao động nghỉ lễ.

Nhận được thông báo này yêu cầu những đơn vị triển khai nghiêm túc.

Nơi nhận:

  • Như trên
  • Lưu VT, TC

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Mẫu thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2021 cho sinh viên

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH……..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

…….., ngày ….tháng …. năm……

THÔNG BÁO
về sự việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2021

Hiệu trưởng Trường ĐH……….. thông báo đến những đơn vị trong trường như sau:

1. Cán bộ – Nhân viên và giáo viên trường được nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương ngày 21 tháng 04 năm 2021 (ngày 10 tháng 03 năm Tân Sửu).

2. những đơn vị trước khi nghỉ lễ phải dọn dọn dẹp vệ sinh và niêm phong những phòng làm việc, phòng máy, phòng thí nghiệm, tài sản . . . do đơn vị mình quản lý và bàn giao cho bộ phận Bảo vệ. Sau thời gian nghỉ lễ vào kiểm tra lại và nhận bàn giao từ bộ phận Bảo vệ. để ý đặc biệt: cắt toàn bộ những phích điện nối với máy vi tính, những thiết bị khác.

3. Phòng Hành chánh – Tổ chức phân công trực bảo vệ 24/24 trong thời gian nghỉ (có lịch trực).

4. Phòng HC – TC, phòng Quản trị thiết bị, P. Đào Tạo và những Trưởng khoa, phòng, Giám đốc những Trung tâm, Giáo vụ khoa phải thông báo cho CBNV, Giáo viên, Sinh viên biết về sự việc Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2021.

Nơi gửi:
– những đơn vị trong trường.
– Lưu

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *