Mẫu thông tin về tài liệu học tập, quy trình tiến hành chương trình được lập ra để theo dõi quy trình học tập tiến hành chương trình của học viên Tiểu học khi có nhu cầu chuyển trường.

Đây là biểu mẫu mới nhất được phát hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học. Nội dung chi tiết mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……

TRƯỜNG……………….

quy trình tiến hành CHƯƠNG TRÌNH

Họ và tên học viên:………………………………………………………

Lớp:………………………………………………………………………….

Nội dung giáo dục quy trình tiến hành chương trình
Chương/Chủ đề/Bài1 Tiết học số2
Môn học bắt buộc
Tiếng Việt
Toán
Ngoại ngữ 1 : tiếng…3
Đạo đức
Tự nhiên và Xã hội4
Lịch sử và Địa lý5
Khoa học6
Tin học và công nghệ7
Giáo dục thể chất
Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)
Hoạt động giáo dục bắt buộc
Hoạt động trải nghiệm
Môn học tự chọn
Tiếng dân tộc thiểu số: tiếng..8
Ngoại ngữ 1: tiếng 9

Xác nhận của nhà trường

(ký tên, đóng dấu)

Giáo viên chủ nhiệm

(ký và ghi đầy đủ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Ghi tên Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học viên đã hoàn thành trước khi chuyển đi;

2 Ghi số tiết của Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học học viên đã hoàn thành trước khi chuyển đi;

3 Bắt buộc phải ghi với học viên lớp 3, lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học viên lớp 1 và lớp 2.

4 Bắt buộc phải ghi với học viên lớp 1, lớp 2 và lớp 3; không phải ghi với học viên lớp 4 và lớp 5;

5, 6, 7 Bắt buộc phải ghi với học viên lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học viên lớp 1, lớp 2 và lớp 3;

89 Không phải ghi nếu không học

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *