với những cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp đều phải làm tờ khai đăng ký mã số Thuế VAT thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân sẽ được áp dụng với những người có tổng thu nhập từ 9 triệu đồng trở lên với người không tồn tại giảm trừ gia cảnh. Mẫu tờ khai Thuế VAT thu nhập cá nhân khá đơn giản, chúng ta chỉ việc nhập vài thông tin cá nhân như họ tên, mã số Thuế VAT hay địa điểm khai nộp Thuế VAT. Dưới đây là Mẫu tờ khai Thuế VAT thu nhập cá nhân 2021 mới nhất giành riêng cho toàn bộ mọi người muốn đăng ký mã số Thuế VAT TNCN.

Dưới đây là 2 mẫu tờ khai đăng ký mã số Thuế VAT TNCN, mời những bạn cùng xem thêm chi tiết:

  • Mẫu số 05-ĐK-TCT giành riêng cho những cá nhân
  • Mẫu số 05-ĐK-TH-TCTgiành riêng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký mã số Thuế VAT TNCN cho những cá nhân ủy quyền.

Tờ khai đăng ký mã số Thuế VAT TNCN – Mẫu số 05-ĐK-TCT

 

Mẫu số: 05-ĐK-TCT
(phát hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

giành riêng cho cơ quan Thuế VAT ghi

Ngày nhận tờ khai

           

Nơi nhận:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ Thuế VAT
DÙNG CHO CÁ NHÂN KHÁC

1. Họ và tên người đăng ký Thuế VAT: ………………………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………..

3. Giới tính: Nam ▢ Nữ ▢

4. Quốc tịch:…………………………………………………………………….

5. Giấy tờ của cá nhân:

5a. Số minh chứng nhân dân ………… Ngày cấp ………… Nơi cấp ……………

5b. Số căn cước công dân …………… Ngày cấp ………… Nơi cấp ……………

5c. Số hộ chiếu ………………………. Ngày cấp ………… Nơi cấp …………..…

5d. Số giấy tờ khác (nếu có) …………. Ngày cấp ………… Nơi cấp ………..

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

6a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ………………………………………

6b. Xã, phường: ………………………………………………………………..

6c. Quận, huyện: ………………………………………………………………

6d. Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………..

6đ. vương quốc: ………………………………………………………………….

7. Địa chỉ cư trú:

7a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: …………………………………….

7b. Xã, phường: ………………………………………………………………

7c. Quận, huyện: …………………………………………………………….

7d. Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………..

8. Smartphone liên hệ: ………………………….. Email: ……………………….

9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký Thuế VAT: ………………………..

Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và phụ trách trước pháp lý về những nội dung đã khai./.

…, ngày …tháng … năm …

NGƯỜI ĐĂNG KÝ Thuế VAT

Ký và ghi rõ họ tên

 

Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT – Tờ khai đăng ký mã số Thuế VAT TNCN giành riêng cho cơ quan trả thu nhập

Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT

Nhấn Tải về để tải mẫu tờ khai đăng ký mã số Thuế VAT TNCN chuẩn nhất của Tổng cục Thuế VAT.

Hướng dẫn kê khai Tờ khai đăng ký Thuế VAT – Mẫu số 05-ĐK-TCT

1. Họ và tên người đăng ký Thuế VAT: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký Thuế VAT.

2. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký Thuế VAT.

3. Giới tính: Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.

4. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký Thuế VAT.

5. Số giấy tờ xác thực của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin vào những loại giấy tờ mà cá nhân đăng ký Thuế VAT có.

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu: Ghi đầy đủ những thông tin về địa chỉ của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu.

7. Địa chỉ cư trú: Ghi đầy đủ những thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân.

8. Smartphone liên hệ, email: Ghi số Smartphone, địa chỉ email (nếu có)

9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký Thuế VAT: Ghi cơ quan chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký Thuế VAT (nếu có).

Theo khoản 5 điều 6 Thông tư 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 (có hiệu lực từ ngày từ ngày 12/8/2016):

“5. Cơ quan chi trả thu nhập triển khai đăng ký Thuế VAT cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký Thuế VAT cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán Thuế VAT thu nhập cá nhân hàng năm.”

Việc đăng ký mã số Thuế VAT TNCN hiện nay được triển khai qua mạng, vì vậy tại những cơ quan doanh nghiệp người lao động vẫn chưa xuất hiện mã số Thuế VAT TNCN chỉ việc điền đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai số 05-ĐK-TCT, sau đó người tiêu dùng lao động sẽ tổng hợp thông tin người đăng ký mã số Thuế VAT TNCN vào mẫu tờ khai 05-ĐK-TH-TCT để làm thủ tục đăng ký mã số Thuế VAT cho người lao động.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *