Từ ngày 29/09/2020, Nghị định 115/2020/NĐ-CP do Chính phủ phát hành ngày 25/09/2020 chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

do đó, quy định thời gian tập sự đối với viên chức như sau:

  • 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo ĐH. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;
  • 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo CĐ;
  • 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.
  • Thời gian nghỉ sinh con theo chính sách bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp lý không được tính vào thời gian tập sự.