Nghị quyết Đại hội Chi đoàn năm 2020 – 2021 được lập ra dựa trên cơ sở ý kiến tranh luận của Đại hội và kết quả biểu quyết. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm Mẫu Nghị quyết Đại hội Chi đoàn trong bài viết dưới đây:

Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2021

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN …………………………………..
Ban Chấp hành Chi đoàn …………..

Ngày ……… tháng …….. năm …………

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN …………………………………..

NHIỆM KỲ ……….. (…….. – ……..)

Đại hội Chi đoàn ……………………….. nhiệm kỳ ……… (………… – ……….) với ……… đoàn viên đã ra mắt vào trong ngày ……………….. Đại hội đã ra mắt nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ.

Đại hội đã nghe trình diễn báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ ……….., báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ ……….., nội dung phương hướng nhiệm kỳ …………….. Trên cơ sở ý kiến tranh luận của Đại hội và kết quả biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1. trải qua những văn kiện của Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ………… trình đại hội nhiệm kỳ …………. cùng những nội dung đã được biểu quyết bằng phiếu và ra mắt trước đại hội.

2. Giao cho Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ …………. căn cứ vào kết quả tranh luận, kết quả phiếu biểu quyết đã được ra mắt, tiếp thu ý kiến chỉ huy của cấp ủy và Đoàn cấp trên để hoàn chỉnh nội dung văn kiện chính thức của đại hội và phát hành.

3. Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ……….. có trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai triển khai đạt kết quả cao nhất nghị quyết đại hội.

Thư ký

TM. Đoàn chủ tịch

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *