Trước khi bầu ra ban chấp hành Liên đội, ban kiểm phiếu phải trải qua nguyên tắc thể lệ bầu cử Ban chấp hành Liên đội cho toàn thể Đại hội Liên đội nghe, nắm vững để quy trình bầu cử ra mắt thuận lợi, suôn sẻ.

Nguyên tắc thể lệ bầu cử Đại hội Liên đội

Kính thưa Đại hội, được sự tín nhiệm của đại hồi bầu chúng tôi vào ban bầu cử BCH Liên đội, chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình để bầu ra BCH liên đội mới năm học 2020 – 2021.

Căn cứ đề án xây dựng BCH Liên đội năm học 2020 – 2021, vừa được đại hội trải qua, thay mặt ban kiểm phiếu, tôi xin ra mắt nguyên tắc thể lệ bầu cử BCH liên đội như sau:

– Thủ tục, nguyên tắc:

+ Bầu bằng phiếu kín.

+ những đại biểu tự tay bầu và bỏ phiếu.

– Danh sách bầu cử gồm: 9 đội viên

– Trong số đó:

+ Ứng cử là: 0 đội viên

+ Đề cử là 0 đội viên

– Số lượng bầu BCH mới: 7 bạn

– Phiếu hợp lệ:

+ Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát ra.

+ Là phiếu bầu đủ hoặc thiếu số bạn theo quy định (hoàn toàn có thể từ 1đến 7 đội viên) chúng ta gạch tên 2 bạn.

+ Phiếu bầu không rách nát nát

+ Số người bầu cử phải có tên trong danh sách bầu cử (danh sách bầu cử đã được thống nhất của đại hội)

– Phiếu không hợp lệ:

+ Là phiếu không do ban tổ chức Đại hội phát ra.

+ Là phiếu bầu quá số bạn vào BCH đã được thống nhất trong những khi xây dựng đề án BCH

+ Là phiếu bầu những bạn không tồn tại tên trong danh sách bầu cử.

+ Phiếu gạch trên hoặc dưới tên người bầu.

– Người trúng cử:

+ Là người có phiếu bầu quá bán (Từ 51% trở lên)

+ Nếu bầu lần thứ nhất vẫn chưa đủ số người vào BCH thì sẽ bầu tiếp.

Ban bầu cử chúng tôi rất mong đại hội của chúng ta sáng suốt lựa chọn ra những bạn đủ đức, đủ tài để tham gia BCH, điều hành công tác Đội và trào lưu thiếu nhi nhà trường ngày một tiến bộ và phát triển.

tiếp trong tương lai xin mời ban kiểm phiếu phát phiếu ……………(Chờ những bạn bầu)

Xin mời đại hội tiến hành bỏ phiếu. Xin mời đoàn chủ tịch, thư ký bỏ phiếu trước, xin mời những bạn đi theo dãy bàn….

Xin hỏi đại hội còn bạn nào vẫn chưa bỏ phiếu không?

tiếp trong tương lai tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu, xin mời đại hội giải lao ít phút.

(Giải lao xong)

Như vậy đại hội đã tiến hành bầu cử xong. Thay mặt ban bầu cử tôi xin phép được xin trải qua kết quả bầu cử như sau:

STT Họ và tên Chị đội Số phiếu %
1
2
3
4
5
6
7

Căn cứ kết quả bầu cử những bạn có tên sau đã trúng cử vào ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 2020 – 2021. Xin mời những bạn bước lên phía trước.

STT Họ và tên Chị đội Số phiếu %
1. /
2. /
3. /
4. /
5. /
6. /
7. /

Đại hội hãy dành 1 tràng pháo tay thật lớn cho BCH liên đội mới của chúng ta nào.

Xin trân trọng kính mời Cô ……………………. – Tổng phụ trách Đội của trường lên giao nhiệm vụ cho BCH mới.

Em xin trân trọng kính mời cô!

tiếp trong tương lai xin mời BCH liên đội mới đọc lời hứa quyết tâm.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *