Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên gồm 2 mẫu, là mẫu phiếu biểu quyết của Đảng viên trong cùng chi bộ đánh giá một đảng viên khác về mức độ hoàn thành công việc trong năm.

Nội dung mẫu phiếu biểu quyết đánh giá chất lượng Đảng viên gồm có những nội dung thông tin chi tiết từ Đảng bộ, chi bộ cùng với quốc hiệu tiêu ngữ, tên phiếu được trình diễn rõ ràng nhất. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên tại đây.

Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên 2020

  • Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên – Mẫu 1
  • Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên – Mẫu 2

Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ:……

CHI BỘ:……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…..tháng….. năm…….

PHIẾU BIỂU QUYẾT
xếp loại chất lượng đảng viên năm ……..
(tại Hội nghị Chi bộ…)

TT Họ và tên đảng viên Tự nhận mức xếp loại Nhận xét cấp ủy nơi đảng viên cư trú Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức Biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên Ghi chú
Hoàn thành XSNV Hoàn thành tốt NV Hoàn thành NV Không hoàn thành NV
1
2
3

(Không phải ký tên)

(Lưu ý: Cộng dồn số phiếu từ mức chất lượng cao nhất xuống đến mức chất lượng liền kề thấp hơn đến mức chất lượng nào mà kết quả có hơn 50% số đảng viên chính thức của chi bộ đồng ý, thì lấy mức chất lượng đó để quyết định xếp loại chất lượng hoặc đề nghị cấp ủy cấp trên xếp loại chất lượng đảng viên đó)

Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ……………..

CHI BỘ.……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———–

……….ngày … tháng … năm 20…

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Xếp loại chất lượng đảng viên năm 20

Số TT Họ và tên đảng viên Đảng viên tự xếp loại Đảng viên trong chi bộ đánh giá
Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành
nhiệm vụ
Không hoàn thành nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ Có hạn chế từng mặt
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ghi chú:

– Cột (2): Ghi danh sách đảng viên được đánh giá chất lượng tại chi bộ (do cấp ủy ghi).

– Cột (3): Ghi tự nhận phân loại của đảng viên (do cấp ủy ghi).

– Cột (4), (5), (6), (7): Đảng viên trong chi bộ đánh giá bằng phương pháp ghi dấu X vào cột tương ứng cho từng đảng viên.

– Cách tính kết quả:

+ Cột (4), (5), (6), (7): Khi biểu quyết có trên một phần 2 đảng viên chính thức của chi bộ đồng ý thì đảng viên đó được xếp loại tương ứng theo nội dung từng cột.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *